Los Angeles, Pomona, януари 1999 - част от изпълняваните паси

Стойка на война

1. (Изчистване на връзката с намерението) Dusting One's Link to Intent (1-ви пас от Видео 3), Протягаме лявата ръка с длан нагоре. С дясната ръка на лявото рамо помитаме два пъти с външната страна на дланта по посока на лявата ръка. – напред, назад. Протягаме дясната ръка и повтаряме движението.

2. Събираме дланите и енергично ги трием една в друга. После с вдишване изтриваме с длани лицето, главата, задната част на врата, сякаш сваляме невидима маска от лицето.

3. С издишване изтръскваме енергията от ръцете надолу.

4. Енегично разтърсваме китките, за да получим усещане за звука “бъзззз” (инструктурите казаха, че така се възприема енергийното тяло...) После спираме за миг, за да усетим вибрацията в ръцете. По същия начин разтърсваме левия крак, после десния.

5. Въртене на тялото на пръстите на стъпалата 1-ви пас “Раздвижване на енергията със стъпала” от серията за намерението. Петите изобщо не докосват пода. Дланите обърнати една към друга, ръете се движат напред назад на нивото на жизнените центрове. Повтаряме толкова пъти колкото решим, после ...

6. Включваме тялото.

7. Правим 3 стъпки наляво, като пренасяме тежестта на тялото от петите на пръстите, като раздвижваме енергията. (“3. Завъртане на енергия чрез странично плъзгане на стъпалата” от серията за намерението) После правим 3 движения на дясно. Ръцете се движат като в №5.

8. Повдигаме петата от земята, като протягаме противоположната ръка напред (“4. Смесване на енергия чрез удряне на петите в пода” от серията за намерението). Започваме с лава пета. Повтаряме 2 пъти, после още три пъти за всяка страна.

9. Загребваме енергия със стъпалата към противоположния крак. Ляво/ дясно (6-и пас от Намерението).

10. Повдигаме крака като го сгъваме в коляното, после хващаме с двете ръце енергията повдигната от стъпалата и я пренасяме към жизнените центрове. Вляво/ вдисно (10-пас от Намерението).

11. С лявото коляно нанасяме удар надясно, тялото и ръцете се завъртат наляво. Едновременно леко се завъртаме върху пръстите на десния крак наляво, като подпомагаме движението. Повтаряме от другата страна (7-и пас от Намерението).

12. Завъртаме цялото тяло, хващаме с дясната ръка енергия около лявото тяло, изтегляме свития юмрук обратно надясно, после нанасяме удар с дясна ръка наляво и надолу, като едновременно повдигаме лявото коляно. Тялото се усуква от кръста.

Повтаряме за другата страна (променен „25. Хващане на енергия от раменете и разбиването и над жизнените центрове” от Горещата серия).

13. С вдишване хващаме с ръце коленете. С издишване изнасяме левия лакът напред. Вдишваме. С издишване изнасяме десния лакът напред (18-и пас от Намерението).

14. Преместваме свитите юмруци на ръцете към надбъбречните жлези. Движим юмруците последователно нагоре надолу, почти като в серията за намерението (17-пас), само че не въртим ръцете. 3 пъти.

15. Описваме с ръце полукръгове на нивото на раменете. Започваме с лява, после дясна, лява, дясна (22-и пас от Намерението).

16. Изпълняваме 3 тласъка с ръце. Лява-дясна-лява (24-и пас от Намерението).

17. Преместваме лявата ръка пред себе си върху дясната, като едновременно вдишваме. Завъртаме тялото наляво, като изнасяме лактите встрани и идишваме. Вдишваме. На издишване помитаме с глава 3 пъти. (23-и пас от серията за намерението).

18. Повтаряме №16.

19. Повтаряме №17 за дясната страна.

20. Юмруците кръстосани в китките пред тялото с длани навътре, лявата отвътре. Завъртаме ръцете около китките така, че дланите да гледат навън. С издишване изнасяме лявото рамо, после дясното. Вдигаме ръцете над главата.

С издишване описваме голям кръг с ръцете пред тялото по часовниковата стралка, като навеждаме тялото.

С разко издишване разкъсваме кръга, подлакътниците отиват встрани. Кръстосваме ръцете пред себе си и като се навеждаме втриваме с длани енергията в жизнените центрове дясната над далака, лявата над черния дроб (пас 30 от Намерението).

21. С вдишване замахваме с лявата ръка горе-вдясно и хващаме енергия. С рязко издишване движим ръката наляво. Вдишваме и описваме с ръката кръг назад, едновременно повдигаме лявото коляно. С издишване втриваме енергията в лявото тяло: от левия жизнен център към левия бъбрек. Същтото с дясна ръка, но кръга е напред (видоизменен 32-и пас от Намерението).

22. Скачаме наляво и загребваме енергия от долу. Разпределяме енергията в лявото тяло от корема към гърба. Повтаряме вдясно. (видоизменен 26-и пас от Намерението).

23. Скачаме наляво, загребваме енергия отгоре. Разпределяме я в лявото тяло. Повтаряме от дясно (видоизменен 34-и пас от серията за намерението).

24. Затваряне.

Стойка на война - променен вариант

Подготвителни движения (препоръчват се за сутрин и за начало на заниманията през деня)

1.-8. - като в горния вариант.

9. Изпълнаваме „6. Събиране на енергия със стъпалата и придвижването и нагоре по вътрешната страна на крака” – ляво, дясно.

10. Изпъълняваме „10. Издигане на енергия от стъпалата” – ляво, дясно.

11. Изпълняваме веднъж „7. Раздвижване на енергия с коленете” ляво, дясно, със завъртане около пръстите на стъпилия крак.

12. Завъртаме цялото тяло, хващаме с дясната ръка енергия около лявото тяло, изтегляме свития юмрук обратно надясно, после нанасяме удар с дясна ръка наляво и надолу, като едновременно повдигаме лявото коляно. Повтаряме за другата страна, после повтаряме целия цикъл още веднъж.

13. С вдишване хващаме с ръце коленете. С издишване изнасяме левия лакът напред. Вдишваме. С издишване изнасяме десния лакът напред („18. Придвижване нагоре на енергия за бъбреците”).

14. Вдишваме дълбоко докато ръцете преминават отзад, за да изпълним „17. Въртене на енергия над бъбреците” 3 пъти.

15. Изпълняваме „22. Пълукръг от енергия”, ляво-дясно-ляво. Дясната ръка започва след като лявата ръка със стегната китка е напълно завършила своя полукръг. Изпълнява се бавно.

16. Веднага изпълняваме „24. Отместване на енергия с тласъци на плешките”, дясо-ляво-дясно.

17. Веднага преместваме ръцете пред гърдите в позиция за „23. Раздвижване на енергия около врата”, дясна длан отгоре, завъраме се наляво и изпълняваме три помитания с глава. После изпълняваме „24. Отместване на енергия с тласъци на плешките”, ляво-дясно-ляво, и завършваме „23. Ръздвижване на енергия около врата” отдясно.

18. Веднага започваме „30. Събиране на енергия от предната част на тялото, точно над главата” (познато още като „Прочистване на дробовете”)

19. Изпълняваме една поредица от „32. Смесване на енергия отляво и отдясно.”, ляво после дясно. Вдишваме когато ръката замахва и хваща, издишваме при издърпване на юмрука, вдишваме докато ръката рисува кръга, а коляното се вдига, издишваме при спускане на крака.

20. Скачаме наляво и загребваме енергия от долу. Разпределяме енергията в лявото тяло от корема към гърба. Повтаряме вдясно. („26. Досег до енергията, раздвижена под коленете”)

21. Скачаме наляво, загребваме енергия отгоре. Разпределяме я в лявото тяло. Повтаряме от дясно („34. Взимане на енергия над главата”).

22. Затваряне.

Раздвижване на енергията на лявото и дясното тела

Следващите правила важат за изпълнението на всички движения, основани върху Горещата серия. Тези паси са насочени към енергия диск, който се простира от под гинеталите до горната част на белите дробове.

a. левия крак се плъзга, десния прави обикновена крачка,

b. левия юмрук е свободен, десния напрегнат,

c. движенията започват отляво,

d. всички движения от лявата страна са бавни и плавни, от дясната – бързи и резки,

e. ударите с лявата ръка се нанасят в долния край на диска. Дясната ръка удря – в горния.

f. Когато лявото коляно се вдига, стига до долната част на диска – гърбът е извит, а стъпалото увисва свободно за няколко секунди. Когато дясното коляно се вдига, отива максимално нагоре, а пръстите сочак към земята.

g. не трябва да се пресича централната линия, разделяща дясното и лявото тяло,

h. пасивната страна практически е неподвижна,

i. вниманието е съсредоточено върху пасивната страна,

j. всички движения се изпълняват и за двете страни.

1. С лявата ръка изпълняваме много бавно два кръга навътре на нивото на талията и ги разсичаме с гърба на дланта, като едновременно плъзгаме вляво левия крак. Десният го следва. (видоизменен 1-и пас от Горещата серия). Повтаряме паса за дясната страна, но по-бързо. Ударът е съпроводен с рязко издишване, десният крак с отчетлива стъпка встрани се връща в начална позиция.

2. Изпълняваме два кръга навътре с лявата ръка, като при предното движение. Докато пръстите бавно пробождат кръга с първия удар, левият крак се плъзга крачка напред (видоизменен 2-и пас от Горещата серия). На втория удар лакътя се изправя, като кара цялата ръка да вибрира. Когато дясната ръка пробожда първия път, коляното се вдига, пръстите сочак земята и на втория удар се прави крачка напред.

3. Левият крак и ръка изпълняват „3. Издигане нагоре на лявата и дясната енергия”, гърбът се извива докато кракът свободно се вдига, лявата длан гледа към коляното. Кракът прави крачка напред при сваляне. За дясно, коляното се вдига високо когато прави крачка напред.

4. Ръцете са вдигнати горе за „7. Висок удар с юмруци”. Левият юмрук е свободен и леко под хоризонта, деснияте стеггнат и в идеална позиция. Когато левия крак се плъзва напред, левият умрук нанася удар напред, без да пресича средната плоскост. Десният крак прави крачка едновременно с удара на дясната ръка напред.

5. Краката застават успуредно. Ръцете слизат на нивото на талията, подготвени за изпълнението на „8. Нисък удар с юмруци”. Когато левия лакет започва удара докосва корема, левия крак се плъзва и прави стъпка назад. Левият лакът се връща. Десния юмрук нанася удар напред, десния крак също прави стъпка назад.

6. Ръцете заемат форма на леопардови лапи и изпълняват „9. Колело, описвано с пръсти, свити в средните стави” – започваме с лява леко минаваща покрай лявото бедро. Гърбът при това се извива и тялото се усуква леко на дясно, лявата лапа бавно по дъга се вдига нагоре до позиция пред лицето. Дясната лапа описва енергично дъга от рамото докато лявата продължава към лявото бедро. Изпълнява се два пъти.

7. Следваме с очи лявата ръка, която описва два кръга от рамото и на третия изпълнява „11. Тласкане на енергия пред лицето с удар на юмрука нагоре”. Гърбът е извит, коляното повдигнато и юмрука спира до него. При свалянето левият крак прави стъпка напред. Завършваме отдясно с високо вдигане на коляното и стъпка напред.

8. С лявата ръка изпълняваме „13. Описване на два външни кръга от енергия и разсичането им на нивото на пъпа”, лявата ръка следвана с очи изпълнява един оборот и 2/3 назад, после бавно с вибриране стига до точка точно вляво от централната плоскост на нивото на слънчевия сплит, дланта гледа на дясно.

Левият крак се плъзга напред при удара на ръката. Дясната ръка прави бързи кръгове, а десния крак прави крачка напред без да се вдига коляното. Ударът е огледален на левия и мощен.

9. Лявата ръка изпълнява „14. Описване на два кръга от енергия встрани от тялото с изпънат показалец и среде пръст”. Пръстите на лявата ръка са свободни. Докато лявото коляно се вдига, тялото се извива, а пръстите загребват много надолу в лявата страна.

В края юмрукът е свободен, кокалчето на средния пръст изнесено напред, а позицията на юмрука е около коляното. Кракът прави крачна напред при слизане. Дясното коляно се вдига и движението се довършва за дясната страна.

10. Свободният ляв юмрук удря надолу встрани, дланта насочена напред, после бавно по дъга се вдига нагоре за „15. Раздвижване на енергия около слепоочията”. Юмрукът докосва слепоочието, гърбът леко се извива, после левият крак се плъзва напред, а юмрукът бавно по дъга слиза надолу и назад колкото е възможно зад лявото бедро, очите го следват. Дясната страна повтаря огледално, но мощно, със стъпка в момента на последния удар надолу.

Три дишания към Раздвижване на енергията

1. Пас 32 Поднасяне на дъха.

2. Пас 33. Придвижване на енергия от върха на главата към жизнените центрове чрез дишането.

3. Пас 34. Разтърсване на енергия с дишането.

Следва техниката Първо втренчване.

Първо втренчване

Отбележете, че по време на движението на очите главата остава неподвижна. Пасът може да се изпълнява както в стойка, така и в седнало положение.

Подготвителни движения

1. С палеца и показалеца леко издърпваме меката част на ухото отначало надолу, после навън няколко пъти. Дърпаме централната част на ухото, после горната част отново няколко пъти.

2. Поставяме палците зад ушите, останалите пръсти се разполагат на мистичните точки върху темето. С палците масажираме кожата зад ушите нагоре. После с рязко изтръскващо движение на ръцете ги изнасяме встрани над главата.

3. С палеца и показалеца теглим веждите започвайки от вътрешния край към слепоочията. Енергично трием палците един в друг, после разпределяме топлината по веждите от вътрешната част навън. Няколко пъти.

4. Енергично разтриваме един в друг показалците, после разтриваме с тях мястото от носа, по бузите, до слепоочията.

5. Трием едни в други горните краища на пръстите и с тях разглаждаме кожата по лицето – от бузите към слепоочията.

Втренчване

1. Тялото е отпуснато. Избираме с поглед точка на хоризонта право пред нас, после повдигаме погледа леко нагоре.

2. Втренчено гледаме точката над хоризонта. Широко отваряме очи, после плътно ги затваряме, после отново отваряме очи, но само на половина и съзерцаваме точката над хоризонта с мек поглед.

3. Въртим очи, отначало на дясно, после на ляво.

4. Наблюдаваме всичко без да въртим главата. Гледаме точката над хоризонта, после бавно провеждаме поглед по хоризонта до крайно ляво. Връщаме погледа в центъра, после завъртаме поглед надясно, после отново към центъра.

5. Погледът се движи от централната точка наляво и нагоре под 45 градуса. После по горния край преминава вдясно. После се връща в точката на хоризонта. Погледа описва триъгълник с върха надолу. Въртим очи на дясно няколко пъти, после на ляво. Вдигаме поглед право нагоре без да движим главата, после обратно. Отваряме очи, затваряме ги, мек поглед.

6. Навеждаме се, отпускаме глава надолу и издишваме. Отпускаме се и си почиваме. Изправяме се докато вдишваме.

7. Повдигаме сгънатите под 90 градуса лакти на нивото на раменете, (подлакътниците да са перпендикулярно на пода, лактите изнесени встрани, юмруците нагоре и без напрежение). Без да движим главата, преместваме погледа върху левия юмрук, после на левия лакът, връщаме го в центъра. Огледално от дясно.

8. Преместваме погледа в централната точка и с периферното зрение наблюдаваме левия юмрук, левия лакът, десния юврук, седния лакът.

9. Отпускаме ръцете и като продължаваме да гледаме хоризонта, възнамеряваме да ги видим така сякаш те все още са там.

10. Повтаряме №6. Само като въртим очи, наблюдаваме изпълнението на „4. Натиск нагоре и надолу” - от Горещата серия, за лявата страна, после за дясната.

Повтаряме като използваме само периферното зрение.

11. Повтаряме №6-9 като изпълняваме „5. Обръщане навътре”.

12. Повтаряме №6-9 като изпълняваме „5. Завъртане навън”.

13. Навеждаме се, пауза, изправяме се. Гледаме втренчено точката на хоризонта. Възнамеряваме точката да ни издърпа.

14. Откъсваме погледа от точката над хоризонта.

Смесване на енергията на лявото и дясното тела

Забележка: В следващите движения ръцете пресичат средната плоскост разделяща лявото и дясното тяло. Всички забележки към пас РАЗДВИЖВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА важат и за този пас. Т.е. всички движения на лявото тяло са плавни, а всички вдижения на дясното са бързи и резки, левия крак се плъза, десния прави отчетлива стъпка и т.н.

1. Лявата ръка изпълнява „17. Събиране накуп на необходимата енергия и разпръсване на ненужната”. Когато лявата ръка се върне до лявото бедро се прави пауза преди да започне дясната.

2. Лявата ръка и крак изпълняват „18. Натрупване на енергия в лявото и дясното тяло”, кракът се изнася само толкова, че да може да направи стъпка напред. Същото за дясната страна, но по-бързо.

3. Дясната ръка изпълнява „19. Събиране на енергия с едната ръка и разбиването и с другата ръка”, след бързия разрез през средата, левия крак бавно се плъзга напред докато основата на лявата длан бавно удря долния край на образуваното ядро.

(В тази версия, оформящата ръка стига само до там, че гърба на плоската длан да е близо до противоположната буза; ръгата се сваля надолу и навън и после изпълнява „разреза пред очите”, тогава другата ръка нанася удар.) После лявата ръка изпълнява движението, а основата на дясната ръка удря мощно напред в горната част на ядрото, едновременно се прави стъпка с десния крак.

4. Левият крак бавно се плъзга наляво под ъгъл от 45 градуса за „20. Събиране на енергия с ръце и крака”. Поклащаме се три пъти и вдишваме, после загребваме бавно три пъти. Скок и завъртане на 45 градуса надясно спрямо ОСНОВНАТА посока, Поклащаме се и загребваме три пъти много по-енергично с дясната ръка.

5. Лявата ръка започва „22. Събиране на енергия от едното тяло и разпръсването и в другото”, като левия крак се плъзга напред, Очите следват юмрука по пътя му назад, който се плъзва по корема. Десния крак прави стъпка, дясната ръка повтаря движението огледално но бързо.

6. Започваме „25. Хващане на енерия от раменете и разбиването и над жизнените центрове”, с нормална скорост и за двете страни. Дясната ръка хваща енергия от лявото рамо, после десният лакът се изтегля покрай корема назад зад дясното бедро, докато юмрука нанася удар леко надолу през левия жизнен център, лявото коляно раздвижва енергията като се вдига нагоре и надясно. Когато кракът се върне на мястото, движението се повтаря огледално.

7. Левият крака се плъзга напред, докато ръцете бавно се кръстосват за изпълнение на „26. Изтласкване на енергия настрани с лакти”, лявата ръка отгоре. Десния крак прави бърза стъпка напред едновременно с удара на ръцете встрани; ръцете бързо се кръстосват, заедно с крачка напред с десния крак, ръцете бавно удрят на страни, а левия крак се плъзга заедно с тях.

8. Левият крак се плъзга назад докато ръцете бавно се кръстосват за „27. Опсиване на два вътрешни кръга от енергия пред тялото и изблъскването им настрани”, лявата ръка е по-близо до тялото. Десния крак прави бърза стъпка назад едновременно с удар на страни с подлакътниците, ръцете бързо се кръстосват отново с бърза стъпка назад с десния крак, ръцете нанасят бавен удар на страни, а левия крак се плъзга заедно с тях назад. Краката са на една линия.

9. Юмруцете бавно се свалят надолу на нивото на талията, дланите една към друга и изпълняваме „28. Удряне на енергия пред тялото отляво и отдясно с двата юмрука”. Левия крак се плъзга наляво, следван бавно от десния, горната част на тялото се навежда бавно наляво, а юмруците нанасят бавен удар по левия диагонал. Когато юмруците се върнат обратно в центъра, кракът се плъзга бързо на дясно, после се довършва дясната страна на движението.

10. Продължавайки движението от края на №9, се повдига лявото коляно и юмруците нанасят бавен удар от двете му страни на нивото на долния диск. Започва изпълнението на „29. Удряне на енергията пред тялото с двата юмрука отляво и отдясно”.

Тялото бавно се усуква на ляво, и се изпълнява бавно серията удар/плясване/удар, след което юмруците бавно се връщат към центъра. Движението завършва с мощни и бързи удари от дясно, след като дясното коляно се вдигне. Юмруците удрят върху горната повърхност на енергийния диск.

Три дишанията за сместване на енергията на лявото и дясното тела

1. Пас 31. Дишане с горната част на белите дробове.

2. Пас 37. Странично дишане.

3. Пас 38. Дишане „пеперуда”

Второ втренчване

Подготвителни движения:

Устата е широко отворена, долната челюст отпусната. Изваждаме езика напред, извиваме го докрай наляво, после на дясно. После надолу по средата и издаваме звук.

Втренчване:

1. Избираме си точка пред нас на хоризонта, повдигаме поглед малко над нея. Отваряме широко очи, затваря ме ги здраво, отваряме ги на половина, „мек” поглед. Въртим очите няколко пъти на дясно, после на ляво. Наблюдаваме я внимателно.

2. Втренчваме се в лявата ръка, която „трепери” (вибрира), от лявото бедро бавно минава отдолу пред тялото, после рисува голяма окръжност до точка точно в страни от ляво; от там продължава да се движи хоризонтално пред тялото до пълно дясно положение до дясното рамо.

Там се превръща в нокти на птица, които продължават да трептят и по горизонталната линия се връща обратно до крайно ляво положение. Втренчваме се в хоризонта над вибриращата ръка за няколко секунди.

Втренчването се прекъсва докато очите се връщат в центъра, а ръката се отпуска. Същото се повтаря огледално от дясната страна със следните разлики:

1) ръката не вибрира;
2) Втренчването е върху дланта;
3) Ръката се свива в здрав юмрук;
4) очите не гледат хоризонта в дясно – прекъсва се втренчването, погледа се насочва в центъра, ръката се спуска.

Повтаряме поредицата (минимум?) два пъти.

3. Лявата ръка с длан нагоре, описва малки обърнати U-образни дъги (докато се спусне долу) пред очите с шаващи пръсти. Втранчването преминава през шаващите пръсти, които описват дъгите. Изпълняват ше 6 дъги. Дясната ръка повтаря огледално със следните разлики: 1) Ръката е свита в юмрук; 2) втренчването е върху юмрука.

4. Повдигаме ръцете свити като черпаци, докосващи се в областта на китките на нивото под брадата. Наблюдаваме ръцете, вдигаме погледа нагоре без да движим главата и го връщаме обратно върху ръцете. Преместваме ръцете наляво на нивото на талията, като дясната се завърта към левия подлакътник. Гледаме лявата длан.

Връщаме ръцете на нивото под брадата. Гледаме над тях без да движим главата докато пръстите вашат; шаването спира когато погледа се втренчи за малко в ръцете. Преместваме ги със завъртане от дясно. Сега гледаме дясната длан.

Връщаме ръцете под брадата и се вклеждаме за малко в тях, после се връщат към левия хълбок. Повторете поредицата още два пъти със следните разлики:

1) при второто връщане от левия хълбок, ръцете се повдигат 5-10см нагоре, на нивото на носа,
2) на третото връщане от лявото бедро, те минават малко по-високо, на нивото около веждите;
3) при последното връщане от дясното бедро, ръцете се вдигат над главата и се спускат покрай тялото.

5. Ако изате желание повтаряте последователност №12-14, със завършване на лявата страна.

6. Гледаме през ръцете в точката на хоризонта, после спускаме ръцете и откъсваме погледа от хоризонта.

7. Гледаме втренчено точката на хоризонта. Възнамеряваме точката да ни издърпа.

8. Откъсваме погледа от точката над хоризонта.

Възнамеряване на нов Поглед

1. А.№1 Dusting One's Link to Intent

2. Дланите са на нивото на жизнените центрове. Вдишване. Плавно повдигаме дясната ръка нагоре и с издишване оформяме дясната част на Колелота на времето пред себе си, после отнодо с видшване и издшване оформяме лявата част.

3. Хващаме въображаемото Колело на Времето (дясната ръка отгоре, лявата отдолу) и с издишване бавно завъртаме колелото надясно.

4. На издишване втриваме колелото в гърдите и разтваряме ръцете широко встрани с дланите напред. Тялото леко се накланя напред сякаш излитаме. Погледът е насочен напред към безкрайността.

5. Извикваме “НАМЕРЕНИЕ!”

Колело на времето за лявото тяло

Забележка: тази серия е съкратен вариянт на Дихателната форма Колело на времето (Wheel of Time Long Form Breathing Pass). Изпълнява се в седнало положение. В този пас не участва приспособлението “Колело на Времето” (черен кръг от лека гума с диаметър 40см), само си представяме, че го държим в ръката.

1. Започваме с (въображаемо) колело в лявата ръка. Ръцете долу покрай тялото, вдигаме ги нагоре да оформят страните на буквата А. Вдишваме, очертаваме страните обратно. Издишваме и очертаваме страните на буквата А с колело в лявата ръка. Почувствайте издишването в средната част на тялото. Тялото ви се извива като колелото на времето. Вдишваме, като изправим гърба си и повтаряме с въображаемо колело в дясната ръка.

2. Хващаме с лявата ръка пръстите на десния крак, а с дясната ръка коляното. Вдишваме и рисуваме със стъпалото 3 кръга напред. Поставяме лявото стъпало на мястото на десния глезен, издишваме като притегляме крака близо до тялото.

После, със същата позиция на ръцете вдишваме като притискаме дясното коляно навън 3 пъти, (инструкторите винаги преброяваха най-малко до 3, дори да го правеха по 4 или 5 пъти), после придърпваме крака отново и издишваме, крака през цялото време е отделен от пода, изкарваме изцяло въздуха от дясната страна на тялото.

3. Лявата ръка с въображаемото Колело е на нивото под брадата, дланта е надолу. Дясната ръка отпред, пръстите нагоре, дланта гледа наляво. На вдишване плавно въртим тялото наляво, сякаш тласкаме Колелото на времето с дясната длан. Погледа следва движението на колелото. На издишване се връщаме обратно. Хващаме колелото с дясната ръка. Въртим колелота на дясно.

4. Повтаряме №2, 3 за лявата страна.

5. Колелото на Времето е в дясната ръка на нивото под брадата, дланта гледа нагоре. Лявата ръка е от другата страна на Колелото, пръстите са нагоре. Вдишваме докато с дясната ръка повдигаме по дъга нагоре края на Колелото. В края на движението Колелото на Времето е разположено вертикално, дясната ръка е някъде над главата. Очите следват движението на дясната ръка.

На издишване бавно връщаме Колелото по същата траектория обратно. Погледа се плъзга по колелото към лявата ръка (главата е неподвижна), няколко секунди остава там, после се връща обратнто.

6. Вдишваме и хващаме в удобно място изправения десен крак с лявата ръка. Дясната ръка се поставя от дясната страна на пръстите. Придърпваме кръка към слабините с ръка около външната страна на стъпалото и започваме да издишваме притискайки го към слабините.

7. Повтаряме №5 с Колелото в лявата ръка.. Погледът само за момент се спира върху дясната ръа и веднага се връща към лявата.

8. Повтаряме №6 за левия крак.

9. Повтаряме №4. (Колелото е в дясната ръка).

Бягащият Човек - за прегледа

Забележка: тази серия за неправене може да бъде изпълнявана както преди така и след прегледа, както седнали, така и легнали. Всяко движение може да се повтаря толкова пъти, колкото пожелае тялото. На семинара говориха доста за долния енергиен диск, който се намира на нивото на долния край на корема.

Смисълът на пасите се състои в това да се загребе енергия със стъпалата. Осъзнаването ни е на нивото на стъпалата и трябва да се насочва към долния енергиен диск. Затова, когато теглим с крака енергия нагоре, при изпълнение на движенията от тази серия е необходимо да напрягаме мускулите на корема. Върхът на невключения в паса крак винаги гледа нагоре.

1. С върховете на пръстите описваме разминващи се външни кръгове.

2. Последователно протягаме стъпалата напред.

3. Вътрешни кръгове.

4. Външни кръгове.

5. Изтегляме енергията към корема като свиваме коляното на десния крак, петата се плъзга по пода покрай левия крак. Връщаме го свободно обратно. Повтаряме с левия.

6. Същото като 5, но крака не докосва пода през цялото движение, освен това е наклонен под 45градуса спрямо вертикалната плоскост на тялото.

7. Вдигаме десния крак – петата над пръстите. Започваме да теглим десния крак нагоре до коляното. После десния крак описва кръг надясно-надолу и отново загребва енергия. Повтаряме същото с левия ката. (6-то движение от серията за неправене “Краката управляват жизнената сила”).

8. Прехвърляме десния крак от външната страна на левия крак. Без да отделяме ходилото от пода го повдигаме нагоре покрай крака до коляното после връщаме крака и повтаряме с левия. (17-то движение от серията за Неправене “Непреклонно намерение”)

9. Поставяме свития в коляното ляв крак на пода. Поставяме петата на десния крак от външната страна на лявото коляно като едновременно завъртаме дясното бедро наляво. Разделяме краката във въздуха и повтаряме същото отдясно.

10. Поставяме глезена на десния карк върху лявото коляно. Повдигаме коляното на левия крак, като плъзгаме лявата пета по пода (напрягаме коремните мускули), после връщаме крака обратно. Глезена на десния крак остава през цялото време върху коляното. Повтаряме така няколко пъти. После сменяме краката.

11. Сядаме, стъпалата са успуредни, хващаме глезените, палците са върху ахилесовото сухожилие. Стягаме с ръце глезените няколко пъти. Ако правим серията преди прегледа, стягаме глезените леко, ако я правим след него – стягането е силно, за да се върне събирателната точка след прегледа в нормално положение.

Движения за Прегледа

Забележка: тези движения се изпълнват в седнало положение.

1. Лявата длан е на корема, дясната върху нея. Вдишваме и издишваме, като леко притискаме корема и сгъваме тялото.

2. Разтворените пръсти на двете ръце поставяме на гърдите. Вдишваме и на издишване вибрираме с ръцете.

3. Отпускаме ръцете пред себе си с длани надолу и докато издишваме правим 2 кръга с дланите навътре (като в 35-ти пас от Намерението). Вдишваме и при издишване правим още 3 кръга.

4. Плъзгаме ръцете по бедрата към коленете. На издишване вибрираме с лявата ръка, масажираме лявото коляно.

5. На вдишване изтегляме енергията от крака нагоре. С показалеца и средния пръст притискаме жизнените цантрове под ребрата. Накланяме се и на издишване масажираме жизнените центрове.

6. Изправяме се и вдишваме. Отново притискаме жизнените центрове на издишване, но този път без вибриране.

7. Повтаряме №1-2.

8. Ръцете встрани на нивото на талията. Пръстите настрани, дланите надолу (36-ти пас от Намерението). На издишване правим 2 външни кръга. Вдишваме и на издишване правим още три кръга. После плъзгаме ръцете по краката и поставяме показалеца и средния пръст в ямката под външното кокалче на глезена. На издишване вимрираме с лявата ръка.

9. На вдишване изтегляме ръцете нагоре по краката и ги спираме малко под коленете. На издишване масажираме с лявата ръка точката от външната страна на лявото коляно.

10. Плъзгаме ръцете до средата на бедрата. На издишване масажираме с лявата ръка точката по средата на лявото бедро.

11. После повтаряме №5-6.

12. Повтаряме №1-2.

13. Пренасяме ръцете зад гъра и през главата ги спускаме с дланите надолу пред себе си (като в 37-ми пас от Намерението). На издишване поглаждаме с ръце напред-назад хоризонтална плоскост пред нас. Лява, дясна, лява, дясна. Вдишване. После на издишване правим 3 поглаждания настрани с всяка ръка, като започваме с лявата. Погледът следи ръцете.

14. Плъзгаме ръцете по краката и спираме на предните сухожилия на стъпалата. На издишване с пъказалеца и средния пръст на лявата ръка масажираме лявото сухожилие.

15. Повтаряме №9-10

16. После повтаряме №5-6.

17. Повтаряме №1-2.

18. С пръстите на дясната ръка притискаме върху ямката на външната страна на лявото рамо, там където трицепса се захваща за костта. Свиваме лявата ръка в лакътя и продължаваме ва притискаме ямката, описваме с ледия лакът 3 кръга напред, сякаш размазваме енергия по цялото ляво тяло. После се правят още 3 кръга, но този път по-бързо.

19. Показалецът и средния пръст на двете ръце се поставят на слепоочията и там вибрираме. После двата пръста на дясната ръка се поставя в точката между веждите и вибрират. После двата пръста на дясната ръка се поставят на върха на главата и вибрират.

20. Повтаряме същата последователност, но вместо да вибрираме упражняваме натиск и сега точките между веждите и на върха на главата притискаме с лявата ръка.

21. Последователно притискаме с пръстите на дясната ръка точките на лявото стъпало: с кутрето върху точката на вътрешната страна на петата, със средния върху точката на ямката на ходилото, показалеца върху точката на възглавничката на стъпалото между костите на големия и втория пръст. Последната точка притискаме по-продължително (5-то движение от серията “Тайнствени оласти на левия крак”).

22. Хващаме с дясната ръка пръстите на левия крак, с лявата ръка коляното. Вдишваме продължително и едновременно като водим крака с дясната ръка описваме с петата 3 външни кръга (като във І - №2). На издишване притискаме крака към гърдите. Правим същото за десния крак.

23. Събираме стъпалака и известно време държим с ръце глезенните сухожилия.

24. Започваме да масажираме краката с захващащи движения на пръстите на ръцете, започваме от глезените към коленете. На коленете започваме да вибрираме с ръце после продължаваме нагоре по бедрата. Като продължаваме да вибрираме, плъзгаме ги нагоре встрани на тялото, зад гърба, масажираме надбъбрежните жлези, после преминаваме отпред, масажираме жизнените центрове. Завършваме с издишване и вибриране на ръцете върху жизнените центрове.

Жест на Намерението на война

(изразяване на абстрактната любов към Земята)

1. Сядаме на пода с колене встрани от тялото, стъпалата обърнати едно към друго. Всички движения трябва да бъдат бавни и изпълнени с трезвост.

2. Изчистване на връзката с намерението: 2 пъти помитаме с гърба на дясната длан протегнатата лява ръка от рамото към китката и обратно. Същото повтаряме от дясно.

3. Когато лявата ръка се върне до дясното рамо пренасяме я към лявото, връщаме дясната ръка към дясното рамо и отваряме ръцете с длани нагоре на нивото на корема. Шепнешком прозинасяме “НАМЕРЕНИЕ”.

4. Поставяме дланите върху Земята. Пръстите са разперени като ветрило, върховете на палците се докосват в средата като оформят буквата “U” с останалата част на ръцете. Упражняваме натиск с ръцете върху земята, върху въображаемото Колело на Времето. Наблюдаваме Земята в пространството между пръстите. Вдишваме. Издишваме бавно, без да отделяме ръцете от Земята намаляваме натиска, въртим дланите надясно, после наляво, после ги връщаме в центъра, въртим колелото на Времето.

5. Вдишваме като повдигаме ръцете от Земята на нивото на долния диск. Докато издишваме очертаваме пред себе си отгоре надолу дясната полуокръжност на въображаемото Колело на Времето. Вдишваме – повдигаме лявата ръка, на издишване очертаваме лявата страна на Колелото. Втренчено гледаме дланите и правим още едно дишане. Отново вдишваме. Повтаряме очертаването още веднъж от дясно, после от ляво, като дишаме по същия начин. Още веднъж очертаваме Колелото, този път с двете ръце.

6. Поставяме ръцете на Земята. После с вдишване плъзгаме ръцете по земята към себе си, нагоре към жизнените центрове, нагоре по тялото и разтваряме крилата изразявайки обичта си към Земята (ръцете широко встрани, дланите гледат напред).

Крилата са леко надолу от раменете и без напрежение. Обгръщаме с изправени ръце пространството над краката, като се навеждаме напред, събираме ръцете, лявата е отгоре и ги придърпваме към себе си. Повтаряме тази прегръдка още веднъж (без значение коя ръка е отгоре).

7. Разтваряме още веднъж крилата. Този път когато събираме ръцете кръстосваме подлакътниците като поставяме дланите на земята. Обръщаме дланите обратно, ръцете не са вече кръстосани и описваме малка дъга напред-нагоре и обратно сякаш ръцете намотават нещо, в задната страна се припокриват леко, после отново се поставят на Земята с длани надолу.

8. Раздалечаваме ръцете бавно, като гледаме към Земята между тях. През това време вдишваме и издишваме. Плъзгаме дланите по Земята напред, като загребваме с ръце енергия, повдигаме ги нагоре пред себе си и ги приближаваме към раменете (пръстите са обърнати назад). Сякаш държим върху тях Небесния свод. Гледаме нагоре към безкрайността.

9. Почти без да движим лактите, завъртаме дланите извън раменете и после пред тялото, пръстите насочени към Земята. С този жест сякаш предлагаме енергията си на Земята.

10. Следващото движение прилича на 6-ти пас от серията за матката. (R1) Завъртаме ръцете с длани навън и ги изнасяме встрани, а с тялото сякаш се гмурваме напред между тях. Като се навеждаме напред изтласкваме ръцете навън, загребваме с длани навън и назад. Завършваме движението като ги събираме в поза на предлагане, поднасяме ги напред после отново ги връщаме назад към тялото, едновременно.

Събираме лактите и ги допираме до корема, дланите обърнати нагоре. После кръстосваме китките, лявата от вътрешната страна, дланите свити в свободни юмруци. Завъртаме десния юмрук навътре и надолу, усукваме го около лявата китка упражнявайки натиск надолу, после лявата китка се усуква около дясната по същия начин.

Със сила изнасяме ръцете навън (разкъсваме енергията), подлакътниците във верикална позиция. Разпределяме енергията върху органите като поставяме ръцете на корема. (R2). После повтаряме паса (R1-R2) още веднъж.

11. Загребваме енергия от Земята като в №8, но когато дланите стигнат до раменете вместо да гледаме нагоре лягаме назад, протягаме ръце над главата на Земята, загребваме енергия встрани от тялото, ръцете се плъзгат по земята до бедрата. После връщаме тялото в седнало положение, като ръцете се повдигат, преминават по жизнените центрове събираме ги и ги поднасяме напред. Сякаш предлагаме на Земята всичко което имаме. Коремните мускули трябва активно да участват в цялото движение.

12. Повдигаме ръцете към раменете с длани нагоре, после ги поставяме зад гърба на земята, обръщаме се и заставаме на четири крака.

13. Наблюдаваме земята, навеждаме се леко напред върху ръцете и вдишваме. Връщаме се назад върху краката като издишваме. Завъртаме дланите навътре около китките покрай Земята.

14. Плъзгаме ръцете назад по Земята покрай коленете, като връщаме таза назад, но и се привеждаме непред. Ръцете продължават да се движат назад изправят се зад гърба, после се завъртат от китките, дланите гледат нагоре. С ръце отзад, прехвърляме тежестта на десния крак и поглаждаме земята с левия крак, после се завъртаме обратно и поглаждаме с десния крак. Повтаряме тези поглаждания още по веднъж.

15. Изправяме тялото и едновременно връщаме ръцете отпред в предлагаща позиция.

16. Поднасяме ръцете към раменете с дланите нагоре като в №8 и едновременно се навеждаме максимално назад, но да ни е удобно. Повдигаме ръцете към небето и долната челюст се отпуска (от удивление). Вдишваме дълбоко през устата (и с тих звук изразяваме чувствата си). Поклащаме тялото от кръста на дясно, на ляво, на дясно и отново на ляво, като оставаме загледани нагоре с вдигнати ръце.

17. Връщаме ръцете на Земята като отново заставаме на четири крака. Завъртаме цялото тяло наляво, без да отделяме ръцете и коленете, после се обръщаме на дясно, като внимаваме и при двете завъртания коремните мускули да упражняват натиск върху корема. Връщаме се по средата като наблюдаваме земята между ръцете.

18. Освобождаваме лявата ръка от натиска и я прадвижваме леко напред, после поглаждаме Земята като рисуваме кръг навън, назад и я връщаме до дясната ръка. Повтаряме движението с дясната ръка.

19. Навеждаме се напред, за да легнем, изправяме десния крак назад и като се завъртаме надясно изнасяме свития ляв крак под около 60градуса спрямо тялото, кракът остава свит в коляното. Плъзгаме лявата ръка свита в лакътя по земяка, покрай тялото така, че дланта да е на нивото на лицето и да гледа на ляво. Главата също е обърната на ляво.

20. Лява страна (наблюдаваме ръката): Описваме два кръга навън едновременно с ръката и с крака (от коляното надолу).

21. Спираме за малко и поглаждаме Земята нагоре с китката и петата 3 пъти.

22. Още два поглаждащи кръга с крак и ръката, но сега навътре.

23. Повтаряме №21.

24. Спираме за малко и затваряме ДЯСНОТО око. Гледаме ръката с лявото око и правим 3 загребвания навътре от китката. Крака от глезена повтаря същото движение, но огледално.

25. Спираме за миг и загребваме още 3 пъти, но този път навън, копираме движението огледално с крака.

26. Сваляме левия крак и повдигаме лява ръка, обръщеме главата на дясно и повтаряме №20-26 за дясната страна (затваряме отново ДЯСНОТО око и наблюдаваме с лявото).

27. Спускаме крака и повдигаме ръката, заставаме централно. Гледаме напред (нагоре), събираме краката плътно. Стягаме седалищните мускули, бедрата и прасците и леко повдигаме главата от Земята. 3 пъти поглаждаме Земята с длани напред-назад.

28. Изпълняваме 3 плавни движесия с ръцете и краката сякаш плуваме бруст в енергията на Земята. Ръцете не докосват земята, дланите са надолу. В края ръцете са покрай тялото с длани нагоре.

29. Повдигаме едновременно ръцете нагоре зад тялото, стъпалата и коленете.Отпускаме дланите свободно да висят. Поклащаме се няколко пъти наляво-надясно с вдигнати ръце и крака, “летим”.

30. Лягаме отново на Земята и обръщаме главата на ляво. Отпускаме се напълно върху Земята. Вдишваме и издишваме бавно веднъж, съзерцаваме безкрайността. Обръщаме главата на дясно и повтаряме дишането. Възнамерете да се потопите в земята.

31. Вдигаме дясната ръка над главата и бавно се обръщаме по гръб, като се подпираме на нея, гледаме лявата ръка, която минава пред очите.

32. Съзерцаваме небето с ръце свити в лактите над главата. Подлакътниците са в една линия, дланите нагоре, свити в свободни юмруци.

33. Поставяме ръцете на раменете. Вдишваме. (R3) Протягаме цялото тяло като вдигаме ръцете нагоре, а пръстите на краката сочат напред. На издишване описваме с ръцете полуокръжности встрани-надолу покрай тялото. Стъпалата копират движението на ръцете.

Когато ръцете стигнат до краката, минават над нивото на тялото встрани и бавно продължават нагоре по тялото, като върховете на пръстите леко го докосват. Едновременно с това вдишваме и протягама пръстите на краката. (R4) Кагото ръцете стигнат раменете, спираме и повтаряме движението (от R3 до R4) още два пъти.

34. След третото повторение повдигаме само лявата ръка нагоре – пръстите на левия крак – надолу. Връщаме ръкато обратно на рамото и повтаряме движението от дясно. Повтаряме го още веднъж за всяка от страните. След четвъртото движение издишваме максимално.

35. Повдигаме свитите в коленете крака нагоре, като започваме с левия. Едновременно с ръцете описваме полуокръжности от гърдите, напред към долната част на корема, като в 5-ти пас от серията за мактата.

36. Спускаме краката надолу (започваме с левия), коленете са вдигнати, стъпалата са на Земята. Едновреммено отново описваме енергийното кълбо над нас. С два удара на дланите (пръстите сочат нагоре) уплътняваме формираното енергийно кълбо.

Сграбчваме с двете ръце енергийното кълбо над стомаха и го разкъсваме като изнасяме свитите в юмруци ръце максимално навън и едновременно изнасяме коленете встрани, първо лявото. Стъпалата остават допрени (всичко като в 5-ти пас от серията за мактата).

37. Изправяме краката, започвайки с левия и едновременно връщаме ръцете върху долния диск, после втриваме енергията в жизнените центрове. Кръстосваме дланите пред лицето и ги изнасяме встрани, сякаш разглаждаме нещо пред лицето. Гледаме между тях към небето.

38. Вдишваме. На издишване формираме дясната половина на Колелото на Времето. Отново вдишваме и на издишване очертаваме лявата половина.

39. На вдишване хващаме Колелото на Времето, на издишване бавно го въртим надясно.

40. Разтваряме ръцете встрани на нивото на раменете с длани нагоре и известно време лежим в мълчание, гледаме в Безкрайността.