Виенски паси

Изходно положение - стойка ездач. Пасите се изпълняват на серии по 4, 8, 12 и т.н. повторения.

1. Дясната ръка свита в юмрук се вдига на нивото над гърдите, лявата ръка с изправена длан се поставя пред юмрука на няколко сантиметна разстояние. Дясната ръка нанася удар с лакътя надясно сякаш избутвана от дланта на лявата ръка. След удара ръцете сменят положението и се нанася удар с левия лакът избутван от дланта на дясната ръка. Редуващи се удари.

2. Ръцете се повдигат пред гърдите на нивото на раменете сякаш с дланите хващаме широка тръба. Лактите сочат встрани. С ребрата на дланите се нанася удар на нивото на жизнените центрове. Ударът се изпълнява мощно с приклякане и рязко издишване. В края на удара дланите се свиват в юмрук и ударът всъщност се нанася с основата на юмрука. Връщаме се в изходна позиция и повтаряме движението. След приключване на серията, докато сме още леко приклекнали, юмруците се отварят и дланите хващат същата тръба обаче на нивото на жизнените центрове. Започва нанасяне на удари нагоре на нивото на центъра за вземане на решения с горната част на юмруците. В края на удара тялото се изправя. Ударът е мощен и се нанася с разко вдишване.

3. Ръцете се поставят на нивото на талията с длани обърнати нагоре. С рязко вдишване дланите описват дъга и се събират без да се допират пред пъпа, като хващат загребаната енергия. След приключване на серията същото движение се повтаря само че със загребване отвътре навън.

4. Клюна на орела. Ръцете са кръстосани пред гърдите. Енергично описват широка дъга надолу, навън, нагоре, кръстосват се отново пред гърдите, продължават и когато достигнат ширината на тялото на нивото на гърдите дланите се събират във форма на клюн (показалеца и средния пръст се допират до палеца, другите два прибрани към дланта) и нанасят едновременно удар на нивото на гърдите и втори по-нагоре на нивото на очите. Ударите приличат на кълване. При загребването се вдишва, при ударите се издишва на да пъти.

5. Удари последователно с всички пръсти. Показалеца остава изправен, другите се прибират към дланта, палеца ги придържа. Нанасят се удари от нивото на раменете по дъга пред жизнениете центрове. Удря се с гърба на дланта и изправения пръст. При повдигане на ръцете се вдишва при удара са издишван. След приключване на серията свитите пръсти се изправят а изправения показалец се събира с палеца.

В тази позиция започват да се нанасят мушкащи удари на нивото на талията. Ударите започват от талията и се нанасят напред. В края на удара лактите остават леко присвити. Дланите гледат нагоре. След приключване на серията същите движения се повтарят с изправен среден пръст, после с безименния и накрая с кутрето.

6. Ръцете се изнасят напред с длани надолу, лактите леко присвити. С палците започвате да описвате окръжности по възможност без да движите ръцете. 150кръга.

7. Морски вълни. Представете си, че морето ви е до кръста и ви плискат вълни. Протягате напред ръце с длани нагоре, поемате идващата вълна и я издърпвате към вас. Обръщате ръцете с длани надолу и ги връщате обратно, вълната се оттегля. Повторете движението 100пъти. Вдишвате с прилива на вълната издишате с отлива. (Дишането много напомня шума на морските вълни).

8. Дишане с рамене. Раменете се въртят назад, гледано отляво – по часовниковата стралка. Вдишвате докато изпълнявате пет завъртания, следващите пет - задържате, на следващите издишвате – 5-5-5. Изпълнете една такава серия.

9. Сечене с мачете. Ръцете от раменете замахват и секат на нивото на жизнените центрове. Дланите и подлакътниците в една линия. Изпълнява се една серия. Ръцете се кръстосват пред гърдите следващите удари се нанасят настрани извън тялото, отново с ребрата на дланите. Изпълнява се една серия. Ръцете се вдигат над главата и ударите се нанасят този път на нивото на центъра за вземане на решения. Изпълнява се една серия.

10. Прегръдка. Представете си нещо любимо точно пред вас. Ръцете са покрай тялото. С ръцете бързо го прегръщате и леко приклякате. Лявата ръка е отгоре. Връщате ръцете обратно и се изправяте. Следва нова прегръдка, но този път другата ръка е отгоре. Изпълнете серия от такива движения.

11. Прегръдка с ръце и крак. Същата прегръдка като в предния пас, но този път участва и единия крак. Той също сякаш прегръща. Първо се изпълнява една серия с лява ръка отгоре и ляв крак. После – с дясна отгоре и с десен крак.

12. Поглеждане на стъпалото. Повдигате стъпалото на левия крак зад десния така, че пръстите на крака да сочат надолу, извръщате глава през дясното рамо и трябва да видите стъпалото на левия си крак. После стъпвате на него и повдигате по същия начин десния крак. Сега извъртате глава през лявото рамо и се опитвате да видите дясното стъпало. Редувайте така краката като в танц. Изпълнете една такава серия.