Отчет за семинара в Мексико 1999 г.

From: Vasily Kushnerov kushgek@yahoo.com
Subj: [rtml] Мексика(часть первая)
From: byron.z@vergin.net

Уважаеми практикуващи тенрегрити! Това е отчет за семинара в Мексико.

Изглежда завинаги ще запомня този семинар от първия до последния изпълнен от нас пас. Всъщност това е един и същ пас, силно напомнящ „описване с ръце на остър ъгъл между краката №45” от Уестудската серия. Единствената разлика е в това, че започнахме този магически пас от положение, при което ръцете са днигнати нагоре във формата на буква V, пръстите насочени към небето, после се сгъваме от тазобедрените стави, рисувайки голяма буква V, острият ъгъл на която е насочен към точка намираща се по средата между петите, после докато издишваме се връщаме в изходна позиция.

Причината, поради която този пас ми се струва ключов за целия семинар, се състои в това, имах усещането, че в течение на всичките тези дни ние събирахме енергия, разсипана в областта на пръстите на краката и петите и после по някакъв начин, издигахме светлината на осъзнаването нагоре, като насищахме с нея цялото тяло (В крайна сметка такива бяха моите усещания).

След няколко топли приветствия, Майлс каза, че за него е чест да бъде в Мексико и да изпълнява заедно с нас паси. Той каза, че семинарът в Сан Диего е създал енергиен взрив и че там присъствало ново настроение на трезвост у практикуващите от цял свят. Маса практикуващи вече са преминали енергийно границата на културните и географски ограничения.

Той бил много въодушевен и каза, че Мексико е идеално място за този семинар, че енергетиката на това място може да ни помогне да извършим абстрактния полет. Ние осъществяваме съвместно сънуване и пасите, които ще правим ще бъдат сънуване специално за Мексико. Той каза, че трябва да възнамеряваме себе си в бъдещето, като формираме наметало на увереност.

Както казваше нагуалът: „Тук няма жертви, време е за освобождаване – сега и тук”.

Разучихме формата. Всички паси, са били извадени от Вътрешното мълчание, Прегледа и Сънуването. В първата част на разучаването съчетавахме паси от танца на Силвио Мануел с движения от вътрешното мълчание, Уестудската серия. Последователността бе следната:

45. Очертаване на остър ъгъл с реце между краката (тук и по-нататък следва Уестудската серия). Тялото започва от положение, в което ръцете са вдигнате нагоре във форма на буквата V, пръстите са насочени към небето, после се навеждаме от тазобедрените стави и рисуваме голяма буква V, острият ъгъл на която е насочен в точка посредата между петите, после докато издишваме се връщаме в изходна позиция. Правим го веднъж.

38. Плашило във вятъра с прегънати надолу ръце (ръцете се колебаят три пъти).

39. Плъшило във вятъра с вдигнати нагоре ръце (веднъж нагоре, веднъж надолу, когато ръцете слязат долу трябва да сме издишали целия въздух), ръцете са на кръста и изпълняваме.

37. Описване на полумесец с всяко стъпало. Левият крак минава отпред, после рисува полугръг назад, тежестта се пренася на левия крак и дясното стъпало също рисува полукръг назад. После десния – полукръг напред, тежестта отново е на десния, отново полукръг с левия напред и повтаряме още веднъж цялата серия, завършваме като връщеме левия крак в изходна позиция, в линия с десния.

Първи пас от Силвио Мануел. Започваме като се завъртаме на върха на левия крак така, че вътрешната страна на петата да извърши рязко движение напред обратно на часовниковата стрелка, при това целия ляв крак се завърта наляво заставайки под ъгъл от 90 градуса спрямо десния крак. Движението бе описано като „драсване на клечка”, затова петата остава да контактува през цялото време със земята. Изпълняваме движението бързо като придвижваме двете пети общо три пъти: лява, дясна, лява. Пауза. Дясна, лява, дясна.

41. Въртене на китките така, че (клюнът на птицата) да се движи от тялото напред, към тялото, от тялото. Следвайте с поглед пръстите. Следващият пас е от танца на Силвио Мануел.

Стъпалата са в положение на буква Т. Тежестта се пренася на носа на предния ляв крак, на петата на задния десен, после отново на на пръстите на предния ляв. После правим стъпка така, че десния крак да стане преден и повтаряме поредицата от движения. Повтаряме това общо шест пъти (общо шест стъпки), като при това правим пълен кръг обратно на часовниковата стрелка (Аз го усещах като ритъм от стъпки 1,2 И стъпка 1,2 И стъпка и т.н.). И в същото време изпълнявайки това движение с краката, с ръцете изпълняваме пас „43. Т-образна енергия на ръцете.” С всяка крачка ръцете сменят направлението.

Сега същите движения, но в обратен ред:

№41, СМ №1, №37, №39, №38, №45.

Беше отбелязано, че пасите от Вътрешното мълчание са били „любими паси” на Тайша. Особено в моменти, когато умът и е бил изпълнен със съмнения, тя събирала всичките си страхове, съмнения и грижи, набутвала ги в една голяма светеща топка и после изнасяла тази топка извън границите на мястото където практикувала Тенсегрити. По такъв начи това и помагало да постигне състояние на вътрешно мълчание.

Следващата изпълнена от нас форма бе Мъжествеността с партньор, по начин както е била изпълнявана на предния семинар.

Тази форма принадлежала на Нагуала Лухиан. Когато Карлос изпълнявал тази форма, той започвал да осъзнава енергийното тяло на Лухиан. Тези движения освен това са били изпълнявани от двама партньори с маски (по този начин личностите не били въвличани в изпълнението).

Следващата форма, която правихме бе продължение на Вътрешното мълчание. Този път изпълнявахме паси от Прегледа. Те се правеха с партньор от същия пол (те могат да се изпълняват и самостоятелно). Ритъма за всеки пас – брои се до четири (1,2,3,4).

Последователността е следната.

13. Оформяне торса на енергийното тяло – започва се с лява ръка на всеки от партньорите едновременно, изпълняват се по четири пляскания по енергийното тяло на нивото на раменете, гърдите и таза. (Наблюдавате ръката на партньора). Повтаряме същото но с дясна ръка. (Ритъм 1,2,3,4).

14. Потупване на енергийното тяло. Удряме с лява ръка, дясна, лява, дясна (броим 1,2,3,4).

24. Прозорец на прегледа. Когато изпълняваме прозореца, се накланяме наляво, надясно, наляво, надясно (ритъма 1,2,3,4). Между наклоните се връщаме в неутрална (вертикална) позиция. При изпълнението на наклоните, партьорите застават в кръстосани позции, но при това вниманието трябва да следи движенията на партрьора.

5. Пренасяне на енергия до центъра на решения от средата на тялото. Когато лактите се движат нагоре-надолу, коленете се свиват така, че движението в резултат да напомня разтварящ се и събиращ се акордеон. Ритъмът е същия. Лява и дясна ръка се поднасят към V-областта – 1,2; Лактите се движат надолу-нагоре – 3,4.

6. Пренасяне на енергия до центъра на решения от областта на раменните лопатки. Изнасяме лактите на лявата, дасната, лявата дясната ръка (1,2,3,4).

17. Оформяне на петите и прасците на енергийното тяло. Лява, дясна, лява, дясна.

18 Оформяне коленете на енергийното тяло. Ляво, дясно, ляво, дясно. (Винаги само вътрешни кръгове).

19. Оформяне на бедрата на енергийното тяло. 1)Надолу – вдишване; 2)нагоре – издишване; 3)надолу – вдишване; 4)нагоре – издишване.

Повтаряме всички горни паси, но броим до 2.

Съставяне на карта на тялото

Следващата серия паси принадлежи на Нагуала Елиас. Той бил сънувач и можел да пътува в други светове и да донася със себе си различни странни предмети. Карлос каза, че Нагуалът Елиас пътувал „из депата на безкрайността”

Той освен това живеел на две места (в Северно и Южно Мексико) едновременно. Той можел да прави това, защото съвършенно владеел своя дубъл.

Тези осем движения, получили название „Съставяне на карта на тялото”, се изпълнявали от Нагуалът Елиас преди сънуване. Те събуждат центровете в стъпалата, кокалчетата, глезените, коленете, по цялото протежение отдолу до горе до седалището. Левия крак от пръстите до коляното представлява своего рода пипало (чувствителен огран на насекоми и др.), способно непосредствено да възприема енергията.

На този стадий е много важно да изследваме, усещаме, откриваме и използваме тези центрове без предубеждения.

За изпълнението на тези движения трябва да си снемете обувките и чорапите.

1.а) Седим на пода, изправени. Краката свити, пред тялото. (Пасите се изпълняват последователно с всеки крак). Масажираме цялата повърхност на стъпалото като използваме палеца и останалите пръсти на ръката. Може също да се използват и двете ръце, за да се обработват едновремено и горната и долната повърхност.

б) Притискаме основата на всеки от пръстите, после разделяме пръстите един от друг (разтваряме ги настрани един от друг).

2.а) Изпълнява се в седнало положение върху постелка, изправени, седалищните мускули осигуряват добре уравновесена позиция. Краката изправени.

б) Напрягаме изправените пред тялото крака така, че петите се повдигат над земята, а мускулите на прасците се напрягат. Пръстите на краката са напрегнати и разтворени колкото е възможно настрани, да заприличат на разтворено ветрило. (Оста на ветрилото е в областта на вдлъбнатината на стъпалото). Напрежението се поддържа докато преброим бавно до 15, изследваме усещанията си.

в) За „съставянето на картата” леко почукваме с пръсти по стъпалата, глезените и коленете като се придвижваме отдолу-нагоре.

г) Повтаряме цялото упражнение 3 пъти.

3.а) Започваме от положение седнали, двата крака са изправени. Убеждаваме се, че седалището е отпуснато. Насочваме пръстите на двете стъпала напред от тялото, като напрягаме сухожилията придърпващи стъпалата и коленете.

б) Сгъваме единия крак и поставяме ходилото близо до чатала. (Стъпалото е в пълен контакт с пода, така, сякаш стоите на него). Напрягаме още веднъж сухожилията повдигащи стъпалото и коленете на изправения крак, като насочваме пръстите напред. След всяко напрягане изпълняваме обратното движение, при което пръстите се насочват към тялото, а мускулите на прасците са напрегнати. Правим го три пъти.

Обхващаме изправения крак в областта на кокалчетата и с издишване отпускаме тялото да легне върху крака, като в същото време пръстите на изправения карк са насочени напред. Поддържаме напрежение докато преброим до 15.

г) Отпускаме се, като позволяваме на пръстите да сменят посоката, сега те отново гледат към тялото. Отново се напрягаме, издишваме и броим до 15.

д) Съставяме карта на тялото като почукваме с пръсти по линията на крака, свързваща кокалчето с коляното. Изпълняваме всичко по три пъти с всеки крак.

На това място всички станахме и използвахме левия си крак като „антена”, за да видим енергията в залата. (Аз се въртях на десния си как, като изследвах пространството около мен, за чувствителен инструмент използвах оголения глезен на левия крак.)

Препоръчаха ни след съставянето на карката на тялото да се опитаме да изследваме енергийното пространство на мястото, в което прекарваме нормално своя ден. Беше отбелязано, че това е първия път, когато толкова много практикуващи предприемат опит да „видят” енергията, като използват за целта левия си крак!.

4.а) Докато седим на постелката, свиваме двата крака така, че стъпалата да гледат едно към друго и да са близо без да се допират. (позиция на прегледа). Притискаме и масажираме сухожилията между кокалчетата и коленете. Опитваме се да освободим цялото напрежение в тази област, (например ахилесовото сухожилие на задната страна на прасеца).

б) Съставяме карта на разполжението на енергийните центрове, като почукваме с пръсти по линията от стъпалото към коляното. После на вдишване хващаме енергията от областта на тези центрове и на издишване размазваме/втриваме енергията в десния жизнен център. В същото време когато поднасяме енергията към жизнения център, тялото се усуква в талията по посока на центъра, в който се втрива енергията т.е. надясно. Повтаряме цялата последователност отляво.

5.а) Този пас се нарича „Движение в потока на Океана на осъзнаването”. Започваме движението от положение с изправени крака и изправено тяло. Краката се свиват и заемат положение, в което стъпалата гледат едно към друго и са едно до друго леко докосващи се. Меко притискаме с пръстите на ръцете в областта на сухожилията на кокалчетата, като в последния пас от серията за Намерението. Лактите притискат вътрешната страна на коленните стави.

б) Дълбоко издишваме и навеждаме главата към гърдите, гръбначния стълб се извива като придава на тялото форма на топка, при това увеличаваме натиска върху сухожилията и го поддържаме такъв през целия период на издишването.

в) На издишване тялото се извива в обратно направление, главата леко се обръща назад, гърдите се откриват, кръста леко се изнася напред. Пръстите отслабват натиска върху сухожилията. Вдишване и издишване съпровождани с поклащане на тялото съответно напред-назад, съвпадащи с прилива и отлива на вълните в Океана на осъзнаването.

6. Лежим по гръб, краката изправени.

а) Потапяме върха на левия крак в Потока на осъзнаването.

б) подхвърляме енергия нагоре към областта на левите кокалчета, веднага след това придвижваме енергията високо нагоре, сякаш караме велосипед назад.

в) Когато двата крака заемат вертикално положение, с двете ръце захващаме енергията в областта на кокалчетата, глезените, коленете и бедрата и я втриваме в двата жизнени центъра. (краката остават отпуснати във вертикално положение).

г) Съставяме карта, като почукваме центровете по предната и задна повърхност на краката от стъпалата до таза.

д) Отпускаме стъпалата на пода, спокойно движим главата толкова дълго колкото сметнем за необходимо. Използваме това положение за преглед.

7.а) Подгъваме единия крак под таза толкова дълбоко, че да може да бъде хванат от другата страна. Другия крак е изправен, лежим по гръб.

б) Сгънатия крак остава напрегнат, вдишваме дълбоко и издишваме докато преброим до 15.

в) двете ръце се изправят натрани и оттам (както в №6. Пренасяне на енергия до центъра на решения от областта на раменните лопатки от Уестудската серия) се насочва към средата на тялото . Пръстите на двете ръце дълбоко се врязват в областта под пъпа. Вдишваме и издишваме докато преброим 15-15, като поддържаме равномерен натиск на пръстите.

г) Пръстите се вдигат нагоре и застават около гърдите, поставят се между ребрата. Докато вдишваме броим до 15, пръстите помагат на разширението на гръдния кош, а при вдишване свиват гръдния кош.

д) Съставяме карта на центровете от тялото, като почукваме с пръсти по бедрото на сгънатия крак отдолу–нагоре.

е) Хващаме енергията на сгънатото бедро с едноименната ръка, като свиваме пръсти в юмрук.

ж) Свития крак се изправя като описва широк кръг навън – напреко през цялото тяло, ляга на този крак, който е бил изправен по време на целия пас, заставайки от другата страна на тялото на нивото на талията или по-високо.

з) Свитата в юмрук ръка, втрива енергията в енергийния център от едноименната страна.

8.а) Лежим по гръб, двата крака са изправени. Свиваме единия и поставяме стъпалото плътно до чатала, като постигаме пълно съприкосновение на ходилото с пода.

б) С тласък повдигаме изправения крак нагоре във вертикално положение, колкото е възможно по-изправен, като използваме другия крак за опора. Използваме за целта също и ръката от страната на повдигнатия крак, като я поставяме на талията.

в) Изправяме крака колкото е възможно, пръстите са насочени нагоре към небето, всичко това е съпроводено с дълбоко издишване. За миг разхлабваме крака, леко свивайки го в коляното. После отново напрягаме и изправяме крака, този път пръстите сочат по посока на очите, постигаме максимално напрежение в крака. Вдишваме като броим до 15.

г) Съставяме карта на тялото, като почукваме по предната и задна повърхност на крака по цялото протежение от петите до таза. Поддържайки крака изправен го спускаме и поставяме на хълбок, като по този начин откриваме слабините. После като продължаваме да рисуваме с изправения крак широк кръг, го пренасяме от другата страна на тялото примерно на нивото на тялията или по-високо.

(Другия крак сега е сгънат и коляното допира пода.) Двете рамене остават притиснати към пода, като по този начин се постига силно напрежение в областта на талията. За да подпомогнем усукването на гръбначния стълб, ръката противоположна на изправения крак хваща гребена на тазобедрената кост и я тегли. Вдишваме дълбоко и равномерно до 15, запазвайки напрежението.

д) Със свободната ръка почукваме областта на бедрата и седалището на напрегнатия крак по кръгово концентрични траектории.