Врати на сънуването

Първи вариант

1. С дълбоко вдишване ръцете от бедрата се видгат с пръсти плъзгащи те по тялото нагоре, високо над главата. В най-високата точка дланите гледат напред, пръстите сочат нагоре. Дъхът се задържа и ръцете изправени се свалят на нивото на горния диск (плоскостта минаваща през ЦВР).

Дланите остават гледащи напред с пръсти насочени нагоре. Когато ръцето достигнат плоскостта дланите правят бърза чупка надолу и се връщат обратно, след което с издишване дланите се издърпват към раменете, продължават да гледат нпред.

Обръщат се надолу към пода, застават в една линия с подлакътника и с продължаващо издишване се свалят встрани от тялото до хълбоците. Тук с гледащи към пода длани, ръцете редуващо се от раменете натискат върху плоскостта на долния диск.

2. Ръцете се спускат надолу, дланите са върху коленните чашки, а пръстите застават под тях потупват с въръхове под капачките. С вдишване и плъзгащи се по тялото върхове на пръстите дланите се вдигат нагоре, над главата. Там показалеца и средния пръст остават изправени другите се събират към дланта и в тази позиция длените се обръщат с двата изправени пръста надолу като се плъзгат по тялото до нивото на коленете. Пръстите се отварят и почукват под коленните капачки както в началото да движението.

3. С вдишване пръстите се плъзгат по тялото. В най-високата точка дланите се обръщат една към друга, на разстояние 10см (сякаш между тях има някаква преграда) пръстите се отврят като ветрило.

С издишване ръцете се спускат надолу, като едновременно дланите се завъртат по повърхността на тази плоскост с пръстите надолу. Стъпалата се отварят завъртайки се около петите. Пръстите се спускат почти до пода в точката където са били стъпалата преди отварянето, приклякаме, но гърба остава изправен. Имаме усещане, че нещо се изцежда през пръстите в земята.

4. Дясната ръка загребва на нивото на рамото, стига до лявото рамо, пръстите на изправената длан (пръдължение на подлакътника) докосват мястото под ключицата близо до рамото, лакътя е изнесен напред на нивото на рамото. Дланта се спуска към пъпа. Там с пръсти се правят два кръга около пъпа. Ръката се издърпва вдясно встрани от тялото и с вдишване гърдите и раменете се отварят.

Ръката загребва като в началото, пръстите сега докосват средата на гръдната кост, лакътя се изнася максимално напред от рамото. Дланта се спуска на нивото на слънчеви сплит. Там прави кръг и половина около китката, после дланта се отваря, китката е пред слънчевия сплит максимално извита към подлакътника, пръстите сочат напред дланта гледа наляво.

С издишване дланта се плъзга по средната плоскост напред и леко нагоре, сякаш насочва въздушния поток напред. Китките на ръцете застават една към друга пред пъпа, дланите се завъртат максимално към подлакътниците - гледат към земята, пръстите леко извити към пода.

Дланите оформят чадър или отворени челюсти. Стъпалата се отварят със завъртане от петите и дланите се спускат в тази форма надолу към земята. Приклякаме без да извиваме гърба. Ръцете хващат нещо от земята. Изправяйки се го вдигаме на нивото на слънчевия сплит.

5. Същото се повтаря и за лявата страна.

6. Двете ръце с изправени длани загребват едновременно към гърдите. Пръстите на гледащите към гърдите длани докосват гръдната кост. Вдишваме дълбоко като извиваме гърба и изнасяме лактите и раменете максимално напред. Оформяме с длани чадър като в края на 4. и изпълняваме същото движение.

7. Навеждаме се и с гърба на дясната длан тупваме веднъж по вътрешната страна на прасеца на десния крак. после с длан плясваме леко вътрешната страна на прасеца на левия крак. Пръстите хващат нещо от пода и го издърпват нагоре до слънчевия сплит.

Изпълняват там две въртеливи движения от китката (подобно на движението в 4.). Китката се поставя пред слънчевия сплит с пръсти сочещи напред и с издишване ръката се изнася напред насочвайки дъха.

Същото правим и с лява ръка.

8. Повтаряме 1. пас.

9. Дясна ръка с длан гледаща наляво на нивото на слънчевия сплит избутва наляво малко след средната линия. Повдига се нагоре към челото, главата леко се навежда назад. Дланта застава срещу челото. Стоим така няколко секунди, после дланта описва малък полукръг наляво, обръща се да гледа към пода и се сваля до нивото на слънчевия сплит. Там прави две загребвания от китката и изпраща дъха напред като в 4. Същото повтаряме с лява ръка.

Втори вариант

1. Възглавничката под палеца на стъпалото. Активира се като с върха на показалеца и средния пръст се тупка в кръг покрай нея.

2. Вътрешната страна на прасците. Активира се като с гърба на пръстите се тупка от глезена до коляното само в едната посока. Няколко пъти.

3. Перинеума. Активизира се като се правят движения за перинеума. Прави се пас - Океански вълни. Седнали, стъпалата събрани, коленете свободно падат настрани. Дланите хващат глезените а подлакътниците лягат върху прасците.

Вдишваме, извиваме гърба, привеждаме глава (идва вълна), перинеума се повдига. Издишваме като главата и целия труп се изправя, погледа насочен напред, лактите притискат коленете. Перинеума слиза ниско към земята. (Отдръпва се вълната)

4. Пъпа - Активизира се с преспапие или затоплен речен камък поставен върху пъпа.

6. Основата на плешките, върху гръбначния стълб. Активизира се с преспапие или камък поставен на това място. Лежим по корем. Енергията протича от четвъртия център към шестия преминавайки по тялото.

7. Гръдната кост - Активизира се като се поставя преспапие или камък на това място. Лежим по гръб. Енергията тече от 6 към седем минавайки по тялото.

9. Челото - Активизира се с преспапие или камък поставен на това място. Енергията се движи от 7 нагоре по врата пред ушите покрай очите и се събира в средата на челото.

5. и 8. Не се пипат.