Дишане на саблезъб тигър, непрекъсната форма (серия животни)

UCLA 9/98

1. Застанете изправени и поемете нормално въздух, ръцете встрани, пръстите като нокти леко извити към тялото, дланите нагоре. Издишайте изцяло през средните пръсти като обръщате китките си внимателно навън така, че пръстите да сочат настрани от тялото, дланите надолу.

2. Ръцете стават на лапи и събират енергия няколко пъти навътре на нивото на талията, тялото се навежда и с всяко движение изразява нарастваща готовност за скок.

3. Издишайте докато последователно избутвате лапи пред тялото на нивото на раменете към противоположната страна, дясно-ляво-дясно-ляво, после вдишайте докато дясната прави още едно такова движение.

4. Като водите с лява лапа и десен крак, правите 3 стъпки напред като удряте с нокти напред на една ръка разстояние на нивото на раменете.

5. Стъпвате напред с ляв крак и правите подобни удари от място, дясно-ляво-дясно-ляво.

6. През ляв крак се обръщате наляво, едновременно водите лявата лапа, дланта напред и пред лицето, мощно хоризонтално движение пред лицето и после надолу към левия хълбок, произвеждайки звук наподобяващ свирепо хъскане на котка.

7. Завъртате се отново на ляв карк в началната посока като дясната лапа се вдига до рамото с вдишване, после раздира към дясното рамо и към десния хълбок като правите същия звук.

8. Правите два средни по скорост раздиращи замаха хоризонтално пред лицето, ляво-дясно, следвани от нови два още по-бързи замаха, хъскайки като котка всеки път.

9. Завъртете тялото. Пъхтите силно през устата 4 пъти. С котешко хъскане, дерете последователно надолу въображаема стена пред тялото за няколко секунди. Стъпка с удар напред от десния хълбок, без да изправяте коляното, като правите къс котешки звук. Същото с ляв крак. Повторете „дращенето по стена”, после стъпките. Обърнете тялото.

10. Със скок се връщате в начална посока, приземявате се леко завъртяни така, че левия крак леко да изпреварва, а тялото да гледа леко обърнато надясно. Правите бърза стъпка с десен крак наляво и напред (тялото описва дъга), после се връщате. Извийте ноктите на лапите си и на левия крак навътре два пъти като се готвите за атака..

11. Левия крак стъпва напред, а десния крак го следва, като стъпка при фехтовка. Последователно, дясната лапа, после лявата, с минимален интервал сграбчват с нокти плячката – броя и продължителността на тези сграбчващи движения е въпрос на лично решение. След първата стъпка/сграбчване веднага направете още една.

12. С тяло все още леко под ъгъл надясно, завъртате горната част на тялото наляво (към първоначалната посока), протягате лявата лапа и сграбчвате плячката. Вдигате дясната лапа и сграбчвате с нея плячката малко над лявата отдругата и страна. Бързо обръщате посоката на тялото и на ръцете готови да хвърлите плячката, хвърляте я и лапите се раздалечеват хвърляйки я. За миг гледате полета на плячката в безкрайността.

13. Тялото се завърта с лице в първоначалната посока, лявата ръка преоформя лапата като се премества по дъга до левия хълбок, дланта гледа назад, а подлакътника успуредно на пода. Дясната лапа заема същата позиция, но спускайки се отгоре през рамото. Това се описва като „подготвяне на нова засада (clearing out the sides)”. Тялото се обръща напред, готово за нов скок, после...

14. Втурвате се няколко крачки напред и скачате, сваляте плячката отпред, над главата долу на земята с мощно нарастващо котешко хъскане. Трябва да се приземите с десен крак отпред и почти да коленичите с левия крак.

15. Изправете се и се завъртете на ляво през левия крак, докато лявата лапа дърпа плячката както в паса „плашило с ръце надолу” и съскате като котка. Завъртате се надясно през левия крак като дясната лапа повтаря същото, застанали сте в началната посока.

16. Заставате отново готови за скок, лапите събират енергия като правят малки кръгове пред корема. Отново драскате по въображаема стена пред вас, безразборно (от над главата до талията) съответно със затихващи котешки звуци.

17. Все още готови за скок, правите стъпка напред с десен крак после се завъртате на 180 градуса изправяте се и си тръгвате.