Бюлетин на Cleargreen, Inc за практикуващите Тенсегрити, 2 юни 1999 г.

Послание на Cleargreen към практикуващите магически пасове.

В последно време ние получаваме множество съобщения от хора, практикуващи магически пасове, отнасящи се към новия повишен обществен интерес към личната история и сведения за Карлос Кастанеда и неговата група. Интереса от такъв вид отново се пробуди след излизане на новото издание на "The Teachings of don Huan" и той редовно се възражда след излизане на всяка нова публикация или откритие на всеки нов аспект от учението на дон Хуан Матус. Появата на Тенсегрити не беше изключение и тогава Карлос Кастанеда написа следващите изречения, които бяха публикувани на тази веб-страница (castaneda.com):

"Моето внимание привлече факта, че в момента съществува голям интерес към идеите и задачите на Тенсегрити и този интерес започва да преминава в събиране на информация за Кастанеда, неговите книги, неговите лекции, сведения за неговия личен живот. Бих желал да отбележа, че интереса към занятията по Тенсегрити не трябва да има нищо общо с човешкия настойчив стремеж към таксономизация.

Един от оснвните начини за отвличане на човешкото внимание се явява прехода към събиране на детайли за предмета на неговия интерес. Вместо действия човек се впуска в разсъждения за действията, преди всичко такива разсъждения водят човека встрани от предмета на неговите търсения. С други думи, човек пътува към никъде. За да бъде ефективен, интереса, проявяван към Тенсегрити трябва да бъде абстрактен.

Тенсегрити трябва да се случва сега. Негова основа трябва да бъде необходимостта от промяна и непреклонното намерение за реализиране на тази промяна. Такава основа не може да бъде личната история, защото в този случай тя ще се лиши от своята непосредственост. Четенето на книгите на Кастанеда и други книги, имащи отношение към неговата дейност трябва да протича в контекста на естествената еволюция към това, което се случва сега.

Препоръчвам да се прави Тенсегрити. Движенията на Тенсегрити са много стари и са проверени на продължение на няколко хиляди години. Те са готови за използване. Движенията на крайниците, мускулите и връзките протичат така меко и с такава концентрация на вниманието, че ефекта им е потресаващо полезен. Движенията на Тенсегрити не предизвикват разтягания и умора.

Маговете на древно Мексико, които открили тези движения, твърдяли, че те посредством циркулацията на кислорода дават живот на тези части от нашето тяло, които човек никога не задейства в обичайните жизнени обстоятелства."

Виждащите, каза на нас Нагуала, вместо да се опитат да класифицират своите любими същества, предпочитат да ги сънуват. Те са знаели, че им е отпуснато прекалено малко време в тази ограничена форма, за да го губят за събиране на безсмисленни данни, те предпочитали да го използват за натрупване на осъзнаването.

Много пъти хората са влагали гигантски усилия за да се срещнат с Нагуала и да го попитат: "Къде живеете?", "На колко години сте?", "Женен ли сте?" и др. п. Това не са тези въпроси, каза той на нас, които трябва да се задават. Истинските въпроси, които ние сме длъжни да задаваме на себе си, това са въпросите "Какво ти правиш със своя живот? Вървиш ли ти по пътя на сърдцето?"

И ако този път не се явява пътя на сърдцето, каза той, то ние трябва да съберем мъжество и да го оставим, а после да потърсим нещо друго, докато нашето кратко време на тази земя още не е дошло към края си.

"Битката става не тука, тя е там", каза той показвайки на хоризонта. Той написа за това във въведението към "The Teachings of don Huan", цитирайки своя учител:

"Повседневния свят не може да се разглежда като нещо, което има власт над нас, нещо, което може да спаси или унищожи нас, защото полето на битката на човека не се явява неговата борба със светът, който го обкръжава. Неговото поле на битката лежи зад хоризонта, в области където няма нищо, за което може да се мисли, в области, където човека престава да бъде човек."

Той (дон Хуан) поясни това твърдение казвайки, че енергетичния императив (необходимост) за човешките същества, се явява приемането на този факт, че единственното нещо, което с тях става е срещата с Безкрайността.

За дон Хуан това беще енергетичен факт. Както дон Хуан и както виждащите на неговата линия, Карлос Кастанеда говореше с термините на енергетичните факти: умозаключенията, които правеха такива виждащи, бяха основани на тяхната способност да виждат енергията така, както тя тече във Вселената. Опитите на Карлос Кастанеда да опише тези енергетични факти доведоха до това, че с негови усилия беше създаден мост - мост за всички неговите ученици и за всички практикуващи магически пасове - мост между когнитивния свят на ежедневието и когнитивния свят на виждащите от древно Мексико.

Той каза на нас, че той е поставил нас в началото на моста и трябва да го преминем в резултат на волево решение, прието от всеки от нас индивидуално. Хайде, дайте да направим това!