Серия на петте основни интереса, Уилис Ешенбах

Наречи това точка

Някои въпроси от този форум ме подтикнаха да напиша за Уестуудската серия, наричана още Серия на петте интереса. Това са Пет предразположения на виждащите – Центъра за вземане не решения, прегледа, Сънуването, Вътрешното мълчание и Магически паси.

За описанието ще е нужно много време, затова ще започна с пасите за центъра за вземане на решения. Подсилването на този център било считано от древните виждащи най-важно от всички пет интереса. В частност това е така, защото той действа на всяко наше решение – всичко, за което се сетите в която и да е област, което е изпълнено със силна и чиста решимост ще бъде много по-ефективно.

- Центъра за вземане на решения изчиства притесненията.
- Центъра за вземане на решения е мигновено действие.
- Центъра за вземане на решения е дишане с пълни гърди.
- Центъра за вземане на решения е поемане на отговорност.
- Центъра за вземане на решения е врата към намерението.

Центъра за вземане на решения е много интересен център затова, че има толкова много имена. Наричат го още „Център на говора”, „V”-област, „Втора точка” и „Точка на безжалостност”. Напълно разбираемо е защо го наричат „Център на говора”, другите имена обаче не са толкова очевидни.

Нарича се „V”-област, защото така се представя на виждащите. Светлината излизаща от този център има вид на конус, разширяващ се нагоре, а върха му е в основата на гърлото. От всяка страна той изглежда като буква „V”.

Наричат го „Втора точка”, защото е първа стъпка в отдалечаването от „Първата точка”, която в наши дни се явяват точката на здравия разум.

Нарича се още и „Точка на безжалостността” защото е център за вземане на решения. В центъра за вземане на решения става очевиден факта, че нашите нарежения СА окончателни, неотменими и че това са нашите собствени решения. В тях няма място за оплакване на себе си (основния прототип на жалването е на другите), защото сме се оказали там, където сме благодарение на нашите собствени решения; и затова там няма как да се оплачем от някой друг.

Намерението на серията за центъра за вземане на решения има най-малко две посоки – да го засили и да направи възможно преместването на Събирателната точка в центъра за вземане на решения.

За разлика от другите основни центрове в човешкото тяло (енергийните центрове, намиращи се отпред и отзад под ребрата, центъра на волята, центровете на виждането и на сънуването и т.н.) Центъра за вземане на решения не се засилва за сметка на натрупване на енергия в него. Така става защото за разлика от другите центрове, Центъра за вземане на решения се явява филтър, той хваща необходимата му енергия и я филтрира докато преминава през него.

За това е важно намерението енергията придобита от пасите да преминава през Центъра за вземане на решения, а не да се натрупва в него.

Вътрешна география

За да се разбере енергийната динамика на някои паси за Центъра за вземане на решения, е необходимо поне малко да се разбира

Енергетичната география на човешкото тяло и окръжението му.

Енергийно всички ние сме затворени балони светлина, сияйни сфери,

Плаващи в бушуващо енергийно море, което виждащите наричат „Намерение” или „Еманациите на Орела”. Ние сме живи същества и представляваме светещи сфери, енергия вътре в тези сфери. Тези сфери са затворени енергийно – не можем да получим или изгубим енергия. Онова което е вътре в сферата е същото което е и отвън – Еманации на Орела или Намерение. В сияйната сфера между другите неща намираме Еманации на Орела, състоящи се от:

+ Вътрешна повърхност на сияйната сфера
+ Събирателна точка
+ Физическо тяло
+ Енергийно тяло
+ „Тайни области”, големи или малки
+ „Фронтален резонанс”
+ Енергия
+ Свързана енергия
+ Свободна (движеща се) енергия
+ Повърхнинен поток на осъзнаване
+ Сухожилна енергия

„Области на паметта”, места, в които натрупваме нашата памет. Сега, във всяка сфера енергията се стреми към това да бъде подвижна. В края на краищата, това е естествено енергийно условие. Но, тя остава свързана; свързана поради многообразието на пътищата и местата, свързана до такава степен, че едва ни стига енергията да функционираме.

Пасите „достигат” тази застояла енергия, физически я изравят навън и я вкарват отново в оборот. И понеже ние се явяваме миньори на собствената си енергия възниква очевидния въпрос: къде са залежите на тази енергия?

Едното от местата където се натрупва енергия е вътре в сияйната сфера. Когато енергията е в упадък, тя обича да замръзва като някакъв странен материал наподобяващ замаска или шпакловки, като енергийни пръстени или лепкаво вещество, субстанция, която приема форма, но се разбива само с удар.

Енергията от такъв вид представлява застинала дебела кора по вътрешната повърхност на сияната сфера.

Друго място за натрупване на енергия е в „тайните зони” или „енергийните центрове”, - енергийни вихри, сияещи през обвивката от вътрешната страна на сияйната сфера, както отвътре така и навън от нашето физическо тяло. Древните виждащи от нашата линия са разработили изящен и прост метод за боравене с тази енергия, залежала във вихрите на нашето тяло (в вачалото вибрират върху това място, после изчакват, после леко го притискат) и различни паси, използват вариации на тази тема за освобождаване на зележалата енергия; „Освободи Енергията” – това е войнския призив за битка!

Друго място, пълно със застояла енергия е, аз го наричам „фронтален резонанс”. Това е много трудно да бъде описано. Представете си, че човек с ващия ръст и тегло стои точно пред вас на разстояние примерно 30см и ви гледа в лицето. Вгледайте се в този човек отгоре до долу с ментален поглед и отделете основните енергийни центрове по него, а може и неосновните. Представете си, че тези центрове се въртят с течен пламък. После направете мислено рисунка на човека, но оставете образа на енергийните центрове.

Полученото представлява постоянна енергийна характеристика на вътрешните части на сияйната сфера – отражение (или по-точно казано, резонанс) във времето на енергийните аспекти на нашето тяло, включвайки енергийните центрове.

Обикновено в ежедневието ни, този фронтален резонанс е напълно изрязан („инкрустиран”) в застоялата енергия. Прествете си ситуация в пещера, в която сталактити изцяло са покрили и скрили статуя. Ето на какво прилича, на два стълба (ляво и дясно тяло) разтопена восъчна свещ.

Множество магически паси са насочено да „изкопаят” тази застинала енергия. Друга група паси разбутва, загрява, удря, отлепя, изкъртва и по други начини възбужда енергийните центрове от фронталния резонанс. А във финалната група (в Уестуудската серия, пасите за Прегледа) изковават енергийното тяло директно във фронталния резонанс.

Връщайки се към темата, пасите за Центъра за вземане на решения, много от тях активизират енергийния център от фронталния резонанс, който съответства на Центъра за вземане на решения. Той е разположен върху фронталния резонанс, точно там където то би било при самото тяло, на същата височина както и Центъра за вземане на решения.

Когато този център от фронталния резонанс се активизира (чрез удраи, подръпвания, потупвания със задната страна на дланта и т.н.), енергията веднага се пренася и преминава директно през Центъра за вземане на решения. Ние разбира се можем да нанасяме удари и по това място, но те няма да засегнат дирегтно Центъра за вземане на решения, повечето паси използват косвения метод за прекарване на енергия през Центъра за вземане на решения.

При изпълнението на паси, включващи активирането на центъра от фронталния резонанс, е много важно удара да се насочи или потупването да е точно в центъра. Как да се постигне това? Няма такива методи, това се постига изключително чрез Намерението да се стигне до това място.

Дишането

Много от пасите използват и дишане, за да подпомогнат преразпределението на енергията. Освен това, всеки пас или серия от паси предизвикват особен род дишане, различен за различните паси или последователности.

Това в основна степен важи за пасите за Центъра за вземане на решения, защото Центъра за вземане на решения се явява също Център на Дишането. С активизирането на Центъра за вземане на решения, гърлото се отваря и дишането по естествен начин става по-дълбоко.

Аз не бих могъл да изпълня тези паси като дишам само през носа. Изместването към други състояния на осъзнаване изисква много повече кислород, който просто не мога да получа само през носа.

Зяпването е много добър знак, той означава преместване на осъзнаването и след прекратяването на зяпането е много важно да се поддържа открито, разширено дишане, което по естествен начин продължава зяпането.

Физически ефекти

Има някои физически изменения, съпровождащи преместването на осъзнаването. Те включват в себе си например, цъкване или чувство за „отваряне” в ушите, отваряне или разширяване на гърлото, звук на звънче или жужене, а също така и съкращения или потрепервания на връзките и сухожилията на тялото.

Освен това, много от пасите могат да разтресат или да накарат част от тялото да вибрира там, където е насочена енергията. Осъзнаването на тези чувства увеличава ефекта от пасите.

Събирателната точка

„Основна цел в магията се явява тайнствената Събирателна точка”, казвал Нагуалът Хуан Матус. Вложеното във всички паси намерение е да освободи нашата Събирателна точка и да и даде възможност да се движи към други позиции както вътре, така и извън тялото. За обсъжданите в момента паси, Събирателна точка трябва да се придвижи към Центъра за вземане на решения.

Това става като се увеличава енергията в Центъра за вземане на решения. Когато енергията на този център стане достатъчна, Събирателна точка е притеглена от светлината, а после с помощта на практика и намерение това преместване става възможно.

Серия за Центъра за вземане на решения

Паси 1-4. Пренасяне на енергия към Центъра за вземане на решения с движение напред и назад с дланите и подлакътниците.

Всичките четири паса имат по две части, при които дишането се обръща. В първата част, острието на напрегнатите ръце се използва за разиване на енергията. Във втората част, когато дишането се обръща, енергията се пренася към Центъра за вземане на решения.

Тези паси, както и много други използват метод за преразпределение на енергията съставен от две части. В първата част застоялата енергия по някакъв начин се освобождава, а във втората част се пренася от мястото на освобождаването на място за което е предназначена. В дадения случай енергията при фронталния резонанс от областта на корема се разбива и поставя в Центъра за вземане на решения.

Намерение – това е всичко, затова го възнамерявайте, за да може енергията която откъртвате, да бъде изтеглена с движението на ръцете назад към Центъра за вземане на решения и през него.

5. Пренасяне на енергия до Центъра за вземане на решения от средата на тялото.

Този пас трябва да се „изтласква” от средната част на тялото. Бедрата трябва да остават неподвижни, докато в същото време тялото се поклаща от едната на другата страна. Много е важно пръстите да са насочени точно към V-областта.

6. Пренасяне на енергия до Центъра за вземане на решения от областта на раменните лопатки.

Това движение се изпълнява изцяло с лопатките. Лактите последователно се избутват напред колкото е възможно повече, гърдите не се движат изобщо. Гръдния кош трябва да остане насочен през цялото време напред.

7. Раздвижване на енергия около Центъра за вземане на решения с наклонени китки.

Първата част от този пас използва друг способ за преразпределение на енергия, състоящ се в това да разбърка енергията от предната част на сияйната сфера и да я постави на друго място. В този случай енергията се изстъргва от сияйната сфера, а посе се насочва към Центъра за вземане на решения.

Във втората част на паса, ударът по копието на Центъра за вземане на решения върху фронталния резонас се изпълнява с подлакатника и външната страна на китката. Насочвайте точно в този енергиен център, ако не го направите, пасът няма да сработи.

8. Пренасяне на енергия от двата жизнени центъра в предната част на тялото към Центъра за вземане на решения.

Този пас събира енергия от жизнените центрове и я изстрелва в копието на Центъра за вземане на решения върху фронталния резонанс. Тук отново трябва да се подчертае, че ударът трябва да е точен. Енергията пренесена в това място веднага преминава през Центъра за вземане на решения.

9. Пренасяне на енергия от коленете към Центъра за вземане на решения.

Това е дихателен пас. Докато го правите освободете гърловия отвор, дишането да е свободно. В първата част ръцете усилват естесвения енергиен поток. Всяка ръка прави кръг пред V-областта и в резултат енергията се издласква през канала преминаващ от V-областта до фронталния резонанс, към (и през) V-областта в гърлото.

След това, като се наведем, докато сме вдишали и задържали дишането, ние улавяме енергията, разположена около коленете, загребваме я в юмруците си и като кръстосваме китките на ръцете. Тази енергия се пренася нагоре над главата и се поставя от отворените длани отзад в основата на врата. Оттам тя преминава през V-областта.

В последната част на паса вдишайте, след като се наведете и после докато издишвате пренасяте енергията от коленете нагоре и я изсипвате през V-областта. В крайна сметка правите същтото и като изсипвате енергията чрез очите.

Точно този пас ми позволи за пръв път да преместя (и за кратко да задържа) своята Събирателна точка в ново положение. Когато изпълнявам сериите паси често повтарям онова, което ме привлича или ми се струва ефективно в даден момент.

Веднъж изпълнявах този пас в течение може би на час и ви уверявам, че усетих преместването. Ефектите от преместването са очевидни. Най-очевидния ефект за мен е яснота в комбинация с нещо, което мога да опиша само като безразличие и студенина. Това не е безразличие в смисъл на отсъстие на интерес.

Това е безразличие основано на друго възприемане на света, при което бъдещето, съдбата ми и съдбата на нещата покрай мен повече изобщо не ме интересуват. Това е свят на изчистени Решения, в който всяко решение е ценно само по себе си, всяко е съвършено ясно и изчистено. Това е място на действия без размишления, избор без безпокойство, ефективно пробуждане и незабавно действие – без тревога, без съжаления и без жалост.

10-12. Пренасяне на енергия отзад напред.

Ето какво виждам в тези паси. Мога да разажа какво виждам от моята позиция, други може да го опишат по друг начин.

Тези три паса се различават само в детайлите, всички са насочени да хванат Събирателната точка от обичайното и място и да я пренесат в проекцията на V-областта върху Фронталния резонанс и после да я освободят там. Когато бъде пусната тя се отправя назад към обичайното си място, като преминава през V-областта.

Събирателната точка не обича да се мести от обичайното си място (на сияйната сфера тя е разположена отзад точно зад дясната лопатка), затова е необходимо тя да бъде пусната. Това става чрез загребване на енергия от проекцията на V-областта върху Фронталния резонанс и изстрелването на тази енергия назад така, че да разтресе Събирателната точка.После Събирателната точка се пуска или подхвърля, или загребваме окръжаващата енерия и я поставяме в Събирателната точка.

После Събирателната точка се хваща с нокти или отворена длан като топка за тенис или прихващаме към подлакътника, пренасянето става по различни начини, поставя се в проекцията на V-областта от Фронталния резонанс и после удряме по нея с ръка. Поставете я точно на мястото и ако не успеете можете да я преместите в момента на удара с дланта.

Когато ръкате се отдръпне, Събирателната точка се притегля от обичайното си място, като премества със себе си много енергия през V-областта. Понякога практикувам сталкинг, като удържам Събирателната точка един или два дихателни цикъла преди да и позволя да се върне назад през V-областта.

Спете, спете, а може би и ще сънувате...

Продължавам коментарите си по Уестуудската серия или Серията за Петте интереса, следват пасите за сънуване.

Какво да ви кажа за сънуването? Нищо. Ами аз мога малко да сънувам, но по-добре да се окажа сталкер, защото ако съм сънувач, то това още не се е проявило.

Но мога да разкажа нещо за пасите за Сънуването, защото ако не бяха те, аз изобщо нямаше да мога да сънувам. Енергията необходима за сънуването идва от долната част на тялото, от областта на матката при жените и от центъра на волята при мъжете. Затова целта на пасите за сънуването е да преместят Събирателната точка надолу в тялото.

Пасите постигат това поради следните причини. Първо преместваме Събирателната точка примерно в областта на слънчевия сплит (точно под ребрата). После, за да „преследим” (сталкинг) Събирателната точка в това ново положение, енергията се натрупва около тази точка.

Още едно отстъпление... забележителна игра, единствената игра се явява разхлабването и освобождаването на Събирателната точка, за да може да пътува към нови места, нови реалности, нови вселени.

Играта се състои от две части – да се премести Събирателната точка в нова позиция, а после да се фиксира в това положение, чрез здраво забиване, без да и се дава възможност да отскочи на обичайното си място, нито да се премести в някое друго положение.

Този акт на фиксиране на Събирателната точка в нова позиция се нарича „сталкинг”, или по точно „проследяване на позицията на Събирателната точка”. По този начин, пасите за Сънуване проследяват ново положение на Събирателната точка, като натрупват енергия около това ново положение, за да я удържат там. Край на отстъплението.

И така, с помощта на група паси Събирателната точка се премества все по-надолу по нашето тяло.

В края на краищата, любопитна серия паси, които се явяват дихателни и служат за това да притеглят и впримчат Събирателната точка, пускайки я в нашия „Фронтален резонанс” и после загребвайки я, когато тръгне да се връща.

Серия за Сънуване

27. Разхлабване на Събирателната точка.

При изпълнението на този пас протягаме ръка назад, за да хванем Събирателната точка с права, отворена длан. После ръката преминава отдолу и пренася Събирателната точка в предната част на тялото. Китката спира пред лицето, Събирателната точка спира някъде около гърдите и слънчевия сплит.

28. Силово преместване надолу на Събирателната точка.

Този пас е любопитно протягане на краката и ръцете за преместване на Събирателната точка. Инструкциите в книгата относно началото на паса не са много ясни. Започваме всъщност с „изхвърляне” на ръцете в положението показано на рис.174 от книгата (просто ги местим там). Това се прави с издишване и ръцете, с пръсти започнали вече леко да се подвигат от положение долу следват движението на края на пръстите и се изстрелват по нататък от показаното положение.

После обръщеме главата, вдишваме и отклонавяме очите назад, като максимално протягаме ръцете и краката. По време на тази част движението на Събирателната точка се задържа на същото място, но горната част на тялото се вдига нагоре. Ефектът от това е да се застави Събирателната точка да се премести колкото се може по ниско в тялото.

29. Насочване на Събирателната точка надолу чрез изтегляне на енергия от надбъбречната жлеза и прехвърлянето и отпред.

Този пас е „сталкинг”, за който вече говорих. Хващаме енергията под ребрата на гърба и я натрупваме в новото положение на Събирателната точка. После, като натрупаме енергия по-надолу от положението на Събирателната точка, можем да я съблазним да се премести надолу.

30. Рездвижване не енергии от пита А и В.

Този пас използва напрежението между енергиите от типа А и В за проследяване на ново положение за Събирателната точка. Важна част от този пас е напрежението между външната повърхност на ръцете и близоразположения лакът. Това напрежение се чувства основно по задната повърхност на ръката, намираща се под лакътя и служи за привличане и удръжане на Събирателната точка.

Ммм, ОК, още едно отстъпление. При изпълнението на този пас е много важно точното положение на ръцете, така че „настройвайте” този пас като следвате енергията и формата на вашето тяло. Това става чрез леко преместване на положението на ръцете нагоре, надолу и настрани, докато се наместят – „щрак!” – застават на място. Появява се много приятно чувство при настройването спрямо нашите собствени размери и енергийните особености.

Много е важно да „настройваме” всички паси, които правим. Това не е никак сложно, защото телата ни знаят, когато пасът е изпълнен съвършено получаваме незабавен енергиен отговор. Затова експериментирайте с височината, ширината и точността на движенията в пасите. Движенията в по-голямата си част следват естествените енергийни канали, което може да се опише с усещенето когато ги пресичаме с ръцете, кратата или тялото. И често движенията завършват в особените „тайни зони”, които можем ясно да усетим като ударим директно по тях.

Аз усещам, че съм постигнал калибровка на паса, когато усетя, че изпълнявам движението с по-голям размах и много по-точно от преди. Размаха е ключ към магическите паси, защото позволява да се достигне вътрешната повърхност на сияйната сфера. Това достигане за сметка на разтягането на ръцете и лопатките е необходимо ако искаме да стигнем вътрешната повърхност на сияйната сфера. Колкото по-далеч стигнем, толкова повече енергия от вътрешната повърхност може да се разбие и да се добие... а в други паси, където не се стига до вътрешната повърхност, разтягането служи за стимулиране на тойнствените зони в тялото.

Това уточнение е много важно, защото ако по време на паса трябва да се удари конкретна точка, трябва наистина да ударя тази точка, за да постигна желания резултат. Няма никакъв смисъл да се хващат по-големи количества енергия, която после да размазваме в пустотата. Трябва да ударим в конкретната точка, точно с пълно намерение да преразпределим енергията където трябва. Затова в много случаи калибровката означава да се гледа и да се възнамерява, преди да бъде нанесен удар.

Какво става, ако не виждам къде удрям? Не е важно. Всичко е дело на Намерението. Очите служат за фокусирането му, но именно намерението е важно. Затова възнамерявайте да ударите точно в желаното място, дори да нямаме и най-малка представа къде се намира. После си отговаряйте, къде удряте и какво усещате. Калибровката предполага експериментиране. Край на отстъплението.

31. Изтегляне на енергийното тяло отпред.

Този пас има няколко задачи. Той премества Събирателната точка надолу по тялото, като я тласка надолу с ръцете, но също и нанася удар по „Фронталния резонанс” в точка, съответстваща на матката или центъра на волята. Такъв удар в тази тайна област заставя Фронталния резонанс да вибрира подобно на звънец, като освобождава и осветява енергията, обкръжаваща фронталния резонанс и принуждава енергийното тяло да излезе от убежището си.

32-35 Хвъляне на Събирателната точка.

Тези четири дихателни техники служат за хващане и хвърляне на Събирателната точка. Тя се хвървя във фронталния резонанс и оттам се връща на обичайнто си място малко по-високо върху сияйната сфера, зад дясната лопатка. Няколко бележки.

Въпреки че в книгата е показано, че Събирателната точка се насочва право напред, на семинарите инструкторите я хвърляха много по-надолу в долната част на тялото от „фронталния резонанс”.

Когато Събирателната точка се хваща, тя не може да бъде уловена в стиснат юмрук. Това трябва да стане с плоска отворена длан или с кука образувана от китката, или в празен отвор в дланта. При тези паси за Сънуването, Събирателната точка се хваща като топка за тенис, когато палеца докосва краищата на другите пръсти.

Усещам, че след изпълнението на този пас за известно време, Събирателната точка започва да се връща на все по-ниско място върху задната страна на сияйната сфера и всеки път ми се налага да я хващам все по-ниско.

... По-лесно е да се каже, отколкото да се направи.

Вътрешното мълчание или пасите за Вътрешно мълчание са ми последната спирка. Пиша това в тишината на моя дом, защото навън бушува буря и дъжда чука по покрива.

Вътрешна тишина – това е ключа за вратата. Той не ви носи нищо, няма да ви пренесе никъде, той просто отваря вратата.

Ние поддържаме Събирателната точка на обичайното и място с помощта на нескончаем вътрешен диалог. Когато, някога, успеем да спрем този диалог, ще можем да спрем света. Какво значи да спрем слета? Това означава, че благодарение на вътрешното безмълвие е настъпила пауза във вътрешния диалог и Събирателната точка може да се премести на ново положение. Това ново положение засветява нови еманации и ине започваме да „виждаме”, а стария свят спира.

Както казвал Нагуалът Хуан Матус, най-добрият начин за спиране на Вътрешния диалог е правилният начин на вървене. Освен това практикуването на Магическите паси за Вътрешното мълчание може да ограничи вътрешния диалог до нивото на коленете. И така, това са те и ето какво зная за тях.

Серия за Вътрешно мълчание.

36-37 Описване на полукръгове с всяко стъпало.

При изпълнението на тези паси трябва да постигнете пълна концентрация върху движещата се част на крака, която е в контакт с пода. Тези паси възвръщат и заставят да се издигне „Тънката ивица на осъзнаването”, която е „проклятието” на вътрешния диалог.

38. Плашило във вятъра с прегънати надолу ръце.

При този и следващия пас коленете трябва да бъдат неподвижни. Този пас винаги извиква моето енергийно тяло, поклащанията и другите усещания в ръцете ги карат да се тръскат и колебаят така, както вятъра иска това. При изпълнението на този пас често възниква при мен странно чувство на потръпване, сякаш мравки ме хапят по главата, което после се предава и надолу по задната част на врата.

39. Плашило във вятъра с вдигнати нагоре ръце.

При този пас ръцете сякаш почистват стъкло, почистват съзнанието ни от мисли. Аз започвам паса с ръцете горе и когато мислите преминават, движа ръцете надолу и нагоре, изтривам тези мисли като с гума.

40. Изтласкване на енергия назад с всяка ръка.

Този паси винаги ми е бил малко неприятен, защо – не знам. Знам само, че когато го изпълнявам, чувствам как енергията покрай тялото ми приема необичайна разконцентрираща конфигурация. В резултат се появява вътрешна тишина, макар да не знам защо.

41. Въртене на китките.

Още един пас, който се нуждае от калибровка и който е много по ефективен ако бъде изпълнен точно. Както и в пас 38, аз използвам въртенето на подлакътниците за изтриване на появилите се мисли.

42. Придвижване на енергия вълнообразно.

Ако забравим илюстрацията, показваща как Майл изпълнява този пас на височината на коленете, на семинарите ни учиха да го правим на височината на глезените. Кой знае? Във всеки случай, когато го правя както го показаха ниско, чувствах сякаш заиграване с Тънката ивица на осъзнаването, сякаш съм и протегнал ръка. Този пас събужда у мен много приятна енергия, която се издига и успокова мислите.

43. Т-образна енергия на ръцете.

Формата, под която усещаме въздейсвието е същата както и при „правилната форма на ходене”, насища чувствената ни система с толкова информация, че за мисли просто не остава място.

44. Притискане на енергия с палци.

При този пас енергията започва в края на палеца, там където притиска показалеца. Оттук той се разпространява по китката и през подлакътника по цялата ръка до рамото и гърдите, после към жизнените центрове и надолу до стъпалата. В края на краищата цялото тяло е под напрежение, което се поддържа известно време, после се освобождава.

45, 46, 47 Очертаване на кръгове и ъгли с ръцете

Тези паси също се заиграват с Тънката ивица на осъзнаването. Те възбуждат, разпръскват и освобождават енергията на Тънката ивица на осъзнаването в посока долната част на вътрешната повърхност на сияйната сфера. Това предизвиква ефект на разтапяне на „замръзналата” енергия там, където е разпръсната Тънката ивица.

48, 49 Три пръста на земята, къкалчетата на пръстите на ръцете върху пръстите на краката.

Тези паси още веднъж се заиграват с Тънката ивица на осъзнаването, ние потапяме ръцете си в нея и вдишваме. По такъв начин привличаме в ръцете си енергия от Търката зона. После, когато вдигнем ръцете над главата, даваме възможност енергията да се стече по нашето тяло. Както във всички паси, засягащи Тънката област, тази енергия е толкова странна за нашето ежедневие, че разумът ни се оказва принуден да се отключи, за да изследва тези нови възприятия.

50. Изгегляне на енергия от пода с вдишване.

Разбира се не издигаме енергия от пода, защото там няма енергия. Изигаме енергия от Тънката ивица на осъзнаването. Когато дишваме, с помощтта на дишането изтегляме енергиято до ръцете. После вдигаме ръце над главата и енергията се разпределя по тялото, после повтаряме паса от другата страна.