Ще оставям тука мотивиращи картинки, които публикувам във фейса (в групата "Кастанеда, мистика и тайни"). Който желае - давайте своите.

----

http://sk.uploads.im/2HREA.jpg

http://sk.uploads.im/R2Ic9.jpg

http://sl.uploads.im/lBNuo.jpg

http://sl.uploads.im/WlgcV.jpg

http://sm.uploads.im/AQtV0.jpg

http://sj.uploads.im/1eLOG.jpg

http://sm.uploads.im/vuhDf.jpg

http://sj.uploads.im/whXDV.jpg

http://sm.uploads.im/GFwDt.jpg

http://sj.uploads.im/3qXs8.jpg

http://sl.uploads.im/IMFQL.jpg

http://sl.uploads.im/hdEai.jpg

http://sm.uploads.im/mBUHy.jpg

http://sk.uploads.im/MV02w.jpg

http://sl.uploads.im/VuLDf.jpg

http://sk.uploads.im/kaoHT.jpg

http://sl.uploads.im/IcYqG.jpg

http://sj.uploads.im/lY8uw.jpg

http://sl.uploads.im/mTtqx.jpg

http://sj.uploads.im/tH7c6.jpg

http://sm.uploads.im/fNtYU.jpg

http://sm.uploads.im/dEH48.jpg

http://sm.uploads.im/l7wAt.jpg

http://sl.uploads.im/d4xs2.jpg

http://sl.uploads.im/RZB9m.jpg

http://sl.uploads.im/Yq2V5.jpg

http://sm.uploads.im/6CkQj.jpg