Снимки на жената-нагуал Керъл Тигс (Муни Александър)

Керъл Тигс (вдясно - в началото на деветдесетте години)

https://pp.userapi.com/c845416/v845416825/105c2/6VeFPoK5gLA.jpg https://pp.userapi.com/c845416/v845416825/105c9/MLb6DiLQPNA.jpg

Керъл Тигс в детството си

https://pp.userapi.com/c845416/v845416825/105d1/q3APvx7luYs.jpg

Керъл Тигс в училище

https://pp.userapi.com/c845416/v845416825/105d9/W-SpgY4cdJw.jpg

https://pp.userapi.com/c845416/v845416825/105e1/7z2ZMmYzcbg.jpg

Карлос Кастанеда. "Дарът на Орела":

... Всяка жива твар е получила силата, стига да я желае, да търси излаз към свободата и да премине през него. За ясновидеца, който съзира този излаз, и за създанията, които преминават през него, е очевидно, че Орелът е принесъл този дар, за да увековечи съзнанието.

С цел да направлява живите твари към този излаз, Орелът е създал Нагуала. Нагуалът е двойно същество, на което е било разкрито правилото. Дали то е във формата на човек, животно, растение или друга жива твар, поради своята двойност Нагуалът е призван да търси този скрит коридор.

Нагуалът идва по двойки - мъжка и женска. Един двоен мъж и една двойна жена стават Нагуал, само след като правилото е казано на всеки от тях и всеки от тях го е разбрал и напълно го е приел.

За окото на виждащия един мъж Нагуал и една жена Нагуал се появяват като сияйно яйце с четири отделения. Противно на обикновения човек, който има само две страни, лява и дясна, Нагуалът има лява страна, разделена на два продълговати сектора, и дясна страна, също разделена на две.

Орелът е създал първите мъж Нагуал и жена Нагуал като ясновидци и незабавно ги е сложил в света да гледат. Предоставил им е четири жени воини, които са прикривачи, трима мъже воини и един мъж куриер, които те трябва да хранят, да развиват и да доведат до свобода. ...

Керъл Тигс 1997, 1998 г.

https://pp.userapi.com/c845416/v845416825/105e8/IupdkwjBd8E.jpg

https://pp.userapi.com/c845416/v845416825/105ef/hIo_PJLaAPo.jpg

Керъл Тигс ~ 2014-2015 г.

https://pp.userapi.com/c845416/v845416825/105f6/bIYgW-wWTfE.jpg

Керъл Тигс и група по йога ~ 2014-2015 г.

https://pp.userapi.com/c845416/v845416825/105fe/heKZtyN3ZvU.jpg

https://pp.userapi.com/c845416/v845416825/10606/s9iynIra3cQ.jpg

https://pp.userapi.com/c834404/v834404466/fb05a/QPTxEC1xMO0.jpg