Същество от морето (серия животни)

Формата се състои от елементи. Майлс каза, че когато научим формата можем към нея да добавяме допълнителни части. Той изглежда провокираше в нас творческото начало, нещо, от което се нуждаем, да разширим броя на известните паси, в това няма съмнение.

Позиция (Position): краката на разстояние ширината на ременете; коленете подвижни (присвити); лактите повдигнати високо (на нивото на раменете) изнесени встрани, ръцете държат пръчки в позиция на готовност да се ударят една друга пред гърдите или поне насочени една към друга. До края на паса това е позицията по подразбиране. Раменните ви мускули (отзад и на гърдите) трябва да се уморят.

Почукване (Click): правят се 5 почуквания с пръчките. Аз удрях с дясната по лявата. Мисля, че няма значение. Останалата част от тялото остава в Позиция.

Перване (Flick): (прави се само веднъж във формата) Докато сте в Позиция с пръчките первате ведръж напред от китките и се връщате обратно в Позиция.

Разклащане (Shake): Вие сте в Позиция. Повдигате дения лакът нагоре, а левия надолу, после обратно, като използвате горните мускули на гърба и на врата. Повтаряте го 5 пъти. Тялото остава неподвижно, задвижването става от лопатките, раменете и ръцете. Това е ключов мотив в серията. Мисля, че имитира ракообразно, което загрява за Тенсегрити или нещо такова.

Стъпка-напред-диагонал (Forward-Step-Diagonal): От Позиция правите полустъпка с единия крак с бързо завъртане на тялото, ръцете и лактите на 45 градуса. Майлс сякаш `приключи` (с `Лакет назад`) преди първата си крачка, това може би са някакви вътрешни импулси, сякаш изтласквате нещо с лакът. Както е описано по-долу, това е всъщност завъртане-осмица-напред или завъртане-четвърт-напред в зависимост от контекста.

Стъпка-назад-диагонал (Back-Step-Diagonal): Също като Стъпка-напред-диагонал, но на обратно. Както при стъпката напред тялото се завърта на 45градуса. Завършвате обърнати диагонално. Ако тръгвате от диагонал, обръщате се още достатъчно, за да спрете където бихте били ако бяхте започнали нормално. Така, че всъщност има полу-стъпка-назад диагонал и цяла-стъпка-назад диагонал (което е същото като назад-четвърт-завъртане).

Избирате подходящото за контекста на движението. Разглеждайте диагоналните стъпки или като четвърт-завъртане или осмина-завъртане (осмината на кръга или 45градуса) в зависимост от контекста. Възможно е да се получи разминаване в ориентацията на стъпалата. (вижте Въртене, по-долу)

Пълно-въртене (Full-Pivot): Това е обичайно завъртане на 180градуса, поддържайки Позиция без клатене напред назад. Само се завъртате отпред назад около единия крак.

Назад-пълно-въртене (Back-Full-Pivot): Това е също като `въртене` но става просто завъртане на 180градуса.

Четвърт-въртене (Quarter-Pivot): Това е същото като Въртене, но вие просто се въртите на 90градуса напред и завършвате обърнати настрани. Това може да бъде комбинирано със стъпка така, че се получава Четвърт-въртене/със стъпка. Това е също и назад-четвърт-въртене.

Стъпка-ритане (Kick-Step): Това е пруждиниращо ритане/тропване с крачка напред. По-ясно първо вдигате коляното после еластично удряте с подметката или петата напред и долу. Получава се стъпка напред когато кракът стъпи отпред.

Загребване/плъзване (Scoop/Slide): Кракът извършва загребващо движение като в Намерението: Група 1.6: Събиране на енергия със стъпалата и повдигането и нагоре по вътрешната страна на крака. Крака стъпва долу по-встрани, а другия се преплъзва със същата разлика. Плъзгането трябва да става бързо (това беше подчертано). Тялото не бива да се навежда напред назад а да остава каквото е било. Така че това движение е странично.

Лакът-напред (Elbow-Forward): От Позиция ръката минава отпред, поддържате лакътя на нивото на раменете, докато лакътя застане насочен напред, а пръчката застане пред противоположното рамо.

Лакът-назад (Elbow-Back): От Позиция или от Лакът-напред лакътя се придвижва или се замята назад с лек тласък. Сякаш лакътя завихря въздух назад.

Лакът-мушкане (Elbow-Jab): Това е комбинация между Лакът-напред и мушкане с лакът настрани-навън.

Лакът-мушкане-стъпка встрани (Elbow-Jab-Side-Step): Заедно с Лакът-мушкане се прави странична плъзгаща стъпка.

Свобода (Liberty): Правите Лакът-напред или от позиция Лакът-напред, връщате пръчката към позиция и после я вдигате нагоре както държи факела Статуята на свободата.

Стъпка-мушкане-напред (Step-Jab-Forward): Това е обикновена стъпка напред. Пръчката се държи на нивото на талията. Изпълнява се изненадващо напред мушкане, пробождане, пронизване със стика едновременно със стъпката. Стъпката и мушкането са от една и съща страна.

Стъпка-разрез-горе (Step-Slice-Up): Това е обикновена стъпка напред, но вместо само пробождане се прави и разрез нагоре, отпред с пръчката нагоре и протегната ръка.

3-Стъпка-полу-кръг (3-Step-Half-Circle): Това е завъртане на 180градуса, което правите с 3 бързи стъпки завъртайки тялото. Отново, без да се навеждате, накланяте (може би съвсем малко), движат се само краката. Понякога тази стъпка се изпълнява, за да се завърти тялото и отново да застане в позиция спряма предишната ориентация, като в този случай, това може и да не е точно 180градуса.

5-Стъпка-кръг (5-Step-Circle): Правите 5 стъпково завъртане на място в пълен кръг. Изпълнява се бързо и пъргаво.
5-Стъпка-назад (5-Step-Back): Тук правите пет, малки бързи стъпки, но но просто се придвиждате назад, без да се въртите.

Скок-нагоре-разрез (Hop-Upper-Cut): Това е подобро на Стъпка-разрез-горе, но среза не е с върха на пръчката, а с горната част на ръката като пръчката остава хоризонтална. Кракът от същата страна прави крачка напред, а другия крак се придърпва зад него.

Напред-протягане (Forward-Stretch): В тази форма се появява протягане. От Позиция, ръцете се протягат, изправят напред на нивото на раменете, а тявото се протяга със закръглени рамене спрямо началното положение. Пръчките остават насочени една към друга.

Серии:

Позиция, Почукване, Перване, Почукване, Позиция, Разклащане.

Стъпка-напред-диагонал-дясно;

Ляво Стъпка-ритане-дясно, Стъпка-ритане-ляво с Назад-четвърт-въртене-ляво

Почукване, Позиция, Разклащане Стъпка-ритане-ляво;

Стъпка-ритане-дясно Пълно-въртене-дясно (около десния крак) Пълно-въртене-ляво (около левия крак)

Почукване, Позиция, Разклащане

Стъпка-назад-диагонал-дясно (около левия крак), Ляво, Дясно (сега сте обърнати диагонално)

Загребване/плъзване-ляво, Ляво (това са дълги плъзвания)

Лакът-напред със Свобода-дясно

Пълно-въртене-дясно (около десен крак) с Лакът-напред и Свобода-ляво

Четвърт-въртене-ляво (около ляв крак) със Стъпка-мушване-дясно

Стъпка-мушване-ляво

Четвърт-въртене-ляво (около левия крак) със Стъпка-мушване-дясно

Назад-пълно-въртене-дясно с Лакът-мушване-ляво

Позиция, Почукване, Позиция

3-стъпка-полу-кръг (заставане отново в началната посока)

Загребване/плъзване-дясно, Загребване/плъзване-ляво

Позиция

3-стъпка-полу-кръг (гледате назад)

Лакът-мушкане-страни-стъпка: Дясно, Дясно

Лакът-напред, назад, напред със Свобода-дясно

Пълно-въртене-дясно (около десен крак) с Лакът-напред, Назад, Напред и Свобода-ляво

Четвърт-въртене-дясно (около десен крак)

Скок-нагоре-разрез: Дясно, Дясно

Стъпка-мушкане-ляво

Стъпка-разрез-горе-дясно

Десен крак стъпва назад, за да се изравни с левия

Почукване, Позиция, Поклащане

Напред-протягане

5-стъпка-назад

Почукване, Позиция, Поклащане

Напред-протягане

5-стъпка-кръг

Позиция, Почукване (Замръзвате след последнито почукване).