"Сънят продължава", разговор с Дариън Донър, Гевин Алистър и Брандън Скот 1999

Сънят продължава, Конча Лабарта

Разговор с Дариън Донър, Гевин Алистър и Брандън Скот, инструктори по Тенсегрити

По повод семинара по магическите движения на Карлос Кастанеда, който се проведе на 5 и 6 юни в Барселона, списание "Мас ая" се срещна с някои от инструкторите по Тенсегрити и ученици на вече митичния магьосник, за да разговаря за тайнствените аспекти, обгръщащи "смъртта" на Кастанеда, както и за да се запознае какво мислят хората, обучавали се заедно с него. Те са едно ново поколение навигатори в непознатото; в тях продължава върховният шамански сън на свободата.

"Карлос Кастанеда навлезе в активната страна на безкрайността; заминаването се отличава от отпътуването на други шамани от неговата приемствена линия по това, че той замина сам, оставяйки отворена възможността всеки друг практикуващ пътя на воина да може да постигне свободата."

"Нещо се съживява с практикуването на магическите движения, нещо, което дълго време не е било живо, но ни принадлежи по най-съкровен начин."

"Спътничките на Кастанеда са тук, за да напътстват нашите усилия. Искат да видят дали е възможно една група да следва абстрактна цел, а не някой гуру или водач."

"В последна сметка това, на което ни учеше Карлос Катанеда, не беше система на познание, а на действия - поведение на воин."

"При Карлос Кастанеда нямаше разстояние между думи и действия. Никога не съм познавал такъв човек."

"Когато се чувствахме потиснати, Карлос Кастанеда ни повтаряше последните думи на дон Хуан: "Забрави себе си и няма да се страхуваш от нищо, независимо на какво ниво на осъзнаване се намираш."

Магьосникът вече го няма и все пак за тях продължава да бъде живо присъствие, човек, който ги е заразил с неизлечимия "вирус" на страстта към свободата. Те са едно ново поколение за едно ново време; облагодетелствани са били да общуват лично с многоликия и магичен Кастанеда, една незабравима личност, която според тях е променила живота им. Обаче те не са продължители на неговата приемствена линия, защото тази линия - както повтаря хиляди пъти самият Кастанеда - приключва с него и трите му спътнички магьосници - Флоринда Донър-Грау, Тайша Абелар и Карол Тигс.

Така че Карлос Кастанеда не е оставил приемници, няма да има нови нагуали. Обаче е оставил едно "наследство" - една добре обучена група практикуващи неговите магически движения, разпръснати по цял свят; и една корпорация - "Клиъргрийн", към която принадлежат хората, най-тясно свързани с него, и замислена от самия Кастанеда като жив "организъм", където не съществуват индивидуалности - независимо че това са хора, много различни един от друг, защото като група те избягват всякакви възможни мистификации. Те са млади и изпълнени с ентусиазъм.

Кастанеда и останалите три жени от групата са ги обучили на своите магьоснически умения и на магическите движения с надеждата, че те ще продължат да разпространяват мечтата им да дадат достъп на хората до удивителното познание на една линия от мексикански шамани, която отива векове назад в миналото. И както признават в следващото интервю, и са получили не толкова система от знания, колкото примера за един жизненоважен избор - пътят на воина, същият този път, който са следвали Кастанеда и неговите магьоснички". Скромност, лекота, страст и безупречност са атрибутите на този митичен воин на свободата, въплътен в дон Хуан Матус и по-късно в неговите ученици.

Инструкторите по магически движения, които отговориха на въпросите на списание "Мас ая", носят имената Дариън Донър, Гевин Алистър и Брандън Скот. В думите им и в личния им стил на интерпретиране на пътя на воина лесно се долавя следата на Кастанеда. Дариън Донър носи интуитивната визия, Гевин Алистър - трезвостта, а Брандън Скот - лекотата в общуването с хората, "психологическия такт" на магьосник. Те са различни и все пак по странен начин сходни и взаимно допълващи се.

Всички отказват да изтъкват личността си и държат на необходимостта да бъдат имперсонални. Погледнато отвън, всеки би помислил, че ролята, която им се налага да играят, определено е много задължаваща: очаква се, че те ще бъдат на висотата на учителя, ни повече, ни по-малко. Това не е лесна задача, но те оставят впечатлението, че са я поели с изключителна лекота. За тях пътят на воина не е само "въпрос на живот или смърт", но и единственото, което биха могли да правят, и единственото, което истински искат да правят.

От тази гледна точка те явно изпълняват успешно една от основните цели на воина - да превръща действията си в истинско удоволствие.

"МАС АЯ": Преди около една година медиите по цял свят съобщиха за смъртта на Карлос Кастанеда, новина, придружена с безброй слухове, които включително караха човек да се съмнява дали е вярна. Какво бихте ни казали във връзка с това?

ДАРИЪН ДОНЪР: Карлос Кастанеда отпътува в това, което шаманите наричат "окончателното пътешествие", пътуване, което един шаман поема в края на един живот по пътя на воина. Шаманите казват, че за човешките същества смъртта крие една скрита възможност, нещо като допълнение с най-дребен шрифт в един договор. Тази възможност е достъпна за всеки човек. Тази скрита възможност се състои в това, че смъртта вместо да дезинтегрира организма, както обикновено става, тя го обединява и така шаманът задържа осъзнаването си, когато поема "окончателното пътешествие".

"МАС АЯ": Къде или на какво ниво на реалността се намира сега Кастанеда? Успя ли да напусне този свят като шаманите от неговата приемствена линия, "превърнат в светлина"? И ако е така, как можем да разберем такова нещо от гледна точка на всекидневния свят?

БРАНДЪН СКОТ: Той навлезе в активната страна на безкрайността, което означава, че се свързва напълно с разумната сила на Вселената, която шаманите наричат "намерение". За разлика от останалите шамани от неговата линия той отпътува сам, а не с групата си. Заминавайки по този начин, той остави един "отвор", една възможност за всеки, който се интересува от пътя на воина, да навлезе в активната страна на безкрайността. И това навлизане започва сега, внасяйки тайната и удивлението пред безкрайността във всекидневното ни съществуване.

"МАС АЯ": Кастанеда често повтаряше, че те са последните брънки от неговата линия. И все пак корпорацията "Клиъргрийн" продължава да провежда семинари и да разпространява учението му. Означава ли това, че съществува известна приемственост?

ГЕВИН АЛИСТЪР: "Клиъргрийн" продължава семинарите по Тенсегрити - съвременната версия на магическите движения - по същата причина, която споменахме по-напред - за да може тази изумителна възможност, която ни предостави Карлос Кастанеда, да бъде достъпна за всеки човек, който прояви интерес. "Клиъргрийн" се състои от хора, които споделят стремежа към една и съща цел и работят заедно, за да я постигнат.

Карлос Кастанеда изпълни безупречно една задача, която му бе поставил дон Хуан, а именно - да заключи със златен ключ неговата приемствена линия. Той и другите три ученички на дон Хуан трябваше да решат какво да правят с магическите движения - най-ценният и прагматичен аспект на неговото знание. И решиха да ги извадят от състоянието на секретност. Защо те да са единствените, които познават магическите движения? И "Клиъргрийн" се занимава именно с тази възможност - да направи пътя на воина достъпен за хората, които искрено се интересуват от него.

Откликът на практикуващите Тенсегрити беше фантастичен, те създадоха мрежа от групи на практикуващи по цял свят, а в Интернет има отделено място на страницата на "Клиъргрийн", където може да се задават въпроси или коментари във връзка с практикуването им или с пътя на воина. И техните коментари отразяват една гъвкавост, една нова яснота и чувство за цел, които могат да се породят единствено като се живее като воин. Изглежда, че изпитват огромно удоволствие от практикуването им; а и ние също - това именно е нагласа на воин - да се наслаждаваш на нещо без очаквания.

"МАС АЯ": В какво състояние са в момента колегите на Карлос Кастанеда - Флоринда Донър-Грау, Тайша Абелар и Карол Тигс?

ДАРИЪН ДОНЪР: Ученичките на дон Хуан са тук и напътстват нашите усилия. Може да се каже, че са нашите съветнички. Искат да видят дали е възможно една група да следва абстрактна цел, а не някой гуру или водач.

Пробуждане на лявата страна

"МАС АЯ": Магическите движения представляват един по-прагматичен аспект от учението на дон Хуан. Какво ги различава от други дисциплини за тялото и какво е въздействието от тях?

ГЕВИН АЛИСТЪР: Не познаваме достатъчно други дисциплини, за да можем да направим сериозно сравнение. Можем да кажем, че характерното за магическите движения е в историята на произхода им - това са движения за тялото, които шаманите от линията на дон Хуан са открили в състояния на повишено осъзнаване, наричани "сънуване", и са практикували поради удивителното им въздействие за доброто физическо и душевно състояние на човека.

Магическите движения са тласкани от намерението на тези шамани; произлизат от второто внимание и когато се практикуват в мълчание и без да се очакват резултати, те могат да ни доведат до състояние на повишено осъзнаване. Така че физическите въздействия от тях са не друго, а субпродукт от енергийното въздействие. Те преразпределят енергията, която е разпръсната в жизнените ни центрове и я връщат и разполагат отново в тези центрове, където можем да я използваме, за да засилим своята жизненост и осъзнаване.

ДАРИЪН ДОНЪР: Практикуването на магическите движения поражда лек, но забележим блясък в очите. Шаманите го наричат "докосване от намерението". Нещо оживява, нещо, което дълго време не е било живо, но ни принадлежи по някакъв дълбоко съкровен начин.

"МАС АЯ": Семинарът в Барселона ще бъде на тема "Активната страна на безкрайността", което освен това е и заглавието на последната книга на Карлос Кастанеда. Какво по-конкретно е значението на това название?

ДАРИЪН ДОНЪР: Активната страна на безкрайността е название, което шаманите дават на тази част от Вселената, която се състои от вибрационна енергия, съзнаваща себе си. Наричат я още намерение. Според тях това е конкретен свят с неща сходни, но и различни от нещата в нашия всекидневен свят. Шаманите се подготвят да навлязат в активната страна на безкрайността, като съставят един албум от паметни събития в живота си, събития, които - както дон Хуан обяснява на Карлос Кастанеда - са осветили техния път, променили са нещата за тях. Това са имперсонални събития и в същото време крайно лични, събития, които носят отпечатък на безкрайното. Книгата на Карлос Кастанеда под заглавие "Активната страна на безкрайността" е именно това: един албум от паметни и определящи събития от живота на един шаман.

"МАС АЯ": Прегледът е друга от техниките за постигане на вътрешно мълчание, представена от Карлос Кастанеда. Но този подробен преглед се превръща в мъчителна задача за мнозина. Вие правите прегледа редовно и усърдно. Как преодолявате тези трудности и какви резултати би трябвало да се очакват от прегледа!

ДАРИЪН ДОНЪР: Всички сме имали трудни моменти при прегледа. Но първо искам да посоча някои подробности на тази практика, която не се извършва с психологически цели, нито за да се открият недостатъци, а за да осъзнае човек какво представлява собственият му живот, както и действията му в настоящето. Веднъж разберем ли тази цел, става по-лесно да се прави прегледът, без обичайното ни чувство на вина или страх. Знаете, че много хора са свикнали да подхождат със страх към която и да било нова дейност или задача. И при мен е така, но възможността да бъда свидетел на решимостта и борбата на други практикуващи ми помогна да осъзная този модел и да приемам по-леко предизвикателствата и изпитанията.

"Изпълнявай задачата си със страст и наслада", казва Тайша Абелар. Тя ни обясни, че по този начин участваме и с нещо, което шаманите наричат "лявата страна" или лявото тяло - нашата магическа и тайнствена част, която обикновено изобщо не използваме. Тогава ще можем да правим прегледа не като работници, на които се казва какво да правят и те неохотно го изпълняват, а като храбри изследователи на непознатото. По време на семинара в Барселона ще практикуваме една серия от магически движения за пробуждане на лявото тяло, за включване на това свежо и спокойно възприятие към прегледа.

ГЕВИН АЛИСТЪР: Освен това открихме, че когато прегледът се прави в група, това ни помага да изоставим нашия свръхличен възглед за прегледа. Когато се прави в група, по някакъв начин картината на живота ни вече няма толкова личен характер. Участниците в семинара в Барселона ще имат възможност да го изпитат.

"МАС АЯ": На този семинар се предвижда още да покажете магически движения за намерението и за абстрактната обич. "Намерение" и "абстрактна обич" са доста трудни за разбиране понятия. Бихте ли обяснили по-нашироко смисъла им?

БРАНДЪН СКОТ: Вярно е. И за нас са трудно разбираеми. Затова вместо да разбират намерението и абстрактната обич като понятия, шаманите предпочитат просто да ги манипулират, и то не по егоистични мотиви, а с абстрактна цел. Казвали са ни, че намерението и абстрактната обич се манипулират с тялото, а не с ума. Така че магическите движения за намерението се основават на схващането, че самото тяло е средството за възнамеряване, за активиране на връзката ни с тази необятна съзнаваща сила, която крепи Вселената.

От друга страна, магическите движения за абстрактната обич се основават на схващането, че единствено като се включи обичта като действие (а не толкова като идея или твърдение), човек може да се освободи от привичките на нашата социализация, от затвърдената ни нагласа за емоционална възвръщаемост - аз ти давам и ти ми даваш.

Ловец на осъзнаване

"МАС АЯ": Доста хора се питат дали нещо толкова сериозно и лично като залога за свобода може да се научи само за една събота и неделя. Каква по-конкретно бе целта, която преследваше Кастанеда с провеждането на тези семинари?

ДАРИЪН ДОНЪР: Залогът за свобода не може да се научи чрез преподаване по никакъв начин. Залогът за свобода е неотделима част от наследството на човека като възприемател, той е основата на нашето желание да бъдем изследователи.

В последна сметка, както казва Карлос Кастанеда, той не ни учи на система на познание, а на действие - поведението на воин. Воинът е човек, който постоянно съзнава че преминаването му по земята е нещо съвсем краткотрайно и се държи в съответствие с това знание: той е един ловец на осъзнаване, талантът му е гъвкавост, радост и трезвост и той изживява пълно всеки миг от живота си.

ГЕВИН АЛИСТЪР: Увеличаващата се маса на семинарите улеснява тази способност. Ние открихме, че колкото повече практикуващи има, толкова по-добра е способността им да усвояват и запомнят нови движения, нови схващания. Карлос Кастанеда видя в семинарите нещо като пробуждане на енергиен поток сред практиката, нещо като вибриращ вятър, който преминава през нас и засилва чувството за неотложност. Той го нарича непреклонно намерение, енергийната основа на човешките същества.

БРАНДЪН СКОТ: Практикуването на магическите движения в рамките на семинара ни позволява да се уверим за миг какво е свобода на ниво тяло. Но Карлос Кастанеда казваше, че семинарът всъщност започва в понеделник, след като практикуващите се върнат по домовете си. Именно тогава те могат да правят прегледа и магическите движения, които са научили, за да запазят и продължат това чувство за цел, това остро осъзнаване, изживяно за кратък миг.

ГЕВИН АЛИСТЪР: Учениците на дон Хуан се обучаваха по сходен начин, в смисъл, че ходеха при дон Хуан и групата му за по няколко дни, а след това се връщаха към своя живот, към своята работа, следването си. Понякога минаваше доста време, преди да се срещнат отново с него. Но продължаваха да работят, да правят прегледа, магическите движения, да преодоляват черти на характера си, да правят "фини настройки с отвертката", както ги наричаха те.

"МАС АЯ": Вие сте нещо като наследници на Карлос Кастанеда, няма ли опасност да бъдете превърнати в мит? Как е възможно да се държите имперсонално, когато вече сте отправна точка за толкова много хора?

ДАРИЪН ДОНЪР: Посрещаме това предизвикателство като група. От една страна, всеки от нас трябва да се изправи пред безкрайността сам и в този смисъл група не съществува. И все пак ние наистина представляваме група, в смисъл, че се движим в една и съща посока. Предизвикателството за нас е действията ни да отговарят на думите ни, да бъдем безупречни. Ако всеки от нас постигне това индивидуално, групата може да функционира.

БРАНДЪН СКОТ: Да, наистина има опасност да бъдем превърнати в мит; същото беше с Карлос Кастанеда, същото е и с теб. Всеки човек, изглежда, има склонност да митологизира и по някакъв начин да класифицира другия - този е много възприемчив, оня е много тромав, а пък този никога няма да успее. Карлос Кастанеда държеше да се отдалечим от това - от личната си история и от представата ни за себе си, от личната митология. Групата избягва да се митологизираме един друг и така можем да плаваме през опасните и вълнуващи води на новото.

ГЕВИН АЛИСТЪР: Карлос Кастанеда често ни казваше, че във всеки случай е добре да се чувстваме малко на тръни, да усещаме, че край нас има опасност. Ако се чувстваме прекалено удобно, не сме мотивирани да срещаме нищо ново. Когато нямаме осигуровки и гаранции, ние сме нащрек, мотивирани сме да действаме, да продължим плаването.

"МАС АЯ": Членовете на "Клиъргрийн" са имали привилегията и удоволствието от прекия контакт с такъв обаятелен човек като Карлос Кастанеда. До каква степен неговото присъствие оказа влияние над живота ви?

ДАРИЪН ДОНЪР: Присъствието му оказа тотално влияние над живота ни. Той ни предаде един "вирус", от който вече не можем да се отървем - не можем да се отървем от копнежа по свободата...

БРАНДЪН СКОТ: Между думите и делата му нямаше никакво разстояние! Никога не съм познавал такъв човек.

ГЕВИН АЛИСТЪР: Той свърза всеки от нас с намерението. Тази връзка я създаваше на всеки, който се срещне с него, независимо дали чрез книгите му, на някоя лекция или на семинарите по магически движения. Искрено желаеше всеки, който проявява интерес и е готов да навлезе с цялото си тяло в това търсене, да има възможност за свобода. И много практикуващи го възприемат на сериозно. Това е причината, поради която продължаваме да провеждаме семинарите и да учим на магическите движения.

Има ли друг избор?

"МАС АЯ": Това, което предлага Карлос Кастанеда -навлизането в други възприятийни светове, - е изкушило хиляди хора, но пък и доста го определят като въпрос на фантазия. И все пак вие явно го провеждате на практика. Трябва ли да се разбира, че става дума за един наистина достоен за доверие избор?

ДАРИЪН ДОНЪР: Можем да ви кажем това, което Карлос Кастанеда казваше на нас и което колегите му продължават да ни казват, когато се срещнем с някое ново предизвикателство: "Увери се сам, не приемай думите ми на доверие."

БРАНДЪН СКОТ: Какъв избор имаме ли? Изборът е нещо лично - да си останеш вкъщи или да изследваш и търсиш. Дон Хуан казва на Карлос Кастанеда: "Ние правим избор само веднъж: избираме или да бъдем воини, или да бъдем най-обикновени хора. Друг избор няма - поне не на тази земя." Така че нашият избор е да потеглим на плаване или да не потеглим.

ГЕВИН АЛИСТЪР: Можем да вземем като пример мореплавателите от други времена: италианските, португалските и испанските изследователи. Каква гаранция са имали, че няма да паднат от ръба на земята?

"МАС АЯ": Според собствените ви думи всичко, което правите, се подчинява на "енергийни причини". Какъв тип "енергийни мотиви" ви накараха да изберете Барселона като място за единствения ви семинар, който се провежда в Европа тази година?

ГЕВИН АЛИСТЪР: Защото това място въздейства. Щом някъде има енергия, отиваме там. Една група практикуващи, които искрено се интересуваха от движенията, се събраха и ни предложиха една осъществима възможност. И сега те работят заедно с нас, за да стане възможно.

ДАРИЪН ДОНЪР: Много сме развълнувани, защото Барселона е място с дълга история на мореплаватели, откриватели и изследователи, които са искали да направят нещо ново, нещо непознато.

"МАС АЯ": Притеснява ли ви отговорността да продължите съня на Карлос Кастанеда?

ГЕВИН АЛИСТЪР: И инструкторите, и практикуващите магическите движения образуват едно единно тяло. В този смисъл всички ние продължаваме този сън. Сън, който продължава да бъде жив, докато има безупречни воини, решени да се освободят от ограниченията на обичайното ни възприятие. Всеки индивид трябва да бъде безупречен: да прави възможно най-доброто, на което е способен, без да хленчи, без да хвърля вината върху другите, и без потребността да бъде хвален. Това е предизвикателството към нас.

БРАНДЪН СКОТ: Много се забавляваме и не защото гази задача е лесна, а защото ни доставя удоволствие. Нямаме и представа какво може да се случи. Колко вълнуващо! Карлос Кастанеда ни казваше, че в последна сметка човешките същества нямат нужда от лидер или водач. 11ужно им е единствено да знаят, че съществува друга възможност, която е на тяхно разположение - избор, който изключва възможността за едно пътешествие на осъзнаването.

ДАРИЪН ДОНЪР: Той ни научи да правим нещо, което наричаше "да посрещаш в лице приближаващото време". С течение на заниманията ни да разпределяме все повече енергия чрез практикуване на магическите движения, на прегледа и като привеждаме в действия това, което научаваме от прегледа, един ден ние ще открием, че миналото и бъдещето вече не ни тревожат толкова. Един ден вече няма да се тревожим от въпроса:"Какво ще стане с мен?" И ние се борим да постигнем тази перспектива: да си все повече и повече в настоящия момент.

В моменти, когато сме се чувствали потиснати, Карлос Кастанеда ни повтаряше последните думи, които му казва дон Хуан: "Забрави себе си и няма да се страхуваш от нищо, независимо на какво ниво на осъзнаване се намираш."

Сп. "Мас ая де ла сиенсия" 1999