Бюлетин на Cleargreen, Inc за практикуващите Тенсегрити, 16 март, 1998 г.

Обща информация за семинарите Тенсегрити.

... Този бюлетин е издаден във връзка с това, че много от участниците на нашите семинари и лекции, а също, и хора интересуващи се от Тенсегрити, но които никога не са посещавали семинарите, задават еднакви въпроси, и искат да знаят за какво става дума, когато ние обявяваме, че ще се състои семинар по неправяне на магически пасове.

... Тъй като пълното обяснение на неправенето вече беше представено на миналите семинари, а също детайлната тяхна версия ще се появи в подготвящата се книга на Карлос Кастанеда, която се казва "Неправене. Процес, който може да се разбере само при изпълнение на магически пасове", ние можем да дадем на вас само кратко изложение.

... Неправенето за шаманите на древно Мексико, означавало възможност за практикуващия шаман, с помоща на някои специални пасове, да може да попречи или за мигновение да измени посока на неговата вродена енергетична сила. Тези шамани са вярвали, че всеки от нас обладава скрит запас енергия, която позволява на нас да изживеем нашия живот. Този запас от енергия тече в особенно направление. Те вярвали, че това специфическо направление не се явява нещо окончателно, присъщо на човека, но е било сформирано така, че да изглежда окончателно в процеса на възпитание.

... Никога не се е случвало хората да са осъзнавали, че направлението на посоки на присъщата им енергия се явява не нещо безусловно, това което всеки от нас очаква, но по-скоро се явява следствие на привичка. Възможността да се измени този каточели естествен поток с помоща на магически пасове - това е шокиращо твърдение за мисленето на човека. Магическите пасове за неправяне осъществляват именно това.Те могат да прекъснат движението на присъщия на нас поток енергия, да изменят неговото направление. По такъв начин магическите пасове сами по себе си създават ново направление за този поток.

... На семинара и лекциите по Тенсегрити, които ще се проведат на 4 април в Санта-Моника, щат Калифорния, ще се преподава основата на най-важната серия от пасове за неправене, която се казва "Колело на Времето". Внимание и старание при изпълнение на тези серии, осигуряват тяхния ефект и обучението на тези магически пасове се явява работа, изискваща особенно търпение от страна на инструкторите и максимална дисциплина от страна на участниците.