Книги на Флоринда Донер

Сънят на вещицата (The Witch's Dream) 1977

http://sl.uploads.im/WmI0S.jpg

Изтегли "Сънят на вещицата" (The Witch's Dream)

Шабоно (Shabono) 1982

http://sl.uploads.im/pk2ZV.jpg

Изтегли "Шабоно" (Shabono) 1982

Живот в сънуването (Being in Dreaming) 1991

http://sl.uploads.im/1IGfB.jpg

Изтегли "Живот в сънуването" (Being in Dreaming)