Непубликувани паси показани от Кастанеда в Аржентина, 1995 г.

Приведените по-долу паси са били показани на семинара в Аржентина през 1995 г. На мен (по-точно на нашата група) ги показа един аржентинец. Точността на описанието се основава единствено на това как авторът на това описание е запомнил дадената серия, което от своя страна не гарантира стопроцентова точност на възпроизвеждането.

Защо настоящата серия не е била широко разпространена от групата на Кастанеда е неизвестно за автора, знае се само, че Кастанеда, поднесяйки тази серия на аржентинците, им е направил подарък.

1. (Статичен пас). Изправен ляв крак изнесен напред, лявата пета е на височина 10-15см от пода, завъртяна максимално надясно и едновременно максимално нагоре към крака (в тектста се говори само за пета, но вероятно става въпрос за пръстите на левия крак). Десния крак е леко свит в коляното за удобство. Стоим така докато преброим до 20 (може да се изброи до 10, 30, накратко, при статичните паси на когото както му е удобно).

Същото с десния крак.

2. (Статичен пас).

а) Изправен ляв крак изнесен напред, палците сочат напред, лявото ходило е успуредно на пода на височина 10-15см от пода. Стоим така до 20.
б) Без да стъпваме с левия крак на пода изнасяме левия как назад така, че лявото стъпало (палците продължават да са напред) отново да е успуредно на пода и да бъде на височина около 10см от пода, колянната чашка на леко сгънатия десен крак трябва да бъде точно над пръстите на десния крак (много е важно лявото стъпало да е успуредно на пода, а дясното коляно да е точно над пръстите на десния крак). Стоим така до 20.

Същото с десния крак.

3. Изходно положение като в 2а. Правим 20 приклякания на десен крак, като леко го сгъваме, но така, че левия крак да не докосва пода.

Същото с десния крак.

4. (Статичен пас). Изправен ляв крак изнесен напред, лява пета на височина 10-15см от пода, завъртяна максимално на дясно и в същото време максимално нагоре към крака (като в 1.), едновременно с това тялото е максимално завъртяно наляво (главата гледа наляво), ръцете са пред гърдите, дланите гледат надолу. Стоим така до 20.

Същото с десния крак.

5. (Статичен пас). Също като 1., с изключение на това, че лявата пета е на пода. Тежестта е на десния крак. Стоим така до 20.

Същото с десния крак.

6. (Статичен пас). Също като 4., с изключение на това, че лявата пета е на пода. Стоим така до 20.

Същото с десния крак.

7. (Статичен пас). Левия крак в позиция като в предишния пас с изключение на това, че тялото (заедно с ръцете пред гърдите) е завъртяно надясно. Броим до 20.

Същото с десния крак.

8. (Статичен пас). Левия крак в позиция като в 1., но лявото коляно е свито под 90градуса. Броим до 20.

Същото с десния крак.

9. (Статичен пас). Стойка на ездач, броим до 10. После пренасяме десен крак вляво така, че дясното бедро да е върху лявото, броим до 10 (краката остават леко присвити). Рязко се завъртаме на 180градуса на пръстите. Отново стоим като броим до 10 в стойка на ездач. После пренасяме десен крак вляво така, че дясното бедро да е върху лявото, броим до 10. Рязко се завъртаме на 180градуса на пръстите.

10. (Статичен пас). Всичко е същото като при 9. само че този път преместваме ляв крак.

11. Изходно положение стойка на ездач. Правим крачка наляво с левия крак така, че пръстите на левия крак да гледат наляво, едновременно обръщаме тялото и главата също наляво (през това време десния крак остава неподвижен). Рязко преместваме десния крак до левия така, че отново да заемем стойка на ездач. Правим така няколко крачки.

Същото в другата посока.

12. Крачки напред. Като правим крачката повдигаме левия крак и го сгъваме в коляното под 90градуса. В хоризонталната равнина на лявото стъпало правим един вътрешен кръг (по часовниковата стрелка гледано отгоре, кръгът е с диаметър около 30см.), после нанасяме удар с страничната част на стъпалото настрани (стъпалото през цялото движение е успуредно на пода, а пръстите сочат напред). Аналогично правим следващата крачка с десния крак (десния кръг е обратно на часовниковата стрелка гледан отгоре). и т.н.

13. Крачки напред аналогични на предишните, но този път, кръговете са външни (за левия крак обратно на часовниковата стрелка,гледани отгоре, за десния по часовниковата стрелка).

14. Правим крачка напред с десния крак. Леко накланяме ттялото напред, изтегляме таза леко назад и на издишане правим резки движения с таза напред (неприлични движения). Важно е да се внимава движенията на таза да са именно напред-назад по права линия, а не настрани. Изпълняваме няколко такива движения. Правим крачка напред с ляв крак. После повтаряме същото.

15. Изходно положение - ръцете свити в лактите, дланите пред гърдите гледат нагоре, пръстите сочат напред. Завъртаме ръцете встрани-надолу-назад-нагоре и от най-горната точка с издишване удряме с длани пред гърдите по въображаема маса така, че дланите да гледат надолу (пръстите сочат напред). Повтаряме няколко пъти.

16. Крачки напред. Изходно положение - краката са в стойка на ездач, ръцете висят, дланите са завъртяни и гледат напред, пръстите сочат надолу. Като правим крачка напред с левия крак изнасяме ръцете леко напред и извършваме загребващо движение с дланите изправената лява длан прави загребване напред и към тялото завъртайки се обратно на часовниковата стрелка, гледано отгоре (едновременно дясната прави същото движение по часовниковата стрелка) пръстите на дланите през цялото време сочат надолу.

Когато дланите се приближат към тялото на издишвате със завъртане на дланите напред сякаш изтласкваме напред това, което сме успели да загребем. Докато правим избутващото движение с ръцете с таза правим едновременно движение напред. Правим крачка с десния крак и т.н.

17. Изходно положение - краката изправени, ръцете свободно отпуснати край тялото, раменете и главата отпуснати, гледаме надолу. Повдигаме главата и едновременно правим дълбоко вдишване. Двишването завършва, когато главата е повдигната и погледа е устремен напред. Задържаме дъха и правим завъртане на раменете назад.

Продължавайки да задържаме въздуха, повдигаме главата нагоре, в края погледът е устремен вертигално нагоре. Кратка пауза и на издишане отпускаме главата надолу в изходно положение. Повтаряме няколко пъти.

18. (Статичен пас). Тялото е наклонено напред, ръцете свити в лактите изнесени напред така, че да са в една хоризонтална равнина с главата, дясната ръка е по-близо до главата, лявата по-далеч, дланите гледат надолу, главата е обърната надясно. Броим до 20 (максимално разпъвайки "крилата"). Аналогично на другата страна.

19. Описваме широки хоризонтални кръгове по часовниковата стрелка (гледани отговре) с лявата длан на нивото на раменете (дланта гледа надолу). Правим ги дълго (около минута). Без да спираме започваме да правим същите кръгове с дясната ръка. Дясната ръка е разположена под лявата, дясната длан гледа нагоре, кръговете на дясната ръка се правят обратно на часовниковата стрелка.

Драните са на разстояние около 10см. Постепенно започваме да правим все по-малки кръгове докато накрая дланите не застанат една над друга. Сграбчваме порция енергия, като свивам дланите в юмруци и на издишване правим втриващо движение от жизнаните центрове към бъбреците.

20. Изходно положение - краката и тялото изправени, погледа напред. Започваме движение с лява ръка (дланта е изправена) назад-нагоре-напред.Когато спуснем ръкато от най-горна точка обръщаме дланта надолу и започваме движение по направление към дясното бедро.

Когато ръката е пред гърдите и пресича централната ос на симетрия на тялото, лявата длан сякаш хваща нещо. Без да спира, продължава движението си към дясното бедро и тутакси пуска това което е успела да хване. Когато лявата длан достигне нивото на дясното бедро (по-точно леко подмине дясното бедро) започваме да повдигаме дясната длан нагоре до нивото на дясното рамо (през този период лявата длан гледа нагоре).

Когато лявата длан достигне нивото на дясното рамо започваме движение с лявата ръка в направление към лявото бедро. Когато лявата ръка (обърната нагоре) отново пресече централната ос на симетрия на тялото пред гърдите, отново хващаме с лявата длан и без да прекъсваме движението и към лявото бедро, тутакси пускаме това, което сме хванали. В резултат ръката описва нещо като осмица. Изпълняваме го няколко пъти.

Същото повтаряме с дясна ръка.

21. Този пас се явява последователно свързване на движението на лявата и дясната ръка от предишния пас, т.е. когато лявата ръка опише осмицата и дланта се окаже до лявото бедро започваме да описваме осмица с дясна ръка и т.н. лява-дясна-лява -дясна.