Призоваване на личната сила

Colling personal power

Пасът започва от нормална стойка за тенсегрити. Ръцете се изнасят пред тялото, на нивото на гърдите. Дланите долепени с гърбовете си, пръстите сочат напред.

Ръцете, като запазват позицията на дланите се изнасят напред, сякаш се вмъкват в завеса пред нас, без да спират правят загребващо движение на страни, като при плуване бруст, минават зад гърба, там дланите се свиват в юмруци, докато ръете се изнасят напред всички мускули в горната част на трупа и на ръцете се стягат максимално.

Напрежението стига връхната точка, когато ръцете, свити в юмруци са пред тялото, гърба на юмруците гледат напред и са пред гърдите, лактите прибрани към тялото, самото тяло е приведено напред. Въздухът е задържан, стоим така няколко секунди, напрегнали всички мускули.

Изведнъж разпускаме напрежението, тялото се навежда напред, ръцете "падат" надолу, дланите сканират няколко секунди повърхността пред стъпалата.

Присъствамее тук и сега. Първо с изправен ляв крак се почуква три пъти леко по земята с пета, после същото се повтаря с десен крак.

Изправяме се и започваме загребващи движения със стъпалата като в Серията за Намерението. Движението се повтаря около минута.

Сканиране на енергията пред енергийните центрове с пръстите на ръцете. Ръцете се изнасят на една педя пред корема на нивото на жизнените центрове с длани обърнати надолу. После пръстите започват да "драскат" по пространството под тях.

Пръстите се движат енергично и всеки за себе си. Изследва се енергията. Ръцете може и да не остават на едно място, а да обхождат пространството пред центровете на същото ниво. Този пас прилича на началото на паса "Подготовка за прекосяване" от Трето видео. Сканирането продължава минута, може и повече. Целта на този пас е да се изчисти ненужната енергия.

Сканирането приключва с освобождаване от тази енергия. Ръцете застават пред жизнените центрове, дланите изпраени, гледат надолу, пръстите насочени едни към други. Изпълнява се изтръскващо движение напред на ръцете, сякаш изтръскваме мокри ръце, повтаря се няколко пъти.

Въртим лявата ръка около рамото напред. През първия кръг въртим само рамото, после включваме и сгънатия лакът, който описва все по-нарастващи кръгове. Движението е от лопатките. Вдишва се назад, издишва се напред. Четвъртия кръг е с максимална амплитуда и когато лакътя е максимално напред тялото се завърта в същата посока и се прави дълбоко издишване. Същото движение се повтаря отдясно.

Ръцете изпълняват подобно на горното сканиращо движение, но с длани обърнати нагоре, изследва се пространството нагоре. Завършва се със същото изтръскващо движение, но с длани обърнати нагоре.

Правят се подобни на предишните кръгове с раменото, но в посока назад. Вдишва се напред издишва се назад. След четвъртия кръг левия лакът се изнася максимално назад, тялото също се върти максимално наляво и едновременно се издишва дълбоко. Гледаме назад. Повтаря се отдясно.

Установяване на връзка с безкрайността. Тялото се завърта максимално наляво, дясната ръка се поставя върху левия жизнен център отпред, лявата върку десния бъбрек отзад. Погледът е насочен назад към безкрайността. Дишаме спокойно.

Оставаме в тази поиция около половин минута. След това дланите се плъзгат по жизнените центрове - дясната отпред лявата отзад. Едновременно с това тялото започва да се върти надясно, ръцете продължават като описват дъга и сменят положението. В края тялото е обърнато на дясно, лявата ръка е върху десния жизнен център отпред, дясната върху левия бъбрек. Главата завъртяна гледа назад през дясното рамо към безкрайността.

Дишаме спокойно и оставаме така около половин минута още. После започваме да повтаряме горното движение, като обаче все по-малко време оставаме в крайна позиция и като намаляваме амплитудата на завъртане на тялото. На третото повторение движението придобива нормален ритъм. Повтаряме го около минута.

С последното изтегляне отзад на лявата ръка, започваме да описваме кръг с нея към дясното рамо (като в началния пас 29. Разбиване на кръг от енергия от серията за Намерението), след това я придвижваме отпред близо покрай тялото. Извършваме същото движение с дясната ръка. Двете ръце се редуват.

Заемаме позиция като при бягане (променен пас 4. Смесване на енергия чрез удряне на пети в пода от серията за Намерението). Лявата ръка пред тялото, дланта изправена в линия с подлакътника, дясната зад гърба същато в позиция. Десния крак свит в коляното, петата повдигната. Тежестта пада на пръстите на крака. Ритъмът на този пас е като при предишния.

Стоим в тази позоция около половин минута. После бавно сменяме ръцете и краката. Оставаме в позиция около половин минута. После повтаряме движението като постепенно намаляваме перидите. Накрая трябва да се получи така сякаш тичаме на място. Движението на ръцете е от лопатките.

Загребване на енергия със стъпалата (6. Загребване на енергия със стъпалата. от серията за Намерението)

Седми пас от серията за Намерението “Раздвижване на енергията с колене”

Десети пас от серията за Намерението “Издигане на енергията от стъпалата по краката”

Петнадесети пас от серията за Намерението “Изстъргване на застинала енергия по стъпалата”

"Походка на силата". Ръцете встрани от тялото в позиция сякаш носят нещо под мишниците, пръстите присвити. Тялото изправено, очите разфокусинано гледат напред, но се възприема всичко в полосата на погледа. Започваме да ходим на място като в пас 8 от серията за Намерението “Издигане на раздвижената енергия с колене към гърдите”. Пръстите на повдигнатия крак са насочени към земята.

Следващото движение е комбинация от “Маймунско дишане” от Горещата серия и “Дихание на Безкрайността” 11 пас от Виео 1. Ръцете с вдишване се вдигат нагоре сякаш се опитваме да стигнем с протегнати длани нещо нависоко. Краката са застанали на пръсти и пристъпват едновременно с протягането на ръцете. После краката застават в нормална позиция – стойка на ездач.

Едновременно ръцете се спускат пред тялото надолу. В областта на пред гърдите дланите се обръщат с пръстите надолу, гледат към тялото. Показалеца остава изправен, другите пръсти свити през втората става към дланта палеца изправен и поддържа показалеца. Започва издишване с навеждане докато върховете на пръстите достигнат нивото на коленете. Напрегнатите пръсти сочат мястото между стъпалата. Издишваме възможно най-дълбоко.

Дланите на ръцете се изправят, навеждаме се и сканираме пространството пред стъпалата. После изпълняваме пас 11 от Видео 1 “Дихание на Безкрайността”

С последния пас изпълняваме връщане към ежедневието. Ръцете встрани от тялото в позиция сякаш носят нещо под мишниците, пръстите присвити. Тялото изправено, очите разфокусинано гледат напред, но се възприема всичко в полосата на погледа. Започваме да се движим като повдигаме коленете към гърдите, но стъпките този път не са на място, а се движим в пространството покрай нас в посока на излизане от второто внимание.