Форум Кастанеда

Announcement

Добре дошли в нашия форум!
Форум за Карлос Кастанеда и магията на осъзнатото сънуване.
За публикуване на постове регистрация не се изисква.
Връзка с администратор: castanedabg@gmail.com

User info

Welcome, Guest! Please login or register.


You are here » Форум Кастанеда » Семинари: спомени, лекции и бюлетини » Помона 1998 - Паси за неправене „Магически код” (Sorcerer's Code)


Помона 1998 - Паси за неправене „Магически код” (Sorcerer's Code)

Posts 1 to 2 of 2

1

Помона 1998 - Паси за неправене „Магически код” (Sorcerer's Code)

„Магически код”

Поздрав към всички!

Изпращам описанието на формата „Магически код”. Преди това няколко забележки:

1. Това е все пак чернова. Затова казвам направо, че може да има и грешки. Надявам се с практиката те да бъдат изчистени.

2. Използвал съм описанието на кода от публикуваното в Танго. Но вече забелязах, че много от формите се правят с някои разлики.

Възможно е практикуващите да напишат своите наблюдения свързани с интензивната практика и ако са открили нещо в собствената практика на кода нека го напишат (като отговор на това писмо).

Вълшебства!

Общи забележки:

Редакцията на описаната форма „Магически код” е направена след интензивна практика на кода в Москва, 21 март 2004г.

Магическият код (Sorcerer's Code – Код Магов) представлява поредица от паси по Неправене, разработена от магьосниците в древно Мексико с цел достигане на други нива на възприятие. Изпълнението на Кода води до друго осъзнаване, различно от това при изпълнение на пасите по Неправене в обичайната последователност. На всяка от сериите за Неправене съответства свой Магически код. По-долу е описан Магическият код на формата „На бегом” («On The Run»).

Магическият код се състои от 6 поредици магически движения. Всяка поредица започва с т.н. „Откриващи” (Opening) движения и завършва със съответстващи „Закриващи” (Closing) движения. Между откриващите и закриващите движения във всяка последователност се изпълняват по три паса от неправенето, подредени в специална (магическа) последователност от 18 магически паса от Неправенето.

Откриването и закриването се явяват строго симетрични движения. Изменя се само направлението на въртеливите движения и ако в откриването всички удари се изпълняват хоризонтално, то в закриването ударите се нанасят основно вертикално.

Кодът се изпълнява в легнало положение (добре е да използвате постелка). Затова в описанието думите означаващи нагоре-надолу, се използат по следния начин: ако думата е в кавички, това означава, че се изхожда от положение в стойка – например, фразата: „ръцете се спускат „надолу” покрай тялото” ще означава, че ръцете всъщност се движат хоризонтално над тялото към краката. Описанието на направлението без кавички ще означава реално направление. Бъдете внимателни!

Пасите се изпълняват едновременно с ръцете и краката. Движенията на краката в описанието са дадени като ”придърпване”/„изправяне”. Тези движения на паса „Издигане сияйността на осъзнаването към двата жизнени центъра” («Pushing the Glow of Awareness up toward Two Centers of Vitality»):

Придърпване: Като се напрягат коремните мускули се повдига десния крак, стъпалото се обръща надясно на 45 градуса, непрегнато и повдигнато към глезена (извито назад). Кракът се свива в коляното, коляното е насочено настрани и нагоре под 45 градуса спрямо пода. Напрегнати тазобедрени стави и подколенни сухожилия.

Изправяне: Малко и с усилие изправяме десния крак надолу по направление на пода. Стъпалото на движещите се крака (крак) не докосва пода в продължение на целия пас.

В Кода има паси, в които придърпването/изправянето се изпълняват едновременно с двата крака. Важно е непрекъснато да се осъзнават двата крака, дори ако се изпълнява пас с движение на единия крак, т.е. отделяме повече внимание на движещия се крак, но част от вниманието (осъзнаването) трябва да бъде насочено и към другия крак. Пори откриването/закриването краката остават изправени, леко напрегнати, част от внимението е отделено за тях, осъзнават се усещанията в тях.

В описанието се използват думи като „плоска длан”. Това означава, че в паса дланта е права и успуредна на подлакътника, пръстите събрани. При това може да се стараете палеца да е прилепен върху дланта, а кутрето леко изнесено (трекерите казват, че отделения палец е човешко намерение, или както още казват, намерение на маймуна, или намерение на приматите; такава позиция на палеца помага да се задържа събирателната точка в човешката област на сияйната сфера; поставянето на палеца по друг начин помага да се избяга от това намерение и да се направи събирателната точка по-подвижна).

Вътрешните паси (всички, освен откриването/закриването) се изпълняват по 3,6,12 пъти. По долу се дава описание за повторение по 6 пъти. Почти винаги (ако не е уточнето нещо друго) първа започва паса дясната ръка. Изходното положение на ръцете между пасите – свободно отпуснати отстрани на тялото, длани нагоре.

В края на изпълнението на почти всеки вътрешен пас, дланите (може и да са свити в юмрук) правят кратко загребващо движение, ръцете се придвижват към гърдите и дланите (юмруците), гледащи надолу на тялото, „увисват” над областта на центъра за вземане на решения (събраните пръсти застават под брадата над гърдите, лактите са около долните ребра).

Дланите „висят над горната част на гърдите 20-30 секунди и после ръцете се връщат в изходно положение – на пода встрани от тялото. (Друго описание: пръстите на ръцете зацепват енергия и ръцете я поднасят към областта на центъра за вземане на решения, където и остава).

По-нататък в описанието на всеки пас ще бъде само кратко обяснено (понеже принципа е еднакъв), че ръцете: „загребват енергия, поднасят я към центъра за вземане на решения, „увисват” там, докато енергията се разпредели по влакната и се връщат в изходно положение”.

След изпълнението на всяка поредица (след всяко закриване) се прави пауза от няколко минути. Позата е напълно отпусната, мислите освободени (или без тях), наблюдава се тялото и неговите реакции.

Формата Магически код генерира нов, различен тип осъзнаване. Най-добре е когато формата да се изпълнява от подхождащи си същества – мъж и жена. В този случай те създават още по-остър тип осъзнаване. За ипълнението на кода двойката ляга успуредно един на друг и като рибите в знака от зодия „Риби” – главата на нивото на краката на партньора. Разстоянието между тях такова, че да не се докосват един друг при широките странични движения на ръцете.

Магическа последователност:

A.O 7, 9, 11 A.C

B.O 15, 2, 4 B.C

C.O 18, 5, 17 C.C

D.O 14, 3, 16 D.C

E.O 1, 10, 6 E.C

F.O 8 ,12, 13 F.C

Забележка:

Паси 15-17 са аналогични на паси 3-5, само в 15-17 при удара дланите са насочени към стъпалата (удар по висока маса), докато в паси 3-5 дланите са насочени винаги встрани (ребрен удар).

Още:

3 (D2) – удря се с реброто на дланта на едната ръка докато другата се намира около жизнения център.

4 (B3) – изпълняват се удари последователно с ребрата на дланите.

5 (C2) – изпълняват се едновременно удари с ребрата на дланите.

15 (B1) – удря се (пляска се) с дланта на едната ръка, като другата в същото време се намира около жизнения център.

16 (D3) – изпълняват се удари (плясвания) последователно с дланите.

17 (C3) – изпълняват се едновременни удари (пляснавия) с дланите.

Описание на формата:

Първа последователност:

А. Откриване:

Изправени длани разположени над жизнените центрове, гледат една към друга, пръстите събрани и насочени към стъпалата и нагоре (45 градуса спрямо тялото). Изпълняват се 6 кръгови движения по наклонена плоскост (под 45 градуса по отношение на тялото), насочени навън (ако се гледа от страната на лицето, тогава дясната прави кръг по часовниковата стралка, а лявата обратно на часовниковата стралка), Дланите при това остава насочени в изходното положение. Дланите се съединяват над слънчевия сплит.

С удар потриваме с дясната длан лявата надолу по тялото в направление на стъпалата (с характерен триещ звук идващ от търкането на дланите една в друга). Правим така последователно 6 пъти: дясна-лява-дясна-лява-дясна-лява. С всяко потъркване ръцете слизат все по надолу по направление на краката. Дланите отново се събират над слънчевия сплит и удрят с изправени събрани пръсти „надолу” по тялото.

В крайната точка на удара ръцете се разделят и с усилие се изнасят втрани на ширината на тялото. Китките загребват енергия, придърпват я към центъра за вземане на решения, „висят” там, докато енергията се разпредели по влакната и се връщат в изходно положение.

А1 (7). Дясната плоска длан (изправена, почти паралелна на подлакътника, със събрани пръсти) се поднася кам дясното рамо (пръстите насочени към слънчевия сплит, ръката „виси” на няколко сантиметра над тялото, лакътя изнесен встрани) и от там изпълнява диагонално силно движение над тялото, като преминава през противоположния жизнен център и нанася удар встрани от лявото бедро.

Едновременно с удара се придърпва десния крак. После аналогично движение изпълнява лявата ръка, докато десния крак се изправя, а дясната ръка се придърпва обратно към рамото.

С движението на крака и последователни удари с ръцете пасът се повтаря с всяка ръка по 6 пъти. После се повтаря същото движение с левия крак.

А2 (9). Ръцете от изходно положение се поднасят към жизнените центрове (с длани надолу) с едновременно придърпване на десния крак. После ръцете хващат енергията от съответния жизнен център в юмрук и с усилие се отварят нагоре и настрани (това дори повече прилича на удар, който къса връв: ръцете със сила удрят с основата на юмруците по „вертикално разположени стени” встрани от тялото; резултантното положение на ръцете е: раменете са хоризонтални, подлакътниците вертикални, лактите гледат встрани и почти докосват пода, юмруците свити, палците в тях).

Изнасянето на ръцете встраи се изпълнява едновременно с изправянето на крака (друг възможен вариант: изправянето на крака се осъществява след изнасянето на ръцете). В края ръцете пускат енергията и се връщат в начално положение – встрани от тялото и леко приповдигнати, дланите отворени гледат нагоре. Изпълняват се по 6 удара с всяка ръка. Десния крак се изправя и паса се изпълнява същия брой пъти с придърпване и изправяне на левия крак. Ръцете се движат съответно огледално.

А3 (11) Придърпваме десния крак и едновременно десната ръка замахва към дясното рамо (лакътя е настрани, дланта гледа към краката, пръстите събрани и насочени наляво). С изправяне на крака дясната ръка удря от рамото с изправена длан „надолу” на нивото на десния жизнен център (пръстите събрани и насочени наляво, дланта гледа „надолу” към краката). В края на движението на ръката, китката се оказва изнесена назад и напрегната, ръката почти изправена. Ръката, която не удря прикрива съответния жизнен център. Изпълняват се 6 удара с движение на крака.

Повтаряме с лява ръка и ляв крак.

А. Затваряне:

Дланите изправени, разположени над жизнените центрове, гледат една към друга, пръстите събрани и сочат вертикално нагоре. Изпълняват се 6 кръгови движения във вертикалната плоскост, насочени навътре (ако гледаме от страната на лицето, то дясната китка прави кръг обратно на часовниковата стралка, а лявата – по часовниковата стралка), дланите при това остават вертикално. Дланите се съединяват над слънчевия сплит. С удар потъркваме дясната длан по лявата нагоре (с характерен търкаш звук изващ от триенето на дланите).

Повтаняме така 6 пъти: дясна-лява-дясна-лява-дясна-лява. С всяко потриване ръцете се вдигат все по-високо към зенита. Дланите отново се събират над слънчевия сплит и удрят с изправени събрани пръсти вертикално нагоре. В крайната точка на удара ръцете се разделят и с усилие се изнасят настрани (на ширината на тялото). Китките загребват енергия, притеглят я към областта на центъра за вземане на решения, „висят" там, докато енергията се разпредели по влакната и се връщат в изходно положение.

Втора последователност:

В. Откриване:

Изправени длани, разположени над жизнените центрове, гледат една към друга, пръстите леко разтворени и сочат към пръстите на краката. Преплитаме пръстите на ръцете над корема, без да събираме дланите в основата им, (дланите се оказват пъд ъгъл от 90 градуна). Със силно, рязко движение преместваме ръцете нагоре по посока на тялото, към брадата (пръстите на ръцете оставаj насочени в същото направление).

Изпълняват се 6 кръга със сплетени пръси на ръцете във вертикалната плоскост със „загребване” енергия към V-областта (ако гледаме от ляво, то кръговете са обратно на часовниковата стралка). Удар „надолу” по направление на тялото с преплетени пръсти. В крайната точка на удара, сплетените ръце се разделят и с усилие се изнасят встрани на ширината на тялото.

Дланите загребват енергия, придърпват я към центъра за вземане на решения, „висят” там, докато енергията се разпредели по влакната, после се връща в изходно положение.

В1 (15). Придърпваме десния крак. Повдигаме дясна ръка и я разполагаме по следния начи: лъкътя гледа „надолу” към стъпалата, а изправената длан със събрани пръсти е около дясното ухо (на няколко сантиметро от него, дланта гледа „към тавана”). Изпълнява се удар с дясна ръка по дъга от ухото нагоре (в края ръката е изправена нагоре, пръстите насочени нагоре) едновременно с това изправяме десния крак.

Другата ръка при това прикрива съответния жизнен център. Повтаряме движението 6 пъти, после повтаряме от лявата страна. (Друг вариант: Ако бяхме изправени то ръката се изнася към ухото и от ухото по дъга с удар пляскаме с плоска длан със събрани пръсти по плота на маса, разположена на нивото на Центъра за вземане на решения (пляскаме по маса на нивото на раменете).

Ако лежим то: ръката също се поднася към ухото и от него удря нагоре, също сякаш пляска по повърхност, която „е разположена вертикално” и преминава през Центъра за вземане на решения).

В2 (2). Двете ръце от изходно положение се пренасят над корема така сякаш бременна жена поддържа голям корем отдолу (или сякаш държим топка около долния диск: дланите почти изправени, обърнати към лицето, пръстите насочени едни към други в дъга, средните пръсти почти се докосват като образуват дъга). С издишване ръцете правят загребващо кръгово движение – обхващат „корема” или „топка” „отдолу”/отгоре/”отгоре” и стигат до жизнените центрове, при това едновременно се придърпва десния крак.

В крайната точка дланите гледат към краката. В този момент ръцете хващат енергия около жизнените центрове и се свиват в юмруци като с усилие се издигат нагоре (теглят енергията нагоре) с едновременно полуизправяне на крака (крака се изправя наполовина и замира в това положение за кратко време).

Когато ръцете са почти изправени, дланите (юмруците) се отварят (пръстите сочат нагоре), леко ги изтръскваме, пускаме енергията и веднага отново хващат енергията отгоре в юмруци (тук е възможно леко протягане за енергията нагоре), после продължаваме изправянето на крака и юмруците се спускат към жизнените центрове, където юмруците се отварят и дланите втриват в тях събраната енергия.

(Допълнение: Крака може бавно и без прекъсване да се изправя, а не както в описанието – с кратко задържане при пускането/тръскането/хващането на енергията с вдигнати ръце. Както ви е по-удобно).

Изпълнява се 6 пъти, после движението се изпълнява с левия крак.

В3 (4). Придърпваме десния крак. Ръцете се вдигат и се поставят над гърдите така, че лактите да гледат встрани, изправените длани със събрани пръсти гледат към стъпалата (палците са по-близо до тялото, средните пръсти – почти се докосват).

Със сила удряме с реброто на дясната ръка нагоре и едновременно изправяме десния крак „надолу”, после с лявата ръка удряме нагоре, като едновременно придърпваме към себе си десния крак и спускаме дясната ръка към гърдите. Изпълняват се по 6 удара с всяка ръка, после движението се изпълнява с левия крак (първа удря лява ръка).

В. Затваряне:

Дланите изправени, разположени над жизнените центрове, гледат една към друга, пръстите раздалечени (леко разтворени) и насочени нагоре. Прогягаме ръце нагоре и сключваме пръстите без да допираме основата на дланите (дланите са разположени по 90градуса една спрямо друга). С рязко и силно движение спускаме ръцете към горната част на гърдите (пръстите на ръцете остават насочени под ъгъл нагоре).

Изпълняваме 5 кръга със сплетени пръсти във вертикалната плоскост със „загребване” на енергия в областта на Центъра за вземане на решения, но за разлика от откриването, в обратна посока (ако гледаме отляво, то кърговете са по часовниковата стралка, т.е. сключените пръсти се движак към краката-после нагоре-над главата-надолу към областта над гърдите).

Удряте нагоре към зенита със сключени пръсти. В крайната точка на удара пръстите се разединяват и с усилие се изнасят встрани на ширината на тялото. Китките загребват енергия, придърпват я към Центъра за вземане на решения, „висят” там, докато енергията се разпредели във влакната и се връщат в изходно положение.

Трета последователност:

С. Откриване:

Ръцете свити в лактите, встрани от тялото, дланите свити в юмруци и разположени над жизнените центрове (~20см по-нагоре – по този начин подлакътниците са наклонени спрямо тялото под 45градуса). Изпълняват се 6 завъртания от раменете „назад” (ако гледаме тялото отляво – въртим по часовниковата стралка). Юмруците практически не се движат над жизнените центрове.

После правим 6 удара с юмруците последователно надолу по направление на тялото, като започваме с дясна ръка и спираме юмрука в областта на бедрото. Накрая се изпълнява удар с двата юмрука едновременно надолу по направление на тялото. В крайната точка на удара с юмруците загребваме енергия, придърпваме я към областта на Центъра за вземане на решения и юмруците „висят” там, докато енергията се разпредели във влакната, после се връщат в изходно положение.

С1 (18). Придърпваме двата крака. Разполагаме дясната ръка върху задната страна на лявата, а кръстосаните ръце над областта на Центъра за вземане на решения, пръстите на ръцете са насочени нагоре към тавана, двете длани гледат „надолу” към краката. Бавно и с усилие тласкаме ръцете нагоре, като ги държим заедно.

В крайната позиция ръцете са максимално протегнати нагоре, а раменете максимарно отделени от пода (лопатките също са отделени от пода. Паса се повтаря още 5 пъти (изпълнява се общо 6 пъти), но сега винаги лявата ръка е отгоре. (Допълнение: Може да се изпълнява протягане на ръцете и на краката едновременно. Може последователно да се сменят ръцете а не само последните 5 пъти лявата ръка да е отгоре).

С2 (5). Придърпваме десния крак. Повдигаме ръцете и ги разполагаме така, че лактите да гледат „надолу” към стъпалата, а изправените длани със събрани пръсти са разположени покрай ушите (на няколко сантиметра от тях, дланите гледат „към ушите”, ребрата са нагоре).

Изпълнява се едновременен удар с ребрата на дланите по дъга от ушите нагоре (в края ръцете се протягат нагоре, пръстите са насочени нагоре, удряме с ребрата на дланите по вертикално плоскост, преминаваща през Центъра за вземане на решения) с едновременно силно и бързо изправяне на десния крак. Повтаряме 6 пъти, после движението се повтаря с левия крак.

С3 (17). Придърпваме десния крак. Ръцете повдигаме и поставяме така, че лактите да гледат „надолу” към стъпалата, а изправените длани със събрани пръсти са разположени покрай ушите (на няколко сантиметра от тях, дланите гледат „към тавана”).

Изпълнява се едновременен удар (силно шляпване) с длани по дъга от ушите нагоре (в края ръцете са изправени нагоре, пръстите насочени нагоре, удряме с плоски длани по вертикална плоскост, мреминаваща през Центъра за вземане на решения) с едновременно силно и бързо изправяне на десния грак. Идпълняваме 6 пъти, после движението се повтаря с движение на левия крак.

С. Закриване:

Ръцете свити в лактите встрани от тялото, дланите свити в юмруци, подлакътниците разположени точно нагоре. Изпълняват се 6 завъртания на раменете „напред” (ако гледаме отляво – въртенето е обратно на часовниковата стралка). При това юмруците практически не се движат и подлакътниците остават вертикално. После изпълняваме 6 удара с юмруци последователно и вертикално нагоре, като започваме с дясна ръка.

В заключение изпълняваме удар с двата юмрука едновременно отдолу нагоре. В крайната точка юмруците загребват енергия, придърпват я в областта на Центъра за вземане на решения и юмруците „висят” там, докато енергията се разпредели по влакната, после се връщат в изгодно положение.

Четвърта последователност:

D. Откриване:

Ръцете свити в лактите, встрани от тялото, дланите повдигнати и гледат встрани, дланите свити в юмруци, разположени над жизнените центрове (кокалчетата на юмруците гледат едни към други), подлакътниците са разположени хоризонтално. Изполняват се 6 въртеливи движения с раменете „наза” (ако гледаме отляво – въртим по часовниковата стралка, движението наподолява гребло).

После изпълняваме 6 завъртания на юмруците от китките навън над жизнените центрове (подлакътниците са хоризонтално, юмруците се въртят около хоризонтална ос, преминаваща през подлакътниците, ако гледаме отляво на тялото, то юмруците се въртят обратно на часовниковата стралка). По-нататък изпълняваме последователно 6 удара с юмруци по диагонал „надолу” по направление на тялото, като започваме с десен (ударите са от едноименния жизнен център към противоположното бедро).

Разполагаме юмруците един над друг (десния е отгоре) над слънчевия сплит. Броим до 6, като в същото време юмруците изпълняват бързи кръгове към себе си (юмруците се въртят всеки около другия (ако гледаме от лявата страна – по часовниковата стралка), омотаваме енергия един около друг (намотаваме „прежда” около ръцете). Придърпваме юмруците към областта на Центъра за вземане на решения и ги оставяме да „висят” там, докато енергията се разпредели по влакната и после ръцете се отпускат и връщат в изходно положение.

D1 (14). Придърпват се двата крака. Ръцете се „повдигат” и подлакътниците се кръстосват зад главата (дланите гледат към тавана (или „надолу”), лявата длан „отгоре”, пръстите са събрани и гледат в противоположни страни).

Бавно и с усилие изпълняваме натиск с дланите (при това те се завъртат в посока към краката) „надолу” по направление на средната линия на тялото към корема и „по-надолу”, докато ръцете се изпънат докрай (дланите силно се сгъват в китките, но продължават да гледат „надолу”, лопатките се отделят от пода) и едва след това отново бавно изправяме двата крака по направление на пода (ръцете леко се придърпват „нагоре”).

В края оставаме за известно време напрегнати: краката са изправени във въздуха, ръцете със събрани с гледащи към стъпалата длани протегнати над корема. После краката отново се придърпват, а ръцете отиват зад главата в изходно положение на този пас. Повтаряме 6 пъти.

(Допълнително описание: Зад главата ръцете „хващат” в дланите „топка от енергия”, а после се завъртат и „отгоре” я тласкат „надолу” към краката, после сгънатите крака я „поемат” и със стъпалата я тласкат нататък „надолу”, докато краката се изправят и енергията се разтече по долната част на кокона).

D2 (3). Придърпваме десния крак. Дясната ръка се вдига и разполага така, че лакътя да гледа „надолу” към стъпалата, а дясната длан със събрани пръсти се разполага около дясното ухо (на няколко сантиметра от него, дланта гледа „към ухото”, реброто е нагоре).

Изпълнява се удар с реброто на дланта по дъга от ухота нагоре (в края ръката е изпъната нагоре, пръстите насочени нагоре, удряме с реброто на дланта по вертикалната плоскост, преминаваща през Центъра за вземане на решения) с едновременно силно и бързо изправяне на десния крак. Лопатките при удара могат да се отделят от пода. Другата ръка прикрива едноименния жизнен център.

Изпълняваме 6 пъти, после движението се повтаря с движение на ляв крак и ръка.

D3 (16). Придърпваме десен крак. Дясна ръка повдигаме и разполагаме така, че лакътя да гледа „надолу” към стъпалата, а изправената длан със събрани пръсти е разположена около дясното ухо (на няколко сантиметра от него, дланта гледа „към тавана”). Изпълнява се удар („пляскане”) с дясна ръка по дъга от ухото нагоре (в края ръката е протегната нагоре, пръстите са насочени нагоре) с едновременно изправяне на денсия крак. Лявата ръка при удара на дясната се повдига към лявото ухо и заема аналогично изходно положение.

После десния крак се придърпва едновременно с удара-пласкане на лявата ръка, дясната се връща към дясното ухо. По такъв начи, последователно „пляскаме” с драни по вертикална плоскост, преминаваща през Центъра за вземане на решения, дясната ръка – при изправянето на десния крак, лявата – при придърпването му. Изпълняваме 6 пъти, после движението се изпълнява симетрично с движение на левия крак (т.е. последователно „пляскаме” с дланите: лява ръка – при изправянето на левия крак, дясна – при придърпването му).

D. Закриване:

Ръцете свити в лактите встрани от тялото, лактите са повдигнати и гледат встрани, ръцете са свити в юмруци и разположени над жизнените центрове (кокалчетата на юмруците гледат едни към други), подлакътниците са разположени хоризонтално. Изпълняват се 6 завъртания на раменете „напред” (ако гледаме отляво на тялото – въртене обратно на часовниковата стралка).

После се изпълняват 6 завъртания на юмруците от китките навътре над жизнените центрове (подлакътниците са хоризонтални; юмруците се въртят около хоризонтална ос, преминаваще през подлакътниците; ако гледаме отляво, юмруците се въртят по часовниковата стралка). По нататък изпълняваме последователно 6 удара с юмруци по диагонал „нагоре”, като започваме с десен (ударите са от едноименния жизнен център под ъгъл в противоположна страна нагоре). Разполагаме юмруците един над друг (левия е отгоре) над слънчевия сплит.

Броим до 6 като в същото време юмруците изпълняват бързи кръгове от себе си (юмруците се въртят всеки около другия, ако гледаме от лявата страна – обратно на часовниковата стралка), намотават енергия един около друг (намотават „прежда” около ръцете). Придърпваме юмруците в областта на Центъра за вземане на решения и ги остовяме да „висят” там докато енергията се разпределе по влакната, после ръцете се отпускат и връщат в изходно положение.

Пета последователност:

Е. Откриване:

Ръцете се свиват в лактите, лактите са на страни, плоските изправени длани със събрани пръсти се поднасят към долните ребра и с основата, дланите се докосват до тях, пръстите са насочени нагоре. Плъзгаме основата на дланите отстрани към центъра на тялото така, че вертикалните длани да застанат над жизнените центрове (като притискаме въздуха между дланите).

С къс режещ удар завъртаме китките на 90градуса «надолу» ком стъпалата и веднага обратно (дланите «режат» с ребрата надолу и обратно, подлакътниците почти не се движат). «Повдигаме» и кръстосваме подлакътниците (десния над левия) над гърдите така, че дланите да се окажат от противоположните страни над раменете и да гледат в различни направления. Изпълняваме 6 завъртания на раменете «назад» (ако гледаме отляво – врътим обратно на часовниковата стрелка, кръстосаните ръце почти не участват в движението).

Разделяме ръцете и поставяме кинките над жизнените центрове. После изпълняваме 6 завъртания с изправени длани около кинките навътре надж жизнените центрове (Подлакътниците са хоризонтални, дланите се въртят около хоризонтална ос, преминаваща през подлакътниците, ако гледаме отляво, то дланите се въртят по часовниковата стрелка и сякаш загребват енергия към областта на Центъра за вземане на решения). После дланите заемат вертикална позиция и както в началото изпълняват кратък режещ удар към краката и обратно.

Ръцете силно се свиват в лактите (лактите са встрани), дланите се поднасят към раманете (дланите са изправени, гледат към тялото, пръстите събрани и насочени към краката) нанасят се едновременни резки пронизващи удари с изправени длани от раменете налолу по направление на тялото към бедрата, много бъро 12 пъти.

След 12-ия удар зацепваме с пръстите енергия, придърпваме дланите към областта на Центъра за вземане на решения и те «висят» там докато енергията се разпредели по влакната, после ръцете се отпускат и връщат в изходно положение.

Е1 (1). От изходно положение двете ръке се поднасят към корема и застават така, сякаш бременна жена поддържа голям корем отдолу (или сякаш се ръджи топка на нивото на долния диск, дланите почти изправени, обърнати към лицето, пръстите насочени едни към други, като средните почти се докоснат).

С вдишване ръцете изпълняват загребващо кръгово движение – обхващат «корема» или «топката» «отдолу»/нагоре/«нагоре» и стигат до жизнените центрове, като едновременно се придърпва десния крак (в крайната точка дланите гледат към краката).

Там ръцете хващат енергия около жизнените центрове и докато десния крак бързо и със сила се изправя, свитите юмруци удрят встрани с външната си част (крайното положение – подлакътниците са във вертикално положение). Изпълнява се 6 пъти, после се изпълняват движения с левия крак.

Е2 (10). Ръцете от изходно положение се поднасят едновременно към жизнените центрове с едновременно придърпване на десния крак. После ръцете захващат в юмруци енергия от едноименните жизнените центрове и с усилие и напрежение бавно се изнасят настрани, като в същото време се изправя крака (друг възможен вариант: изправянето на крака се изпълнява след изнасянето на ръцете).

При изнасянето на ръцете юмруците описват странична дъга, лактите се отпускат на пода, после подлакътниците се изнасят докато юмруците с меката си част докоснат пода (в този момент кракът трябва да е изправен напълно).

Продължаваме да «разтягаме» енергията – притискаме с юмруци върху пода като едновременно леко повдигаме гръдния кош, за да можем максимално да доближим лопатките и да ги отделим от земята. После тялото се отпуска, ляга, дланите се разтварят и ръцете се връщат в изходно положение.

Изпълняват се по 6 разтягания, после движението се повтаря с левия крак. Намерението на паса е: хващаме влакна (от енергия) в центъра на тялото и през три точки – крак и два юмрука силно ги разтягаме описвайки дъга максимално далеч от центъра в три направления.

Е3 (6). Пасът се нарича: «Тиипии» (Teepee). Придърпваме двата крака. Разполагама китките над средата на гръдния кош: подлакътниците докосват гърдите; лактите гледат встрани; дланите са изправени и пръстите гледат към тавана; китките «оформят къщурка»: трите средни пръста на ръцете се докосват един към друг в краищата, палците и кутретата са притиснати към дланите.

С усилие и напрежение бавно протягаме ръцете нагоре към тавана докато ръцете се изправят напълно (раменете се отделят от пода, лопатките също), краката едновременно се изправят. (Забележка: в края тялото може да се извие като се опира на тила и мекото място, краката са изпънати «надолу» и напрегнати, ръцете протегнати към зенита, дланите почти събрани, но допирането на трите пръста си остава, докато външните са все още притиснати. Може също първо ръцете да се протегнат, а после краката).

Е. Затваряне:

Ръцете се свиват в лактите, лактите са настрани; плоските изправени длани със събрани пръсти се поднасят към долните ребра и с основата на дланите се допират до тях, пръстите насочени нагоре. Плъзгаме основата на дланите отстрани към центъра на тялото, така, че вертикалните длани да се окажат над жизнените центрове (сякаш стягаме въздуха между дланите).

С къси режещи удари въртим китките на 90 градуса «нагоре» към главата и веднага обратно (дланите «режат» с палците, притиснати към дланите, нагоре и обратно, подлакътниците почти не се движат). «Повдигаме» и кръстосваме подлакътниците (лявото над дясното) над гърдите така, че дланите да гледат в противоположни направления над раменете и да са до противоположните рамена. Изпълняват се 6 завъртания на рамененте «напред» (ако гледаме отляво – завъртанията са обратно на часовниковата стрелка; кръстосаните ръце почти не участват в движението).

Разделяме ръцете и поставяме китките над жизнените центрове. Изпълняваме 6 завъртания със изправени длани около китките навън над жизнените центрове (подлакътниците са хоризонтални; дланите се въртят около хоризонтална ос минаваща през подлакътниците; ако гледаме отляво – дланите се въртях обратно на часовниковата стрелка и сякаш загребват енергия към областта на Центъра за вземане на решения). После дланите заемат вертикално положение и както в началото изпълняват кратък режещ удар към главата и обратно.

Ръцете силно се свиват в лактите (лактите са настрани), дланите се поднасят към раменете (дланите са изправени, пръстите събрани и насочени вертикално нагоре), нанасят едновременни резки пронизващи удари с изправени длани от раменете нагоре, много бързо 12 пъти. След 12-ия удар върховете на пръстите хващат енергия, придърпваме дланите към Центъра за вземане на решения и те «висят» там, докато енергията се разпредели по влакната, после ръцете се отпускат и връщат в изходно положение.

2

Шеста последователност:

F. Откриване:

Разполагаме ръцете над гърдите: лактите са встрани, дланите плоски и гледат надолу, пръстите събрани, насочени едни към други, средните пръсти на ръцете почти се докосват. Изпълняваме 6 кръгови движения във вертикалната плоскост едновременно с двете ръце към себе си (ако гледаме отляво, тогава кръговете се изпълняват по часовниковата стралка; раменете също може леко да се въртят назад заедно с въртенето на ръцете). После поставяме ръцете над слънчевия сплит, лявата ръка над дясната.

Броим до 6, бързо изпълняваме с ръцете кръгове в посока към себе си (ако гледаме отляво, по часовниковата стралка), намотаваме енергия с длани. Спираме, когато лявата длан се окаже отгоре. Сега сменяме ръцете така, че дясната да се окаже отгоре, после пак лявата и така 6 пъти една над друга, при това с всяка такава промяна преместваме ръцете зигзагообрамно „надолу” по тялото докато стигнат до областта на бедрата.

После ръцете се „повдигат” зад главата изпълняваме 6 сечащи удара едновременно с двете ръце (сечем с ребрата на дланите и долната част на подлакътниците, пръстите са събрани) „отгоре” „надолу” по широка вертикална дъга от зад главата към бедрата (сякаш шлифоваме стълб от енергия от страни „отгоре-надолу”).

В края на удара дланите изпълняват допълнителен акцент – след спирането на ръцете изпълняват кратък режещ удар по пососка продължаваща движението (дланите изправени, успуредни и гледат една към друга: този кратък удар с китките прилича на изтръскване на енергия от краищата на пръстите). След шестия удар с пръстите впримчваме енергия от над бедрата, придърпваме дланите към Центъра за вземане на решения и те „висят” там докато енергията се разпредели по влакната и посре ръцете се отпускат и връщат в изходно положение.

F1 (8). Дясната ръка се повдига и заема изходно положение за този пас: лакътя встрани, дланта над дясното рамо и гледа към него, пръстите събрани, изправени и насочени към лявото бердо. Левия крак се придърпва, докато дясната длан се плъзга по диагонал косо на тялото, като почти го докосва, от дясната гръд през левия жизнен център към лявото бедро. Щом дясната ръка достигне лявото бедро тя започва докосвайки го да се двиги нагоре по него (в същото време левия крак вече е сгънат и бедрото е разположено вертикално). Когато достигне коляното, дланта продължава кръговото движение и ръката се връща към дясното рамо, а левия крак се изправя.

Когато дясната ръка преминава над левия жизнен център, лявата ръка заема аналогично изходно положение: лакътя настрани, дланта над лявото рамо и гледа към него, пръстите събрани изправени и насочени към дясното бедро. Щом дясната ръка се отдели от лявото коляно и левия крак започва да се изправя, започва придърпването на десния крак а лявата ръка започва аналогично диагонално плъзгане към бедрото. И т.н. В резултат пасът изглежда по следния начин: ръцете последователно изпълняват диагонални кръгове над тялото с плъзгане в долната част на крака по тялото и по противоположното бедро; краката последователно се придърпват и изправят в синхрон с движението на ръцете.

F2 (12). Придърпваме десния крак и едновременно дясната ръка замахва към дясното рамо. С изправянето на крака, дясната ръка нанася удар (може да се каже – от дясното рамо по диагонал) с изправена длан „надолу” на нивото на левия жизнен център (пръстите събрани, насочени наляво, дланта гледа „надолу” към краката). В края на движението на ръката китката се напряга, ръката почти изправена. Другата ръка едновременно се придърпва към главата, за да замахне.

След изправянето на крака веднага другия се придърпва, дясната ръка бързо се изтегля обратно към главата (движи се надясно и встрани, после описва малък полукръг нагоре), а лявата ръка изпълнява аналогичен удар-пляскане на нивото на десния жизнен център. В резултат пасът изглежда по следния начин: ръцете последователно удрят (пляскат с длан) по диагонал от рамото към противоположния жизнен център, краката последователно се придърпват/изправят в такт с движението на ръката. Изпълняват се по 6 удара с движение на десния крак, после по 6 удара с движение на левия крак.

F3 (13). Изпълняваме аналогичен на предишния пас (12), но сега пляскаме едновременно с двете ръце на нивото на едноименните жизнени центрове: В края на удара пръстите на ръцете са насочени едни към други, изправените длани гледат „надолу” към краката. После ръцете изпълняват голям кръг навън и встрани, като се връщат обратно в изходно положение над гърдите (кратък отново се придърпва) и повтаряме удара надолу.

Изпълняваме 6 пъти и повтаряме аналогично движение с левия крак.

F. Закриване:

Разполагаме ръцете над гърдите: лактите встрани, дланите изправени и гледат надолу, пръстите събрани, насочене едни към други, средните пръсти почти се докосват. Правим 6 кръгови движения във вертикалната плоскост едновременно с двете ръце от себе си (ако гледаме отляво, то кръговете се изпълняват обратно на часовниковата стрелка; раменете могат дори леко да се въртят «напред» заедно с въртенето на ръцете). После поставяме ръцете над слънчевия сплит, дясната ръка над лявата.

Броим до 6 като бързо изпълняваме кръгове с ръцете и в направление от себе си (ако гледаме от ляво, то обратно на часовниковата стрелка), намотаваме енергия с дланите. Спираме когато дясната длан застане отгоре. Сега сменяме ръцете така, че лявата да застане отгоре, после дясната, 6 пъти, като едната е винаги над другата, при това с всяко такова изменение преместваме ръцете зигзагообразно «нагоре» зад главата, докато почти се протегнат.

После "спускаме" ръцете към жизнените центрове и изпълняваме 6 сечащи удара едновременно с двете ръце (сечем с палците на ръцете и горната страна на подлакътниците, пръстите събрани) «отдолу-нагоре» по широка вертикална дъга от жизнените центрове зад главата (сякаш шлайфаме отстрани по енергиен стълб).

В края на удара дланите изпълняват допълнителен акцент – след спирането на ръцете изпълняват кратък режещ удар в направление продължаващо движението (дланите изправени, успуредни и гледат една на друга: този къс удар от китките прилича на хвърляне на енергия с краищата на пръстите далеч зад главата). След шестия удар захващаме с пръстите енергия над главата, придърпваме дланите в областта на Центъра за вземане на решения и там «висят» докато енергията се разпредели по влакната, след което ръцете се отпускат и се връщат в изходно положение.

Бягащия човек

1. Краката изпънати на постелката, започвате външен кръг с дясно стъпало. На половината на кръга започвате да правите външен кръг с лявото стъпало. Продължавате тези независими ротации.

2. Протягате напред пръстите на десния крак, връщате ги обратно и протягате напред пръстите на левия. Така продължавате като ги движите право напред без да повдигате стъпалата от постелката. Последователно.

3. С двете стъпала се изпълняват вътрешни кръгове. Едновременно

4. С двете стъпала се изпълняват външни кръгове. Едновременно.

5. Краката изправени, всяко стъпало поставено в края на постелката (има се пред вид разстоянието между тях да е повече от обичайното). Спускате върховете на стъпалата от глезените навътре като съкращавате мускулите на прасците. Едновременно.

6. Краката изправени и събрани на постелката. Започнете наклон на двете стъпала надясно от глезените, после на ляво. Едновременно.

7. Краката леко придърпани, коленете леко свити така, че външните страни на стъпалата да са в контакт с постелката. Повдигнете вертигално двете стъпала от глезените чрез внезапно съкращаване на мускулите. Едновременно.

8. Краката изправени на постелката. Отпунете двете стъпала, издърпайте пръстите назад. Разтваряте краката, после ги съберете в средата на постелката. Едновременно.

9. Краката изправени стъпалата отпуснати, изтегляте пръстите и стъпалата назад за малко, после ги отпускате. Едновременно.

10. Краката изправени на постелката. Изтегляте единия крак, стъпалото да стигне някъде около коляното на другия крак, стъпалото винаги сочи напред (не към постелката). Изправяте крака докато придърпвате другия. Последователно.

11. Краката изправени на постелката. Леко повдигате десния крак и със загребващо движение пръскате енергия върху лявото стъпало (на нивото на глезена) с дясното. После обратно. Продължавате последователно.

12. По някакъв начи това движение прилича на обърнато „жабешко ритане”. Краката изпънати на постелката, стъпалата гледат леко в страни. Коленете се изнасят встрани дотако стъпалата се придърпват към слабините. Петите остават на постелката. Изправяте краката и повтаряте. Едновременно.

Непреклонно намерение

1. Повдигнете леко крака. Придърпайте коляното към гърдите. После върнете крака в начално положение. Мисля, че беше казано и двете движения да се изпълняват с еднаква сила. Няколко пъти с единия крак, после с другия..

2. Започнете с дясна ръка. Китката се извива под 90 градуса назад. Пръстите сочат навън. Удар напред с основата на дланта. Лявата ръка остава над жизнените центрове (без да докосва тялото). Удари първо с едната ръка, после с другата.

3. Също като 2. Редуващи се удари.

4. Също като 2. Едновременно.

5. Започвате с дясна ръка. Китката се извива под 90 градуса назад. Пръстите насочени нагоре. Утряте пред лицето леко нагоре. Лявата ръка остава над жизнените центрове (без да докосва тялото). Удари първо с едната ръка, после с другата.

6. Също като 5. Редуващи се удари.

7. Започвате с дясна ръка. Китката се извива под 90 градуса назад. Пръстите насочени към противоположната страна. (т.е. пръстите на лявата насочени на дясно). Удар напред с основата на дланта. Лявата ръка остава над жизнените центрове (не докосва тялото). Удари първо с едната ръка, после с другата.

8. Също като 7. Редуващи се удари.

9. Започвате с дясна ръка от дясната страна на лицето (мисля на нивото на очите) дланта гледа напред, пръстите сочат на ляво. Замахвате с ръка по дъга отпред. В края на завъртането ръката е в положение сякаш държи поднос под главата, дланта гледа нагоре. Удар нагоре. Цялата серия се изпълнява като едно движение. Лявата ръка остава над жизнените центрове (не докосва тялото). Удари първо с едната ръка, после с другата.

10. Също като 9. Редуващи се удари.

11. Двете ръце се вдигат пред тялото, лактите са свити под 90градуса. Дланите извити също под 90градуса назад и гледат нагоре (сякаш държат два подноса). Двете ръце удрят странично (подлакътниците остават вертикално) навътре, към средата на тялото. Повторете няколко пъти.

12. Също като 1., но когато коляното стигне до гърдите, крака се изправя нагоре. После крака се връща обратно, останалото е като 1. Няколко пъти с единя крак, после с другия.

13. Въртене на раменете назад. Едновременно.

14. Врътене на раменете напред. Едновременно.

15. Двете ръце свити в юмруци, като в прегръдка пред гърдите, дясната отгоре (десния юмрук е над левия лакът и обратно). Изпълняват се къси удари с лактите настрани, като се включат мускулите на гърдите. Мисля, че трябва да изпълните няколко удара първо с дясна ръка отгоре, после да смените ръцете и също толкова удара с лява отгоре.

16. Начална позиция на ръцете като в 15. Ръцете в тази позиция се вдигат нагоре и се свалят обратно, сякаш напомпвате, включвате и мускулите на гърдите.Сменяте положението на ръцете като в 15. и помпите още толкова пъти.

17. Краката изпънати на постелката. Десния крак се поставя от външната страна на левия, колко е възможно нагоре към бедрото. Стъпалото се плъзга по пода надолу и нагоре с еднаква сила. Няколко пъти с единия крак, после с другия.

18. Дясната ръка пред дясната част на лицето дланта гледа напред, пръстите сочат на ляво. С усукващо движение на дланта напред се хваща нещо. Ръката се свива в юмрук, дланта обърната като в началото. До тук движението се изпълнява без паузи. Удар надолу с лакът. Лявата ръка е над левия жизнен център (без да докосва тялото). Няколко пъти с едната ръка, после с другата.

19. Също като 18. Последователно с всяка ръка.

20. Също като 18. Едновременно с двете ръце.

21. Дясната ръка пред дясната част на лицето дланта гледа напред, пръстите сочат на ляво. С усукващо движение на дланта напред се хваща нещо. Ръката се свива в юмрук, дланта обърната към тялото. Удар нагоре. Изпълнява се без паузи. Лявата ръка е над левия жизнен център (без да докосва тялото). Няколко пъти с едната ръка, после с другата.

22. Също като 21. Последователно с всяка ръка.

23. Също като 21. Едновременно с двете ръце.

24. Ръцете свити в юмруци встрани от бедрата. Повдигате юмруците към гърдите. Бутате (прилича повече на удар) напред и нагоре по диагонал. В края на движението ръцете са изпънати, а юмруците са на нивото на талията. Сваляте ръцете надолу в начална позиция. Едновременно.

25. Началото като в 24. Ръцете изправени, вдигате ги нагоре на линията на кръста, свивате ги към гърдите, извън тялото. Бутате/ удряте надолу до началната позиция. Едновременно.

26. Краката изпънати на постелката. Поставяте дясното стъпало от вътрешната страна на левия колкото е възможно по-близо до слабините. Движите стъпалото надолу, нагоре по протежение на крака с еднакво усилие в двете посоки. Стъпалото остава на пода. Първо няколко пъти с единия крак, после с другия.

Краката управляват жизнената сила

Цялата серия започва и завършва с „филиращ” пас, който изпълнявахме когато Нури казваше „BACK”. Същият пас се повтаря след всяко движение с крака.

BACK: повдигате стъпалата (като в Бягащия човек №9) и ги държите тако докато преброите до 20.

Забележки към руския текст:

1. Серията от паси за „Неправене: Бягащия човек”, „Непреклонно Намерение” и „Краката управляват жизнената сила”, показани на семинара в Помона-98, съществено се различават от първоначалните серии, показани на семинара в Лос Анджелис през 1997г.

Както заявиха от Клиъргрийн, Помонските серии за Неправене са по-точна версия на магическите паси за Неправене на магьосниците от Древно Мексико (виж поста от бюлетни а на Карлос Кастанеда от 16. Ноември 1997г – преведен е във форума).

2. Изхоно положение: легнали по гръб, краката изправени, ръцете покрай тялото (или на жизнените центрове). Пръстите на краката по време на изполнение на пасите винаги сочат нагоре!

Всички паси започват от дясната страна, т.е. или с дясна ръка или с десен крак. Всеки пас в поредицата се изпълнява няколко пъти отначало за дясната страна, а после няколко пъти за лявата. Между пасите задължително ПРАВЕТЕ ПАУЗИ от няколко секунди до няколко минути, за да се усети „ЗАТИШИТЕ във ВЪЗПРИЯТИЯТА”

3. Серията за Неправене може да се изпълнява не само в легнало, но и в седнало и във всякаква друга удобна поза. Главното е гърбът да е изправен.

4. Цялата серия започва и завършва с особен „филиращ” пас:

Back! (Назад!), при него рязко свиваме пръстите на краката към себе си, едновремено напрягаме краката така, че петите да не доконват пъда. Поддържама повдигнатите стъпала докато броим до 20 и после се отпускаме. Това движение се изпълнява след всяко движение на краката в тази серия.

1. "Vertical Leg" Повдигате стъпалата (пръстите се изтеглят назад, краката напрегнати така че петите да се повдигнат от постелката). Повдигате десния крак колкото може нагоре. Насочвате пръстите и на двата крака напред. Започвате да броите. Десния крак се връща в нормално положение. Последователно.

2. "Stirring Energy from the Navel to Above the Head with Two Fists" Двете ръце свити в юмруци, дланите обърнати към тялото и на нивото на слънчевия сплит. Десния юмрука нанася удар нагоре пред лицето, левия надолу в областта на пъпа. Лявата ръка остава с длан към тялото, дясната се завърта с длан напред когато стигне пред лицето. Последователно.

3. "Drawing Lateral Circles on the Stream of Awareness" Започвате с десен крак леко повдигнат нагоре. Изпълнявате външни кръгове с целия крак като в синхрон въртите стъпалото от глезена. Изпълнявате няколко кръга после сменяте посоката на кръговете и изпълнявате вътрешни кръгове. Повторете серията с левия крак.

4. "The Edge of the Knuckle Punch Rips the Area of the Center for Decisions" Пръстите свити през втората става (като в пас 9 от Горещата серия). Започвате с дясна ръка и изпълнявате разрези по дъга покрай линията разделяща двете тела. Редувате ръцете.

5. Съща позиция като в №4, но двете ръце се движат едновременно. Започвате с дясна ръка отгоре, изпълнявате няколко пъти, после с лява ръка отгоре същия брой пъти. (в руския текст се казва, че този път разрезите започват с ръце пред лицето).

6. "Rubbing the Glow of Awareness on the Front of One Leg, and Gathering it with a Lateral Swing of the Other Leg" Повдигате десния крак. Започвате със стъпало над пръстите на левия крак. Издърпвате десния крак над левия сякаш размазвате енергия със стъпалото. След като стъпалото стигне максимално високо, по дълга десния се изнася максимално на дясно като се изправя, после се връща в положение над пръстите на левия крак. Няколко пъти с десния, и ощо телкова с левия.

7. Дясна ръка свита в юмрук. Изпълнява къс мушкащ удар напред с включване на мускулите на ръката, гърдите и корема. Лявата ръка остава над жизнените центрове (без да докосва тялото). Няколко пъти с дясна ръка, после същия брой с лява.

8. Същия пас като №7, но ударите се нанасят с редуващи се ръце.

9. Същия пас като №7, но ударите са едновременно с двете ръце.

10. Прехвърляме десния крак от външната страна на левия колкото е възможно по-нагоре до бедрото, после го връщаме обратно. Няколко пъти с единия крак, после същия брой с другия.

11. Дясна ръка свита в юмрук, дланта гледа на ляво, удари напред на нивото на рамото. Лявата ръка е над жизнените центрове (без да докосва тялото). Няколко удара с дясна ръка, после с лява.

12. Също като №11, но двете ръце удрят едновременно.

13. Ръцете свити в юмруци и кръстосани пред гърдите, юмруците са над раменете (без да ги докосват). Ръцете едновременно замахват и удрят с гърба на юмруците (в края юмруците са малко над нивото на едностранното рамо). После юмруците се завъртат и удрят надолу с кокалчетата в областта на бедрата. Повторете няколко пъти.

14. Ръцете са разположение като в №13. Десният юмрук нанася удар по дъга със задната страна в проекцията на центъра за решения. Няколко удара с едната ръка, после с другата.

15. Също като №14, но с редуващи се ръце. За да го направите е много важно да завъртате тялото при удара. (В руския текст ръцете просто сменят положението след всеки удар.)

16. Започвате с дясна ръка свитя в юмрук. Лява ръка над жизнените центрове (без да докосват тялото). Нанасяте удари надолу покрай бедрото с кокалчетата на десния юмрук. Нанасяте няколко удара с дясна ръка после същото движение с лява.

17. Също като №16, но двете ръце нанасят удари едновременно.

18. "A Lateral Strike to the Area of the Thighs" Ръцете свити в юмруци и кръстосани в областта на слънчевия сплит и пъпа. Дланите обърнати към тялото. Двете ръце нанасят удари с гърба на юмруците встрани на едноименните бедра.

19. Стъпалата се придърпват в областта на слабините, коленете изнесени встрани, пръстите на стъпалата също гледат встрани. Нанасят се удари напред със стъпалата. (жабешко ритане)

За следващата група удари трябва да си представите, противник пред вас. Всички паси без последните два се изпълняват последователно за всяка страна.

20. Дясна ръка свита в юмрук. Нанасят се удари по дъга в областта на слепоочията на противника. Дланта гледа надолу (към краката).

21. Ръцете свити в юмрук нанасят последователно удари с меката част на юмрука по челото на противника.

22. Ръцете свити в юмруци встрани от тялото, гърба на юмруците обърнат към лицето. Удара се нанася напред със завъртане на юмрука около китката. В края на удара дланта гледа на ляво. Първо удря дясна ръка.

23. Ръцете свити в юмруци. Дясна ръка от позиция над лявото рамо нанася удар с гърба на юмрука по дъга в областта на брадата на противника. Последователно.

24. Ръцете свити в юмруци. Дясна ръка на нивото на главата, основата на юмрука гледа на дясно. Удар по дъга в областта на врата или ключицата на противника с меката част на юмрука.

25. В следващия удар участва ръката и подлакътника. Ръцете свити в юмруци разположени някъде над главата. Удара се нанася с меката част на юмрука и подлакътника в областта на лицето на противника.

26. Двата юмрука са разположени над корема. Нанасят се удари с гърба на юмруците по дъга към брадата на противника. В края юмрукът е завъртян в посока към краката.

27. Също като №23 но удара започва от лявото рамо и се нанася с меката част на юмрука.

28. Ръцете свити в юмруци, дясната ръка над лявото рамо с длан обърната към тялото (без да го докосва). Ударът е с гърба на дланта в областта над дясното бедро (в края на удара гърба на юмрука е насочен на дясно). Ударите се нанасят в синхрон.

29. Лявата ръка над левите жизнени центрове (без да докосват тялото), дясната ръка в юмрук отдясно с длан обърната към главата. Удар в коремната област на противника.

30. Също като №29, но удрят двете ръце едновременно.

31. Стъпалата придърпани в областта на слабините (като при жабешки удар). Удар със страничната част на стъпалото на десния крак надолу. В края пръстите на стъпалото насочени наляво, левия крак леко се повдига нагоре за да балансира удара.


You are here » Форум Кастанеда » Семинари: спомени, лекции и бюлетини » Помона 1998 - Паси за неправене „Магически код” (Sorcerer's Code)