Последно интервю с Карлос Кастанеда (Mausi Boehm) 1998

Превод от английски: Иво Величков

През февруари 1998 година госпожа Mausi Boehm имаше възможност да вземе интервю от доктор Карлос Кастанеда и да му зададе въпроси във връзка с новата му книга, развитието на Тенсегрити и други аспекти на работата му.

Въпрос: Вашата нова книга се нарича “Магическите пасове – практическата мъдрост на шаманите от древно Мексико”. За пръв път във Вашите книги читателят се сблъсква с практическите упражнения. Как се решихте да направите практикуването на Тенсегрити достъпно за широката общественост?

Отговор: Шаманите от древно Мексико, които са открили магическите движения, на които се базира Тенсегрити, обграждат тези движения с голяма секретност и ги прикриват зад ритуални действия. Именно в този вид движенията са били предадени на дон Хуан Матус, който от своя страна, ги е предал по същия начин на четиримата си ученика – на Флоринда Донер-Грау, Тайша Абелар, Керъл Тигс и на мен. Разказвали са ни, че преди испанските завоевания мексиканските шамани били изявили стремеж към по-голяма откритост.

Очевидно, идването на испанците и изиграло ролята на катализатор, който е подтикнал шаманите към още по-бърз отказ от секретност. Под испанския гнет за шаманите от онова време на преден план се оказал въпросът за оцеляването. Казвали са ни, че шаманите – вместо още повече да се засекретят пред тази опасност – продължили със своите разкрития, тъй като били осъзнали, че секретната природа на техните знания и действия не им давала никакви шансове за оцеляване като индивиди.

Що се касае подхода на дон Хуан, с нас този стремеж към разкритие стигна до своя логичен край. Според нас, нищо, което човек е достигнал, не бива да бъде държано в тайна или под прикритието на езотериката или секретността. Ние сме твърдо убедени, че сега цялото човечество е изправено пред страшния проблем за собственото си оцеляване. А това не е подходящо време за тайнственост.

Въпрос: Може ли всеки да упражнява тези движения?

Отговор: Да, разбира се. В случая с Тенсегрити магическите движения са освободени от булото на тайните и различните ритуали. Те се преподават във вид на система, достъпна за всеки.

Въпрос: Кога се състоя първият ви семинар на тази тема и какви бяха следващите?

Отговор: Семинарите по тенсегрити започнаха още през 1984 година като част от опита ни да дадем на хората нещо полезно, каквито са магическите движения. Тези първи опити бяха безрезултатни. Семинарите по Тенсегрити, които организирахме не само в САЩ, но и в Мексико и Аржентина, бяха безплатни – в това се криеше причината за нашия неуспех.

Всеки можеше да дойде и да вземе участие. В резултат на това хората идваха, за да ни затрупват с потоци от безкрайни оплаквания и да критикуват всичко което правехме, но не и за да упражняват Тенсегрити.

Това беше времето, през което се извърши съществена промяна в нашия начин на действие на базата на едно решение, прието от всички практикуващи, които бяха свързани с четиримата ученици на стария Нагуал. Те стигнаха до единодушното решение – семинарите трябва да се заплащат, и се обосноваха с това, и лекарите, и адвокатите, и съдиите изискват пари в замяна на своите знания.

Те също така не искаха да продължават да работят безплатно, а искаха да получават съответстващо възнаграждение за техните усилия да предадат на съвременния човек нещо с такова безценно значение. През 1991 година, повече от седем години след първия опит, ние организирахме семинар за хора, които трябваше да си плащат.

Резултатът от тази рискована маневра потресе всички ни: за пръв път през тези години хората бяха внимателни и наистина учеха движенията, при което с невъобразима бързина и въодушевление.

Това въодушевление беше толкова значително, че предизвика появата на сила, която от тогава се явява като определящ фактор на всеки семинар. Шаманите наричат това “Човешка маса” – това, което нито един от шаманите от направлението на дон Хуан не е изпитал от личен опит. Лекотата, с която се заучават магическите движения, и постигнатата от участниците по време на семинарите дълбочина на възприятие достигнаха такова високо равнище, че хората, практикуващи пасове заради самата практика и заради добрата кондиция, която се постига чрез тях, се превърнаха в безупречна сила.

Въпрос: Необходимо ли е присъствието ви на семинарите?

Отговор: Не, присъствието на Карлос Кастанеда изобщо не е задължително. Всички преподаватели на Тенсегрити са пряко свързани с мен, и от тази връзка те извличат всички необходими знания за функционирането на системата с най-голяма ефективност и целеустременост.

Въпрос: Кой ръководи семинарите и как можем да се уверим в тяхната автентичност?

Отговор: Самата Безкрайност ръководи семинарите, и няма никаква възможност от нея да се изискват каквито и да било доказателства. В края на краищата всички ние сме длъжни да носим отговорност пред Безкрайността.

От друга, по-светска перспектива, достоверността на Тенсегрити е безспорна, тъй като движенията не са измислени нито от някакви преподаватели, нито от четиримата ученици на стария Нагуал. Освен това няма какво друго да кажа, вие или практикувате Тенсегрити, или не. Ако я практикувате, ще изпитате неоспоримото състояние на равновесие и добро самочувствие. Ако ли не, ще продължите да живеете както преди- измъчвани от съмнения и неразположения.

Въпрос: Немските ви читатели биха желали да се срещнат с вас в Германия. Ние, немците, не сме ли още готови за това?

Отговор: Работата не е в това, дали вие, немците, сте готови за това или не. Работата е там, че вече се вижда краят на моя път. Вече се намирам от другата страна и не мога да се върна. Но аз все пак ще остана като глас или силует зад кулисите. Иначе казано, изтече времето на моите изказвания и лекции.

Въпрос: За да се подготви за участие в семинар по Тенсегрити, човек трябва ли да е прочел всичките ви книги?

Отговор: Не е задължително. Но участниците биха могли да прочетат книгата за Тенсегрити за практикуването на движенията.

Въпрос: В новата ви книга за пръв път предоставяте на читателите си непосредствен обзор на Тенсегрити. Може ли книгата сама по себе си да служи като ръководство за действие или препоръчвате на практикуващите да посетят семинарите ви?

Отговор: Да, самата книга може да служи като ръководство за действие, но аз от сърце бих посъветвал всеки да присъства на семинар по Тенсегрити и да изучи серията “5 намерения”, известна също така с името “Уестуудска”, във всичките й детайли.

Въпрос: Според вашата система на познание какво означава “да бъдеш свободен”?

Отговор: Според моята система на познание – която всъщност съвсем не е моя, а на шаманите от древно Мексико - според системата на познание на тези шамани да бъдеш свободен означава да се освободиш от всички окови на социализацията и синтаксиса.

Въпрос: По какъв начин сте свързани с Флоринда Донер-Грау, Тайша Абелар и Керъл Тигс?

Отговор: С тях ме свързва чиракуването при дон Хуан. Те, също както и аз, станаха свидетели на действията му. Той измина други пътища за да им предаде това, на което бе научил и мен. Съвкупността от възгледи и обучение, която ние четиримата представляваме, ни прави едно цяло, което в основата си е неразделно, но на практика, във всекидневния живот, има четири различни лица. Честно мога да кажа, че връзката, която ни поддържа, беше създадена при необикновени обстоятелства, че ние, като отделни съставни елементи сме напълно безпомощни. Само като едно цяло сме съвършени по пътя на воина.