Паси за неправене, Бягащия човек и На бегом

Първа серия: Бягащия човек ("Running Man")

Изходно положение.

1. "Paddling With the Feet" (Загребване със стъпала)

Краката изправени на постелката. Изпълнявате кръгове навън с двете стъпала: десия крак прави кръг навън обратно на часовниковата стралка (ако гледаме отгоре), а левия по часовниковата стралка като следва десния със закъснение. Движението на стъпалата не е синхронизирано. Стъпалата се въртят не по-малко от 100 пъти.

2. "Paddling to the Sides With the Edges of the Feet" (Загребвания навън с върховете на стъпалата)

Краката изправени, стъпалата успуредни и насочени нагоре, неконтролируеми вибрации с двата изправени крака, без да бъдат премествани настрани. Убедете се, че всеки крак е изцяло включен във вибрациите (за целта напрегнете всички мускули на краката, като придърпате пръстите назад към себе си). Едновременно с двата крака.

3. "Splashing the Stream of Awareness with the Soles of the Feet" (Плискане в Потока на осъзнаването с ходилата).

Изпънете краката, придърпайте стъпалата към себе си (пръстите да сочат нагоре). Последователно натискате изправените крака надолу по пода само от бедрата, сякаш загряваме на място, при това краката остават изправени и напрегнати върху постелката. Последователно с двата крака.

4. "Scooping the Glow of Awareness"(Загребване от Светлината на осъзнаването”)

Повдигате десния изправен крак малко нагоре и встрани, изпълнявате 30 кръга навън с дясното стъпало (по часовниковата стралка, ако гледате отгоре), сякаш загребвате енергия във въздуха и я изсипвате въргу другия крак, който през това време лежи отпуснат та постелката. Отпускате крака на постелката. Аналогично с левия крак.

Последователно 30 пъти с всеки крак.

5. "Smearing the Glow of Awareness Onto the Legs" (Намазване на Светлината на осъзнаването по краката)

Повдигаме десния изправен крак малко нагоре, прави 3 загребващи кръга навън с дясното стъпало (като в предишния пас), после поставяме ходилото на дясното стъпало върху глезена на левия крак и трием дясното стъпало върху левия крак нагоре, до където можем да стигнем, така размазваме енергията. Правим още 3 загребвания навън с дясното стъпало, но този път размазваме енергията по вътрешната страна на левия крак. Загребваме още 3 пъти, но сега, повдигаме и левия крак нагоре, после втриваме енергията с върха на дясното стъпало нагоре по долната страна на левия крак. (Работния крак е винаги във въздуха.)

Аналогично с левия крак.

6. "Splashing the Stream of Awareness with a Backward Jerk of the Feet" (Разплискване на Потока на осъзнаването с горната част на стъпалото)

Бавно протегнете дясното стъпало (спускате пръстите на крака в морето на Осъзнаването), после бързо, с рязък тласък, извийте пръстите на стъпалото назад към себе си (сякаш подритвате футболна топка или пръскате с крака). Ударението при този пас е върху рязкото сгъване на стъпалото към себе си. Аналогично с левия крак. Последователно.

7. "Smearing Awareness on the Entire Leg" (Намазване на Осъзнаването върху целия крак)

Спуснете върха на дясното стъпало в морето на Осъзнаването, придърпайте го към себе си, после свийте дясното къляно под ъгъл от 90градуса, пръстите на краката насочени нагоре. Поставете ръце върху кокалчетата на десния крак и като хванете Светлината на осъзнаването намажете го с двете ръце по целия крак (сякаш нахлузвате чорапи), десния крак при това се изправя, повтаряте свиването в коляното и намазвате още два пъти. (Малка пауза). Аналогично с левия крак. Последователно с всеки крак.

8. "Smearing Awareness on the Chest"(Намазване на Осъзнаването върху гърдите).

Вдигнете десния крак на десетина сантиметра от пода; леко удряте с дясното стъпало встрани навън, после леко удряте назад навътре; напревете малък кръг навън с изправен десен крак, после малък кръг навътре. Изправяте крака, и потопете върха на стъпалото в Морето на осъзнаването, после го придърпайте обратно. После сгънете дясното коляно под ъгъл от 90градуна.

Сега намазвате енергията с двете ръце, като започвате от кокалчетата и стигате до кръста. После придърпайте дясното коляно към гърдите, като повдигнете главата и притискате подбрадника към дясното коляно. Обхванете свития крак с ръце и силно го придърпайте към дясната страна на гърдите и пребройте така до 10.

Аналогично с левия крак. Последователно с всеки крак.

9. "Pedaling with the Feet"(Въртене на педали със стъпала)

Последователно бавно потапяте пръстите на краката в Морето на осъзнаването и после бавно ги сгъвате обратно. Ударението при този пас е върху бавното потапяне на стъпалата. Краката са напрегнати така, че петите да не докосват пода.

10. "Smearing Awareness on the Abdominal Region"(Намазване на Осъзнаването върху корема)

Потопете двата крака в Морето на осъзнаването едновременно, после сгънете стъпалата обратно към себе си. Бавно прибирате стъпалата и повдигате изправените крака нагоре да застанат във вертикално положение, но така сякаш правите малки стъпки във въздуха или сякаш въртите педали на велосипед. Хванете енергията от големите пръсти на краката с ръце, изтеглете я надолу и после я намажете върху корема. Сгънете и после притиснете с ръце коленете към гърдите като броите до 10. При това подбрадника да е притиснат към коленет. Едновременно с двата крака.

11. "Making the Feet Slide on the Surface of the Shallow Stream (Плъзгане на стъпалата по повърхността на Езерцето на осъзнаването)

Леко повдигнете десния крак, като го държите изправен, прехвърляте го над левия на нивото на кокалчетата (върховете гледат в различни посоки); от тази позиция плъзгаме крака в максимално дясно положение и после го връщате обратно в положение на кръстосани кокалчета. Всичко до тук е едно непрекъснато цялостно движение. Изпълнявайте подобни на махало движения с десния крак в хоризонталната плоскост 50 пъти. Последователно с всеки крак.

12. "Kicking the Water with the Heels"(Удари по Водата с пети)

Повдигнете десния крак на около 15см, завъртете дясното стъпало надясно под ъгъл от 45 градуса спрямо другото стъпало. С изправен и напрегнат крак нанасяте удар встрани под ъгъл от 45градуса спрямо пода (като балерина). Връщате карака обратно (без да го поставяте на пода) – пауза. Повтаряте така 50 пъти. Аналогично с левия крак.

Втора серия: На бегом ("On the Run")

Изходно положение.

1. "Stirring the Stream of Awareness with the Balls of Both Feet" (Възбуждане на Потока на осъзнаването със стъпалата).

Краката са изправени на постелката. До края на паса прасците са напрегнати така, че петите да не докосват пода. Протягате (сякаш ги потапяте в поток от енергия) и сгъвате обратно стъпалата едновременно и успуредно 100пъти.

2. "Pushing the Glow of Awareness up toward Two Centers of Vitality" (Повдигане на Светлината на осъзнаването към двата жизнени центъра.

Напрягате корема, леко повдигате десния крак и завъртате дясното стъпало надясно под 45градуса. После сгъвате коляното под остър ъгъл, стъпалото при това се повдига назад към себе си. Напрягате кокалчетата и подколенните сухожилия. Бавно и с усилие изправяте десния крак надолу по направление на пода. Стъпалото не докосва пода през целия пас. Повтаряте сгъването на коляното 10 пъти с всеки крак.

3. "Agitating the Glow of Awareness with the Feet and Legs" (Възбуждане на Светлината на осъзнаването с крака и стъпала)

Сгъвате дясното коляно настрани по пода под остър ъгъл. При това коляното докосва пода, а стъпалото е сгънато назад към себе си. Бавно и с усилие тласкате десния крак надолу по пода, докато десния крак се изправи в изходно положение. Коляното трябва да докосва пода през целия пас, за целта може леко да приповдигнете лявото бедро. Повтаряте сгъването на коляното 10 пъти с всеки крак.

4A. "Dispelling Unnecessary Fatigue from Two Centers of Vitality with a Blow" (Разсейване на ненужната умора от двата жизнени центъра с удар)

Поставяте двете ръце над тялото на нивото на таза, изправените длани гледат към лицето, пръстите насочени едни към други и почти се докосват. Повдигате дланите по дъга, като рисувате арка над корема и ги поставяте на едноименните енергийни жизнени центрове. Хващате енергията с юмруци и я изхвърляте встрани, като удняте въздуха със задната част на двата юмрука. Връщате ръцете в изходно положение. Изпълнявате паса едновременно с двете ръце няколко пъти.

Забележка: Във всички паси за неправене под двата жизнени центъра на тялото се разбира:

1) областта на черния дроб – десния жизнен център – центъра на незабавното действие;

2) областта на панкреаса и задстомашната жлеза – левия жизнен център – центъра на чувственото възприятие.

4B. "Dispelling Unnecessary Fatigue from Two Centers of Vitality with a Blow (traditional)" (Разсейване на ненужната умора от двата жизнени центъра с удар (традиционен)

Същото като при 4А, но след хващане на енергията бавно и с усилие избутвате свитите юмруци с енергия нагоре към тавана. Горе разтваряте юмруците с длани нагоре и правите малък кръг във въздуха едновременно с двете китки, отново хващате енергия в юмруците. После бавно и с усилие спускате юмруците над едноименните жизнени центрове (десния юмрук над десния жизнен център, левия – над левия) и втривате захванатата енергия. Правите паса едновременно с двете ръце няколко пъти.

Забележка: Всички паси отбелязани с буква В представляват традиционната форма от паси за неправене, така както са били създадени и изпълнявани от Магьосниците от древно Мексико. Всички паси се изпълняват бавно и с напрежение. Всички паси отбелязани с буква А прадставляват модификация на древните паси, които са били изготвени от Новите виждащи с цел постигане на максимална ефективност и динамичност. Всички тези паси се изпълняват бързо и рязко.

5A. "Pointing Toward the Zenith with a Blow of the Wrists" (Насочване към зенита с удар на китките)

Сгъвате ръцете в лактите, така, че изправените длани да застанат около ушите, гледащи една към друга. С всяка ръка последователно хвърляте енергия като нож нагоре към тавана от рамото. (При хвърлянето съответното рамо се отделя от пода.)

5АА същото като 5А, но едновременно с двете ръце.

5B. "The Teepee":

Поставяте китките върху гръдния киш, лактите гледат встрани и не докосват пода. Допирате трите средни пръста на двете ръце, сякаш в позиция молитва, като свързаните пръсти сочат нагоре. Като премествате лактите към центъра с усилите тласкате свързаните ръце от гърдите нагоре. В крайно положение, когато ръцете са изпънати нагоре до край те почти изцяло се докосва, при това ръменете са леко отделени от пода. В това положение замирате и после отпускате ръцете и ги сваляте надолу. Едновременно с двете ръце няколко пъти.

6A. "Striking with the Tips of the Fingers over the Centers of Vitality" (Удари с върховете на пръстите по жизнените центрове).

Сгъвате дясната ръка в лакътя така, че китката да застане не много високо над дясното рамо, при това плоската длан гледа към тялото а пръстите са насочени към левия жизнен център.

Рязко удряте с дясната длан по диагонал през цялото тяло към левия жизнен център и връщате ръката обратно (бързо движение). По време на удара пръстите са насочени в посоката на движение на ръката а дланта сякаш се плъзга по повърхността на тялото. Аналогично удряте с лятата ръка по десния жизнен център. Удряте последователно с всяка ръка по 20 пъти.

6B. (Традиционна форма).

Както при 6А, но бавно като докосвате тялото. Когато дланта достигне жизнения център, бързо я плъзгате от тялото нагоре, при което дясната изправената длан се сгъва назад от китката със задната част към себе си, а пръстите се насочват нагоре.

7. "Moving the Feet in Inward Circles in the Stream of Awareness" (Движение на краката по вътрешни кръгове в Потока на осъзнаването)

Краката на ширината на раменете. Бавно правим 50 кръга навътре със стъпалата, сякаш изтласкваме енергията надолу под себе си. Едновременно с двете стъпала.

8. "Landing Lightly in Fields of Energy by the Sides of the Calves" (Леко обхождане на Енергийните области със страничната част на прасеца)

Повдигнете изправения десен крак, изнесете го вляво, като пресечете левия крак до нивото на коляното и леко докоснете пода с пета. Върнете крака обратно вдясно, като той остава на същото ниво и докоснете с пета пода вдясно. Повтаряте почукванията по стъпалата последователно с всеки крак по няколко пъти.

9. "Pumping Energy with the Soles of the Feet put Together" (Нагнетяване на енергия със стъпалата събрани заедно „жабешко плуване”)

Съединявате стъпалата на кракака (коленете сгънати под остър ъгъл настрани и лежат на постелката). Бавно и усилие избутвате двата крака надолу по пода докато се изправят. Пръстите на краката в края на движението ще се окажат насочени в различни страни, но петите трябва да се допират през цялото време.

10A. "Splashing Energy on the Centers of Vitality with a Blow" (Разбиване на енергия върху жизнените центрове с удар)

Изходно положение: ръцете изправени настрани под ъгъл 45 градуса спрямо тялото (дланите на нивото на бедрата). Поставяте лявата ръка на десния жизнен център (черния дроб), а дясната на левия жизнен център (далака). Подлакътниците са кръстосани така, че лявата ръка винаги да е отгоре (и по-близо до главата) от дясната. Дланите на двете ръце гледат надолу към тялото.

Повдигате лактите нагоре, ръцете хващат енергия едновременно, като се свиват в юмнуци над центровете, след което подлакътниците рязко удрят на страни с меката част на юмрука. Отваряте юмруците в края на удара, поставяте ръцете с тилната част на дланта на пода и после ги връщате в изходно положение. Изпълнявате го няколко пъти с двете ръце едновременно.

10B. "Splashing Energy on the Centers of Vitality with a Slow but Strong Push" (Разбиване на енергия върху жизнените центрове с бавен, но мощен тласък)

Същото като при 10А, но след хващането юмруците изпълняват удар нагоре и навън и много бавно встрани. Ръцете през цялото време са силно напрегнати. Като държите подлакътниците свити под прав ъгъл, поставяте лактите на постелката и после с усилие спускате подлакътниците таке, че меката част на юмруците да допре пода. После връщате юмруците в изходно положетие. Изпълнявате едновременно с двете ръце няколко пъти.

11A. "Slamming Energy onto Two Centers of Vitality with the Palms of the Hands" (Плясване по енергията на двата жизнени центъра с дланите на ръцете)

Ръцете са свити, лактите гледат встрани, китките са покрай ушите и дланите гледат нагоре. Последователно изпълнявате удари (пляскания) с изправени длани на ръцете по дъга нагоре, надолу покрай тялото по зоната на противоположния жизнен център: дясната ръка удря по областта над левия жизнен център и обратно. През целия пас плоските длани гледат надолу към краката, а пръстите сочат в противоположната посока.

11АА. Поставяте ръцете над тялото на нивото на гърдите, изправените длани гледат надолу към краката, върховете на пръстите са насочени едни към други, като образуват дъга. Дланите удрят заедно и успуредно от гърдите надолу по тялото към жизнените центове. После рисуват голям крък навън и на страни, после се връщат обратно в изходно положение над гърдите. Едновременно с двете ръце няколко пъти.

11В

Вариант1: същото като 11А (или 11АА), но бавно и с усилие.

Вариант 2*: Ръцете свити, лактите гледат встрани, китките са около подбрадието и дланите гледат към краката. Бавно с двете ръце натискате с усили по диагонал надолу по тялото, като фиксирате в края движението на кръстосаните ръце (лявата отгоре) над жизнените центрове. При това изправените длани гледат надолу към краката, а пръстите сочат в противоположни посоки. После бързо вдигате ръцете нагоре в изходно положение.

Забележка: Със звездичка * са отбелязати онези магически паси, които не са описани в английския текст.

12A. "A Strike with the Fingertips to the Center for Decisions" (Удар с върховете на пръстите по Центъра за вземане на решения)

Вариант 1*: Ръцете свити, лактите гледат встрани, китките са покрай ушите, а дланите гледат нагоре. Последователно удряте с изправените длани по дъга нагоре и надолу по областта пред себе си на нивото на ключиците – проекцията на Центъра за вземане на решения (сякаш пляскате по маса на нивото на раменете). В края пръстите са насочени нагоре, а дланите през цялото греме гледат към краката.

Вариант 2: Ръцете са свити, лактите гледат към краката, китките покрай ушите и гледат към тях. Последователно пронизвате с изправени длани областта пред себе си на нивото на ключиците – проекцията на Центъра за вземане на решения. Пръстите на ръцете са насочени нагоре.

Забележка: Във всички паси за неправене под Центъра за вземане на решения се разбира мясното на V-образната ямка в основата на гърлото.

12B. "A Strike with the Fingertips to the Center for Decisions" (Удар с върховете на пръстите по Центъра за вземане на решения)

Събирате изправените длани заедно над Центъра за вземане на решения – при това дясната длан е върху задната страна на лявата (т.е. дясната е по-близо до главата, а лявата до корема). Пръстите са насочени нагоре към тавана. Бавно и силно тласкате ръцете нагоре, като ги държите заедно.

В крайно положение, за да бъдат ръцете максимално обтегнати към зенита, леко повдигате раменете от пода. Пасът може да бъде изпълнен и последователно (20 пъти със смяна на положението на ръцете – ту лявато отгоре, ту дясната), или (първо 10 пъти с едното положение, после 10 пъти с другото).

Три дишания за втората серия „На бегом”.

13. "Breathing Infinity" (Дихание на Безкрайността)

Ръцете лежат на едноименните жизнени центрове на тялото, върховете на пръстите гледат едни към други. Бавно и продължително вдишвате като повдигате ръцете нагоре по дъга над главата, завършвате движението в положение с длани, насочени една към друга покрай ушите.

После, като още продължавате вдишването, повдигате ръцете право нагоре на нивото на раменете, дланите насочени една към друга. Леко удряте с китки така, че дланите да гледат нагоре към тавана, а пръстите да са насочени успуредно на тялото нагоре.

Започвате издишване, бавно сваляте ръцете към ушите. Дланите насочени към тавана, сякаш държат нещо тежко. После, с пълно издишване, ръцете с тласък се изнасят надолу покрай тялото към краката, с длани насочени към стъпалата, докато ръцете се изправят напълно.

14. "The Top of the Lungs Breath" (Дишаме с горната част на дробовете)

Ръцете лежат встрани с тилната част на дланите на постелката. С малко кръгово движение поставяте изправените длани на бедрата. С бавено и контролирано вдишване движите ръцете по тялото нагоре над главата, където дланите и подлакътниците застават в една линия, дланите гледат една към друга. С разко издишване тласкате изправените длани надолу към краката до пълно изправяне на ръцете (дланите гледат към краката, пръстите насочени нагоре).

15. "The Lateral Breath, or The Breath that Gets Rid of Everything Unwanted" (Странично дишане, което освобождава от всичко нежелано)

Ръцете на жизнените цантрове. На вдишване, изнасяте ръцете встрани, като ги поставяте на постелката с меката част на юмруците на нивото на раменете, дланите гледат към краката, показалците на двете ръце са изправени, другите пръсти свити от втората става и напрегнати.

Отваряте дланите и с рязко издишване, като повдигате главата и горната част на тялото над постелката, тласкате ръцете описвайки голяма дъга надолу по тялото към краката, като ги кръстосвате в областта на корема. Дланите при това са силно издърпани назад в китките и гледат към краката, а пръстите сочат встрани. Връщате ръцете в изходно положение и повтаряте паса няколко пъти.