Телефонен разговор с Клиъргрийн инк. (спомня си Винсент Саргенти)

(звън от Клиъргрийн инк. прозвучал в дома на Винсент Саргенти в четвъртък след обяд, 20 януари 2000г.)

Вини: Ало?

Клиъргрийн: Винсент Саргенти ли е?

Вини: Да, да, на...

Клиъргрийн: Привет, Винсент. Казвам се Брайън Боудва, звъня по поръчение на Клиъргрийн инк. Доколкото знам, вие сте искали да обсъдите с нас някои въпроси и звъня, за да разбера мога ли да ви помогна по някакъв начин.

Вини: Да, аз наистина бих искал да обсъдим някои въпроси. Благодаря, че позвънихте. А с кого разговарям?

Клиъргрийн: Казвам се Брайън Боудва.

Вини: Здравейте, Брайън. Да, наистина бих искал да обсъдим някои неща с вас. Как ви беше фамилията? Брайън...

Клиъргрийн: Боудва.

Вини: Боудва? (върти очи). Добре, Брайън. Бих искал да обсъдя с вас някои въпроси, които вашата организация избягва. Надявам се, че вие бихте могли да прокоментирате някои от въпросите, които практикуващите дълги години считат за много важни.

Клиъргрийн: Добре, но преди да започнем, позволете ми да кажа нещо по този повод. Има хора, които разпространяват слухове в интернет, хора, чиято единствена егоманиакална подбуда е да привлекат внимание към себе си. На тези хора преди време е била оказана огромна чест. Случило им се лично да контактуват с Нагуала и неговите другари и да получат огромен подарък. Но техния подход не им позволил да го получат изцяло. И понеже претърпели неуспех, всичко, което им останало, било тези дребни опити да поставят под съмнение Нагуала и този прекрасен, наистина магически подарък, който той ни е оставил, за да можем да се развиваме.

Хората, които разпространяват тези слухове са просто недоволни практикуващи, които веднъж взели в ръцете си ключове от Вълшебното Царство и които известно време са имали пълен достъп до Нагуала, хора, на които било позволен да посещават безчислените занимания. По някаква причина, те не са заинтересувани да открията вратите в сънуването, или да отлетят в безкрайността, откривайки сила във второто внимание. Те се опитват да посеят съмнение в това, което те не са успели сами да разберат. Те не могли да осъзнаят този подарък и единственото, което им остава е егоизтични опити да го дискредитират.

Този начин на живот е предизвикателство и затова той не е за всеки, но това не достигнало до тях. Те не искали да чуят онова, което Нагуалът безупречно се опитвал да им каже. Те не успели да задържат този огромен подарък, който Нагуалът е оставил на всички нас, за да можем да го вземем, ако сме в състояние. Този подарък е за всички и до времето преди да замине той постоянно се опитвал да се обърне към нас и да сподели този подарък с всеки от нас.

Отделни хора се изгубват в рационално обяснение на това, което не би могло да се обхване от последователния разум. Глупаво е да се опитваме да направим всичко понятно за линейния разум и Клиъргрийн не се кани да се занимава с това. Ние нищо не можем да направим за тези хора, освен това, което вече сме направили, ние се интересуваме единствено от пътуването в безкрайността и от тайните на осъзнаването. Не можем да направим нищо за хора, които отказват да видят отова, което съвсем ясно им е било предоставено от Нагуала.

Вини: Всичко това звучи много добре, г-н Боудва, и с голямо уважение се отнасям към хората, които искрено желаят да изследват тайните на живота. Вие знаете, че аз съм един от тях.

Клиъргрийн: Зная... името ви е добре известно. Вие сте писали в Танго и т.н. и сте практикували дълго време. Всички тук знаят кой сте вие, знаят и името ви.

Вини: Нали всички ние отдавна се занимаваме с това. А сега искам да се обърнем към въпроса за фактите, които са от голямо значение за практикуващите отдавна и с това, как те са били поднасяни на семинарите, организирани от Клиъргрийн. Целия този начин на живот е бил сформулиран в контекста на последователност от реални събития, които както се подразбира са ставали в действителност. Това, че Карлос Кастанеда е бил ученик на Дон Хуан Матус, се смята за фактическо описание на случилите се реално събития, които Карлос Кастанеда по време на семинарите по Тенсегрити, организирани от Клиъргрийн се описват като "реални събития".

Клиъргрийн: Например?

Вини: Например, твърди се, че Карол Тигс е отсъствала 10 години, в същото време архивите казват, че тя през цялото това време е била тук. Тя е живяла с майка си и е работила над получаването на научна степен в областта на акупунктурата, иглотерапията. Архивите ясно опревергават онова, което твърди Кастанеда и което поддържа Клиъргрийн на семинарите си.

Клиъргрийн: Но Карол Тигс ДЕЙСТВИТЕЛНО е отсъствала. Тя е отсъствала НАПЪЛНО през цялото това време. Всичко зависи от това дали искате да слушате линейния си разум и ще пренебрегнете съществуването на второто внимание или сте способни да се освободите от онази глупост и ще се фокусирате вниманието въргу тайната на пътуването в безкрайността, тайното осъзнаване.

Вие как постъпвате, слушате тези хора, тези недоволни личности, които основават подхода си към пътя на война на желанието си да привлекат към себе си внимание? Истината е, че посланието просто не е стигнало до тях. И понеже не са успели да обхванат цялата безграничност на посланието на Нагуала, сега, вместо да се концентрират върху същинските действия, върху този прекрасен подарък, който ни е оставил Нагуала, те се въртят в кръг, опитвайки се да разобличат всички със злочните си обвинения, които нямам зад себе си никакво реално покритие.

И е много жалко, защото изтърват целия мащаб на този магически шанс, който Нагуалът толкова любезно е споделил с нас преди да се отправи на окончателното пътешествие в безкрайността! Ако те не могат да съсредоточат вниманието си на това, какво още им остава? Кажете какво?

Вини: Добре, но отначало фактите. Архивите съвършено ясно твърдят обратното. Карол Тигс никъде не е изчезвала, през цялото това време тя е била Кети Полман.

Клиъргрийн: Всичко зависи от това, с кого би искал да обядваш.

Вини: ???? (върти очи)

Клиъргрийн: Всичко зависи от това, дали искате да обядвате с онези желаещи внимание егоманиаци, които не са в състояние да обхванат грандиозността на това, което Карлос ни е предал и които сега в интернет се опитват да разобличат всичко, с което се занимава Нагуала, или пък искате да обядвате с Нури, (Нури Алекзандър - Синия скаут). Аз бих предпочел Нури. Независимо кой ден се падне!

Вини: По дяволите Нури! Как стои въпроса с фактите! Как можете да игнорирате това, че...

Клиъргрийн: Ако се стремите към това да удовлетворите тези нелепи заблуди на линейния разум на вашия адвокатско-счетоводителски манталитет, вие никога няма да успеете да се измъкнете от веригите на разума и да почукате на вратата на главната тайна на битието, тайната на живота, тайната на осъзнанието.

А ето това е, с което се занимава Клиъргрийн, те създават инструменти за осъзнаване достъпни за всички, които искрено желаят да положат усилия, за да преодолеят тази повърхностна рационална въртележка и да извършат пътешествие в безкрайността. Ние не сме заинтересовани да заемаме отбранителна позиция пред обвиненията, които отправят раздразнени хора, на които е бил предоставен шанс да видят и които са претърпели неуспех, единствената цел на които сега е да дискредитират онова, което не им се е удало да разберат и с негова помощ се опитват да привлекат към себе си вниманието.

Вини: Да, но те изобщо не искат това! В момента аз съм този който се опитва да ви попита, Брайън. Тези хора са отдавна ПРАКТИКУВАЩИ Тенсегрити, които се опитват да ви посочат факти с явно несъответствие, за съществуването на които те са разбрали. Те искат от вас честно да отговорите на тези въпроси, но вие не го правите. Вие просто се отклонявате от отговорите и скривате истината. Използвате двусмислени термини, за да избегнете сложните въпроси, без нищо да казвате по същество. Да можехте само да се чуете <смях>.

Клиъргрийн: Както вече казах Клиъргрийн е ориентиран към тайната на осъзнаването и към това да сподели дарът на Нагуала с всеки, който иска да чуе! Онези, които разпространяват слухове в Интернет, те просто не искат да чуят.

За тях ние не можем да направим нищо. Остава ни време само да помагаме на онези, които полагат искрени усилия за постигане на свобода, да преодолеят себе си, за онези, които искат да се освободят от дребните глупости идващи от манталитета на адвокатите и счетоводителите. Ние сме заинтересувани единствено от борбата за свобода!

Този житейски път далеч не е за всеки, а това означава, че ни се налага да слушаме всякакви брътвежи от хора, които се отказват да преодолеят сами себе си и да виждат директно протичащата енергия във вселената.

Вини: Аз поддържам всички, които се опитват да предприемат пътуване в безкрайността, приятелю. И съм съгласен с това, че за такова пътуване е необходимо да се разделим с лиейното рационално мислене, защото голям брой традиции описват подобен път към просветление. Но аз не съм съгласен с контекста, в който всичко това се поднася.

Клиъргрийн: Дрън, дрън, дрън ... (Брайън още веднъж се опитва да прекъсне)

Вини: Сега позволете на мен да си кажа гледната точка, а после аз ще ви дам възможност да се изкажете.

Клиъргрийн: Добре, моля.

Вини: Счита се че книгите на Карлос Кастанеда са разказ за реални събития, които са се случили в живота му. Тези събития са ОСНОВА на книгите му. Учението на Дон Хуан се определя в контекста на живота на Карлос Кастанеда. Твърди се, че тези събития са "неизмислен разказ" от неговата лична история. Дествително, цялото учение на Дон Хуан е определено в контекста на личната история на Карлос Кастанеда.

Твърди се, че тези събития са действителни. Сега вече, в контекста на организираните от Клиъргрийн семинари, Кастанеда е очертал ключовите последователности от събития, които, както се твърди са се случили в действителност. Голям брой такива събития, за които Кастанеда твърди, че са реални се опровергават от противоречиви документи, архивни записи, които твърдят обратното, като например, записите касаещи Карол Тигс, касаещи Синия Скаут, която всъщност е обикновено момиче, казващо се Пети Ли Партин.

Клиъргрийн: Чакайте, чакайте...

Вини: Позволете ми първо да завърша и после ще ви изслушам, приятелю, позволете ми да завърша мисълта си. Вие не ми позволихте да завърша до край нито една мисъл, без да ме прекъснете.

Клиъргрийн: Добре, продължавайте, но след това изслушайте МЕН.

Вини: Няма проблем. Всички свидетелства, от архивните записи потвърждават неоспорими, документални факти, които, всички заедно насочват натам, че кингите на Карлос Кастанеда изобщо не са фактически разказ за реални събития, както се твърдеше по-рано. Нещо повече, публикуваните документи ни насочват към неизбежното заключение, че Карлос Кастанеда е бил по-скоро писател и книгите му са пълна измислица.

В светлината на това не бива да се доверяваме сериозно на вашата организация, защото ако опровергаем такива ключови събития от книгите му, както това явно се е случило с Кастанеда, то доверието към книгите му, към учението и вашата организация ще бъде НАПЪЛНО дискредитирано, или в най-добрия случай сериозно подкопано.

Добавете към това и факта, че Клиъргрийн отказва да обсъди публично тези въпроси със своите отдавна практикуващи... накратко, всичко това прави още по-невъзможно да се приеме сериозно онова, което казва Клиъргрийн. Вие изобщо запознати ли сте с това широко разпространено мнение за вашата организация?

Клиъргрийн: Ето пак, всичко това ни връща обратно към въпроса, който Нагуалът постоянно ни повтаряше. Той казваше: "Кога ще престанете да биете жена си, а? Кога?" Как може да очаквате, че някой ще отговори на подобни глупости? Няма никакъв отговор на тези банални нелепости и никога няма да има. Клиъргрийн не е заинтересуван от това да заема отбранителна позиция пред това, което ни предлага адвокатско-счетоводителския манталитет. Ние просто не сме заинтересувани от това вечно да се занимаваме с тези дребнави глупости.

Те нямат нищо общо с нашето пътуване към тайните на осъзнаването и в Клиъргрийн считат, че не бива да слизат до такова равнище. Ние сме войни търсещи свобода, какво ни влиза в работата, какво говорят хората? Ние всъщност се сражаваме с този начин на мислене, който вие издигате в качеството на единствено приемлив. Ние не разполагаме с време, да отделяме внимание на такива дреболии, когато цялата грандиозност на нашето съществуване се намира пред очите ни.

Вини: Но почакайте... (исках да попитам, как можете да не отричате тези факти, но той не ми позволи)

Клиъргрийн: Ние нищо не можем да кажем за тези неща. Ние сме съвършено незаинтересувани от това да заемаме отбранителна позиция по отношение на тези обвинения. Вие трябва да разберете, че на същите тези хора, които се отказват да превъзмогнат сами себе си и да бъдат свободни, просто нищо не остава. Те с егоманиакална упоритост упорстват да изкопаят необосновани обвинения, за да привлекат към себе си внимание.

Вини: Но това не е така... (исках да кажа, та те са много добре обосновани, но той не ми позволи и не пожела, да чуе какво исках да му кажа)

Клиъргрийн: Личната история на някои личности не означава нищо в сравнение с факта, че ние ще умрем. И в действителност има значение не факта, къде сме били, а къде отиваме! Ние сме получили магически и тайнствен подарък от Нагуала, тайнствената врата останала наполовина отворена. Подарък, който той така любезне се старал да сподели с нас до момента, докато напуснал този свят, докато не изгорял от огъня отвътре.

Вини: Добре, нека се спрем за секунда върху това, Брайън.

Клиъргрийн: Добре.

Вини: Съществуват свидетелства, които ясно сочат към това, че Кастанеда е бил пределно слаб и изтощен точно преди смъртта си. Всичко ни насочва към ФАКТА, че той е умрял от естествена смърт, също както и всички...

Клиъргрийн: Но вие не знаете! Дори не знаете! ... Вие няма как да знаете за маневрата, която той е изпълнил там. Той... той беше безупречен войн, винаги, той е бил безупречен и вие не можете да кажете, какво той в действителност е направил. На триседмичния семинар тогава през август...

Вини: И какво по този случай?

Клиъргрийн: Той каза: "Аз не съм тук! Аз вече съм заминал!" И въпреки това, той е успявал да остане тук в продължение на ПЕТ ГОДИНИ! Вие и представа нямате, какво се е изисквало от него. Вашия последователен разум не може да обхване това, вие дони не се и досещате за дълбочината на неговата маневра, вие не знаете, какво именно той е направил там. Той беше..., та вие самият сте били там тогава, вие бяхте там дълго време, вие знаете кой беше той. Да бъдеш там беше просто щастие, беше опианяващо! Той беше чисто намерение, той беше безупречен човек, който... той беше безпогрешен и действаше безупречно по отношение на всеки.

Вини: В общи линии, така беше. Но съществуват много свидетелства, твърдящи обратното, приятелю.

Клиъргрийн: Е вие си знаете, "Кога ще престанете да биете жена си?"

Вини: Друг аспект от този въпрос е свързан с това, че Синият Скаут се счита особено, необикновено същество. Ако погледнете натам, какво говорят архивите, то бихте разбрали, че в контекста на семинарите тя е била представяна за нещо, което в действителност не е била. Личност, която...

Клиъргрийн: Но тя наистина е такава! Тя е всичко това и много повече. Аз лично мога да се закълна в това. От личен опит мога да ви кажа, че тя наистина е необикновено същество, напълно не от този свят. Тя напълно отговаря, на онова, което се говори за нея, също както и Карол Тигс. Тя е правила с мен такива неща, за които вие дори не можете да си представите.

Те измениха в мен много повече от който и да е друг... и отново всичко се свежда до едно нещо "С кого бихте предпочели да обядвате?" С един от хората, които разпространяват тези слухове в Интернет, или с Нури? Аз съм сигурен, че бих предпочел да обядвам с Нури който и ден от седмицата да е!

Вини: Да, вие вече говорихте за това. В съответствие с архивите Пети Партин е била в действителност под средния неудачник, впечатлителна 19-годишна девойка, имаща съвсем малко безупречни качества. Тя се запознала с Кастанеда, с авторитетна личност и от този момент придобила някакъв култов статут.

Клиъргрийн: Почакайте за секудна, изслушайте ме. Аз вече говорих за това по-рано и ще го повтарям още и още, докато не почна да звуча като развалена грамофонна плоча. Ако се отказвате да направите нещо друго, освен да се вслушвате в адвокатско-счетоводителската версия за света, цялата тази рационална шлака, която се появява в главата ви, как ще успеете да се отделите от земята и да постигнете безкрайността? Така няма да успеете! И всички тези хора винаги са се опитвали да ви покажат това.

Трябва просто да престанете да се занимавате с тези дребни сметки, с това безполезно търсене на факти и гадаене по утайката на кафето поради желанието на ума да разбере всичко, което става наоколо. Ако вие наистина се стремите да застанете на пътя на война, ще ви се наложи да престанете с всички съждения и да действате. Трябва да вземете решение, решение относно това, дали да слушате тези празнословия, за които говорят тези практикуващи неудачници, или да предприемете истински опити, да се освободите от всичко това.

Вини: Добре, аз бих искал да попитам вашата организация, просто като искрен въпрос на един от отдавна практикуващите, бихте ли намерили време, честно и открито да обсъдите тези въпроси с практикуващите, може би...

Клиъргрийн: Не, ние НИКОГА няма да започнем да се занимаваме с подобно нещо, никога. Клиъргрийн няма ни най-малък интерес да се обръща към подобна безсмислица. Ох, имам друго позвъняване, почакайте за секунда.

Вини: Добре.

[след 20 секунди]

Клиъргрийн: Винсент! Имам друго позвъняване, на което трябва да отговоря. Надявам се, че отговорих на някои от вашите въпроси и се надявам, че скоро ще се видим.

Вини: (въздъхва) Ами, добре...

От спомените на Винсент Саргенти