Магически паси на Жената Нагуал Олинда

Пас на Олинда

Тои пас от доста време се опитвам да преведа, но винаги удрям на камък. Благодарение на демонстрацията на Мюнхенската група сега мога да го предам сравнително точно. Пасът е много специфичен поради използването на съпътстващи звуци в част от движенията, а и специфичните места където се поставят ръцете също трудно се разбират от едно елементарно описание.

Пасът изпълнявахме в стойка ездач, но в руския вариант се казва, че пасът се изпълнява в легнало положение. Пасът не е свързан с някакви специални движения на тялото, затова според мен може да се изпълнява във всяко положение. Препоръчително е обаче пасът да се изпълнява на тъмно защото целта на паса е да прехвърли вниманието от зрението към слуха.

1. Търкаме с палеца на дясната ръка центъра на дланта на лявата ръка, после обратно.

2. Силно трием дланите на ръцете. Поставяме дланите върху бузите и ги прокарваме едновременно назад към тила. Когато застанат пред очите спираме за малко, за да се отпуснат очите, продължаваме по темето, после на тила, надолу по врата, продължават по гърба до където стигнем, после покрай врата до раменете, оттам итръскваме ръцете първоначално на нивото на раменето, после на нивото на кръста. С този пас се освобождаваме от социалните зависимости.

3. Трием основата на палците една в друга (мястото от началото на Антената). Потриваме с тази част веждите като започваме от центъра на главата настрани – 2-3 пъти.

4. Трием един в друг показалците. Като започнем от носа, трием показалците по бузите до челюстните стави – 2-3 пъти.

5. Трием предната част на палеца, показалеца и средния пръст, после ги ползваме като щипци, с които на няколко места издърпваме внимателно веждите, от вътрешния край настрани.

6. Силно разтриваме дланите, като в 2. (ние го изпълнихме като търкаха само предните краища н пръстите). От средата на лицето, ръцете (пръстите) се плъзгат нагоре към слепоочията 2-3 пъти.

7. Трием трите пръста като в 5. после теглим ушите последователно от горната част, надолу, докато стигнем до меката част.

8. Разклащаме левия крак, после десния.

9. Изпълняваме Пренасяне на енергия в Центъра за вземане на решения от коленете, серията за Решението от Уестуудската серия, повдигането на ръцете към V-областта три пъти.

Следват пасите със звук. Можете да изберете между три варианта. Единят е да произнасяте непрекъснато “н”. Вторият е със съскане. Третият е с произнасяне на “з”. Ще опиша начина със “з”. Другите два са аналогични. Използването на музикални термини е само за улеснение. Беше подчертано, че звуците се произнасят не като в западната музика, а кат звук, който се получава при произнасянето му.

10. Поставяме кутрето на всяка ръка върху бедрената кост, а палеца над последното ребро от гръдния кош. Другите пръсти се поставят нормално между тях. Започваме да произнасяме З с най-ниския тон без да претоварвате гласа си. Поддържайте един тон. Представете си хоризонтална линия нарисувана върху хартия.

11. Поставете палеца под ключицата, а останалите пръсти около гръдния мускул. Започнете да произнасяте З с нисък тон, после повишавате тона (примерно на октава) като в горния край изпълнявате прекъсващи се З-та. Представете си линия която се вдига нагоре под 45градуса надясно после продължава хоризонтално като пунктир.

12. Дланта свита в юмрук с изнесена напред втора става на средния пръст, притискате с тази част възможно най-високо между ребрата под мишниците където ще почувствата лека болка и вибрирайте там като започнете да произнасяте звук. Когато звукът се засилва, упражнявате натиск. Спирате звука и изхвърляте ръцете широко встрани като камшик. (На семинара са им казали, че това място под мишниците е област на летачите. С това движение те се изтласкват оттам, а изтръскването е освобождаване от влиянието им.)

Започвате с нисък звук, после го вдигате нагоре на октава, там вибрира известно време, после го сваляте отново надолу, да наподобява полицейска сирена. Представете си линия издигаща се под 45градуса надясно, после преминава в равна накъдрена линия, после слиза надолу. Завършвате с леко рязко повишаване на тона.

13. Като използваме показалеца и средния пръст, разтриваме областта зад ушите надолу по врата. Започваме да произнасяме звук, като притискаме място зад ушите до челюстта. Звукът отново започва с нисък тон, после се повишава рязко на около октава и половина и рязко секва. Повтаряме няколко пъти.

Следващите четири звука са повторение на предните, но започват с една октава нагоре.

14. Като използвате отново двата пръста, разтрийте мястот пред ушите къето е чулюстната става. Започнете да произнасяте звук като притискате това място. Звукът започва ниско после се повишвава на около октава и продължава на това ниво. Представете си линия издигаща се под 45 градуса по диагонал и продължаваща хоризонтално.

(С групата го изпълнихме по следния начин: Представяме си линия, която започва от нас вляво до хоизонта и се връща обратно, после отново отива до хоризонта но отместена вдясно и пак се връща към нас и така докато стигне същото място но вдясно от нас. Очите следват тази мислена линия заедно с повишаването и намаляването на силата на звука. Линиите може да бъдат 5-7 или повече. Звукът трябваше да се възприема с върховете на пръстите.)

15. Отново с двата пръста масажираме слепоочията. Притискаме и започваме да произнасяме звука, който прилича на този от 11., но с едва октава нагоре.

16. Масажирайме с двата пръста на дясната ръка мястото по средата на челото над мястото между веждите. (Това е другото място където са разположени летачите. Със символично движение в края на паса се освобождаваме от тях). Сменяме ръцете.

Притискаме същото мсто с пръстите на лявата ръка и произнасяме звук, който се движи по кръг от почти беззвучно се издига до максимум, после стихва отново, както се движи вътрешния диалог. С двата пръста на челото и палеца изтегляме вътрешния диалог от челото като изнасяме ръката си максимално напред и го изхвърляме навън като търсваме ръката.

17. С пръстите на дясната ръка описваме кръгове около върха на главата. Сменяме ръцете и като притискаме върха с пръстите на лявата ръка и произнасяме непрекъснат звук. После протягаме дясната си ръка право нагоре над рамото под лек ъгъл напред, с протъгнати два пръста а другите притиснати към дланта.

Започваме да засилваме звука, като притискаме, после бавно издигаме и лявата ръка като дясната. Двете ръце са протегнати максимално нагоре. (Ръцете са като в паса на пеперудата и описват леки кръгове които сякаш се водят от прецесията на звука).

18. В тишина, поставяме палците в падината зад долния край на ушите до челюстта, останалите разполагаме изправени около ушната мида, лактите са насочени настрани, пръстите и дланите образуват рупор около всяко ухо, който приема и усилва долитащите звуци.

Вибрираме пръстите на дясната ръка, (леко се накланяме надясно сякаш, за да чуем по-добре), после правим същото наляво, после пак на дясно и пак на ляво. До края на паса следим внимателно всички звуци. Спираме и застиваме. Много бавно отделяме ръцете от главата и ги протягате настрани и надолу отзад. (Имах чувството, че това движение разширява рупорната тръба) Стоим заслушани.

Магически паси на Жената Нагуал Олинда

Мексико Сити 23-10-99

(Това е едно допълнително описание на този пас. Пропуснал съм повтарящите се моменти от горното описание)

Наи и Рени водиха следобедната сесия. Те казаха, че Олинда била партньорката на нагуала Дон Хуан.

Тя била и е същество което пътува чрез звуците.

Когато я погледнете отпред тя изглежда огромна и непоклатима като планина и все пак е лека като прашеца по крилата на пеперуда.

Когато я загледате в профил, тя изглежда като отвесната линия на синята пеперуда (of emperor blue light).

(Докато течеше семинара имаше съобщения от практикуващите, че са видяли иструкторите окъпани от светлина. Някои казваха, че са били обгърнати от виолетода дреха, други, че някаква кехлибарена светлина излизала от ръцете им.)

`Олинда издава жужащи звуци` zzzzzzz...., този звук е предвестник на същества като пеперудите, пазителите на второто внимание.

Една неделна сутрин Олинда стояла на любимата си пейка на площада в Тула когато започнала за жужи.

В същия момент погледнала към небето и видяла звездите. Било вечер.

В един друг слънчев ден, докато си седяла на пейката към нея се приближило малко дете и я попитало дали звездите, които виждаме през нощта, продължават да са там и през деня. За нея това бил и е, издебващ въпрос.

Защото вниманието винаги го има, дори когато не му обръщаме внимание. (По-късно в частта за въпроси и отговори Наи каза, че вниманието е отворено по схема 24-7 – 24часа, 7дни в седмицата)

Изпълнете следните подготвителни паси:

Наведете са надолу от кръста и отпуснете главата, раменете, ръцете, долната част на гърба. Сгънете леко коленете и поставете дланите на земята пред вас. Вдишайте дълбоко.

(Може да дишате дълбоко и ритмично, като така притиската долната част на корема).

После поставяте ръцете на глезените като продължавате да дишате дълбоко.

Повдигате ръцете до коленете дишайки.

Вдигате ръцете по бедрата. Разтърсвате леко бедрата назад и напред и наляво, надясно.

Изправяте тялото.

Пасите на Олинда могат да бъдат изпълнявани в изправено или в седнало положение (Изпълняват се и в двата варианта)

(Ще преведа само различните моменти в описанието)

7.1 Отново разтриваме дланите, докато загреят и ги плъзгаме от бузите, към слепоочията и назад, след което се освобождаваме от ненужното като изтърсваме пръстите навън.

Пасите на Олинда със звук. (В група се гледа към партньора)

10. `Олинда прошепва` zzzz.... Звукът да излиза от мястото под пъпа. Ръцете са разположени като в №18 от втората категория, паси с приспособления.

11. `И всички пеперуди отговарят`. Zzz…zzzz…zzzz…. Звука да излиза с напън от дробовете. Ръцете като при №17 от втората категория.

12. ... непрекъснат звук zzzzz, който обаче се засилва и намалява вълнообразно; звукът продължава и спира внезапно при изхвърлянето на ръцете встрани (като при фиг.64 пас №28 за намерението)

13. ...ръцете разтриват нагоре надолу врата по протежение на югуларната/вратната вена. Звукът тръгва от слабините и се извисява до върха на главата....

14....

15. с масажа на слепоочията разтоварвате напрежението от очите. Zzz….zzz….zzz…. звук който е къс и се засилва сякаш пробожда различни направления. Сякаш пробождате с очи всичко наоколо.

16....

17. в това описание палеца, показалеца и средния пръст са събрани сякаш държат нишка. Когато ръцете се вдигнат горе заедно със звука се движат като антени.

18....

19. Изпълнете №43 от уестудската серия (Т-енергията на ръцете) Докато обръщате ръцете бавно и ги изследвате възнамерено ипълнявайте непрекъснат звук zzzz.

Тези паси бяха изпълняване с партньор.

В края на пасите ни бе поставена задача да открием ръцете си в сънуването тази нощ и да продължим да откриваме ръцете си и след приключване на семинара. Когато ги открием, (или преди това, за да си помогнем да го направим) трябва също да изпълняваме жужащите звуци на Олинда.

Беше обяснено, че има скрити хранилища на сънно внимание в задната страна на гърлото.

Важно за всеки практикуващ е да изпълнява паса по свое предпочитание – (опишете своя последователност), да се опита да намери ръцете си в сънуването и да изпълнява жужащите звуци.

Като го правите вие всъщност сте започнали пътешествието в сънуването.