Бюлетин за практикуващите Тенсегрити, 30 януари 1996 г.

Карлос Кастанеда помоли компанията Cleargreen. Inc да му изясни някои oрганизационни въпроси. След това ни помоли да публикуваме следния текст:

Моето внимание привлече факта, че в момента съществува голям интерес към идеите и задачите на Тенсегрити и този интерес започва да преминава в събиране на информация за Кастанеда, неговите книги, неговите лекции, сведения за неговия личен живот. Бих желал да отбележа, че интереса към занятията по Тенсегрити не трябва да има нищо общо с човешкия настойчив стремеж към таксономизация.

Един от оснвните начини за отвличане на човешкото внимание се явява прехода към събиране на детайли за предмета на неговия интерес. Вместо действия човек се впуска в разсъждения за действията, преди всичко такива разсъждения водят човека встрани от предмета на неговите търсения. С други думи, човек пътува към никъде. За да бъде ефективен, интереса, проявяван към Тенсегрити трябва да бъде абстрактен.

Тенсегрити трябва да се случва сега. Негова основа трябва да бъде необходимостта от промяна и непреклонното намерение за реализиране на тази промяна. Такава основа не може да бъде личната история, защото в този случай тя ще се лиши от своята непосредственост. Четенето на книгите на Кастанеда и други книги, имащи отношение към неговата дейност трябва да протича в контекста на естествената еволюция към това, което се случва сега.

Препоръчвам да се прави Тенсегрити. Движенията на Тенсегрити са много стари и са проверени на продължение на няколко хиляди години. Те са готови за използване. Движенията на крайниците, мускулите и връзките протичат така меко и с такава концентрация на вниманието, че ефекта им е потресаващо полезен. Движенията на Тенсегрити не предизвикват разтягания и умора.

Маговете на древно Мексико, които открили тези движения, твърдяли, че те посредством циркулацията на кислорода дават живот на тези части от нашето тяло, които човек никога не задейства в обичайните жизнени обстоятелства.

Карлос Кастанеда.