Съкратено описание на ветровете. Дихание на целостта

Дихание на целостта

1. Стойка ездач. Врътене на монета с десния крак по ЧС. После с лелия крак.

2. Стойка войн. Предлагане на дъха с лява ръка, после с дясна.

3. Ръцете в юмруци, издигат се до главата и удрят с тилната страна на нивото на жизнените центрове с приклякане и издишване. Едновременно изправяне, вдишване, юмруците се обръщат и удрят проекцията на ЦВР. Дланите се изправят, обръщат се към земята и се прибират към ЦВР, пръстите сочат едни към други, свалят се надолу.

4. Лява ръка сканиране, дясна ръка сканиране.

5. Ръцете държат 40см предмет до лявото бедро. Прехвърляне на предмета над главата вдясно, вдишване, преместване отред вляво, издишване. Повтаря се с предмет отдясно. Левия крак пристъпва пред десния и завъртане на 180°, ръцете преместват предмета отляво.

Западен вятър

1. Сканиране с лява ръка, после с дясна. Стъпка с ляв крак, сканиране с дясна ръка.

2. Стъпка с десен крак, лява ръка поглажда. Крачка с ляв крак, удар с 2 пръста у дясна ръка, поглаждане. Крачка с десен крак и същия удар.

3. Ръцете пред лицето на 15см с длани глезащи навън, гледаме през процепа. Ръцете проникват в завесата и я разтварят, крачка с левия крак зад завесата и завъртане на 180°, изправени, дланите долу гледат назад (запад). Издишване.

4. Дясната ръка обхваща главата, сканиране с лява ръка, после обратно.

5. Завъртане на 540° и присядане по турски. Лява ръка с разперени пръсти пресича погледа. Очите се затварят, вътрешно мълчание. Очите се отварят, глават се завърта най-вляво, сканиране на хоризонта от най-ляво до най-дясно, подпиране на дясна ръка отзад и ставане с завъртане на 360°.

6. Малка стъпка назад с левия крак дясна ръка с 2пръста напред, лява изнесена назад прикрива ухото, гледа навън. Стъпрка назад с десен крак, ръцете се разменят. Обръщане на 180° и сменяне на ръцете.

7. Левия крак стъпва до десния, погледа устремен към хоризонта. Лява ръка подобно на пас 2 влиза в енергетичната структура, после дясната и разтварят завесата. Бърза крачка с десния крак зад завесата, завъртане на 180°, спускане на ръцете, издишване.

8. Стъпка назад с десен крак, дясна ръка от дясно рамо се изнася напред и с 2 пръста описва безкрайност. Стъпка назад с левия крак до десния лява ръка описва безкрайност. Ръцете с 2 пръста вкарват енергията в жизнените центрове отред и отзад, после с всички пръсти.

Южен вятър

1. Стойка ездач. Поклащания ляво-дясно, напред-назад, намиране на центъра.

2. Ръцете пред тялото лявата по-близо. Три вдишвания и издишвания със стягане на слабините, вътрешната част на бедрата и стъпалата изтегляне на енергия, при издишване съзнанието слиза все по-надолу в земята.

3. Ръцете описват кръгове върху маса с длани надолу.

4. Ръцете спират вдясно, левия крак се изнася назад. Кръстосване на роцете и краката и разделяне.

5. Ръцете спират вляво, кракът се прибира и се изнася десен крак, пас 4 с десен крак.

6. Кракът се прибира и се хваща топка. Прехвърля се през главата. Стъпка надясно с ляв крак вдишване и завъртане на 180°. Прехвърляне на топката отред вляво издишване.

7. Пренасяне отред на топката вдясно, после прехвърляне над главата отново вляво. Пристъпване с десен крак и обръщане на 180°.

8. Оставя се топката. Пас 4 само за ляв крак. При ход назад на ляв крак, завъртане на 360° с присядане.

9. Лягаме. Вземаме топка до лявото бедро, пренасяме над главата към дясно бедро вдишване, преместване пред тялото вляво издишване. Пускаме топката, свиваме левя крак поставяме върху десния, завъртане на таза, прешките лежат на пода, лява ръка отпусната край тялото, дясната до десния жизнен център. Дишане с дясна страна. Връщане в легнало положение.

10. Пас 9 но с десен крак.

11. Лявата ръка се вдига нагоре, десен крак свит върти тялото. Три завъртания напред назад.

12. Пас 11 симетрично

13. Кракат присвити към тялото, ръзете хващат разко енергийните влакна. Увиване на влакната с дясна ръка 3пъки коляно, ходило, коляно и стягане навън. После с лява ръка. Юмручите се събират пред слабините, докосват се. Вдишва се и се събира енергия от земята в матката. Издишване и отваряне на юмруците.

14. Стойка пеперуда. Дланите на ръкете сочат едни към други, лактите опрени на пода, подлакътниците сочат нагоре. Сънуваме.

15. Отпускаме ръцете, завъртаме се на дясно, подпираме се на дясна ръка и ставаме с завъртане възходяща спирала на 360°.

16. Предлагане на дъха с лява ръка, после с дясна. Крачка с десен крак и предлагане на дъха с дясна ръка. Пристъпване с ляв крак изправяне.

Източен вятър

1. Ръцете на коленете. Вдишване, изтегляне на ръцете, “предлагане на дъха”

2. Лява ръка – “предлагане на дъха”, дясна ръка “предлагане на дъха. Крачка с десния крак “предлагане на дъха”.

3. Дясна ръка, кръг над главата и удар отпред.

4. Повтаря се 3 с крачка с десния крак и придърпване на левия.

5. Ръцете загребват от дясното бедро и изпълняват “предлагане на дъха”, пристъпване с десния крак и придърпване на левия. Изпълнява се 2 пъти в темпо.

6. Пас 3

7. Левия крак – крачка назад, завъртане на 90° дясната ръка –движение на хипнотизатор, същото с лявата, после пак дясната. Изтегляне на лакета на изток. Сканиране с дясна ръка

8. Пас на хипнотизатора с дясна ръка, завъртане на 180°. Пас на хипнотизатора с лява ръка, изтегляне лакета на изток. Спускане на лява ръка и още веднъж изтегляне на лакета.

9. Левия крак назад, завъртане на 90°, дясна после лява ръка – пас на хипнотизатора.

10. Дясна ръка от дясно рамо – удар напред. Лява, дясна ръка, удар с длани на нивото на гърдите, после на нивото на корема.

11. Поглаждане напред с лява ръка

12. Крачка надаз с десия крак, тежестта предимно на левия, дясната ръка, удар натред и нагоре, после прави поглаждане.

13. Тежестта на десния крак, крачка назад с левия, удар напред с лява ръка без поглаждане.

14. С подскок, стойка на ездач и едновременно удар с двете ръце пред тялото, свити в лактите.

15. Пас 10

16. Крачка на място с левия крак едновременно лявата ръка от дясното рамо удър кам ляво бедро. Веднага крачка назад с десния крак и завъртане на 90°. Същия удар с дясна ръка. Крачка напред, надясно с ляв крак с обръщане на 90°, едновременно удар с лява ръка. Крачка с десен крак и удар с 2 ръце. Още една крачка с левия крак, застава до десния, ръцете удрят. Бавно се изправяме.

Северен вятър

1. Въртене на монета с десния крак ПЧС

2. Въртене с левия крак ОЧС

3. Въртене от ханша по ЧС, енергията по гръбнака, вдишване. Издишване, раменете изправени

Въртене от харша ОЧС, енергията отпред, вдишване. Издишване, раменете напред.

4. Рязко вдишване, ръцете от раменете, удар надолу с гърба на дланите. Обръщане на ръцете и удър към ЦВР. Повтаря се общо 3 пъти.

5. Крачка с левия крак, мах с ръцете зад гърба и удар отгоре на нивото на ЦВР. Крачка с десния крак, същия удар но ръцете пред тялото.

6. Крачка с левия крак. Десния три удара напред с реброто, на нивото на коленете. След третия удар крака стъпва отпред.

7. Поклащане с десния крак. Скок, завъртене на педали, удар с десния крак.

8. Левия крак прекрачва бариера. Десния, удар настрани. Стойка ездач.

9. Лява, дясна, удар с юмрук по проекцията на ЦВР. Лява ръка отгоре напред хваща енергията на удара. Дясната, от лявото рамо, изправена, удар към бедрото.

10. Прескачане на локва надясно, главата надясно, удари с дясна ръка. Два пъти.

11. Стойка ездач. Дясната ръка, отзад, настрани, напред, удар с основата на юмрука до лявата ръка.

12. Дясната ръка отваря юмрука, замах нагоре, назад, хваща енергия отзад. Левия крак престъпва надясно, обръщане на 180°. Лявата ръка от лявото рамо три удара към десния жизнен център.

13. Лявата ръка отваря юмрук, замахва нагоре назад и лови енергията. Десния крак престъпва, тялото се завърта на 180°. Дясната ръка удря 3 пъти по левия ЖЦ. Завъртане надясно, стойка котка, нежестта на левия крак, лявата ръка обтяга лък.

14. Крачка с левия крак, ръцете, кръстосани пред гърдите, удар надолу и настрани. Крачка с десния крак, същия удар с ръцете. Стъпка с левия до десния крак, същия удар с ръцете.

15. Ръцете нанасяк вертикален удар от раменете надолу с кокалчетата на пръстите.