Практикуващите Тенсегрити рисуват

Ла Горда.

http://sk.uploads.im/ESfnd.jpg

Магически сънища.

http://sj.uploads.im/QSvT4.jpg

Посоките на света.

http://sj.uploads.im/3eNKJ.jpg

Пътят на Силата.

http://sm.uploads.im/xamO6.jpg

Двойници.

http://sm.uploads.im/BjsZN.jpg

Паралелни линии.

http://sl.uploads.im/os8wU.jpg

Мескалито.

http://sk.uploads.im/tFKTA.jpg

Светещи влакна.

http://sk.uploads.im/iZ0qb.jpg

Пътуване извън тялото.

http://sm.uploads.im/Qwo8G.jpg

Полет в Абстрактното.

http://sj.uploads.im/ztVoS.jpg

Шаман.

http://sm.uploads.im/yXP27.jpg

Вещица.

http://sj.uploads.im/BytVE.jpg

Очи на магьосник.

http://sj.uploads.im/ebxHE.jpg

Tecolote.

http://sk.uploads.im/CR8zB.jpg

Отвъд границите на възприятието.

http://sl.uploads.im/HLIEd.jpg

Превъплъщение.

http://sm.uploads.im/aNEwY.jpg