Бюлетин на Cleargreen, Inc за практикуващите Тенсегрити, 31 юли, 1996

Много важно за всички участници в семинара през юли, да практикуват Уестуудската серия толкого интензивно, колкото те могат, в продължение на един месец. Този способ, на който е толкова необходимо кинестетично съгласие може да бъде получен. Такого съгласие е необходимо за укрепване на намеренията на магите към достигане на свобода, без каквато и да е интелектуализация.

Този семинар е бил завършен с някои магически пасове, които се изпълнявали от всички участници. Събитие с такъв маштаб, по количеството хора, никога не е било засвидетелствано в история на линията на нагуала Хуан Матус. Магите наричат действието за събиране на такива движения в единна серия - въоръжаване с пасове (arming the passes). Всички участници в семинара са били каточели въоръжени с някои магически трикове, които са били събрани от Хуан Тума, маг от партията на Дон Хуан, в негова собствена версия на танца.

Магите изпълняват такъм танц в чест на тяхната съдба, в чест на Безкрайността и разбира се, преди всичко в чест на тяхната смърт. За тях смъртта не е уничтожаваща сила, а по-скоро обединяваща сила: сила, която обединява всички конкретни енергетични полета, от които ние сме съставени в едно единно цяло. Магите говорят относно тази обединяваща сила, като за края на господството на раздробеността (фрагментацията). Смърта изтрива границите между това, което наричаме област на черния дроб, област на стомаха, област на мозъка и т. н., и преобразува човешкото същество в тънко съзнание без организм.

Магите приемат, че в края на нашия живот ние ще станем неорганични същества, обладатели на осъзнаването, но не на организма. Това осъзнаване, в зависимот от нашата дисциплина, може да съществува или в течение на мигновеност, както е в случая със средния човек, или в течение на милиони години в случая с магите, които са преуспели в своите търсения на свобода.

Аз исках "въоръжаването" с пасовете на Хуан Тума да е спонтанно, самопроизволно, затова аз не поставих за вас никакви предумишлени условия. Резултатът от това беше огромната еднородност сред всички участници, енородност, която беше родена непосредственно от силите на самите движения. Това беше действително танц, изпълнен от всички вас, в чест на силата на обединението, а не в чест на силата на уничтожението. Аз се възхищавам от вас!

Карлос Кастанеда.