Тенсегрити част 1 - Дванадесет основни движения, за събиране на енергия и повишаване на доброто физическо състояние

Центъра на чакмулите за повишаване на възприятието, заедно с Елементал филмс и Лоуган продукшън, Толтек артист продукшън на Карлос Кастанеда представя Тенсигрити, Дванадесет основни движения за събиране но енергия и за добро физическо състояние Част 1 (около 60 мин.).

Мъже и жени живели някога в древно Мексико, чиито способности били да боравят с осъзнаването, вярвали, че човешките същества се подчиняват на много специфичен дуализъм. Те не се занимавали с традиционния дуализъм тяло-ум или дух и материя, а с аза и нещо, което те наричали енергийно тяло.

Те разглеждали аза като холистично (обхващащо органичните и функционални взаимоотношения между частите и цялото) единство, което включва едновременно: тялото и ума, материята и духа; и те дефинирали енергийното тяло като специфичен конгломерат от енергийни полета принадлежащи на всеки от нас по отделно, което има способността да бъде трансформирано като пълен дубъл на аза, и обратно: те вярвали, че аза има способността да се трансформира в пълен дубъл на енергийното тяло, с други думи, да стане конгломерат от истински енергийни полета.

Тези мъже и жени от древно Мексико открили и разработили последователности от движения, които им помогнали да съхранят достатъчно допълнителна енергия, която да осъществи тази двойна трансформация.

Те използвали и предавали това знание от поколение на поколение, та чак до сега. Движенията, които предстои да видите са били наречени „Дванадесет основни движения за развиване на енергийното тяло”. Те са само част от огромна серия движения, които бяха предадени на нас, последните от дълга верига на такива мъже и жени. Те са били предадени основно на Карлос Кастанеда от неговия непосредствен учител, дон Хуан Матус и от друг практикуващ наречен Лухиан.

Карлос Кастанеда я нарече „Тенсегрити”, термин вазимстван от архитектурата. Тенсегрити е „свойство на скелетните структури включващи непрекъснато напрегнати връзки и редуващо стягащи се връзки по такъв начин, че всяка връзка да работи при максимум ефективност и икономичност”. Ние разглеждаме този термин като най-подходящ защото тази система от движения е съвкупност от напрягане и отпускане на мускулите и сухожилията в тялото.

Хората, които предстои да изпълнят дванадесетте основни паса за събиране на енергия са Кайли Лундал, Наи Мурез и Рени Мурез. Тези три принадлежат на клас същества, които хората от древно Мексико наричали „Чакмули” или свирепите пазители на енергийната страна.

Беше ни обяснено и показано, че тази серия е базова за натрупване на достатъчно енергия за навлизане в състояние на добро здраве, което води до определеност (разбиране) на енергийното тяло. Да се осъзнае енергийното тяло е първата стъпка към разширяване параметрите на възприятие.

За тези мъже и жени от древно Мексико, експерти по осъзнато сънуване, разширяването на параметрите на възприятие означавало навлизанев в чистите, включващи всичко нови светове; включващи всичко означавало за тях, че възприемането на тези нови светове вече не е свързано с ума, но са светове, в които човек може да живее и да умре.

За тях навлизането в тези нови светове било същността на магическата практика. „Магия” в този случай е по-неточен термин, защото е натоварен с непреодолимо негативно значение.

Тези практикуващи преодоляли тази негативна склонност като заявили, че тяхната магия е всъщност маневра на възприятието. Ние със собствения си опит открихме, че това наистина е маневра на възприятието, но маневра от такава величина, че само най-смелите и извисени мъже и жени могат да я осъществят.

Тенсегрити на Карлос Кастанеда – Част 1

„Моят учител, дон Хуан Матус, индианец яки магьосник от Мексико, научи мен и още трима ученика, Тайша Абелар, Флоринда-Донер Грау и Карол Тигс, на серия от движения, които водят до здраве, издържливост, младост и добро физическо състояние. Той наричаше тези движения „магически паси” и ни обясни, че мъже и жени магьосници живели някога в древно Мексико са ги открили чрез своята практика по „сънуване”.

Сънуването е магическо изкуство, което трансформира обикновените сънища в ненадминат способ за разширяване на възприятието и осъзнаването. В продължение на години ние се опитвахме да освободим магическите паси от тъмнината, в която са обгърнати оригиналите и да им дадем по-привлекателен вид, да станат по-съгласувани с нагласата на съвременния Западен човек.

Ние успяхме. Ние организирахме магическите паси в система, която нарекохме Тенсегрити. Тази видеокасета е първа стъпка в Тенсегрити”

Карлос Кастанеда

Дванадесет основни движения:

1. В подкрепа на имунния поток (Второстепенно движение)
Helping the Flow of Immunity (Minor Movement)

2. Рачешки удар (Второстепенно движение)
Lobsters' Strike (Minor Movement)

3. Енергийно кълбо (Главно движение) The Ball of Energy (Major Movement)

4. Дразнене на мембраните (Главно движение) Подръпване на мембраните пренасяне на ерегията освобождаване от излишъка
Teasing the Web (Major Movement) Snapping the Web Dispersing Energy Getting Rid of the Excess

5. Завъртане на енергията (Второстепенно движение)
Rolling Energy (Minor Movement)

6. Масажиране на ганглиите около раменните лопатки (Второстепенно движение)
Massaging the Glands Around the Shoulder Blades (Minor Movement)

7. Дихание на главната ос (Главно движение)
The Axis Breath (Major Movement)

8. Формиране на енергийната структура на тялото (Второстепенно движение)
Forging the Central Power of the Body (Minor Movement)

9. Двойна лицева вилка (Второстепенно движение)
Two Prongs on the Face (Minor Movement)

10. Сграбчване на енергийния отвор над главата (Главно движение)
Reaching the Energy Hole Above the Head (Major Movement)

11. Дихание на безкрайнстта (Главно движение)
Infinity Breath (Major Movement)

12. Антената (Главно движение)
The Antenna (Major Movement)

В подкрепа на имунния поток

Първото движение е второстепенно движение: „В подкрепа на имунния поток”. Това движение стимулира тази страна от енергията, която ни държи будни, стимулира слюноотделянето, стимулира също жлезите под брадичката. Изхвърля токсините.

1. Изпълнете движението първо с лява ръка, после с дясна и накрая с двете.

2. Ръката е в положение, при което пръстите са прибрани към дланта

+ Показалецът е напълно изправен.

+ Дланта е стегната и изправена.

+ Китката е напълно изправена

3. След като се наведете, брадичката се изнася напред, показалеца се поднася към нея и осъществява натиск отдолу върху брадичката.

4. Показалеца изпълнява вибриращи движения наляво надясно. Другата ръка е изтеглена нагоре върху гърба на нивото на надбъбречните жлези

Рачешки удар

Второто движение е второстепенно движение: „Рачешки удар”. С него се постига ниво на усещания, които са от преди появата на човека. Всеки удар трябва да произтича от надбъбречните жлези. Това е вибриращо движение, което разтърсва цялото тяло. Този вид вибриране поддържа тялото в оптимално добро физическо състояние.

1. Ръката е позиционирана така, че да образува ъгъл от 45 градуса.

+ Сухожилията са напрегнати.

+ Китката е изправена.

+ Дланта е плоска и в линия с ръката.

2. Обърнете внимание на другата ръка, когато се връща назад лакътя води като дърпа назад и нагоре, а дланта е обърната нагоре.

Енергийно кълбо

Третото движение е главно движение: „Енергийно кълбо”. Това движение събира разсеяната енергия съществуваща около тялото. То я преобразува в конкретен обект, който може да бъде описан като кълбо. То задейства ганглиите под гръдните мускули и ключиците и е важно за събуждане на имунната система.

1. Започва като китките почти се допират една друга. Едната е разположена перпендикулярно спрямо другата.

2. Направете така, че китките да са максимално обърнати назад, а лактите да са подвижни. Лактите следват ръцете.

3. Започнете с лява ръка върху дясна и после започнете да броите.

4. Обърнете внимание, че когато движението свърши ръцете трябва да са като нокти, които да разкъсат енергийното кълбо.

5. Изпълнете това движение 5 пъти после потрийте с ръце областта на гръдния кош.

6. Повторете го още 5 пъти и потрийте с ръце областта на черния дроб и жлъцката, панкреаса и далака.

7. Повторете го още 5 пъти и потрийте с ръце областта на гениталиите.

Дразнене на мембраните

Четвърто движение е главно движение: „Дразнене на мембраните”. Това е друга много древна техника за достигане ниво на осъзнаване отпреди появата на човека. Значението му е да възбуди безкрайните страни на енергията върху китките и ръцете, което ще донесе главно здраве и добро физическо състояние. Стимулирането на мембраните се разделя на три части: подръпване на мембраните, пренасяне на енергията, освобождаване от излишъка.

1. Подръпване на мембраните: това движение изглежда като почесване на мембраните между пръстите. Понеже човек не разполага с мембрани там движението се пренася към едно много древно ниво на усещания, което води до събуждане на смътни спомени за мембрани.

+ Започнете с лява ръка.

+ Отбележете, че кутрето на лявата ръка е разположено между безименния пръст и кутрето на дясната ръка.

+ Показалеца на лявата ръка е сключен до палеца на дясната.

+ Изпълнете това движение 5 пъти с едната ръка

+ После 5 пъти с другата ръка.

2. Пренасяне на енергията: енергията, която е била събудена в ръката при подръпването ма мембраните след това през нея се предава към тялото чрез странично притискане на енергията възбудена на задната страна на дланите.

+ 5 притискания върху задната страна на едната длан.

+ 5 притискания върху другата длан.

3. Освобождаване от излишъка: всяка енергия, която е била привнесена в тялото има непредвидим ефект. Така че освобождаването от излишъка е от изключителна важност.

+ Изпълнете това движение 5 пъти като веднъж палеца на лявата ръка е отгоре

+ После още 5 пъти като палеца на дясната ръка е отгоре.

Завъртане на енергията

Номер пет е: „Завъртане на енергията”. Като въртим ръцете пред тялото ние му придаваме енергийна дълбочина. Като изтласкваме ръцете навън ние го разширяваме енергийно.

1. Трябва да избягвате всякакви усуквания на дланта. Дланта трябва да бъде плъска, равна с ръката и да поддържа постоянно тязи позиция.

2. Направете 5 къси завъртания пред тялото.

3. После 5 по-широки.

4. Изтласкайте настрани също 5 пъти.

Масажиране на ганглиите около раменните лопатки

Номер шест е второстепенно движение: „Масажиране на ганглиите около раменните лопатки”.

1. Ръцете са разположени на височисата на раменете.

2. Изпълнете съкращаване на мускулите поддържощи раменните лопатки.

Дихание на главната ос

Седми пас е главно движение: „Дихание на главната ос”. Този енергиен пас е от най-голямо значение, защото премества края на невидимата енергийна ос на земята, на енергията, която обгръща тялото и идва откъм земята и я изпраща в безкрайността. То въздайства върху тази ос като кара енергията да тече вместо да остава на земята. Може да си представите, че вертикалната енергийна ос достига до земята преминавайки през точка намираща се малко зад гинеталите.

1. Когато ръцете започнат да се спускат надолу показалците са притиснати един друг и изтеглени надолу.

2. Когато достигнат нивото на очите, свържете очите с върховете на пръстите и ги оставете втренчени в тях до края на това движение.

3. Ръцете спират в центъра на тялото.

4. Щом тялото започне да се навежда, обърнете пръстите така, че да сочат към една точка върху земята.

5. Дръжте очите си фиксирани върху пръстите.

6. Очите и пръстите теглят края на тази енергийна ос.

7. Започнете да я изтегляте нагоре като едновременно теглите с пръстите си и края й намиращ се на земята.

8. Поставете я в централната част на тялото.

9. Следете върховете на пръстите с очите, за да я държите там.

10. Обърнете ръцете нагоре и поставете кокалчетата на палците си върху устните.

11. Допрете с върховете на пръстите челото.

12. Наведете главата си максимално назад, краката са изправени и издишайте.

13. Вдишайте и едновременно изстреляйте ръцете и дланите нагоре, за да изпратите енергията от земята в безкрайността.

14. Използвайте очите и стомаха си, за да я водите.

+ Вдишвате докато замахвате с ръце нагоре.

+ Издишвате като започнете да ги спускате, задържате ги когато достигнат нивото на очите.

+ Направете пауза когато стигнат центъра на тялото и вдишайте.

+ Издишвате когато продължите да ги спускате надолу.

+ Когато отпуснете подлакътниците върху бедрата вдишайте и издишайте три пъти.

+ Вдишвате когато започнете да вдигате ръцете.

+ Правите пауза като стигнете до центъра и после издишвате.

+ Вдишвате когато отново започнете да ги вдигате.

+ Издишвате

+ Вдишвате едновременно с изстрелването им нагоре.

Формиране на енергийната структура на тялото

Девето движение е второстепенно: „Формиране на енергийната структура на тялото”

1. Завъртете главата надясно и вдигнете ръката върху темето.

2. Поддържайте гърба в изправен. Това движение пренася енергията от дясната страна към главата, а енергията от лявата към надбъбречните жлези. Като сменяте ръцете енергията от надбъбречните жлези се смесва с енергията на главата.

Двойна лицева вилка

Деветото движение е второстепенно: „Двойна лицева вилка”. Това движение носи младост, то също така изчиства всички токсини натрупани на лицето от стреса и напрежението и подменя старите клетки с нови.

1. Поставете палците под брадата и ги притискайте нагоре,

2. Поставете показалеца и средния пръст в ъгълчетата на очите и ги притискайте навътре.

3. Задръжте така ... и освободете.

Сграбчване на енергийния отвор над главата

Десето движение е главно движение: „Сграбчване на енергийния отвор над главата”. Това е още един важен енергиен пас. Той служи за внасяне на енергията извън тялото вътре в него. Същесвуват тайни скривалища на енергия точно над главата и от двете и страни. Смятало се, че има два вида енергия, тъмна и светла, тежка и мека. Тъмната и тежка се намира над главата вдясно от нея, светлата и мека – вляво от нея. Тъмната и тежка е прикрепена от външната страна, а леката и мека от вътрешната. Предназначението на този пас е да поднови тялото.

1. Започва се със спираловидни движения навътре.

+ Три вътрешни спирали близо до краката.

+ 5 вътрешни спирали издигащи се нагоре.

+ Вдишвайте, докато загребвате навътре.

+ 5 вътрешни спирали спускащи се надолу.

+ Вдишвате когато изстрелвате ръцете нагоре.

2. Следват външни спираловидни движения.

+ 3 външни спирали близо до краката.

+ 5 външни спирали издигащи се нагоре.

+ Вдишвайте, докато загребвате навън.

+ 5 външни спирали спускащи се надолу.

+ Изправяте ръцете и ги притискате към бедрата. Изстрелвате ги нагоре.

Дихание на безкрайнстта

Единадесето движение е главно движение: „Дихание на безкрайнстта”.

1. Съсредоточавате вниманието си върху ръцете, вдишвате и издигате енергията от земята, разположена точно покрай ходилата, издигате я нагоре по гръбначния стълб, нагоре зад гърба, завъртате я над главата и правите пауза, когато стигнете пред челото.

2. Издишвайте докато спускате ръцете и енергията пред тялото, минавате пред гинеталите и стигате до земята, после оттам я изпращате в безкрайността.

+ Вдишвате докато издигате енергията зад гърба. Това вдишване носи сила.

+ Издишвате докато спускате енергията отпред.

3. Натискът върху дробовете от издишването изпраща всичко, което е излишно в безкрайността.

4. Този пас прави предната страна флуидна и дава сила на задната страна.

Антената

Дванадесето движение е главно движение: „Антената”. Още един загадъчен пас, който се обръща към нива на възприятие от преди появата на човека. Мъжете и жените от древно Мексико твърдели, че съществува мощен енергиен поток във вселената идващ от безмълвни и невидими източници: мъртвите звезди. Този пас позволява той да бъде използван. От цялото множество на известни паси, беше използван точно този защото се смятало, че чрез него може да се натрупа енергия идваща извън реалността на здравия разум и навлизаща в ежедневието. В този пас ръцете действат като антени приемащи и внасящи тази енергия.

1. За загряване десния палец разтрива основата на левия палец.

2. Малкия пръст и палеца се притискат един към друг.

3. Нанасяте удари напред – 3 пъти.

4. Две са позициите, които заемат ръцете.

+ Върховете на двата средни пръста се срещат с върха на палеца.

+ Другите два пръста се изтеглят назад и са изпънати. Упражняват натиск върху задната страна на ръката.

Китката е или напълно изправена или е изтеглена назад докрай.

5. Извийте китките назад.

6. Протегнете ръце напред и изправете китките.

7. Китките остават изправени.

8. Окръжност и половина отред и окръжност и половина отзад – 3 пъти.

9. Китките изтеглени назад.

10. Изправяте китките.

11.Използвате само мускулите около раменните лопатки за задвижване на ръцете.

+ 3 къси издишвания.

+ Вдишване,

+ Издишване,

+ Вдишване,

+ Издишване,

+ Вдишване при предните кръгове,

+ Издишване при задните,

+ Вдишване,

+ Изишвате докато стрелята напред.

+ Вдишване,

+ Издишване,

+ Вдишвате докато притегляте,

+ Издишвате.