Паси от семинара в София 21 май, 2005 г.

Пас на Слънцето

1. Правят се три загребвания с лява ръка като в серията за Намерението. При третото едновременно със замаха се завъртаме на 180 градуса около десния крак. Правим още две загребвания и на третото се завъртаме отново на 180 градуса около десния крак. Правим последно загребване с лява ръка. Същото движение повтаряме с дясна ръка като се въртим около левия крак.

2. Лява ръка обхваща левия жизнен център с пръсти, лакътя се изнася напред. Дясната ръка с длан прикрива десния жизнен център. Раменете изнесени напред. Открили сме левия жизнен център и дишаме чрез него. Оставаме в тази позиция известно време. След това откриваме още повече левия жизнен център. Извиваме тялото от кръста, изнасяме максимално левия лакът напред, пръстите остават допрени до тялото и обхващащи левия жизнен център. Оставаме в тази позиция и дишаме през открития жизнен център. Сменяме ръцете и повтаряме същото за дясната страна.

3. Със задната страна на дланите прикриваме едноименните жизнени центрове лактите са изнесени напред, раменете също, главата леко приведена, гърбът извит на дъга. Дишаме през откритите жизнени центрове. Оставаме в тази позиция известно време.

4. Кръстосваме ръце пред гърдите дланите са изправени и гледат към нас. Започваме да вдишваме и едновременно да описваме широк кръг с ръцете – надолу, на страни, горе. В горно положение ръцете се кръстосват през китките и в това положение се спускат към гърдите. Едновременно със спускането издишваме и мляскаме шумно сякаш дъвчим храна.

Къгато кръстосаните ръце стигнат пред гърдите продължават и описват още един такав кръг. Мляскането продължава докато ръцете се кръстосат отново над главата. Там спират за миг, през който преглъщаме раздвижената енергия. Ръцете се спускат по наклонена лъния встрани от тялото, покрай бедрата. Едновременно с това издишваме.

5. Събиране на енергия със стъпалата – паса от Намерението.

6. Следлащото движение се изпълнява последователно в четирите посоки, общо четири пъти. Изнасяме левия крак назад, после нанасяме удар с леви крак напред. Стъпваме с левия крак отпред и ритаме с десния крак назад. Прилича на паса от Намерението. Стъпваме с десния крак и оставаме в стойка за секунда. После отново нанасяме удар с левия крак напред, а с десния назад.

Повтаряме ударите още веднъж, общо три пъти. После същите удари изпълняваме три пъти с десен крак напред, ляв назад. Левия крак описва дъга и цялото тяло се завърта на деветдесет градуса наляво. Повтаряме движението в тази посока, после в останалите две посоки. В края се завъртаме и заставаме с лице към началната посока.

7. Следващото движение започва като стъпки на място от Намерението, преминава в походка на силата, после в тичане на място, после в „неправене” на тичане, или в тичане из помещението без правила. След периода на тичане продължаващ в зависимост от намерението на групата или индивидуалното намерение тичането преминава в походка на силата, в стъпки на място и завършва в основна стойка.

8. Следва изтегляне на енергия от стъпалата (обуване на чорап) – по веднъж за всяка страна.

9. Ръцете се обръщат с длани напред, раменете се изнасят назад отваряйки гърдите, погледа устремен над хоризонта. Правим няколко бавни дишания, поемаме енергията на слънцето.

10. Изнасяме дясна ръка отпред във форма на ветрило, лява по същия начин отзад. Разделяне на лявото и дясното тяло от серията за Намерението. Веднъж с дясна ръка отпред, веднъж с лява.

11. Правим стъпка назад с ляв крак завъртаме тялото наляво и изпълняваме активиране на левия жизнен център – ръцете сякаш хванали капачка на буркан, лява насочена към левия жизнен център на гърба, дясната отпред. Движенията са сякаш завинтваме капачка на буркан. След като активираме центъра спираме и с поглед сканираме хоризонта на 180 градуса. Избираме последователно три обекта в зрителното поле, разглеждаме ги внимателно като обръщаме внимание на детайлите. Започваме отново да активираме левия жизнен център.

Правим второ сканиране, този път със затворени очи. При сканирането спираме вниманието си на набелязаните три обекта и се опитваме да ги визуализираме през активирания жизнен център. Правим трето активиране на жизнения център и трето сканиране. Този път погледът е премрежен. Спираме се на обектите последователно като се опитваме да наложим визуализирания образ от жизнения център с реалния обект.

Връщаме левия крак и правим стъпка с десния крак назад. Същтите действия повтаряме и за дясната страна. Визуализираме през десния жизнен център. Връщаме десния крак в изходно положение.

12. Следват три стъпки напред с едновременно загребване с противоположната ръка. Започва се с ляв крак, десен, ляв. Спираме за секунда, после правим три стъпки назад също със загребване с противоположна ръка. Прибираме крака и заставаме в изходна позиция.

13. Дишаме енергията на слънцето. Повтнаряме пас №9.