Правила на форума.

1. Препоръчва се мненията да са написани на кирилица, но се приемат и мнения на латиница.

2. Участниците във форумите са длъжни да спазват добрия тон и да уважават чуждото мнение.

3. Не се допуска дискриминация на основата на възраст, пол, раса и вероизповедание.

4. Забранява се използването на непристоен речник.

5. Не се допускат публични нападки и разрешаване на междуличностни конфликти във виртуалното пространство на форума.

6. Желателно е да се обсъжда само по зададената тема, както и да се пише според тематиката на дискусионния форум.

7. Участниците във форумите трябва да се съобразяват с условието, че тук не е място за личностни изяви от типа на безсмислени монолози, които не предизвикват интерес у никого от присъстващите.

8. Забранява се публикуването на адреси на сайтове съдържащи детска порнография и други такива, забранени от закона на Република България.

9. Забранява се публикуването на подвеждащи линкове и отявлена реклама.

10. Във форума е забранено да се коментират политически теми.

11. Потребителите е желателно да постват във вид на "чист текст". Не трябва да се използват голям брой иконки, главни букви (постването с главни букви се приема като ВИКАНЕ - ПОВИШЕН ТОН), цветен текст и др. Потребителите не трябва да използват много пунктуации (!!!, ????? и .....) в заглавието или в самият си пост.

12. Желателно е заглавието на нова тема да е подходящо и описателно.

Модераторите на форума си запазват правото да променят или да махат постове по всяко време (кое е спам, вулгарно, непристойно и др. е по тяхна преценка, а не по преценка на потребителите).

Потребители, нарушили правилата на този форум, ще бъдат предупреждавани няколко пъти, след което ще последва бан.

Администраторът и модераторите имат право да променят тези правила по всяко време.