Семинар по Тенсегрити, Барселона 1999 г.

From: "x" byron.z@virgin.net
Subject: Barcelona workshop -part 1-

Уважаеми практикуващи Тенсегрити,

На семинара в Барцелона енергията беше просто... това което трябва да бъде! (Не намирам по-подходящи думи да го опиша.) Беше ми наистина приятно да бъда там и мисля, че така се чувстваха и останалите.

Майлз Рид ни каза, че преди много години Барцелона е била център, откъдето много навигатори са тръгвали на морски пътешествия. Ние също сме навигатори, каза Майлз, но с една поправка. Ние сме навигатори в Безкрайността. Той покани всички на такова пътешествие, чрез практикуване на магически паси.

Той също така благодари на всички практикуващи за приноса им в утвърждаването на намерението на шаманите от древно Мексико чрез практикуването на пасите.

(Огледах се наоколо и се убедих, че е прав. В очите на хората наоколо се отразяваше непреклонното намерение. Някакво абстрактно присъствие обединяваше всички ни, без оглед на езикови, полови, физиологически и всякакви други различия.)

Майлс каза, че макар всички ние да си приличаме като войни и че можем да разчитаме единствено на себе си, нас ни обединява обща цел.

Темата за самотното пътуване (за пътя на война, който няма нужда от някой, който да го води за ръка), бе повдигана отново и отново докато траеше семинара.

Правихме много паси от мъжката серия, както ни бе обяснено, тези паси увеличават храбростта, трезвостта и издържливостта, необходими на война. Те връщат в жизнените центрове енергията, която е била резсеяна по периферията на сияйната сфера от събитията в ежедневието.

Майлз разказа историята за това, как Карлос е говорил, че ще можем да сънуваме веднага щом престанем да разпиляваме енергията си. Що за разсипия! – възкликваше той. – Що за разсипия!

Гевин каза, че духът на времето ни диктува, че вече не се нуждаем от Нагуал или какъвто и да е гуру, за да изпълним задачата си. Той ни каза, че е възможно, докато правим Тенсегрити, да възстановим енергията си до степен, която ще ни позволи да сънуваме.

Брендан Скот ни разказа, как веднъж през нощта му позвънил Карлост Кастанеда. Нагуалът искал да обсъди с него нещо важно. Брендан бил много уморен след тежкия ден и помолил да отложат разговора за сутрешната закуска. Карлос казал „ОК”. На следващата сутрин Брендан изгарял от любопитство какво е искал да му каже Нагуала. Но закуската така и не се състояла.

Моментът бил пропуснат. С тази история той искаше да ни каже, че ако искаме да бъдем ефективни, магическите паси трябва да се изпълняват не в удобно време, а в точното време, времето определено от Безкрайността.

Започнахме да правим паси от Серията за намерението. Научихме непрекъснатата форма, която бе пусната на видео "Unbending Intent". След това много пъти до края на семинара практикувахме набор паси от Серията за намерението по двойки.

1. №4 Смесване на енергия чрез удряне на петите в пода („Магическите движения”, Серия за подготовка на намерението)

2. №22 Полукръг от енергия.

3. №24 Отместване на енергия с тласъци на плешките.

4. №31 Раздвижване и хващане не енергия от областите под коленете и над главата.

5. №37 Изтегляне на енергия от предната страна на краката.

Тези движения правихме по двойки. Отначало ги правихме с еднаква скорост. После единя ги правеше два пъти по-бързо, а другия с нормална скорост. И двамата завършвахме едновременно. (Докато единия от партньорите успяваше да направи движенията и за лявата и за дясната страна, другия ги изпълняваше само за едната страна.)

Правихме и Горещата серия в следния вариант:

В началото пасите за лявата и дясната страна се изпълняваха с еднаква скорост. Необходимо беше паса да се наблюдава от страната, която е неподвижна. Лявата, както обясняваха инструктурите е страната на увлеченията, на чувствата и откритията. Дясната – на незабавното действие, трезвостта, бдителността. Трябваше да насочим цялото си внимание върху страната, която остава неподвижна. Преди пасите се правеше малка пауза за облекчаване преместването на вниманието.

Между Разделянето и Смесването свързвахме енергията на дясната и лявата страна чрез Ноктите на тигъра (движенията от началото на паса Саблезъб Тигър).

След Горещата серия, изпълнена с нормална скорост, бяхме поканени да навлезем по-дълбоко в лявата страна. За целта изпълнявахме движенията за лявата страна бавно и плавно, а за дясната – рязко и отчетливо. (Вниманието както и преди трябваше да се задържа върху неподвижната страна.)

За разделяне на енергията изпълихме следните паси по начина описан по-горе:

1. №1 Събиране на енергия в топка пред лявото и дясното тяло и разбиването и с опаката част на дланта – със стъпка напред след двата кръга.

2. №9 Колело, описвано с пръсти, свити в средните стави – стоим на място. Въртим колелото назад. Когато лявата ръка завърши бавно и плавно движението, дясната започва да се движи рязко и бързо.

3. №10 Изглаждане на енергия пред тялото – със стъпка напред.

4. №14 Описване на два кръга от енергия встрани от тялото с изпънат показалец и среден пръст – в края на движението коляното (от страната на активната ръка) се повдига към гръдния кош, за да вкара енергията в тялото.

5. №15 Раздвижване на енергия около слепоочията – в момента, когато ръката тръгне от веждите и нанася удар назад, кракът от същата страна на тялото прави крачка назад, а главата рязко се завърта сякаш хвърля бърз поглед през рамото.

В края на тези движения правим №33 „Придвижване на енергия от върха на главата към жизнените центрове чрез дишането”.

За смесването правихме:

1. №18 Натрупване на енергия в лявото и дясното тяло.

2. №22 Събиране на енергия от едното тяло и разпръсването и в другото – с крачка напред по време на удара.

3. №23 Забиване на енергия от всяко рамо в една точка пред лицето – с крачка напред по време на удара.

4. №26 Изтласкване на енергия настрани с лакти – правим малка крачка напред с левия крак като едновременно се навеждаме и поставяме юмруците под мишниците, после рязко придърпваме десния крак до линията на левия и нанасяме рязко удар с лакти на страни, след което правим бърза крачка назад с десния крак като отново поставяме юмруците под мишниците и накрая правим бавна крачка назад с левия крак, поставяйки го на линията на десния и едновременно нанасяме бавен удар с лакти встраи, като изправяме тялото.

5. №29 Удняне на енергията пред тялото с двата юмрука отляво и отдясно – започваме с крачка напред. В момента когато кракът е повдигнат, двете ръце нанасят удар от двете страни на коленото, когато кракът докосне земята, тялото се завърта наляво и после бавно изпълняваме останалата част от паса.

После правихме №37 „Странично дишане”.

Беше отделено много внимание на Мъжката серия. Това е единствената серия, която са практикували в групи по времето на Дон Хуан; тя позволява съсредоточаване и развива острота на намерението.

(Идеята за съсредоточаването на намерението ми стана напълно ясна докато практикувахме пасите.)

Показана ни беше също нова форма, която се нарича „Мъжка серия с партньор”. Тя е дошла от Нагуала Лухиан, който бил майстор по бойни изкуства преди да стане Нагуал, и който открил множество паси, които практикуваме днес. Неговите форми са характерни с отчетливост на изпълнението. Тази форма има за задача да зареди с енергия двамата войни, които я изпълняват.

Партньорите стоят един срещу друг на разстояние около метър. Включване на тялото. (Чрез този пас се постига връзка с вътрешното зрение.) Ръцете лежат на коленете. На вдишване ръцете докосвайки с длани предната повърхност на тялото се повдигат над главата, после с издишване китките се обръщат и ръцете се спускат на нивото на бедрата с длани нагоре.

След малка пауза двете ръце се изнасят назад така, че дланите да гледат към земята и после с рязко движение, докато продължава издишването, двете ръце се вдигат докато застанат отпред, дланите гледат нагоре, ръцете са леко свити така, сякаш предлагате нещо на партньора си. Тялото е леко наклонено напред в областта на надбъбречните жлези.

Правим движения с нокти на тигър, като загребваме първо с дясна ръка отдясно наляво, после с лява ръка отляво надясно едновременно с изпълнение на паса №6 събиране на енергия със стъпалото на левия крак и придвижването и нагоре по вътрешната страна на десния крак. Правим го веднъж, след което краката застават неподвижно.

С двате ръце партьорите нанасят три удара последователно с подлакъниците (како при ударите от 19 пас от Горещата серия), на нивото на раменете (3п.), на гърдите (3п.) и на корема (3п.) на съперника.

Леко приведени напред, правим кръгове с дясна ръка, после голям кръг с лява ръка и после още веднъж дясна, лява.

Отстъпвайки назад с ляв крак, заемаме отбранителна поза, при която дясната ръка и крак са разположени близо, лакъдя до коляното (малко напомня „котешка поза” от бойнете изкуства). Дугия крак отстъпва назад, сега напред е левия, ръцете също сменят местата си.

После двете страни настъпват един към друг с пристъпващи крачки (задния крак се придърпва).

По този начин те преминават един покрай друг и се оказват гърбом един към друг. (Не могат да се виждат.)

Като започваме с лява ръка правим „7. Удар надолу с кол от енергия”. Повтаряме с дясна. Повтаряме още четири пъти това движение.

Двамата партрьори се обръщат един към друг.

Докато единият изпълнява с двете ръце „3. Полиране на висока маса с длани” (3п.), другия изпълнява „2. Използване на режещ иструмент с всяка ръка” (3п.). Разменяме си местата и повтаряме цялата поредица (1, 2, 3).

После започвайки с лява страна правим последователно „8. Разсичане на енергия с всяка ръка.” (ЛД, ЛД, ЛД).

След тока, с лява ръка отгоре двамата партньори последователно изпълняват „6. Изтегляне на въже от енергия. Единият започва, поставя ръцете в горна позиция от паса, а другия в долна. Правим паса 3 пъти и после сменяме ръцете, сега отгоре е дясната.

Отставайки лице в лице партньорите заемат позиция за пас „10. Пробождане на енергия с острие”. Започваме с лява ръка (левите юмруци на партньорите почти докосват подбрадника). Правим паса 3 пъти с лява ръка и 3 пъти с дясна.

Започвайки с лява страна правим „9. Използване на плоскост от енергия (3п.). Повтаряме и отдясно.

Един от партньорите прави „29. Изрязване на кръг от енергия”, а другия „22. Разсичане на енергия с удар като меч”. Повтаряме 5пъти като кръстосваме мечове. (Сменяме местата си.)

Двете страни изпълняват „21 Дъговидно разсичане на енергия”, три пъта с лява и три пъти с дясна страна.

Двете страни изпълняват „28. Ковашки чук”, последователно един след друг 3 пъти.

Двете страни се обръщат така, че да гледат в едно направление и правят заедно „26. Лост от енергия” 5 пъти.

В края на общото обсъждане на мъжката серия; по-долу е дадена последователността на пасите от мъжката серия, както ни ги показа Гевин докато практикувахме, такива като например след серията „Краката управляват жизнената сила” и които, както той каза притежават способността да повишават съсредоточеността и увереността. (Особено след прегледа.) Всеки пас се изпълнява около 10 пъти, след което се прави пауза, за да се позволи на енергията от различните части на сияйната сфера да се възвърнат към жизнените центрове.

1. №7 Удар надолу с кол от енергия.

2. №3 Полиране на висока маса с дланите.

3. №2 Използване на режещ инструмент с всяка ръка.

4. №8 Разсичане на енергия с всяка ръка.

5. №6 Изтегляне на въже от енергия.

6. №10 Пробождане на енергията с острие.

7. №9 Използване на плоскост от енергия, по 10 пъти с всяка страна.

8. №29 Изрязване на кръг от енергия.

9. №22 Разсичане на енергия с удар като от меч.

10. №21 Дъговидно разсичане на енергия.

11. №28 Ковашки чук.

12. №26 Лост от енергия.

По време на семинара ни бе предложено да запишем всякакви въпроси свързани с магическите паси и прегледа.

Инструкторите просто бяха затрупани с въпроси и затова направиха две формални процедури на отговаряне на въпроси. Ето някои от тях:

В: Какво можете да кажете за случаите, когато прегледа бъде затруднен, когато възниква усещане сякаш сме попандали в „мъгла" или „тъмнина”. Как може това да бъде преодоляно?

О: Прекалено тажките спомени могат да предизвикат ефект на „препълване” на ума и „изключвенето” му, който се възприема като „мъгла” или силно желание да се заспи. Тялото просто не е в състояние да се справи с него. Направете нов списък и в него отбележете с отметка такива спомени, след което преглеждайте други събития такива, които са по леки.

Прегледът не е мазохизъм! Възнамерявайте откриването на начин за достигане до най-тежките спомени, „подложете ги на бавен огън” и Намерението ще ви покаже пътя. По-късно, когато натрупате повече енергия, ще можете да се върнете към тези кошмарни спомени и с лекота ще се справите с тях. Посъветваха ни да станем по-наблюдателни в ежедневието, това ще ни помогне да станем по-изобретателни при преодоляването на подобни препятствия.

Един практикуващ (психотерапевт) забелязал, че прегледа не само му помага да се оправя със събитията в ежедневието, но и му показва нови начини за работа с пациентите и техните проблеми. Например, той ги научил да използват дишането докато разказват за себе си. (Струва ми се, че точно това беше казано.)

Брендън разказа една история, как се е сблъскал с травмиращ спомен от детството и изобщо не можел да стигне до него. Било свързано с побойник от училище, който го заплашвал да го набие. Брендън се опитал да „наеме” други деца, които били по-силни, които да го защитят. Разбира се той трябвало да им дава пари, лакомства и храна в замяна.

Вълненията и преживяванията, свързани с тази история били доста силни, за да стигне до преглед. Когато се оплакал на Карлос за това, той го посъветвал да отиде и да наблюдава деца, които си играят. Станало така, че той започнал да участва в детските празненства и така се оказал на първия ред, откъдето можел да наблюдава как децата взаимодействат помежду си.

Докато наблюдавал детските игри той разбрал, че не е по-важен от децата. Със загубата на собствената значимост той успял да прегледа ранните си ученически спомени и така преодолял този енергитичен блок. Стана дума и за това, че ако някой не може ясно да визуализира своите взаимодействия, например в офиса или на работата, е добре да обърне внимание на предметите наоколо. Как изглежда столът? На какво прилича тавана? Ако резгледате обстановката, то при следващия преглед ще ви бъде по-лесно да видите себе си в картината.

Беше подчертано също, че практиката на прегледа отключва сънното внимание. Беше казано, че „сънуването е изкуството да бъдем в настоящия момент, сега”.

Те твърдяха, че е невъзможно да се дадат по-детайлни инструкции как да се прави преглед, защото всеки е длъжен сам да открие какво му върши най-добра работа. Нека самият процес на прегледа да ви направлява. Някои откриват, че им е по-лесно да правят прегледа като постоянно въртят глава от едната до другата страна, други предпочитат да визуализират сцената, да си припомнят събитието и в края да направят едно помитащо дишане.

Едни правят помитащи вдишвания и издишвания докато други завършват събитието енергетически като въртят главата без да дишат. На някои сандъкът им е необходим, за други не. Едни обичат да правят преглед докато вървят, други докато седят, трети докато лежат. Всички тези подходи имат своето място. Just do it!

Те ни помолиха да намерим онова, което ни „влече”. Лявото тяло се увлича. Всеки има предпочитания, които биха го увлекли. Ако има нещо, което винаги сте искали да направите, но сте се страхували, сега е времето да го направите. Това може да бъде рисуване, пеене, танци... Не разполагаме с време. Смъртта постоянно ни дебне, бъдете изобретателни, оставете здравия разум.

Като следвате предпочитанията си вие подхранвате прегледа и ви позволява да задействате скриките енергетични зони, които обикновено не използвате.

Брендън Скот разказа история, как в началото на ученичеството си при Карлос, във времето, когато бил студент по психология, той силно се интересувал, как могат шаманските техники да бъдат включени в психотерапията. Затова предложил на Карлос да обсъдят този въпрос след кафето. Карлос се съгласил, но първо дал на Брендън задача да направи някои магически паси през следващата седмица. Карлос му казал: „Погледни си ръцете – това са ръце на интелектуалец. Трябва да научиш тялото си да се движи.”

Брендън решил, че това е само начин да му откаже и се прибрал разочарован, но въпреки това започнал да прави паси. В края на седмицата той се чувствал друг човек. Тялото му се зиправило и той се движел със самочувствие, което никога преди не бил изпитвал. Точно в края на седмицата Нагуалът казал, че вече могат да поговорят и той попитал Бреднън: „Теб какво те влече?” „Какво най-много от всичко обичаш да правиш?” Брендън отковорил: „Да чета. Да изучавам удивителния свят на психологията.”

До тогава, изучавайки психология, той се концентрирал само върху онези неща, които му харесвали, с които бил съгласен. Но Карлос го посъветвал да прочете абсолютно всичко по въпроса, не само това, което лично той счита за интересно. Трябвало да прочете толкова много, колкото биха му стигнали силите. Трябвало да започне роман със Знанието.

Гевин ни обясни, че дисциплината дава възможност на енергията да се пофусира, да се усеща постоянно, че светът е удивителен и непостижим. Той говори (с голямо увлечение), че дисциплината не означава механично, войнишко поведение. (Той показа, как маршируват войниците и как сержанта проверява белите си ръкавици за прах по тях.) Той каза че това е глупаво.

Веднъж Нагуалът помолил него и другите инструктори да почистят чардака пред дома му. Първо трябвало да го почистят, а след това да го боядисат. Гевин пристъпил към изпълнението на задачата с мъчително суетене заради някакви незначителни дреболии. Тай се захванал да унищожи дори и най-малкото мъхче, попаднало върху изолационния материал, с който били покрити панелите.

Той бил толкова погълнат със себе си и със своя „кръстоносен поход за чистота”, че неочаквано стъпил в процеп между панелите и пропаднал през изолацията и окачения таван, приземявайки се за щастие върху кревата на Флоринда, която била един етаж по-долу. Този случай се превърнал в урок за него.

Един от въпросите беше: „Защо интрукторите утвърждават мита за това, че мъжът е силният мачо, а жената слаба и става само за работа в кухнята и да ражда?” След като прочетоха въпроса всички се разсмяха, а после Брендън подчерта, че като изкючим ритуала по ухаждането жената е способна на всичко. Нещо повече, жената има пряка връзка с „лявото тяло”, докато на мъжа му трябва упорит труд, за да го достигне.

Разглеждайки въпросите за взаимоотношенията в семейството ни посъветваха да поддържаме най-добри отношения с родителите и да ги уважаваме за това, което са направили за нас.

В: Как мога да се присъединя към групата ви?

О: Вие сте част от нашата група. Ние нямаме никакво преимущество спрямо вас. Всички ние имаме насрочена среща с Безкрайността.

В: Как трябва да се правят пасите за неправене? По-рано се акцентираше върху паузата за възприятие (lull), а сега ги изпълняваме с нормална скорост.

О: Слушайте тялото си! Не съществуват никакви други правила. Бъдете гъвкави по време на практиката си.

В: Трябва ли да се правят месечни паузи?

О: Не, но цикъла може да се изменя.

В: какво е Намерението? Какво представлява Намерението на Вселената?

О: Можем да говорим само за Намерението на шаманите от древно Мексико. Това е всичко, което знаем. Най-общо казано това е присъствие в много светове, не само в сета на хората, то присъства и в света на свободата и е възможно това да важи и за Намерението на Вселената.

В: Можем ли да правим паси с наша собствена подредба и също можем ли да правим паси, които сме видели по време на сън?

О: Макар често да сънуваме, че правим паси, ние се въздържаме от създаването на свои собствени последователности от движения. Поради факта, че практикуващите по целия свят правят тези паси по определен ред ние можем да „сънуваме заедно”. Но ако имате достатъчно енергия, за да откривате свои собствени паси – тогава действайте!

В: Как ви учат вещиците? Става ли това непосредствено, или в сънуването, или?

О: Ние не ги викаме, те ни викат. Могат да ни се обадят, за да се видим преди семинара. Те ни помагат да постигаме успех там, те ни направляват отдалеч.

В: Вярно ли е, че не се миете?

О: Може би, в някои случаи.....

Не запомних въпроса, но помня част от отговора:

Едно от най-значимите неща при тенсегрити е това, че имате свобода да изобретявате различни начини за „правене”. Няма никакви установени ритуали. Докато практикувате, можете в един момент да установите, че събирателната ви точка се е придвижила, и да я фиксирате в нова позиция и че сте се научили на напълно нов начин на „правене”. Така именно можете да измените старите шаблони на поведение.

В: Къде се намира Предизвикателя на Смъртта?

О: Той е тук, но енергетически недостъпен. Той е избрал да бъде в този свят. Подаръка му към Карлос Кастанеда се състои в това, че Карлос е успял да остави вратата отворена за всеки, който реши да стъпи на пътя на война, на пъкя към свободата.

Беше ми много интересно да узная какви още въпроси са били зададени в другите групи (испанската, немската, френската и т.н.)

Краката управляват жизнената сила

/The Legs rule vitality./

(Тези паси изпълнявахме преди и след прегледа. Всеки пас се повтаряше по 10 пъти.)

1. Изходна позиция. Легнали, ръцете свити в юмруци, тилната част на единия юмрук почти докосва челото, вътрешната част на другия почти докосва пъпа. Вдишваме и сменяме положението на ръцете, издишваме и ги връщаме в изходно положение. По време на паса трябва да бъдат задействани мускулите на корема.

2. С напълно изпънат десен крак започваме да описваме външни кръгове, като започваме с малки, които стават все по-големи. После сменяме направлението и очертаваме постепенно намалящи кръгове навътре, докато не стигнем изходната точка.

Повтаряме с ляв крак.

3. Прилича на пас №9 от Горещата серия „Колело, описвано с пръсти, свити в средните стави”, но изпълнен в легнало положение.

4. Това движение много прилича на предното, но сега и двете ръце – със свити в средните стави пръсти – дясната е над лявата (почти се докосват), започват движение от челото и нанасят удар по дъга към пъпа.

5. Същото, но лявата ръка е над дясната.

6. Дясното коляно се повдига към гърдите, после се изнася надясно почти до земята, после се изправя (сякаш отмята нещо), в края крака се оказва под ъгъл 45 градуса; накрая, като описва дъга, се връща в изходна позиция. Да се повтори 10 пъти за вяка страна.

7. Къси удари с умруци на нивото на жизнените центрове, последователно.

8. Като при предния пас но едновременно с двете ръце. Ударите от юмруците трябва да се предават към тялото, като разтърсват жизнените центрове.

9. Сядаме и повтаряме предния пас. Всички следващи паси се изпълняват седнали.

10. Краката изправени. После дясното стъпало се поставя зад лявото коляно. (10 пъти за всяка страна)

11. Весрия. При този пас двата крака се завъртат едновременно, отначало левия около десния, събирайки инерция докато двата крака не се окажат буквално завързани на възел, коленете максимално свити, дясната пета почти докосва лявото бедро и лявата пета почти докосва дясното бедро! В края на този пас горното коляно е наклонено към земята и заставя долната част на гръбначния стълб да се извива/усуква. (Този пас много помага при недостатъчна гъвкавост на бедрата и долната част на гърба, но го правете внимателно)

12. Седите изправени, коленете свити, стъпалата почти се докосват (този пас може да се прави също седнали по турски), двете ръце се вдигат и кръстосват пред лицето (гледате киктике си, ръцете свити в юмруци), после двете ръце със сила се разделят и юмруците нанасят удар надолу в областта на съответното бедро, (движението прилича на разкъсване на парче плат надве); втората част на този пас се състои в това, че юмруците след удара описвайки дъга се вдигат нагоре, над главата дланите се отварят и двете ръце с длани обърнати надолу нанасят удар в областта пред пъпа.

/съществува мнение, ч Х малко е поизлъгал при описанието на пози пас/

Втренчване

Много пъти по време на семинара правихме паси за втренчване. Важно е тези паси да се изпълняват изправени или седнали в безопасна обстановка, където ако загубите равновение да паднете на нещо меко. Тези паси събуждат скрита сила, така че не се учудвайте, ако усетите нещо.

Имах странно наблюдение относно този пас, че въпреки, че не помня точната процедура, която трябваше да следвам, той имаше много силно въздействие в посока на снемане на умората, която чувствах, както и за отварене на зрението ми, така че можех да виждам по нов начин всичко, което беше пред мен. Светът отново изглеждаше свеж и нов. По-долу са приведени инструкциите, така както съм ги запомнил. Ако някой разполага с по-правилна версия моля да я изпрати.

Започваме здраво стиснали очи, после ги отваряме, колкото е възможно по-широко, после оставяме очите премрежени, постигайки „мекота” на погледа. Въртим очите, два пъти по часовниковата стрелка и два пъти обратно. Отваряме уста възможно най-широко и я затваряме, като следим челюстите да са разслабени и езикът да докосва небцето.

Гледаме линията на хоризонта и установяваме очите в точка леко над нея. Забележете, че областта над хоризонта е ограничена елиптична крива, която започва от окото и се снижава, минава зад гърба. Сега довършете я до пълна елипса, която задършва в краката. (По просто казано, пред вас е овал.) (Има вероятност, инструктора да е казал, че това са две наклонени овални области всяка пред съответното око.) Втренчването се състои в последователно прочесване на овала/овалите с очи по зигзакообразен път отгоре надолу вертикало и в дълбочина.

По този начи може да се започне отгоре движейки очите в лявата страна на овала, после през центъра въм крайната лява граница (със снижаване), после отдясно и да се върнем в центъра. Това го повтаряхме много пъти, а също така изследвахме овала в хоризонталната плоскост (в дълбочина). Не мога да го опиша по-подробно, но пробвайте сами и всичко ще разберете.

Мистичните области и звуци

(Тиза паси се изпълнавят в легнало положение. Може също така коленете да са свити, като стъпалата остават на земята. За всички долуописани паси е полезно да се използва преспатие, тежест, разположена в областта на пъпа. Тези движения може да се изпълняват също и без тежест.)

Преди прегледа изпълнявахме следните паси, които са свързани с „мистичните области” (The Areas of Mistery). Разказаха ни, че в групата на дон Хуан е имало жена-войн, която наричали Олинда (мисля, че това беше името) и нейното любимо занимание било да пее. Тя се учила на пеене в Европа. Те я описваха като „сериозна и загадъчна”. Следващите паси, използващи звуци са нейни. Беше казано, че тези паси позволяват да се осъзнава вибриращата сила на намерението и че звуците, които издаваме се смесват и могад да ни помогнат напълно да прекратим вътрешния диалог и да достигнем вътрешно мълчание.

1. Правим първи пас от втора категория на „Магическите движения”, „Приспособления, използвани при определени магически движения”. (17. Пет точки на мълчание по гръдния кош.) Докато пръстите вибрират, бучим с възможно най-нисък глас.

2. Правим втори пас (18. Притискане на точката по средата между гръдния кош и гортата част на тазовата кост.) Докато пръстите вибрират, бучим с възможно най-нисък глас.

3. Ръцете свити в юмруци с изнесен напред от втората става среден пръст. Поставяме ги в областта между горните ребра, подмишниците на нивото на гърдите. Масажираме първоначално с вибриране, после с притискане, като едновременно бучим с възможно най-нисък глас. В края на този пас ръцете се разтварят настрани а бученето спира.

4. Следващата точка е разположена на задната страна на врата. (Ако напрегнете мускулите на врата, ще можете да напипате отгоре вдлъбнатини и от двете страни и ако поставите кутрето на меката част показалеца на ухото ще попадне точно на това място.) Поставяме показалеца и средния пръст на тези точки и едновременно с вибрация издаваме звуци от средния спектър.

5. Следващата точка се намира под ушите в края на линията на челюстта. Вибрираме и издаваме звук от средния спектър.

6. Следващата точка се намира върху слепоочията (около два пръста навън от очите). Вибрираме и издаваме звук от средния спектър.

7. Масажираме с вибриране на десния показалец и среден пръст средата между веждите (третото око) и бучим с глас от високия спектър, после сменяма ръцете и масажираме с притискане на левия показалец и среден пръст. После с палеца, показалеца и средния пръст хващаме и изнасяме напред от тази точка „отровните” мисли и с щракване ги изпращеме навън.

8. Започваме с кръгови движения на показалеца и средния пръст на дясната ръка да месажираме върха на главата, после притискаме със същите пръсти на лявата ръка това място. Едновременно издаваме звуци от високия спектър. Завършваме като изтегляме „нишка” от върха на главата и я идпращаме с прещракване нагоре в безкрайността.

9. Този пас бе изпълнен в пълно мълчание. Поставяме показалеца и средния пръст в ямката под задната част на черепа и нежно вибрираме, а после натискаме отначало с лавя ръка, после с дясна после пак с ляви, после с дясна. Ръцете може да остават на лицето или да стоят на кореме (продължаваме обаче да си представяме, че все още са на зандата част на главата). Навлизаме във вътрешно мълчание..

Този пас завърши с импровизация на познат откъс от класическа китара в стил фламенко, а с това и съботния ден на семинара. (По-късно намерих тава произведение – то е от "the Waverly Consort" 1492)

В неделя сутринта, след изпълнението на паса „прочистване на свързващото звено с намерението” думата „Intento” бе произнесена шепнешком, с нормална сила на гласа, с нисък бас, силен глас и освободено, като при разпяване.

Използването на звуци ще бъде разгледано по подробно на следващия семинар в Сан Диего.

Нови дихателни паси „Паси за повлияване от Земята” ('Affection of the Earth Passes')

С издишване на всичкия въздух, поставяме ръце на коленете и после с дълбоко вдишване ги разтваряме настрани сякаш са крила, след което прибираме крилата, като краищата на пръстите се поднасят към Центърза за вземане на решения и еднодременно се издишва. При вдишване правим „5. Натъпкване на енергия в утробата” (от Серия за утробата), отначало описваме кръг от гърдите към пъпа, после притискаме топката с издишване и после я удряме два пъти при продължаващо издишване. Ръцете се кръстосват и вдигат над главата (като все още са кръстосани). Приключваме паса като с вдишване енергията се разкъсва (ръцете са свити в юмруци), а на издишване енергията се втрива в жизнениет центрове (панкреса, далака, черния дроб, жлъчката).

Останалите дишания са както ги показаха в Бостън.

В края на деня имахме възможността да се насладим на елегантно танцово шоу в изпълнение на Дарейни и Александър, които без съмнение изпитват страст към танца.

Те бяха облечени в стил 1920 година и танцуваха като двойка под джазовата музика на суинга – “Cherry” от Henry James в изпълнение на Big Band. Беше весело! Всички движения идваха от Тенсегрити пасите и накрая всички присъстващи бяха поканени да се присъединят към техния танц.

И още веднъж в края на семинара, същите танцьори, но вече с костюми от 15 век танцуваха, но този път под музика от ранното средновековие, невероятен танц, който беше изпълнен с паси от повечето серии, по-късно към тях се присъедини Райлин, която беше облечена в развяващо се танцово облекло и танцуваше „Предразположение на лявото тяло”, използвайки едновременно и кастанети. Беше очарователно! Както ни бе обяснено, този танц демонстрирал хармонията между дясното и ляво тяло.

Бих искал да кажа „благодаря” на Криъргрийн, на инструкторите, тримата ученици на дон Хуан и на всички практикуващи за наистина магическия семинар. Той за мен ознаменува края на една глава и началото на друга в активната страна на Безкрайността. Кълновете от семената, посяти чрез намерението на шаманите от древно Мексико вече може да се видят навсякъде.