Бюлетин на Cleargreen, Inc за практикуващите Тенсегрити, 5 септември 1997 г.

Моето внимание привлече това, че някои от групите подготвящи се да практикуват Тенсегрити, превръщат Тенсегрити в предмет на обучение, за което те искат да се заплаща. Това е огромна грешка. Възможно е някои от групите,подготвящи се да практикуват Тенсегрити, да не са разбрали характера на маневрата, която аз исках да изпълня в обнадеждаващата практика на Тенсегрити в групите. Независимо от това колко са подготвени тези "преподаватели" за изпълнение на движенията Тенсегрити, те нямат базова квалификация за да обучават.

Тази базова квалификация се нарича пътя на воина и се състои от съглашения (приспособявания) на практикуващите със силите, които ги обкръжават. Всеки обучаващ на Тенсегрити трябва да изработи това съглашение. Иначе то се явява разчетно действие, насочено на извличане на изгода и получаване на преимущества над другите.

Тенсегрити не са воински изкуства, където вие трябва да разпределяте хората в този порядък в който те са дошли, от новаците до напредналите ученици. Ако и има нещо, в което аз съм заинтересован, то е в това ДА СЕ ХВЪРЛИ ПРИЗИВ НА ОБИКНОВЕННОТО ПОЗНАВАНЕ. В практиката на Тенсегрити всичко, което аз исках да направя - това е разумно да отговоря на призива от Бескрайността.

Всичко, към което аз водя, аз знам, че това е невъзможно, но може именно затова, че това е невозможно, това може да работи. Аз искам от тези псевдо-учители да заемат друга позиция. Иначе триумфа (края) ще бъди циничен човек. За такъв циник нищо не се явява реално, с изключение на "картофа", който той стиска в ръката. За да се срещнем лице с лице с Бескрайността, което ние всички ще трябва да направим, да се държи "картоф" в ръката се явява най-банално действие от всички възможни. Особенно, ако ние държим наполовина отворена "странна" врата.

Всички, които са заинтересовани от практика Тенсегрити, трябва да вървят заедно с тези, които практикуват Тенсегрити, а не с тези, които обучават за да получават печалба. Тенсегрити - това е въпрос за използване на Намерението. За да се използва Намерението вие трябва да водите безупречен живот. Това е точка на зрение на магите от линия на дон Хуан. Аз споделям това с вас, защото аз съм този, който донесе Тенсегрити за вас.

Много години аз обучавах и четох лекции за Тенсегрити, но всичко което аз постигнах правейки това - обезпечих циниците с инструмент, който те изполваха в своите собствени цели. На мене е ненавистна мисълта да се окажа в такова положение отново. Аз реших, че решението за всички ще бъде практикуване на Тенсегрити без каквито и да е предположения и изясняване за нас самите, в какви светове могат да ни вземат магическите пасове. Някои от нас все още могат да направят това, така, че давайте това да правим.

Карлос Кастанеда.