Един семинар върху лидерството и употребата на ценностите, САЩ, 2009 г.

13 февруари (новодошли), 14 и 15 февруари (всички практикуващи) 2009 г.,

Лос Анджелис, Калифорния, САЩ, Калифорнийския Университет в Лос Анджелис (UCLA)

"...Време е да уредиш определени задължения, които си натрупал през живота си. Не че ще ги изплатиш някога напълно, но си длъжен да направиш жест…

Тази задача се ръководи от най-чисто чуство, чуството на война-пътешественик, който се готви да се гмурне в безкрайността на настоящия момент, и докато го прави, той казва ‘благодаря."

- дон Хуан Матус

Един семинар върху лидерството и употребата на ценностите, САЩ, 2009 г. Един следобед преди практика по тенсегрити, двама практикуващи имаха напрегнат разговор.

Линда каза, "Хей, Раул, нали щеше да ми се издължиш до края на миналия месец? Никакъв не се обади!"

Раул се наежи и каза: "Хей, виж, ти знаеш, че ще се издължа. Голяма сума е, просто ми дай малко време! Какво толкова ти струва? Голяма работа!?"

В този момент Кърлос Кастанеда влезе в студиото и каза на всички да се съберат по двойки и да практикуват една форма от магически движения, която започваше с въртене на глезените, последвано от завъртане на китките.

"Начинът по който използваме енергията си в тези движения, отразява начина по който използваме енергията в нашия живот," каза Карлос Кастанеда. "Ако ние сме вдървени и не можем да се обърнем, тогава, подобно на това, нашата енергия също е затлачена."

Той каза, че ни е нужно да признаем стойността, достойнството на нашата енергия, да я използваме мъдро, и да полагаме грижи за нейното протичане.

"Това включва," каза той, спирайки за момент, "да бъдем осъзнати за това как оценяваме и боравим с парите..."

Раул почуства шията и юмруците си стегнати; Линда се възгордя.

Завъртайки китката си Карлос Кастанеда продължи, "Не е ли интересно, че думата ценност ('worth') е била глагол, свързан с латинската дума за завъртане 'turn'. Функционалните системи се въртят, движат, циркулират за да поддържат потока, както е при мъзгата на дърветата, кръвта във вените, въздуха в дробовете, загърнатата почва върху земята."

"Това е естеството на енергията, когато тя протича през вселената....Както казват физиците, 'Енергията нито се създава, нито се губи – тя се пренася, тя се преобразува, трансформира се. Дон Хуан ми казваше, че парите са форма на енергията, размяна между формите, прагматично изражение на един универсален поток."

След това Карлос Кастанеда показа на всеки как да изпълни едно друго движение, в което единият партньор завърта другия и след това е завъртян на свой ред. Раул и Линда се мъчеха със движението.

"Да бъдеш съзнателен за това как използваш енергията си и ресурсите си, и да ги поддържаш във форма, жизнени, адаптивни, флуидни, означава да си лидер," Карлос Кастанеда продължи: "Едно младежко понятие за лидер е личност, която казва на другите какво да правят – вместо това, един лидер има волята да направи и види цялото 360 градусово поле, да изиграе всички ходове, да постигне цялостен поглед върху това какво е дал и какво е получил, да осъществи една радостна и взаимноизгодна сделка."

Тогава той насочи учениците в практикуването на друг магически пас, в който двамата партньори плясваха ръцете един на друг.

"Трябва да усетите протичане на енергия между вас," каза той. "Може би единият от вас е твърде отпуснат, енергията протича прекалено бързо, или тварде стегнат, блокира потока на енергията. Вижте дали можете да срещнете другия в тенсегрити по средата."

Линда и Раул практикуваха движението.

"Ако някой е твърде отпуснат," продължи Карлос Кастанеда, "тогава е възможно да се свие под или да се скрие зад вярването, че 'Боравенето с парите ще ми е трудно,' или 'Нямам късмет,' или 'Това е толкова лесно за него или нея, или за тях, но не и за мен," или, 'Няма нужда да обръщам внимание на парите, те винаги идват при мен някак.' А това също е начин, по който някой борави с енергията – пропуска срокове, не поема задължения, и оставя енергията да изтече между пръстите му."

Раул се изчерви, Линда беше вдървена.

"Разбира се, този вид неопределеност е един начин за неправилно боравене с парите или енергията," продължи Карлос Кастанеда, "Друг начин е да бъдеш прекалено стегнат, напрегнат, дребнав и праведен, да се запасяваш с ресурси, да се пазариш за цената, или заедно с парите, които заемаме на другите, им заемаме и малка доза осъждане, с вярата, че "Моя начин е правилния,' и 'Аз съм по-добра от тях.' И тук пропускаме енергийни възможности защото те не пасват на привидната перфектност на нечий вече готов и добър план."

Раменете на Линда се отпуснаха напред. Раул изглеждаше облекчен.

"За да следваме потока на енергията," продължи Карлос Кастанеда, "ни е нужно да намерим баланса вътре в себе си и отвън – с другите около нас: да живеем в нашата същност, да бъдем едновременно внимателни и щедри с нашите ресурси, осъзнавайки какво печелим и какво харчим и какво пестим – изпънявайки нашата част и вярвайки на Духа, за да ни води."

"За да бъдем в това състояние, за повечето от нас е нужно да свършим една задача за домашно: Трябва да потърсим 'Кой ни е научил да боравим с парите?' Раул, теб кой те научи?"

"Никой!" Измрънка. "Сега си спомням, че баща ми беше нехаен и майка ми не можеше да го търпи, тя го караше да печели повече, но той беше просто щастлив да върти музикалния си магазин и да успява да плати данъците си когато осъществи големи продажби."

"А ти, Линда?"

"Ами, баща ми печелеше добре, но изхарчваше повечето за себе си. Майка ми се е налагало да го моли за пари за храна. Така, че аз реших за себе си никога да не ми се налага да завися от някого за пари. Започнах да работя след училище и през лятото, за да си осигуря собствени приходи."

"Да, правилно е да се научим как да боравим с парите, иначе завинаги ще зависим от милостта на някого, изложени на ветровете на неговите капризи. В същото време, трябва да сме внимателни да не очакваме другите да бъдат зависими от нашата милост. Така ли е, Линда?"

"Истина е. Никога не съм мислила за това по този начин. Как бих могла да променя това?"

"Започни от началото," каза Карлос Кастанеда. "Направи списък, вземи описа, намери кой те е научил да боравиш с парите, кого имитираш, кого съзнателно или несъзнателно си превъзнасяла като силен, или си осъждала като мекушав."

След това всички в студиото продължиха да изпълняват магическите днижения. Не след дъго Линда и Раул вече можеха да се завъртат един друг и да бъдат завъртани по-грациозно и когато сключиха ръцете си, тяхното захващане беше по-балансирано.

"Тази форма може да ви осигури голяма помощ, за да осъзнаете как сте боравили с енергията си; тя може да ви придаде вкуса на радостта и елегантността на война-пътешественик," каза Карлос Кастанеда, "едно същество, което не е нито нехайно, нито движено от страх същество, което е свързано с безграничното, което казва „благодаря” на Духа, и което го следва и при най-малките взаимодействия."

" Que te cuesta, Раул? Que te cuesta, Линда?" прошепна той. "Какво ви коства да направите тотален преглед, истинска равносметка на живота и енергията си?"

* * *

На този семинар ще изпълняваме магически движения и ще правим упражнения по рекапитулация, които ще ни дадат флуидността и силата, необходими за изследване на въпросите: Какво сте получили в живота си? Какво сте дали? Какви дългове имате? Какво е настроението, с което се работи с ресурсите, парите, ценностите и ценностите във вашата семейна линия? Дали сте се научили да надценявате или подценявате вашия принос? И за обобщаване: Как всичко това допринася за тенсегрити на вашето същество и за употребата на ценностите ви?

* * *

Този семинар е открит както за новодошли, така и за практикуващи с опит.

За всички участници: Цялостното участие е желателно. Предварително, при регистрацията, ще бъде поставена задача за рекапитулация. По-ранното регистриране ще ви даде достатъчно време за изпълнение на задачата.

За новодошлите: Има специална уводна сесия, задължителна за тези, които посещават семинар за първи път и е открита за всички останали. Тази сесия ще се състои в петък, 13 февруари от 18:30 to 21:00 в студиото на Клиъргрийн в Калвър Сити. (Пакета за регистрацията ще съдържа информация за придвижването до студиото в петък вечер.)

* * *

Континуум на Сънувача-Сталкер

Задачата на този абонамент е да подпомогне да продължим поддържането на намерението на това, което се пректикува на семинарите, след самите семинари в нашето ежедневие на базата на това, което ни се случва в него.

Инструкторите по тенсегрити ще:

- споделят с вас откритията на другите участници в семинара

- указват насоки за действия в отговор на тези открития за проследяване на енергията във вашите ежедневни схватки.

Годишният абонамент е валиден до 31 юли 2009 г. и включва най-малко три издания, изпращани по електронна поща.

Цената на абонамента е 15 USD. Публикациите са достъпни за регистрирани участници в семинара – с повече опит или новодошли.

Забележка: Този абонамент е независим от абонамента Beings in Dreaming, който ще продължи да бъде насочен към съдържанието други семинари.