Снимки на жената-нагуал Керъл Тигс (Муни Александър)

Керъл Тигс (вдясно - в началото на деветдесетте години)

http://sl.uploads.im/hzqAQ.jpg http://sm.uploads.im/3CmgJ.jpg

Керъл Тигс в детството си

http://sl.uploads.im/qWj9s.jpg

Керъл Тигс в училище

http://sl.uploads.im/NmdlW.jpg

http://sl.uploads.im/Oty7j.jpg

Карлос Кастанеда. "Дарът на Орела":

... Всяка жива твар е получила силата, стига да я желае, да търси излаз към свободата и да премине през него. За ясновидеца, който съзира този излаз, и за създанията, които преминават през него, е очевидно, че Орелът е принесъл този дар, за да увековечи съзнанието.

С цел да направлява живите твари към този излаз, Орелът е създал Нагуала. Нагуалът е двойно същество, на което е било разкрито правилото. Дали то е във формата на човек, животно, растение или друга жива твар, поради своята двойност Нагуалът е призван да търси този скрит коридор.

Нагуалът идва по двойки - мъжка и женска. Един двоен мъж и една двойна жена стават Нагуал, само след като правилото е казано на всеки от тях и всеки от тях го е разбрал и напълно го е приел.

За окото на виждащия един мъж Нагуал и една жена Нагуал се появяват като сияйно яйце с четири отделения. Противно на обикновения човек, който има само две страни, лява и дясна, Нагуалът има лява страна, разделена на два продълговати сектора, и дясна страна, също разделена на две.

Орелът е създал първите мъж Нагуал и жена Нагуал като ясновидци и незабавно ги е сложил в света да гледат. Предоставил им е четири жени воини, които са прикривачи, трима мъже воини и един мъж куриер, които те трябва да хранят, да развиват и да доведат до свобода. ...

Керъл Тигс 1997, 1998 г.

http://sm.uploads.im/UAb6f.jpg

http://sj.uploads.im/8l97C.jpg

Керъл Тигс ~ 2014-2015 г.

http://sj.uploads.im/gy4KF.png

Керъл Тигс и група по йога ~ 2014-2015 г.

http://sk.uploads.im/HY60V.jpg

http://sj.uploads.im/BuVZk.jpg