Пас показан на семинара в София

Този пас изпълняваме седнали на стол. Гърбът изправен без да се облягаме. Ръцете върху бедрата. Готови всеки момент да станем и да тръгнем напред, наляво или надясно. Можем да пробваме. Всеки пас изпълняваме толкова пъти колкото решим.

1. Намерението 10. Издигане на енергия от стъпалата.

2. Уестууд 27. Разхлабване на събирателната точка.

3. Гореща 31. Дишане с горната част на белите дробове.

4. Гореща 34. Разтърсване на енергия с дишането. Последователно за всяка страна, няколко пъти бързо с удар, после бавно с отваряне на дланта - сякаш изпращаме дъха.

5. Намерение 4. Смесване на енергия чрез удряне на петите в пода. Ставаме от стола и така изпълняваме паса.

6. Уестууд 19. Оформяне бедната на енергийното тяло. С редуващи се ставане и сядане. Горе сме когато ръцете са на жизнените центрове.

7. Уестууд 29. Насочване на събирателната точка надолу чрез изтегляне на енергия от надбъбречната жлеза и прехвърлянето и отпред.

8. Ръцете върху бъбреците. Ставаме като едновременно плъзгаме ръцете по бедрата надолу към сгъвката на коленете. Докато сядаме връщаме ръцете обратно върху бъбреците. Няколко пъти.

9. Уестууд 33. Хлърляне на събирателната точка като нож иззад кръста.

10. Уестууд 32. Хвърляне на събирателната точка през рамо като нож.

11. Намерение 24. Отместване на енергия с тласъци на плешките.

12. Уестууд 6. Пренасяне на енергия до центъра на решения от областта на раменните лопатки.

13. Уестууд 9. Пренасяне на енергия от коленете към центъра на решения. Изпълнява се на две части първо загребване на енергия от коленете и пренасяне зад врата. Изпълнява се няколко пъти като при загребването краката се вдигат максимално нагоре. Изпълнява се няколко пъти. Със следващите загребвания енергията се пренася в центъра за решения. При загребването краката отново се вдигат нагоре.

14. Олинда. Търкаме палеца, показалеца и средния пръст, когато загреят, изтегляме веждите отвътре навън няколко пъти.

15. Олинда. С втората става на показалеца, вътрешната страна разтриваме веждите отвътре навън.

16. Олинда. Разтриваме външната част на показалците един в друг, когато загреят разтъркваме основата на носа отляво и отдясно няколко пъти, после изтегляме енергията по бузите до слепоочията.

17. Олинда. Разтриваме трите пръста като в 14. и изтегляме ушите първо меката част надолу после средната навън, после горния край - няколко пъти. После поставяме палеца в ушната мида втората става на показалеца от външната страна на ухото - разтриваме ухото с двата пръста отвън и отвътре.

18. Разделяме по двойки показалец и среден пръст и безименен и кутре и вкарваме ухото в процепа. Разтриваме покрай ушите с пръстите на двете ръце.