Въпроси на практикуващите към Cleargreen

Въпрос: Въпрос, който е задаван за Тенсегрити семинарите във връзка с хората, които никога не са посещавали семинар досега.

Отговор: Те намират себе си в неизгодна позиция. Погледнато от всички разумни гледни точки, това си е наистина неизгодна позиция. В света на шаманите, от където произлизат магическите пасове, предимства и недостатъци не съществуват. Има единствено действие.

Практикуващите Тенсегрити в днешно време имат невероятното предимство, недостъпно за всички практикуващи от минали поколения: предимството на масата. Новодошлите трябва да се доверяват, и се препоръчва да се доверяват безрезервно, на огромната сила на човешката маса. Колкото по-голям е броя на практикуващите, толкова по-лесно е за всеки да попие показаното, било то посредством интелекта или средата на кинестетиката. Участниците запомнят всичко, което е казано и всичко, което е правено под формата на движения, с изключително по-голяма сила, отколкото ако бяха правили всичко това сами.

Въпрос: Необходимо ли е за да се получи пълен ефект от магическите пасове те да бъдат практикувани в група?

Отговор:  Не, не е необходимо. И както Карлос Кастанеда пише в книгата "Магически пасове": “Практикуването в групи има както много положителни аспекти, така и някои вредни. Полезно е защото позволява създаването на съгласие в движенията и възможност за учене, упражняване и сравняване. Вредно е тъй като поражда зависимост от другите и спомага да изплуват команди на синтаксиса и споразумения за йерархия."

Идеята за командите на синтаксиса се обяснява по-подробно на същата страница от книгата, заедно с някои от предимствата на практикуването в големи групи. Изборът за това кой е най-добрия начин за практикуване е самостоятелен.

“Тенсегрити трябва да се практикува под формата, която е най-лесна: било то в групи или самостоятелно, или и двете.

Ние сме открили, че самостоятелното практикуване, ни позволява да изпълняваме магическите пасове, които най-много ни допадат в дадения момент. Докато работейки заедно ни помага да балансираме практиката си като изпълняваме магически пасове, които не бихме практикували сами или пък се настройваме така, че нашата скорост да съответства на тази на групата.

Тези приспособявания и настройвания могат да доведат до преместване на събирателната точка. Те могат да ни позволят да формираме нова връзка с намерението: намерението да възприемаме и действаме по един нов начин с обич и благодарност към хората около нас.

Въпрос: По колко пъти да повтарям всеки магически пас? В някои от обясненията на магическите пасове, се споменава за опрделен брой повторвния, докато при други не.

Отговор:  Открили сме, че за практикуващите, които сега започват, повтарянето между 5 и 10 пъти на всеки магически пас е добро напътствие. Определени магически пасове, които са дълги или изискват дълбоко дишане могат да се повтарят по-малко пъти, докато по-простите могат и по повече пъти..

Въпрос: Усещал съм умора, безпокойство и физически дискомфорт от честото практикуване на определени магически пасове или серии.

Отговор:  На нас ни бе казано, че един от ключовете за преразпределяне на енергията, която магическите пасове носят е това да знаем кога да започнем и кога да спрем с тях. Така че е препоръчително всеки магически пас, който ни се струва, че причинява проблем да бъде практикуван умерено или дори да не бъде практикуван докато проблема изчезне.

Карлос Кастанеда пише в книгата си “Колелото на времето”:

“Ако войнът успее в нещо, то успехът трябва да дойде спокойно, с голяма доза усилие, но без стрес или вманиачаване.”

Въпрос: Има ли магически пасове за повишаване на самодисциплината? Трябва да се накарам да ставам и да правя магическите пасове, а понякога това не ми се отдава. Помогнете.

Отговор:  Нашето обучение и настоящите ни усилия включват това да оставим тялото да ни води при правенето на магическите пасове; нашата цел е да се научим да слушаме тялото и да следваме импулсите му, движейки се когато то иска да се движи и спирайки когато то иска да спре.

Също така за някои от нас практикуването в групи е мотивиращо, така че го правим.

Всички магически пасове ни помагат да увеличим самодисциплината си. Може да е от полза за практикуващите, които срещат трудности със започването на практиката си, така и за тези, които се затрудняват да преценят кога да спрат, да преразгледат това което според шаманите означава “дисциплина". Дон Хуан обяснява на Карлос Кастанеда в "Активната страна на безкрайността: “

"...под дисциплина, нямам в предвид сурови рутини. Нямам в предвид това да ставаш всяка сутрин в пет и половина, да се обливаш със студена вода до посиняване. Под дисциплина магьосниците разбират способността да посрещнеш спокойно особените обстоятелства, които не влизат в очакванията ти. За тях дисциплината е изкуство - изкуството да се изправят пред безкрайността без да трепнат, но не защото са силни и твърди, а защото са изпълнени с благоговение."

Въпрос: Какво разбирате под това да се практикува “с обич и отдаване"?

Отговор:  Това означава да се подхожда към магическите пасове с чувство на благоговейна наслада от практикуването, а не като инвеститор, който очаква да види какви ще са ползите.

Въпрос: Дали е добре да се практикуват магическите пасове на открито? Някои от тях изглежат идеални за това, особенно Войнския жест на Магическо намерение - сериите обич към земята.

Отговор:  “Изпълнението на магическите пасове, както се показва в Тенсегрити не изисква определено място и време. Движенията трябва да се правят далеч от силни въздушни течения. Дон Хуан се ужасяваше от влиянието на въздушните течения върху загрятото тяло.

Въпрос: Да използваме ли определени магически пасове за определена част от деня или за определени годишни сезони?

Отговор:  Когато ние задавахме на учениците на Дон Хуан подобни въпроси, те казваха, че най-добре е да открием за себе си това, което ще ни помогне да "развием виждащия в нас".

Дон Хуан казва на учениците си, че магическите пасове сами по себе си могат да доведат практикуващите до “несравнима кулминация”, в която въпроси като кога и колко, изчезват и практикуващите ще могат да изпълнят магическите пасове с “точност и бързина, с каквито те ходят, хранят се, почиват или правят каквото и да било, тъй като ще имат енергията за това."

Въпрос: Рекапитулация: трябва ли стриктно да следвам листа когато си спомням? Напоследък възникват спонтанни спомени свързани с други събития, извън хронологичния ред на листа и се чудех как да се отнасям към тези събития?

Отговор:  Таиша Абелар ни казваше, че при такива обстоятелства можем да си отбележим до къде сме стигнали в хронологичния лист и да си припомним спонтанно дошлите събития. След това можем да се върнем отново към листа. Тя казваше, важното е да продължаваме и да не позволяваме въпроси свързани с процедури да ни отклоняват от припомнянето.

Въпрос: Защо жените ученици на дон Хуан останаха тук? Те ще се появяват ли на семинарите?

Отговор:  Трите жени ученички на дон Хуан са тук, за да напътстват усилията на инструкторите по Тенсегрити, които са насочени към това да превърнат една от най-съкровените мечти на Карлос Кастанеда в реалност: мечтата за едно обединено тяло от практикуващи магически пасове индивиди, което да възобнови прекъснатото пътешестие на осъзнаването.

За момента те лично няма да се появяват на семинарите, защото искат тази мечта да придобие крила. За Карлос Кастанеда и за тях, това е мечта, в която група от практикуващи е съсредоточена не върху личността или групата от индивии, а върху абстрактната цел на свобода на възприятието.

Въпрос: Какво ще кажете за заминаването на Карлос Кастанеда?

Отговор:  Това изявление се публикува в отговор на многочислените въпроси oтправени към Клиъргрийн във връзка с проявеното от страна на пресата внимание към Карлос Кастанеда:

Дон Хуан Матус въвежда своя ученик, Карлос Кастанеда в когнитивния свят на шаманите от древно Мексико. Карлос Кастанеда пише е писал подробно за обучението си при дон Хуан, по време на което дон Хуан му предава пътя на воина. За дон Хуан, воина е същество което живее живот изпълнен с изседване на безкрайните възможности на човешкото съзнание, които обикновено остават недокоснати, същество, което се впуска, когато времето дойде на окончателно пътешествие на крилете на съзнанието, към пълната свобода.

Дон Хуан описва тази възможност на ученика си: “ воините могат да запазят своето съзнание, което обикновено се освобождава по време на умиране. В момента на преминаване, тялото в неговата цялостност е изпълнено със знание. Всяка клетка става съзнателна сама за себе си и в същото време съзнателна за цялостността на тялото.”

Карлос Кастанеда напусна света по същия начин, както неговия учител дон Хуан Матус: в пълно съзнание. В света на ежедневието не съществува описание съответстващо на подобно явление. За това поради изискванията на този свят - юридически и за архивни цели, Карлос Кастанеда бе обявен за умрял.

Карлос Кастанеда работи неуморно, с огромна грижа, за да направи достъпен света на магьосниците от древно Мексико и воинския път за всеки, който иска да учи. Напускайки света като самотен воин, в пълно съзнание, Карлос Кастанеда остави зад себе си знание достъпно за всеки, който желае да се отправи към безкрайните нива на съзнание достъпни за човешките същества.