Бюлетин от семинара в Лос Анжелис, 2 септември 1997 г.

"Участниците в семинара през август повдигнаха редица въпроси. Според мен един от тях се нуждае от незабавен отговор и е свързан с това, че през първите два дни на семинара, когато бяха изпълнени всичките шест серии Тенсегрити, те бяха изпълнени като отделни единици. Участниците искаха да разберат, каква е била практическата стойност от тази двудневна сериозна практика и каква е ролята, която тези непрекъснати форми играят в петте серии магически паси по неправене.

Идеята за насищането, както бе обяснена на семинара – т.е. привнасяне ниво на осъзнаване чрез кинестетически усилия за запомняне на колкото е възможно по-голям брой магически паси – била доста експлоатирана от шаманите основатели на линията на дон Хуан Матус.

За нуждите на днешния ден задачата е била да се фрагментира тази непрекъсната серия и фрагментите да се използват поотделно като специални инструменти за концентрирано нападение върху ключови моменти. Шаманите от кохортата на дон Хуан Матус, например, приемали, че не си струва да натоварват кинестетическата си памет с толкова много движения, когато само едно от тях би им било достатъчно да постигнат търсения резултат.

Разсъжденията ми са били естествени, но трябва да разделим различните пътища на познанието: те са разполагали с дисциплина и непреклонна цел, разбиращи своя стремеж към безкрайността. Средният участник в семинарите по Тенсегрити няма тази подготовка. Днес хората се нуждаят от наситеност така, както шаманите от древно Мексико се нуждаели от това: те са искали да достигнат състояние на вътрешна тишина колкото се може по-бързо и ефективно. Те не са разполагали с двадесет и седем поколения натрупана от преди това дисциплина.

Непрекъснатите форми им осигурявали тази наситеност. Затова и непрекъснатите форми са били за тях по-важни от всичко друго. По условията за подготвяне, необходимо за изпълнението на магическите паси по неправене, всичко, което мога да кажа е това, че те изострят кинестетическата памет, като същевременно спират вътрешния диалог: несъмнено, най-добрия начин да се постигне вътрешна тишина.

Моята препоръка се състои в това, че участниците в семинара и всички заинтересувани практикуващи Тенсегрити са длъжни да практикуват шестте серии Тенсегрити, всяка като отделна единица, или в група или поединично. Магическите паси за неправене, които се преподаваха на семинара трябва да бъдат изпълнявани внимателно и с безкрайно внимание.

Това са магически паси и към тях трябва да се подхожда като към такива. Те имат силата да се докосват до енергията и тази им способност трябва да бъде използвана бавно, докато не бъдат отстранени безполезните поведенчески образци. За да бъде максимално действен, резултатът от влиянието на магическия пас върху вътрешната структура трябва да бъде съгласуван със силата на външната структура на магическия пас. Това е аксиомата, с която са живеели шаманите от древно Мексико."

Карлос Кастанеда