Енергийно преминаване от един вид в друг

Аз съм Кайли Лундал, а това са моите другари Наи Мюрез и Рени Мюрез.

Това е трета част от поредицата видеокасети, които сме нарекли Тенсегрити. За нас тя е изкуство, изкуството да бъдат пригодени за днешния ден някои магически паси открити и развити от виждащите живели в древни времена в Мексико.

Изпълнението на магическите паси е било и все още е способ, който позволява на съзнанието ни да се фокусира върху свързващата сила която обединява различните по същността си енергийни полета в човешкото същество и го прави конкретен и определен индивид. Съвремените хора с помощта на научни изследвания са установили, че има сила, която задържа ведно отделните елементи на атома.

В същия ред, отделните компоненти изграждащи клетката остават заедно под въздействие на същата сила, а те от своя страна се обединяват като образуват тъкани и органи.

Виждащите, живели в древни времена в Мексико вярвали, че човешките същества като конгломерат от енергийни полета остават събрани на едно място поради някаква енергия, някаква сила, която споява тези енергийни полета в едно енергийно цяло. Тези виждащи предавали от поколение на поколение, че в резултат на ограничаването на системата за интерпретиране на енергията като сетивни данни се постига разширяване на осъзнаването.

Тази система, с която ни запознават още от момента на раждането, до момента в който ние сами станем експерти в прилагането и, ни дава последователност от кохеренстни възприятия за света който познаваме. Спирането й означава, че ние можем вече да възприемаме енергията директно както протича в света вместо да интерпретираме сетивни данни.

Като резултат от виждането на директното протичане на енергията във вселената е възприемането на човешките същества като сияйни сфери, така да се каже, като конгломерат от енергийни полета събрани на едно място като сияйни кълба.

За древните виждащи представлявало интерес практическото прилагане на тази сила, държаща сияйната сфера като цяло. Те казвали, че сферата не се държи като едно цяло поради някаква обвивка или енергийни свързвания, а от нещо като вибрация, която превръща всичко изведнъж в нещо живо и единно. Тяхната мания да открият природата на тази вибрационна сила е била белязана от интерес, който ги карал да стигнат до нея и да я контролират.

Последователите на древните виждащи, които живеят днес, открили, че е невъзможно тази сила да бъде определена и използвана. Те се насочили към единственото рационално нещо, което някой може да постигне, да осъзнава тази сила, като това осъзнаване му носи само елегантност и добър външен вид.

Движенията, които се опитваме да представим са пример за усилията на древните виждащи да уловят отблясък на силата, която ни свързва, идващ от друг ъгъл. Ние преосмислихме тяхната маневра. Като се позоваваме на съвремената класификация на животинското царство, заключихме, че тези виждащи се опитвали да напуснат тип Хордови, към къйто принадлежат човешките същества и да преминат в тип Членестоноги.

Това е изказване направено от Карлос Кастанеда по повод един от пасите в Тенсегрити видео 3.

Тенсегрити на Карлос Кастанеда – Част 3

1. Да се откриеш за намерението.
Opening Oneself To Intent.

2. Изпълване с намерение на двата меха на тялото.
Pouring Intent Into Two Pouches Of The Body.

3. Спиране на уподобяването на лявото и дясното тяло.
Breaking The Alignment Of The Left And Right Bodies.

4. Преподреждане на лявото и дасното тяло.
Realigning The Left And Right Bodies.

5. Промушване на еренгията в търсене на нова позиция за събирателната точка.
Stabbing Energy In Search Of A New Position Of The Assemblage Point.

6. Подготовка за прекосяване.
Preparing To Cross Over.

7. Пеперудата.
The Butterfly.

8. Женско и мъжко крилато същество.
The Female And Male Winged Being.

-------------
* Видът (на латински: species) е една от основните единици (първични рангове) в класификацията на организмите.

Да се откриеш за намерението

Това е основен магически пас, изменен незначително за целите на демонстрацията. Наречен е „Да се откриеш за намерението” защото това е буквалната задача на този магически пас. Идеята на виждащите е, че намерението е постоянна сила съществуваща във вселената подобно на гравитацията и електромагнетизма и че тази сила се подчинява на молбите на човека ако те са изпълнени с решителност и постоянство.

Познавателните наклонности на тези виждащи от древно Мексико изглежда са предшествали революцията в земеделието и появяването на духовниците.

Омилостивяването на божествата с цел получаване на подкрепа не е било част от тяхната познавателна система. За тях единствения начин да се влияе е било да накарат намерението да им каже какво да правят.

Тяхното майсторство обаче се е свеждало до това да произнесат заповедите си с подходяща сила, но без всякакво високомерие. Молбата към намерението в този случай трябва да бъде да излезем от нашия филум.

Този магически пас включва горната част на тялото, ръцете и силата на дишането. Той символизира приемането на сили външни за нас чрез изпълняването на жест на откриване и поемане на отговора им чрез дишането.

Започва се с поднасяне на лявата ръка към дясното рамо и бързо вдишване, изпълвайки горната част на дробовете с въздух се постига бързо зареждане с енергия. Почти веднага следва жест с дясната ръка, при който тя се изнася напред – той символизира откриването ни за силите, които ни заобикалят.

Следва бързо издишване и придвижване на лявата ръка по направление на дясната, това е напревлението в което изстрелваме енергията в безкрайността.

Отбележете, че лявото рамо трябва да се изнесе колкото е възможно по-напред, по този начин тялото се завърта и застава почти в профил. Лявата ръка се изтегля обратно отново по направление на дясната ръка като се поема дълбоко въздух.

Лявата ръка се връща към дясното рамо и оттам като описва дъга се изнася напред, като при това лявото рамо продължава да бъде изнесено максимално напред.

Дясната ръка описва подобна дъга и тази част от магическия пас завършва като раменете са изнесени колкото е възможно по-напред, гърба се извива в дъга, за да компенсира това изнасяне на раменете.

Длените са обърнати нагоре, палците прибрани и лежат върху средата на дланите. После се произнася думата „намерение” (intent). Поема се много дълбоко дъх, едновременно ръцете рязко се издърпват назат докато пръстите докоснат гръдния кош в областта на долните ребра. Прави се дълбоко издишване, подпомогнато от обръщане на дланите и избутване надолу, палците са в нормално положение.nicus

Изпълване с намерение на двата меха на тялото

Виждащите от древно Мексико вярвали, че човешките същества разполагат с три енергийни меха. Единия се намира над черния дроб и жлъчката, другия над далака и панкреаса, а третия над бъбреците и бъбречните жлези. Тези три меха служат като енергийни резервоари. Мехът разположен отдясно над черния дроб, те смятали за център на бързото и незабавно действие.

Другият, разположен отляво над паркреаса го възприемали като център на чувствителността (възприятията – feeling), а третия разположен над бъбреците и бъбречните жлези бил разглеждан като център на продължителното и целенасочено действие. След като намерението е било повикано, следващата логична стъпка според древните виждащи била да напълнят двата предни меха в човешкото тяло с множество енергийни полета.

Оттук и името на втория магически пас „Изпълване с намерение на двата меха на тялото”. Техните разсъждения били, че намерението трябва да предхожда всичко друго. Щом сме решили да излизаме от нашия филум, първо трябва пуснем намерението да го направи, да потече в двата енергийни меха – на чувствата и на незабавното действие.

Пасът започва с потупване по пода с възглавничката на стъпалото на левия крак. Левия крак се изнася максимално напред. После кракът се прибира и застава успуредно на десния, после с пета се тропва отчетливо по пода, пръстите са извити максимално нагоре. Следват две тропвания едно с левия крак съчетано с подскок и другото с десния.

В края на това движение пръстите на краката са вдигнати нагоре и изтеглени максимално назад, пръстите се свалят на пода, а ръцете се изнасят на хълбоците, за да укрепят гръбнака и врата за рязкото обръщане само на главата наляво. Едновременно двете ръце се прехвърлят от хълбоциите така, че да покрият черния дроб и жлъчката и далака и панкреаса.

Лявата ръка се издърпва силно назад, после описва широка дъга от максимално ляво до максимално дясно и се връща обратно да покрие далака/панкреаса, връщането изглежда като вкарване на нож в кания. После дясната ръка, подобно на лявата се изтегля силно назад и опсива широка дъга от максимално дясно до максимално ляво около тялото.

Ръката се поставя обратно върху черния дроб и жлъчката сякаш друг нож се вкарва в кания. Очите през цялото време гледат наляво, пронизващи безкрайността. Очите се обръщат напред като отново пронизват безкрайността. Лявата ръка се изтегля назад така сякаш невидим нож се изважда от кания и се описва нова дъга от крайно ляво положиние до отпред, после ножът се връща в канията.

Дясната ръка повтаря същото движение. Когато и двата невидими ножа са в каниите ръцете се отпускат край тялото и десния крак се изнася максимално напред, тупва върху пода с възглавничката, изтегля се обратно да застане на една линя с левия крак, тропва ведръж по пода с пета, тропва отново, следва подскок и тропване с лявата пета.

Ръцете отново се изнасят на хълбоците за да угрепят гръбнака и врата за рязко обръщане надясно. Следващото движение е да се направят няколко стъпки сякаш тръгваме за някъде.

Виждащите вярвали, че енергията разсеяна в дясната половина на сияйното яйце няма практическа стойност когато се излезе от конкретния филум.

Спиране на уподобяването на лявото и дясното тяло

Виждащите продължават с паса наречен „Спиране на уподобяването на лявото и дясното тяло”, водени от убеждението си, че светът е съставен от фини взаимодействащи си сили. Те вярвали, че човешкото тяло всъщност представлява две тела събрани ведно, дясно и ляво, това което съвременната биология нарича двустранна симетрия всъщност не представлява точно симетричност.

Виждащите твърдят, че лявото тяло винаги е стояло зад дясното и тази аномалия, когато тялото се възприема като конгломерат от енергийни полета създава впечатление, че лявата част на сияйната сфера е огледална проекция, фадинг (изоставащо в развитието си). Неговата допълваща цялост изглежда незавършена. То изглежда залиняващо.

Целенасоченото спиране на уеднаквяването, дава бърз прилив на енергия забяващ изоставането на лявата страна. Тази маневра, според виждащите е една от най-важдните в магическите паси, защото подготвя двете тела за сериозното разтърсване каквото е преминаването от един филум в друг, въпреки че това е само моментно, краткотрайно усещане.

Пасът започва с бързо движение на левия подлакътник, който застава така, че да е перпендикулярен на останалата част от тялото, дясната ръка в същото време се изстрелва назад, като подкрепя силата на лявата.

После лявата ръка с отворена длан се изтегля максимално назад, колкото позволява раменната става, в същото време дясната ръка с движение сякаш удря плесница следва лявата като едновременно балансира. Тежестта на тялото се пренася изцяло на десния крак.

Левият крак и лявата ръка се изнасят пред тялото – левият крак просто се изнася напред, а лявата ръка сякаш удря плесница по средата пред тялото.

Движението завършва като левия крак сочещ напред нанася удар, в същото време лявата ръка също се изнася напред със събрани пръсти, произнася се „намерение” (intent). Същото движение се изпълнява с дясна ръка и крак.

Преподреждане на лявото и дасното тяло

Беше ни казано, че древните виждащи използвали тези два паса наречени „Спиране на уподобяването на лявото и дясното тяло” и „Преподреждане на лявото и дасното тяло” като две последователни части.

Тяхната идея била, че човешките същества са съставени от две различни тела, взаимодействието между които става по съвсем условен начин, крайният резултат от спирането на уеднаквяването на лявото и дясното тяло и преподреждането им е създаването на ново същество.

Казано ни беше, че този пас фиксира или сплотява по нов начин подредбата в лявото тяло, създаващ условие за върховното изпълнение на древните виждащи – прекосяване на границата на филума на човешките същества.

Пасът започва с леко ритане с десния крак пред тялото, само да придаде импулс, последвано от подскок и по-силен удар с левия крак. Получава се бързо прехвърляне на тежестта от левия към десния крак. После левият крак заема своята нормална позиция, лявата ръка се изстрелва вертикално нагоре като се прави дълбоко вдишване.

Палецът придържа последните два пръста прилепени към дланта докато показалеца и средния пръст остават изправени и разтворени символициращи знакът „V”.

Самата длан гледа надясно. Дъхът се задържа, десния прасец се вдига и крака се поставя така, че глезена да се опре над лявото коляно, дясната ръка в същото време, вече изпълнила същата форма като лявата описва дъга и спира като се опира в основата на двата пръста на лявата ръка описващи знака „V”.

Дланта на дясната ръка гледа напред, пръстите на лявата ръка са пред лицето. Лявата и дясната ръка обрамчват лицето. В този момент се произнася думата „намерение” (intent). Същите движения се повтарят за другата страна.

Промушване на еренгията в търсене на нова позиция за събирателната точка.

Виждащите от древно Мексико открили, че върху сияйното енергийно кълбо има точко с още по голяма сияйност разположена зад раменните лопатки на една ръка разстояние. Те знаели, че там е съсредоточено възприятието, оттук и наиемнованието „събирателна точка”. Виждащите виждат, че милиарди енергийни полето под формата на светещи нишки минаващи през безкрайната вселена, всяко по свой път, се обединяват в тази точка и създават света такъв какъвто го познаваме.

Виждащите вярвали, че събирателната точка не е само мястото където се събира възприятието, а мястото където енергията се интерпретира. Те не смятали, че човешкият ум е мястото където се интерпретира енергията, ами че събирателната точка имаща силата да интерпретира въвлича тоталността на човешкото тяло да интерпретира енергията.

Виждащите знаели също, че позицията на събирателната точка е еднаква за цялото човечество, но също, че това е въпрос на споразумение и че тя може да бъде измествана. Когато тя се премести където и да е върху или навътре в сияйната сфера, друга група от милиарди енергийни полето под формата на сияйни влакна се обединяват в това ново петънце заставяйки събирателната точка да събере възприемане и интерпретиране на нов свят, напълно различен от този на ежедневието ни.

Първото движение в този пас е изпълнен със сила подскок напред с левия крак. Ръцете заемат положение с изправен напред показалец и подкрепян отпред от палеца. Останалите три пръста са свити и опрени в дланта. Показалците изпълняват изпълнено със сила промушване в областта пред пъпа и после пред гърдите, най-малкото разстояние между пръстите при това да не бъде под 5см.

Лактите се държат насочени към земята. Тялото се привежда леко напред, стъпалото е стъпило изцяло на земята, изпълнява се еднократно промушване зад лявото бедро. После се изпълнява изпълнена със сила крачка напред с подскок с десния крак.

Тялото спира, за да се направи още едно промушване зад дясното бедро. После двата крака се поставят един до друг и се прави промушване зад бедрата като краката са присвити сякаш сме седнали. Оттук лявата ръка се изнася напред описваща кръг, лясната ръка прави същото, тялото е изправено.

След завършването на кръговете лявата ръка се изстрелва фронтално с показалец насочен към безкрайността на нивото на гръдния кош. Десният показалец се поставя в областта където делтовидния мускул свързва костите на рамото. Показалеца на лявата ръка прави мощно еднократно пронизване напред. Правят се нови два кръга и движението се повтаря, като завършва с дясна ръка сочеща напред и показалец на лявата ръка притискаш дясното рамо.

Прави се още едно пронизване напред с десния показалец. Нови два кръга, по един с всяка ръка, като първо започва дясната ръка, а левия показалец пронизва зенита, после пронизва още веднъж зенита и след това още веднъж в посока надясно. Още два кръга и същото движение се повтаря с дясна ръка.

Ръцете се свялят надолу и правят промушване веднъж пред слънчевия сплит, втори път по близо до него и трети път непосредствено пред него. После се правят три нови промушвания зад тялото, като всяко следващо е по-далеч от него сякаш са огледален образ на предните.

От задно положение ръцете описвайки кръг се изнасят отпред, като застават така, че всяка да заеме ъгъл 45градуса спрямо тялото. Следвата две нови промушвания, описващи буквата „V” насочена към слабините.

Този път пръстите са насочени надолу. Левия крак се повдига със свито коляно и се правят две промушвания едно непосредствено пред коляното и второ зад него.

Същите движения се правят и с десния крак. Правят се два издигащи кръга докато ръцете застанат над главата. Гърбът е извид в дъга, за да подпомогне плъзгането на събирателната точка.

Трупът се навежда, за да я освободи по пътя и към земята където бързо се захваща от двата показалеца, ахилесовите сухожилия са колкото е възможно по-сегнати. След като е била захваната тялото се изправя и тя бива издигната към слънчевия сплит където се втиква и застопорява чрез вибриращи движения на показалците. После се прави дълбоко вдишване като ръцете се завъртат напред и после се издишва докато ръцете се свалят надолу покрай тялото.

Подготовка за прекосяване

Този магически пас „Подготовка за прекосяване” е много сложен и има за задача да извика нашата разсеяна енергия и да я сплоти около нова възможност.

Може да изглежда невероятно, но много по-вълнуваща трябва да е невъзможността на възможността да преминем в друг филум. Древните виждащи открили, че начина по който възприемаме света е чрез интерпретиране на широка гама от енергийни импулси. Този акт на интерпретиране ни се обяснява още от момента на раждането ни.

Той така се е вкоренил в нас, че сме забравили тази част от факта, че интерпретацията е въпрос на споразумение. Тази идея на виждащите означава, че ако имаме достатъчно енергия ние можем не само да прекъснем системата на интерпретация, но можем да преминем и към друга система.

Това ни беше показано с този пас, че можем да съберем достатъчно енергия от самото тяло като я призовем и така да разкъсаме енергийните граници, които разделят това, което съмременният човек разглежда като основно делене на животинския свят.

Пасът започва с по три бавни и ритмични контрацции на петте пръста на двете ръце, дланите гледат нагоре, после дланите се обръщата надолу и се правит три драскания с пръсти. Тялото прикляка три пъти на пресекулки, докато ръцете докоснат земята пред тялото, пръстите още веднъж драскат три пъти земята. Тялото се изправя после палеца и следващите два пръста заемат формата на щипци над дланта и изпълняват три ритмични контракции.

Ръцете се обръщат да гледат към земята и пръстите отново правят три драсвания. После тялото се навежда на три етапа докато пръстите докоснат земята след което се правят още три драсвания върху земята. После двете ръце чрез трите щипци хващат лявата страна на лявото бедро над коляното като лявата ръка е под дясната.

Те щипят мускула на лявото бедро, мускулите на талията и мускулите на ребрата докато стигнат до левия делтовиден и пекторален (гръден) мускул. После описват полукръг под лявата гърда като водеща е лявата ръка докато дясната достигне областта под гърдата, тогава дясната ръка се измества пред лявата и води защипването на пекторалния (гръдния) мускул докато палеца на лявата ръка докосне лявата подмишница.

Дясната ръка продължава да се придвижва щипейки трапецовидния мускул на лявото рамо. Псоле същата последователност от движения се повтаря за дясната страна на тялото.

После ръцете защипват външните страни на прасците на нивото на глезените и прищипват мускулите нагоре докато достигнат до над коленете, преминават над коленете докато достигнат вътрешната част на прасците. Продължават да щипят прасците по вътрешната част надолу докато стигнат до глезените, преминават отпред и достигат до задната част на прасците и продължават да защипват нагоре по задната част на прасците, по задната част на бедрата докато накрая достигнат до областта на надбъбречните жлези.

После лявата ръка се премества през дясното рамо и се поставя в същата позиция от три щипци и прищипва мускула над раменната лопатка. Връща се обратно в позицията си върху лявата надбъбречна жлеза, след което дясната ръка осива кръг над лявото рамо и защипва мускула над лявата раменна лопатка.

Оттам двете ръце се пренасят и защипват вътрешната страна на бедрата над коленете и продължават да щипят по направление на гинеталите, надбъбречния мехур и корема докато достигнат областта над пъпа. Пръстите прищипват тази област три пъти. Движението завършва като ръцете се разтварят, дланите гледат напред, после се спускат надолу по тялото.

Пеперудата

Идеята, която ни накара да изберем този магически пас за презентацията дойде от декларацията направена от древните виждащи, че това което свързва ведно нервите у човека е нещо, което те наричат „човешка субстанция”. Ние решихме, че те са говорили за вирусите, защото те твърдят, че тази субстанция е жива и е способна да се променя бързо.

Те казвали, че значението на тази субстанция за човечеството е, че е в състояние да се променя с невероятна скорост. Тези виждащи разчитали на скоростта на мутация, за да могат да предизвикат у себе си драстични промени в поведението си. Те свързвали тези промени с навлизането в тяхната нервна система на субстанции принадлежащи на друга форма на живот.

Те постигали това благодарение на намерението, а не на ваксиниране. От тук и ние стигнахме до извода, че те са вярвали, че субстанцията, от която са направени синапсите в нервната система представлява нещо, което съвременната наука нарича вируси.

Те твърдели, че всичко от което имат нужда е леко заразяване с различна субстнация, сякаш самото намерение води до появата на тази субстанция, след това очакваната мутация е въпрос на време. Виждащите от древно Мексико очаквали нетърпеливо появата на тази мутация. Те били водени от убеждението, че всяка умишлена промяна, която съвременния човек би описал като вирусна за тялото, винаги води до повишаване на жизнеността, интелигентността, решителността на човешкия индивид.

Виждащите от древно Мексико са били живо доказателство за такава жизненост. С изпълнението на магическия пас „Пеперудата” съвременните виждащи, наследници на знанието на тези древни виждащи, вярват, че за един кратък миг на тялото се позволява да се докосне до една нова вирусна възможност, която ако не го промени, то поне ще забави развитието на вредните вируси и дори те да бъдат изкласкани.

Всички предшестващи магически паси са само подготвителни за това. Те служат да подкрепят тялото при преминаването му към друг филум. Виждащите от древно Мексико вярвали, че пълният ефект от този преход е многостранен.

Всеки от тези ефекти се разглежда като по-важен от подготовката и от самото проявление. Древните виждащи никога не са говорили за този пас като състояние на пълна трансформация. Те описвали резултатите от този пас като възможност за човека да открие прозорец за възприемане на други форми на живот.

Най-голямото постижение било когато този прозорец заеме изцяло тяхното възможно внимание и когато постигнат пълно съзнание за това как възприемат другите форми на живот, без наистина да се превръщат в тези форми на живот; затова другия смисъл на този магически пас е да предостави на човешките същества възможност за чувствени възприятия, за които те може и да не притежават съзнание, за свързващата сила, която поддържа пеперудата, същата тази сила, която поддържа и целостта на човека.

Първата част на този магически пас е ръцете да се вдигнат много внимателно пред тялото с длани гледащи нагоре после подравняване на лактите с останалата част от тялото, издърпването на лактите трябва да бъде изпълнено със сила. Вдишва се дълбоко и едновременно с това ръцете се изправят зад тялото, трупът се навежда напред.

Докато се прави издишване дланите се обръщат да гледат една към друга като остават зад гърба, завъртането е изпълнено със сила, позицията е сякаш предстои да полетим. Трябва да се има предвид, че мястото от което трупът е наведен напред е областта на надбъбречните жлези. Очите гледат надолу, прави се дълбоко вдишване докато ръцете се изнасят напред сякаш са крила.

Очите следват това движение и спират загледани през отвора обрасуващ се между пръстите на протегнатите напред ръце. Следва издишване и едновременно мощно връщане на ръцете в позицията зад тялото. Това движение се повтаря общо три пъти. После ръцете бързо се обръщат с длани гледащи към земята.

Тежестта се прехврърля на десния крак а левия се повдига нагоре свит в коляното, пръстите сочат право надолу. Кракът извършва движение наподобяващо въртене на педал, напред, надолу, назад – три пъти, след което същото движение се повтаря с десния крак.

Ръцете се придвижват напред с длани сочещи напред, едновременно се издишва. Докато се вдишва ръцете се изтеглят назад с длани насочени надолу. Дланите се завъртат, така че да гледат една към друга, движението е изпълнено със сила, а въздуха от дробовете се издишва изцяло. Двете ръце едновременно се сгъват от лактите докато оформят прав ъгъл.

Дланите се обръщат назад, а раменете остават повдигнати докато се прави вдишване. Издишва се, а ръцете се събират, дланите гледат една към друга и са вертикално спрямо пода.

Ръцете описват полукръг и застават настрани напълно изправени, пръстите прибрани и сочат нагоре, показалеца и средния пръст са изправени, другите са присвити и придържани от палеца допрени върху дланта. Ръцете се завъртат от раменете, като описват странични кръгове които се допират пред лицето, ръцете остават напълно изправени.

Движението се изпълнява три пъти. По същия начин ръцете описват три по-малки кръга, след като тялото се завърти от кръста така че ръцете да сочат наляво. Ръцете стремително се обръщат надясно, завъртането става от кръста на 90 градуса, изпълняват се нови три кръга, подобни на предишните. Ръцете се пренасят отпред, след което се изпълняват три маха наляво, надясно.

Главата се завърта отпред назад три пъти като едновременно делтовидния мускул притиска доколкото е възможно ушите. След това ръцете се спускат надолу на нивото на черния дроб и паркреаса като двата изправени пръста продължават да сочат нагоре. Ръцете се изнасят настрани така, че да отново образуват прав ъгъл, двата пръста остават изправени и събрани.

Оттам те се изстрелват право назад. Събраните пръсти се изправят. Горната част на трупа се навежда напред, като упражнява сило налягане върху надбъбречните жлези, а ръцете се изнасят напред над главата, краката приклякат, така че тялото да застане върху възглавничките под пръстите на стъпалата.

Движението се повтаря три пъти. Ръцете бързо се пренасят отпред с длани насочени към земята, после ръцете се изнасят още докато дланите се насочат напред, едновременно се прави пълно издишване, след което ръцете се отпускат покрай тялото.

Женско и мъжко крилато същество

Това е последния магически пас от тази серия. Нарича се „Женско и мъжко крилато същество”. Има структура близка до „Пеперудата”. Свързва се с женския и мъжки аспект на видовете принадлежащи на другия филум. Говори се, че той представя вътрешната структура и организация на неопределени мъжко и женско крилати същества.

Изграждането на образа на това неопределено същество е друг начин да разширим мрежата на възприятието, време, в което ни се разкриват неизвестни до тогава възможности. Идеята на виждащите била, че женското и мъжко крилато същество са само средство за навлизане в истински непознато.

Ако вирусният контекст на всеки вид е уникален, навлизането в нещото, абстрактно наречено мъжко и женско крилато същество е наистина непознатото поради своята миниатюрна същност („at it's most minute best”).

Движенията на женското крилато същество се смята, че са по-непосредствени и мощен източник на топлина. Женското крилато същество е устроено по-здраво от мъжкото, но не е толкова набиващо се на очи. Различието в устройството на женското крилато същество се състои в това, че то има четири делтоидни крила захванати в областта на черния дроб, панкреаса и бъбречните жлези.

При мъжкото същество пък тези крила са захванати встрани на тези области. Такова захващане се разглежда като по-плитко от това на женското същество, където то е директно в областта на тези органи. Движенията на мъжкара са по-красиви и означават по-дълбоко възприятие. При мъжкото крилато същество очите са разположени на антени и то придобива поглед за света около себе си директно чрез тялото.

Древните виждащи твърдели, че създанията, които съвременната наука нарича филум артропода, каквато е пеперудата или крилатите същества, виждат света през течни очи, с други думи всичко се вижда така сякаш се гледа през съд изпълнен с чист желатин. Те твърдят, че за тези същества светът изглежда като отенъци и че всеки отенък има свой аромат.

Този магически пас бил в забвение стотици години. Говори се, че той умишлено е бил съкратен и само части от него били показвани като независими движения. Например стъпките на „Женско и мъжко крилато същество” били преподавани като две отделни части и изглежда са служили за загряване и разпускане на долните крайници. Тези части от паса са имали за задача да масажират и стимулират ганглиите около гинеталите и хълбоците.

По същия начин движението на крилата трябвало да стимулира ганглиите в областта на раменните лопатки, както и за стимулиране областите на черния дроб и панкреаса. Възстановяването на магическия пас до своята първоначална форма бе резултат на дълъг процес на обсъждане. Единствената трезва алтернатива бе да го представим изцяло, каквито и да са последиците от това.

Пасът започва с повдигане на ръцете, успуредно една на друга на разстояние 40-50см, дланите гледат към пода като едновременно се прави вдишване. Горната част на тялото се привежда напред от мястото на надбъбречните жлези. Вдишването продължава, а частта от дланите преди китките се застопоряват в областта на черния дроб и паркреаса, а тялото заема отново изправено положение.

От тази позиция ръцете се завъртат към хълбоците с едновременно издишване. Обърнете внимание, че дланите не лягат върху хълбоците а остават да стърчат назад и встрани. Палеца е разположен в средата на дланта. Дланите се изместват още, опрени в основата на китките, докато застанат върху надбъбречните жлези, гледат една към друга под прав ъгъл.

Оттам двете ръце се изстрелват право назад и описват двойка делтоидни крила, същевременно се прави вдишване продължаващо докато ръцете застанат странично разперени. Тялото отново е наклонено напред, дланите на ръцете гледат назад.

После те се обръщат да гледат надолу, преместват се отпред върху областта на панкреаса и черния дроб, като при това въздуха от долната част на белите дробове се изтегля в горната част на дробовете, дишане на практика не се прави, въздуха в дробовете остава същия.

Тялото се изправя. Двете ръце се връщат отново встрани опрени в основите на дланите с едновременно издишване. После ръцете се пренасят отзад и после отпред върху панкреаса и черния дроб, като се описва нова поредица от две делтоидни крила посредством вдигане на ръцете над главата така, че да застанат на една линия, после се спускат надолу кам черния дроб и панкреаса рисувайки триъгълник. Издишва се докато ръцете се преместват на хълбоците.

Следващото движение симулира независимото движение на всяко от горните делтоидни крила. Движението се изпълнява три пъти. Дланите не лягат върху хълбоците, а стоят повдигнати като по този начин създават налягане върху ганглиите около ключиците (axilla).

Следва движение с крака. Състои се от разклащане на левия крак на нивото на глезена и бърза стъпка встрани, при което стъпалото се повдига така, че почти да докосва вътрешната страна на прасеца на десния крак.

Същото движение се изпълнява и с десния крак. После лявата ръка се поставя пред тялото на нивото на черния дроб и жлъчката, а дясната на нивото на панкреаса и далака. После раменете се издърпват рязко назад, което движение пък кара подлакътниците на ръцета да се отворят напред, пред тялото, сякаш не са ръце ами членчета на дървесно насекомо.

Следва много бързо вибриращо движение на подлакътниците – напред и назад. Последва го същото по скорост движение на подлакътниците нагоре надолу, после странично, после ротационно на китките. Докато изпълнявате тези четири движения от магическия пас ръцете и лактите са плътно до тялото сякаш за слепени към него.

Женската част от този магически пас завършва с вдишване съпроводено с повдигане на подлакътниците към лицето. Издишва се докато подлакътниците се спускат на долу, а трупа се привежда напред.

Мъжкият аспект на крилатото същество започва с дълбоко вдишване, подобно на началото на женската форма. Ръцете се поставят върху областта на черния дроб и панкреаса, после се преместват върху хълбоците докато се издишва.

От хълбоците ръцете се повдигат право нагоре над главата. Дланите гледат една към друга на разстояние 20-30см една от друга. После отваряте ръцете максимално встрани, сваляте ги надолу и максимално назат, като описвате делтоидни крила с гигантски размер.

Вдишването завършва когато дланите се върнат отново върху хълбоците. Издишвате, после левият крак се изнася наляво, без завъртане на тялото. Потупвате по пода с върха на стъпалото, три пъти. Същото движение повтаряте с десния крак. После пренасята тежестта изцяло на десния крак, който е присвит в коляното, изнасяте левия крак напред и отново тупкате три пъти по земята с върха на пръстите.

Трупът е изправен, гледате напред, после изнасяте левия крак назад и тупвате три пъти по земята с върха на пръстите. Коляното на левия крак е напълно изправено. Левия крак се изнася отпред и тупка три пъти по земята. Завъртате цялото тяло в обратна посока на пръстите на левия крак и петата на десния. В тази позиция десният крак е отред и същите движения повтаряте вече с десния крак.

Тялото се завърта отново в първоначалната посока, а левия крак се прибира, за да застане успуредно на десния. Лявата ръка се премества върху черния дроб и жлъчката, а дясната върху панкреаса и далака. От тази позиция ръцете се изстрелват на 45 градуса пред тялото като оформят наблюдаващо око с показалеца и средения пръст.

Китките се извиват така, че да се осигури стереоскопично виждане напред с въображаемото око. Ръцете описват три големи кръга настрани като ръцете се спускат надолу сякаш очите изучават. После китките се завъртат рязко така, че очите да се погледнат едно друго и се правят три по-малки кръга в обратна посока. Очите се събират в областта на черния дроб и панкреаса, после се прави вдишване докато ръцете се повдигат нагоре, после настрани описвайки кръг и се събират отново пред черния дроб и панкреаса.

Лявата ръка се протяга със сила настрани и над главата с око гледащо напред а дясната ръка със сила се протяга надолу да образува права линия, с око разположено под талията. От тази позоция трупът се завърта като ръцете се протягат максимално.

Трупът бавно се завърта в обратна посока като дясната ръка се вдига над главата, а лявата слиза под талията. И в двете позиции очите наблюдават ръката, която се изнася назад. Когато ръцете се върнат обратно фронтално се изпълняват три залюлявания преди да постигнат нормалниото равновесие.

Ръцете се връщат обратно пред черния дроб и панкреаса с насочени напред пръсти, но продължаващи да държат позиция на наблюдаващи очи, но гледащи нагоре към тавана. След това всички пръсти се изправят и ръцете се изстрелват напред назад, нагоре надолу, странично, пресичайки се една друга на кръст. После ръцете се въртят около китките.

Ръцете се издърпват към областта под ключиците и навън, едновременно трупът се навежда напред и се прави дълбоко вдишване. Ръцете се разполагат на около 50 см една от друга, трупът и главата се завъртат наляво като се издишва.

Вдишва се при връщането им обратно фронтално. Издишва се докато трупът и главата се завъртат надясно. Следва дълбоко вдишване докато трупът и главата се връщат в нормално положение и ръцете се въръщат обратно към черния дроб и панкреаса.

Прави се масаж на съответните области съпроводен с издишване. Ръцете сграбчват сякаш черния дроб и пангреаса и се прави дълбоко вдишване. Издишва се докато ръцете се спускат надолу покрай тялото.