Магически код. Органична форма (кратко описание)

1. Отваряне: От себе си - навън.

2. Прескачания.

3. Вдишване - захващане около слънчивия сплит и с усилие растваряме ръцете в страни.

4. Дясната ръка бие около десния жизнен център - едновременно десния крак стъпва напред-назад.

5. Затваряне: Към себе си - навътре.

6. Отваряне: Плещите напред, към себе си, ударите надолу.

7. Стъпки с ръцете.

8. С ходилото - стъпка - с ходилото - стъпка.

9. Ударите с двете ръце със стъпка напред-назад с кракът.

10. Затваряне. Плещите назад, ударите нагоре.