Форма на водата

Изходно положение: седнали на постелка, краката леко свити в коленете.

1. В седнало положение закриваме очите с длани, които едновременно и поемат тежестта на главата . Дланите не докосват очите а се допират до мястото под тях.

2. След известно време преместваме дланите на ушите.

3. Изправяме краката и започваме да правим въртеливи движения с върховете на стъпалата навън (както в първия пас от форма „Бягащия човек”).

4. После започваме да изпълняваме намотаващи движения от същия пас, но като редуваме двата крака. Намотаването отначало се прави с неголяма амплитуда, която после започва да нараства. При изпълнението краката може да не се повдигат.

5. После прекарваме левия крак по горната страна на десния без да го докосва, после настрани и надолу като описва голям кръг. Повтаряме го няколко пъти, след което повтаряме същото с десния крак.

6. Караме велосипед, като постепенно вдигаме краката все по-нагоре (като в началото на движение 2а от Бягащия човек).

7. Без да сваляме краката плъзгаме лявото стъпало по десния крак без да го докосваме. Първо отгоре, после отстрани и надолу. Сменяме краката и повтаряме.

8. Сядаме, изнасяме келенете встрани, стъпалата са допреси, придърпваме ги към себе си. Изпълняваме „Диханието на океана”. Обхващаме с длани кокалчетата и дишаме, като си представяме как вълните на океана идват към нас на вдишване и се отдръпват на издишване.

С тези вълни дишаме с корема. Преместваме ръцете по-нагоре, на прасците. Усещаме диханието в областта на корема. Вълните стават по-големи. Преместваме ръцете на коленете. Усещаме диханието в областта на гърдите. Заливат ни огромни вълни.

9. Лягаме на постелката, ръцете изпънати покрай тялото, краката изправени. Изпълняваме „35. Маймунско дишане” (Горещата серия). Повдигаме ръцете от коленете, като правим дълбоко вдишване докато ръцете се вдигнат над главата.

Задържаме дишането и спускаме ръцете до средата на тялото, после започваме да издишване, като отпускаме ръцете надолу и повдигаме краката (свиваме ги в коленете), така задействаме средната част на тялото. Сега повтаряме същото движение отначало само с лява ръка, а после с дясна, при това повдигаме съответното коляно и спускаме съответната ръка.

10. Завъртаме се на левия хълбок. Свиваме краката в коленете. Лявата ръка свита и лежи под главата, с дясната изпълняваме загребващи движения назад. Ръката описва примка отдолу нагоре, като загребва нещо зад тялото, после го поднася към лицето, няколко секунди го гледаме.

След това с дясната ръка рисуваме примка като разбиваме енергията надясно, наляво, после, след като ръката приключи изпълняваме разкриване. Нещо тегли ръката надясно, трупът се завърта надясно и ляга по гръб като следим дясната ръка. Коленете остават свити и завъртяни наляво, лявата ръка е под главата.

11. Обръщаме се на десния хълбок. Сгъваме краката в коленете, дясната ръка поставяме под главата. С лявата ръка изпълняваме умоляващо движение в посока обратна на дясната ръка. Т.е. придвижваме ръката от рамото назад, после надолу и поднасяме отворената длан към лицето. Просим. Не са ни дали нищо. Ръката се отпуска надолу. Изпълняваме, подобно на предното движение, две примки от ляво в посока на дясното рамо, после изпълняваме разкриване. Коленете и лявата ръка не сменят положението си.

12. Лягаме по гръб и изпълняваме „38. Издишване `Пеперуда`”. Ръцете кръстосани на гърдите, дланите свити в юмруци, лявата ръка по-близо до тялото. При вдишване вдигаме ръцете нагоре, като едновременно придърпваме коленете. При издишване ръцете се разтварят настрани и се спускат към долната част на тялото, едновременно с изправянето на краката.

Тялото заема изходно положение с изпънати крака и кръстосани на гърдите ръце. При следващото вдишване ръцете отнодо минават над главата с едновременно придърпване на коленете. После ръцете от същото положение се спускат към гърдите. Третото дишане е аналогично на първото. Ръцете отново на издишване се превръщат в крила на пеперуда.

13. Обръщаме се по корем, ръцете изпънати покрай тялото, главата обръщаме наляво. Лежим отпуснати, вслушваме се в тялото си. Може да затворим и очи.

14. Опираме се на ръцете и заставаме на четири крака. Правим дълбоки вдишвания и издишвания, после се изправяме на крака. Стоим и повтаряме движенията на ръцете както в легнало положение, само че не придърпваме коленете. Лява горе, дясна горе, заедно. След това изпълняваме загребване, разпръскване и разкриване. После просещото движение, разпръскване и разкриване за лява ръка. После изпълняваме три дишания на пеперуда.

15. Повтаряме бавно същите движения като с пристъпване се обръщаме на ръзлични страни.

На семинара изпълнявахме това под съпровод на плискаща се вода.