Тенсегрити част 2 - Преразпределяне на разсеяната енергия

Тенсегрити на Карлос Кастанеда – Част 2

1. Структура от енергия
Structure Made Out Of Energy

2. Прозорец на виждащите
The Seers Window

3. Събиране на разсеяната енергия
Ralling Dispersed Enargy

4. Пронизване на двата енергийти стълба
Piercing The Two Columns Of Energy

5. Събуждане на центъра на усета
Awakening The Center Of Feeling

6. Прехвърляне на енергия към събирателната точка
Transfering Energy To The Assemblage Poin

7. Пренасяне на разсеяната енергия над главата към три различни зони в предната част на тялото.
Bringing Energy Down From Above The Head To Three Different Areas On The Front Part Of The Body

8. Изтегляне и усукване на вътрешни енергийни влакна
Pulling And Wrapping The Internal Fibers Of Energy

9. Отвор към звездите
The Stellar Hatch

Структура от енергия

С първия магически пас „Структура от енергия” се стремим да създадем енергийна структура в нашия непосредствен енергиен хоризонт. Виждащите наричат енергиен хоризонт онези енергийни полета, които са непосредствено свръзани с нас когато ни възприемат като Сияйни сфери. Виждащите казват, че това е основен магически пас, защото той оформя така да се каже къща за енергийното тяло.

Тяхната идея е, че в момента на раждането енергийното тяло се отделя и изтласква от антагонистични сили. Чрез създаването на тази магическа енергийна къща виждащите вярват, че ние отправяме покана към енергийното тяло да се зъвърне при нас.

• В този магически пас ударението е върху бъбреците и надбъбречните жлези. Като накланяме тялото леко напред ние създаваме подходящо налягане в тази област.

• Тялото застава във вертикална позиция, раменете изправени, гърбът изправен, очите гледат свирепо напред. Очите през цялото време гледат право напред изрязявайки най-голямата свирепост, на която сме способни. Виждащите твърдят, че очите трябва да демонстрират нашето непреклонно намерение.

• Следващото движение създава още по-голямо налягане върху надбъбречните жлези когато ръцете задвижени от лактите се изстрелват със страхотна сила напред, колкото по-голяма е силата толкова е по-голямо налягането върху надбъбречните жлези.

• Ръцете се издигат нагоре над раменете сякаш държат поднос, тялото се изправя.

• После с голяма сила дланите се обръщат надолу.

• Ръцете се кръстосват, а после се отвеждат настрани.

• Ръцете се свалят долу, кота по този начин отново упражняват налягане върху надбъбречните жлези посредством леко привеждане на тялото и приклякане.

• Магичестият пас приключва с кръстосване и изнасяне на ръцете встрани.

Процерец на виждащите

Вторият ни магически пас „Процерец на виждащите” е предназначен да създаде прозорец в сияйното яйце, гледащ извън него. Виждащите казват, че с изпълнението на този магически пас ние сме в състояние да направим временно истински, така да се каже, отвор, през който да погледнем в безкрайността.

Виждащите твърдят, че този отвор е от решаващо значение за установяване на контакт със силите, които поддържат живота ни, които ни подхранват, дават ни цел и жизнеспособност, те наричат тази сила „намерение”.

През този създаден от виждащите отвор те извикват думата „намерение”, което те твърдят създава мост, който води от човешкото същество към безкрайното намерение.

• Ръцете спокойно се събират точно пред центъра на тялото. Палците се притискат към дланите и само краищата им се докосват.

• Псле двете ръце се изнасят колкото е възможно настрани сякаш се плъзгат по равна повърхност и отново се събират в центъра пред тялото.

• Същото движение се повтаря, но само от лявата ръка, докато дясната остава където е била, в центъра пред тялото.

• Същото движение се изпълнява и от дясната ръка.

• Ръцете се преместват от центъра на разстояние ширината на тялото, като застават във вертикално положение с длани една към друга.

• Лявата ръка се плъзга сякаш по външната страна на рамката на прозорец.

• После дясната повтаря същото движение.

• Лявата ръка описва дъга като се върти около лакътя и застава от вътрешната страна на невидимата рамка на прозореца. Вдига се и се сваля по нея веднъж.

• Дясната ръка повтаря движението.

• После двете ръце се вдигат над главата с длани обърнати към небето.

• Двете ръце се събират и се изнасят настрани сякаш описват вътрешния горен край на рамката на прозореца.

• Ръцете се събират отново в средата и лявата ръка изпълнява същото движение самостоятелно.

• После то се изпълнява с дясната.

• Ръцете описват малка окръжност и се свалят докато се облегнат върху перваза на невидимия прозорец.

• Горната част на тялото се навежда от кръста напред, сякаш се взирате през прозорец и извиквате думата „намерение”. Веднага след това правите крачка назад.

Събиране на разсеяната енергия

Третият магически пас „Събиране на разсеяната енергия” е предназначен да консолидира енергията, която е била разпръсната от прекомерната употреба в ежеднедвните сблъсъци. Това консолидиране ни извежда от летаргичното състояние и ни прави по-будни.

„Събиране на разсеяната енергия” цели да я премести, като преди това я завърти и я постави в проекцията на слънчевия сплит разположена на една ръка разстояние пред нас върху периферията на сияйната сфера. Виждащите вярват, че да съхранят там енергията е най-сигурният начин тя да бъде достъпна в случай на спешна нужда.

• Двете ръце се хващат и с голяма сила се изнасят над дясното рамо като лявата ръка е върху дясната.

• После ръцете се свалят диагонално пред тялото до нивото на лявото бедро така сякаш секат с невидима брадва.

• Разсеяната енергия се размесва и завърта в посока обратна на часовникавата стрелка чрез движение на събранитe ръце.

• Двете ръце хванати се придърпват към тялото в областта на черния дроб и жлъчния мехур.

• После се изстрелват напред в точката точно срещу слънчевия сплит.

Пронизване на двата енергийти стълба

Четвъртият магически пас наречен „Пронизване на двата енергийти стълба” събира разсеяната енергия като преднамерено ги пронизват в центрове, които виждащите наричат ключови точки. Те твърдят, че разсеяната по пориферията на сияйната сфера енергия се събира и образува нещо като енергийни стълбове, които виждащите пронизват и разсейват енергията в тях.

По този начит тя може да бъде по-лесно събрана. Пронизването не се извършва от ръцете макар паса да се изпълнява с ръцете, а от енергията, която наричаме сухожилна енергия, поради липса на по добро название, и която излиза от крайника когато той е насочен с подходяща сила.

• Четвъртото магическо движение започва с вибриращи движения на двете ръце, вибрациите се пораждат от подлакътниците.

• Лявата ръка прави кръг пред тялото като раздвижва разсеяната енергия, после пронизва високо енергийния стълб намиращ се вдясно от тялото. Този стълб виждащите казват, че прилича на разтекла се свещ.

• Дясната ръка се изнася назад, като по този начин позволява лявата да развие експлозивно сухожилната си енергия.

• Лявата ръка прави оборот и половина в обратна посока и пронизва същата енергийна колона ниско долу.

• Същото движение се повтаря с дясната ръка, която пронизва горе и долу стълба от разсеяна енергия намиращ се вляво от тялото, която изглежда като дясната.

• Дясната ръка с пръсти сочещи към земята описва от ляво на дясно окръжност пред тялото следвана от лявата.

• После лявата ръка описва същата окръжност но обратно, следвана от дясната.

• Дясната ръка завърта енергийната топка отгоре надолу следвана от лявата.

• Двете ръце държат енергийната топка пред слънчевия сплит и първо я притискат към него, после я изтласкват към проекцията на слънчевия сплит върху сияйната сфера.

Събуждане на центъра на усета

Идеята на виждащите залегнала в основата на настоящата серия магически паси е, че поради нашия обичаен начин на живот енергията събрана в областта на черния дроб и надбъбречните жлези се разсейва по периферията на сияйната сфера. Това разсейване не означава по никакъв начин загуба на енергия, а по скоро загубване на възможността за достъп до нея.

Петия магически пас „Събуждане на центъра на усета” се занимава с целенасоченото събиране на разсеяната енергия по периферията на сияйната сфера и насочването и към специфичния център на усета, центъра, който се намира от лявата страна точно над края на гръндия кош на нивото на горния край на панкреаса и далака, точка която виждащите смятат за епицентъра на усета.

С това движение ние подготвяме свръзванеко си към несъмненото влияние, което трябва да съществува между тялото което познаваме и енергийното тяло, което не познаваме, но което всеки от нас интуитивно усеща.

• В нашия пети магически пас коленете се държат леко присвити, за да придадат устойчивост на тялото.

• Ръцете се събират с мощно, но напълно контролирано движение.

• След като се съберат прорязват натрупаната енергия точно пред тялото.

• Прорязването е отдолу нагоре, после я развижват като описват кръг по часовниковата стлерка.

• Ръцете се свалят долу, по средата на тялото пред стомаха и се завъртат, така че дясната ръка да застане отгоре.

• Изпълнява се промушване напред, след което се изтеглят в областта на панкреаса и далака.

• Оттам ръцете се изтеглят настрани и прорязват, местата които според виждащите е концентрирано най-голямо количество разсеяна енергия: енергията която се съсредоточава край лявата и дясната страна на тялото. Виждащите разглеждат тази концентрация като колони от изхабена енергия, която те възприемата като гигантски разтекли се свещи.

• Ръцете отново се събират в средата пред тялото, правят прорез нагоре, още веднъж размесват енергията по посока на часовниковата стлелка и отново я отвеждат в областта на панкреаса и далака, после я изнасят пред тялото.

Прехвърляне на енергия към събирателната точка

Нашият шести пас „Прехвърляне на енергия към събирателната точка” е свързан с прехвърляне на разсеяната енергия от областта пред тялото зад него като по този начин подсилваме събирателната точка. Когато виждащите наблюдават човешките същества като сияйна сфера, върху нейната сияйност те откриват петно, което свети още по-интензивно, което е с размери на топка за тенис и обикновено се намира на нивото на раменните лопатки на една ръка разтояние назад.

За виждащите не подлежи на съмнение заключението, че събирателната точка е мястото където се групира възприятието, затова те наричат това място събирателна точка. Посредством съзнателно преместване на събирателната точка в позиция различна от обичайната, виждащите доказали на себе си, че тя е мястото където се събира възприятието.

Крайният резултат от тази маневра е възприемане на свят напълно различен от този в който обикновено действаме. Виждащите обяснили разликата в наблюдаваното с това, че когато събирателната точка е в обичайната позиция, милиарти енергийни полета на вселената се съчетават там, за да се получи картината на света, който познаваме.

Когато обаче позицията и върху сияйната сфера се смени тогава друга група от милиарди енергийни полета, които представляват светещи нишки, се съчетават и така се постига възприемане на един нов свят. С прехвърлянето на енергия от предната част отзад, виждащите вярват, че позицията на събирателната точка на всеки от нас се фиксира, особено на тези с по-висока чувствителност, при които тя блуждае хаотично и поради това не могат да постигнат необходимата дисциплина.

След като постигнат достатъчна осъзнатост обаче, същата тази енергия, която е действала като възпиране, започва да действа като фактор за плавно и целенасочено преместване на събирателната точка. Този магически пас винаги започва с лявата ръка. Причината за нас е тази, че лявото тяло винаги изостава спрямо дясното по отношение на енергията и уменията.

От позицията на древните виждащи ние неумолимо се движим към дисбаланс между страните. Лявото тяло непреодолимо се свива под натиска на дясното, ако не направим необходимото усилие съзнателно да балансираме страните си.

• Пасът „Прехвърляне на енергия към събирателната точка” започва като лявата ръка се вдига с длан гледаща надолу.

• Лакътя се изтегля назад и едновременно дланта се обръща нагоре.

• После ръката се изстрелва напред с длан гледаща нагоре, китката поддържа изправеното и положение като по този начин насочва енергията от лакета.

• Подлакътника на лявата ръка се повдига пред лицето сякаш е огледало в което можем да се огледаме.

• За момент се вглеждаме втренчено в дланта, после дланта се свива в юмрук и се завърта на 45 градуса надясно.

• Лакътя се издига докато ръката застане хоризонтално и после още докато юмрука застане насочен към земята, ъгъла в лакътя остава същия.

• Дясната ръка се поставя върху лявото рамо по начин да я подкрепи, да и послужи за опора, после лявата ръка се завърта назад докато юмрука достигне мястото на дясната надбъбречна жлеза.

• Брои се до три, дясната ръка се отделя от рамото и като описва елегантна дъга се насочва напред, после лявата ръка се изправя и настига дясната на същата височина.

• После двете заедно се спускат покрай тялото.

• Същите движения се изпълняват и с дясната част на тялото.

Пренасяне на разсеяната енергия над главата към три различни зони в предната част на тялото

Нашият седми магически пас „Пренасяне на разсеяната енергия над главата към три различни зони в предната част на тялото” привнася разсеяната енергия събрала се в горния край на сияйната сфера в три различни области от тялото: гърдите, стомаха и слабините. Виждащите твърдят, че това е най-бързия начин да постигнем промяна на енергията.

Енергията разсеяна и разположена над главата, според виждащите е изключително активна, изключително агресивна или още по-точно когато енергия от другите части на енергийната сфера се прехвърлят в областта над главата те стават още по-подвижни като се променят съществено. С преместването на тази енергия в изброените 3 области на тялото, в тях се извършва бърза и ефективна промяна.

• Движението „Пренасяне на разсеяната енергия над главата към три различни зони в предната част на тялото” започва като двете ръце се вдигат нагоре от лакътя, докато почти докоснат раменете, лакътя остава насочен надолу.

• Палеца и показалеца остават изправени, а другите пръсти се свиват докато докоснат дланта.

• Издишва се всичкият въздух от дробовете, после докато се поема дълбоко въздух лявата ръка се изнася максимално напред, а дясната като се свива от лакътя се изнася назад. Получава се пълно разгръщане на раменете. Докато тече дълбоко издишване лявата ръка се прибира, а дясната ръка се изнася максимално напред. При следващото вдишване дясната ръка се прибира.

• Лявата също застава в начална позиция.

• С двете ръце пред раменете, лявата ръка с показалец сочещ към зенита се протяга нагоре.

• В това положение всичкият въздух от дробовете се издиша, при вдишване ръката се прибира обратно към рамото.

• Същото движение се повтаря и с дясната ръка.

• Изправят се всички пръсти и лявата ръка се изстрелва нагоре към зенита, като се прави ново пълно издишване на въздуха.

• Пръстите се свиват сякаш хващат някаква дръжка и докато тече дълбоко вдишване ръката се връща обратно придърпвайки невидимата дръжка до нивото на раменете.

• Същото движение се изпълнява и с дясната ръка и когато и двете ръце заемат позиция пред раменете, въздухът вдишан след последното движение се задържа в дробовете, а двете ръце се свързват два пъти чрез движение наподобяващо месене на тесто.

• Ръцете се плъзгат по гърдите, а въздухът в дробовете се издшва.

• Ръцете се преместват в средната област, като пръстите се докосват, прави се дълбоко вдишване.

• После ръцете се плъзгат по среднта област започвайки от центъра към външната страна на тялото, като се прави дълбоко издишване.

• Ръцете се преместват в областта на слабините, пръстите се докосват.

• Прави се дълбоко вдишване и после ръцете се плъзгат от слабините към хълбоците, изпълнява се пълно издишване на въздуха от дробовете.

- Обърнете внимание, че при плъзганията лактите се изнасят силно назад като при това гърдите се отварят максимално.

Изтегляне и усукване на вътрешните енергийни влакна

Нарекли сме осмия магически пас „Изтегляне и усукване на вътрешните енергийни влакна”. Виждащите твърдят, че в своятат тоталност вселената е изградена от енергийни полета, образно те могат да бъдат представени с голяма точност като групирани енергийни нишки с безкрайна дължина. Виждащите казват, че тези енергийни нишки не могат да бъдат прекъснати, че те могат единствено да бъдат издърпвани и огъвани.

С този по-скоро комплексен магически пас, виждащите се стремят чрез това изтегляне и усугване на приличащите на нишки енергийни полета разположени вътре в сияйната сфера, да създадат устойчиви области, които според тях ще служат да възпрепятстват последващо разсейване на енергията. Такива области са раменните лопатки и областите на раменете където има концентрация на ганглии. Други такива области са коленете и глезените, които поддържат физическото тяло.

• Юмруците на двете ръце се вдигат така сякаш държат вде тънки вертикални нишки.

• Лявата ръка се насочва към дясното рамо, а дясната веднага се изнася отзад около дясната надбъбречна жлеза. Забележете, че ръцете се движат така сякаш разтягат вертикално разположени невидими нишки.

• Първата ръка дърпа силно напред, а задната контрабалансира това теглене.

• При първото теглене напред се прави дълбоко вдишване, а при обратното теглене – дълбоко издишване.

• После лявата ръка усуква невидимата нишка около задната част на врата и спира в областта на панкреаса и далака.

• После дасната ръка усуква невидимата нишка около задната част на врата и спира в областта на лявата ключица.

• Гърба на левия юмрук се премества отзад да докосне областта на лявата надбъбречна жлеза и се прави същото движение с издърпване и вдишване и връщане и издишване.

• Дясната ръка продължаваща да държи невидимата нишка я усуква около задната част на врата и спира в областта на черния дроб и жлъчката.

• Лявата ръка усуква невидимата нишка около задната част на врата отляво надясно и спира в областта на панкреаса и далака. Ръцете се отпускат едновременно надолу и после се вдигат отново напред като държат нови невидими енергийни влакна. Същото движение се повтаря, но този път първо тегли дясната ръка а лявата е изнесена отзад в областта на лявата надбъбречна жлеза и балансира.

• След като цялото движение бъде повторено и двата юмрука застанат в областта на черния дроб и панкреаса, ръцете се отпускат покрай тялото, като заемат начална позиция.

• Десния крак се вдига свит в коляното и дясната ръка усуква невидима нишка около коляното веднъж отвън навътре, после още веднъж отвътре навън около ходилото, после последно усукване около вдигнатото коляно отвътре навън.

• Дясната ръка и крак се връщат в начална позиция, после лявата ръка усуква невидима нишка около лявото коляно и стъпало повтаряйки огледално предишното движение.

• Когато и двете ръце заемат изходна позиция продължаващи да държат невидимите влакна, юмруците се вдигат със сила и се събират пред слънчевия сплит така, че кокалчетата да се допират създавайки напрежение в ръцете точно пред слънчевия сплит. Прави се дълбоко вдишване.

• Пасът приключва като се издишва, а ръцете се спускат надолу покрай тялото с разтворени длани гледащи нагоре.nicus

Отвор към звездите

Нашият последен магически пас, наречен „Отвор към звездите” е и последната стъпка в нашата енергийна манипулация. Убеждението на виждащите е, че има енергийни полета, които не могат нито да бъдат намалени, нито увеличени, а могат единствено да бъдат премествани от една област в друга.

Едно от най-забележителните достижения на магьосниците от древно Мексико било, че те открили начин да раздвижат всички енергии събрани по периферията на сияйното кълбо.

Това твърдение разглеждано в светлината на логиката или разумността основана на делника звучи безсмислено, но за виждащите то никога не е преставало да има значение.

Те твърдят, че като се откриват за влиянието на енергията на звездите, създават условия за въздействие на външните сили върху тях. При това влияние тяхната сила по никакъв начин не се увеличава, но тези външни сили упражняват специфичен натиск върху периферията на сияйните им сфери, налягане, което води до максимално раздвижване на разсеяната енергия, замръзнала от години по периферията, така тя става достъпна за енергийни манипулации.

За виждащите да се подпомогне тялото в разширяването на ефекта от преразпределянето има ключово значение. Такъв е и ефекта от нашия предишен магически пас, който решава тази задача.

• Движението започва като гледате надолу така сякаш сте стъпили на ръба на висока сграда, наблюдавате малка област върху земята, разположена много етажи надолу точно между краката си. Ръцете са разположени встрани от тялото.

• Очите започват да изтеглят невидима енергийна сфера с размерите примерно на топка за тенис.

• Изтегляте я до гърдите примерно на нивото на брадичката.

• Главата стои приведена, брадичката опира гърдите.

• Невидимата енергийна сфера се прихваща в това положение с изнасяне на брадичката напред и връщането и обратно.

• После я поемате с брадичката и я издигате до нивото на очите, след което главата се навежда назат, а очите избутват енергията към зенита.

• След като задържите топката насочена към зенита, продължавате като с ръце изрязвате отвор в енергийния таван.

• Лявата ръка прави движение с долната част на дланта сякаш реже с нож, като прорязва отвор. В същото време дясната ръка се придърпва надолу, за да подкрепи силата на срязването.

• После лявата ръка се придърпва надолу, докато дясната изпълнява същия прорязващ ефект.

• Лявата ръка се вдига и двете ръце се вмъкват в направените прорези в енергията.

• После дясната ръка се завърта назад, а лявата напред с въртеливо движение от кръста.

• Приключва се като дясната ръка се завърта отпред, а лявата отзад. По този начин отворът в енергийния таван е готов.

• Капака на отвора се сваля и се оставя върху гърдите.

• После енергийната сфера се изстрелва в безкрайността тласкана от очите. Отброявате 3 секунди необходими на сферата да достигне целта. Още три секунди отброявате необходими й за да се върне обратно и да тупне на задната част на врата.

• Правите вдишване като едновременно повдигате раменете, после ги сваляте и издишвате.

• После вземата капака от гърдите, връщате го обратно и запечатвате отвора чрез завъртане на ръцете от кръста първо надясно, после наляво, после отново в центъра.

• Следва сваляне на ръцете покрай тялото.

• Енергийната сфера, която се намира на задната част на врата се откача и избутва напред. Това става с оттласкващо движение на главата.

• После кълбото се спуска по същия път надолу към своето първоначално място на земята, но няколко етажа по-надолу. Отброявате три секунди.

• После се прави дълбоко вдишване като раменете и горната част на гърдите се повдигат, ръцете се изнасят настрани, дланите от китките се повдигат нагоре, като по този начин се създава налягане зад ушите, усещането е сякаш дишате през хриле.

• Следва издишване и ръцете се спускат покрай тялото.