Бюлетин на Cleargreen, Inc за практикуващите Тенсегрити, 11 февруари 1998 г.

Участниците в семинара и лекциите на 7 и 8 февруари зададоха въпрос на командата преподователи по тенсегрити: какво да правят с втората серия магически пасове за неправене, на която са ги обучавали в неделя и, които се наричат "На бегом".

За първите три серии съществува списък на движенията, но той не съществува за втората серия. Това е било направено специало, следвайки традиционната политика.

Втората група пасове се явяват единственната група, която остана в този неизменен вид, в който тя се е практикувала от шаманите на древно Мексико. Останалите серии са били модифицирани от самите шамани и от поколенията практикуващи шамани.

По традиция, втората серия е предназначена за практика само от тези, които са присътствали в момента на обучение. Тъй като четири ученика на стария Нагуал не са могли да установят критерия благодарение на който би могло да се измени тази традиционната стъпка, то той е останал неизменен - това е тайна, която изглежда ще остане неразкрита.

Защо втората серия е останала наразкрита. Защо втората серия е останала неизменна? Те не могат това да кажат. Затова, за да не навлизат в области, които може да донесът опасност, те съблюдават традицията и препоръчват да соблюдават това практикуващи тенсегрити, които посетиха този семинар и лекциите. Ако вас са обучили на движенията, практикувайте ги, но не се опитвайте да се обучавате на тях или да правите техен списък, или да ги запомняте с помоща на мнемонични средства. Тяхната практика ще даде на вас гъвкавост, която ще позволи на вас да си ги спомните.

От друга страна движенията, на които ви обучаваха в събота, трябва да се практикуват от участвалите, само така както те това искат, отлагайки в страни движенията, изучени през август, които в резултат ще бъдат напълно включени в новата последователност на магически пасове.

Друг момент, който практикуващите тенсегрити, посетили този семинар, намериха непонятен и, който се нуждае от разяснения, се явява ценноста на серията "Петте основни интереса" (Five concerns). Серията "Петте основни интереса", която е известна също и като "Уестуудска серия", е била за шаманите на древно Мексико, и всички следващи поколения шамани, серия, която е съдържала в себе си най-добрите, и най-големите възможности за насищане.

Насищането за шаманите на древно Мексико означавало натоварване на телата с голямо количество движения, всяко от които е предназначено за енергетизация на особенни части от тялото. Те наричали този процес насищане на тялото с движения до тогава, докато всички негови части не ставали активни ингредиенти в жизненото търсене на тези шамани: повишено осъзнаване.

С тази серия, стария Нагуал обучавал своите ученици с такава точка на зрение, че това е най-добрата серия за пробуждане на енергията на цялото тяло. Четири ученика, в пълно съгласие един с друг, решили да опишат тази най-важна серия в книгата "Магическите движения". Карлос Кастанеда направил това детайлно. По такъв начин, той изпълнил шаманската традиция. Тази серия трябва да се практикува като допълнителен компонент за сериите магически пасове за неправене.