"Да се обърнем с лице към идващото време" (форма дърво)

Форма Дърво

Част 1

• Разтриваме коленните чашки с нокти посредством вибрации.

• Разтриваме левия лакът с нокти,

• Разтриваме десния лакът.

Обърнете внимание: те казаха, че ноктите имат (натрупват) най-малко лична история. Затова използваме тях.

Част 2

• Поставете десния крак отпред.

• Тежестта е на левия крак.

• Опишете дъга с десния крак отред назад.

• Опишете дъга с десния крак напред.

• Повторете движението 3 пъти, след което десния крак да остане отпред.

• Пренасяте тежестта на десния крак. Опишете дъга напред с левия крак.

• Опишете дъга с левия крак назад.

• Повторете движението 3 пъти после стъпете на левия си крак отзад.

• Завъртете се на четвърт оборот наляво.

• Преместете десния си крак отпред.

• Опишете дъга с десния крак назад и напред.

• Повторете това три пъти.

• Пренасяте тежестта на десния крак.

• Описвате дъга с левия крак напред после назад.

• Повторете това 3 пъти, после стъпвате на левия крак назад.

• Завътате се на четвърт оборот наляво. Трябва да сте с лице в посока противоположна на началната.

• Пренасяте десния крак напред.

• Описвате дъга назад, после напред.

• Повторете това три пъти, стъпвате на десния крак.

• Пренасяте тежестта на десния крак.

• Описвате дъга с левия крак напред после назад.

• Повторете това три пъти и стъпете на левия крак зад тялото.

• Завъртете се на четвърт оборот наляво.

• Изнесете десния крак напред.

• Описвате дъга с десния крак назад, после напред.

• Повторете това три пъти.

• Пренасяте тежестта на десния крак.

• Описвате дъга напред, назад с левия крак.

• Повторете това три пъти и стъпете на левия крак зад тялото.

• Завъртете се на четвърт оборот наляво.

• Трябва да сте вече с лице в направлението, от което сте започнали.

Забележка: Докато описвате дъгата петата на крака е повдигната. Външната част на крака “мете” пода. Вие възприемате/сканирате мястото, където ще пускате корени.

Забележка 2: С всяко завъртане на четвърт оборот, вие забавяте темпото.

Част 3

• Проверка на позицията. Наистина ли сте стабилни? Разклатете леко бедра, за да се убедите (да станете по-устийчиви).

Поклащате глава назад и напред (надолу и нагоре), за да се убедите, че стоите стабилно (устойчиво)

• Почувствайте как пускате корени надолу.

• Какво откривате?

• Възможно е да откриете корените на другите практикуващи и какво става след това?

• Почуствайте се стабилни (устойчиви).

• Възможно е да започнете да се поклащате. Може да е духнал вятър?

• Корените ви продължават да слизат надолу. Изпълнявайте това (толкова дълко), колкото сте се договорили с групата.

• Бавно вишайте и на издишване бавно повдигнете ръцете си.

• Сякаш някаква нишка е закачена за лактите и леко ги повдига нагоре.

• Докато изпълнявате това раменете ви не следва да се повдигат.

• Възможно е ръцете/пръстите да се разклатят.

• Може да ги поклаща лек бриз?

• Движението може да (идва) от подлакътниците, които се колебаят назад и напред.

• Много, много бавно вдишайте и в същото време повдигнете ръцете от положение долу, горе.

Вие не повдигате раменете си, само описвате една и съща траектория нагоре после надолу. Издишайте много бавно и отпуснете ръцете.

• Бавно отпуснете (ръцете) покрай тялото.

Част 4

• Преместете ръцете надолу към коленете, вдишайте и повдигнете ръцете към гърдите (кръстосвайки ги хоризонтално пред гърдите, така че лявата ръка да е отгоре)

• Докато издишвате изнасяте ръцете (клони) встрани. Изпълнете го много бавно

• Почувствайте, че ви растат клони. Придърпайте ръцете отред като ги кръстосате пред гърдите.

• Направете крачка назад с левия крак. Вдишайте и протегнете (пренесете) лявата ръка назад МНОГО БАВНО. Може и да не следите движението с очи.

Концентрирайте се върху усещаннето за движение на влакната излизащи от краищата на пръстите през кожата. Издишайте и приберете лявата ръка отпред. Изпълнете плъзгащо движение с левия крак напред.

• Стъпка назад с десния крак.

• Вдишайте и протегнете дясната ръка назад много бавно, съсредоточавйки се на същото усещане за влакната, за което се спомена по-горе.

• Издишайте и пренесете дясната ръка обратно напред.

• Плъзнете десния крак напред. Вдишайте и повдигнете ръцете нагоре на нивото на бузите с длани нагоре. Подлакътниците обърнати един към друг (вътрешните им страни). Издишайте и изпълнете кръг с ръцете насочен навън към долния диск, дланите се срещат на нивото на пъта.

• Вдишайте и изпълнете с ръцете кръг насочен навън до нивото на ушите.

• Подлакътниците са разположени “с лице към тялото”, дланите обърнати нагоре, пръстите са около раменете

• Лявата ръка прави леко колебливо движение от подлакътника – Това е клонка, канеща се да прорастне и бавно се издига, прораства над главата.

• Ръката продължава назад, описвайки дъга и после се връща напред с длан нагоре на нивото на долния диск.

• Дясната ръка – все още на нивото на бузата, леко се поклаща, сякаш се опитва да се отдели и бавно се повдига нагоре над гладата, изправя се напълно.

• Ръката следва отзад, описвайки дъга, после се връща отпред с длан сочеща нагоре до нивото на долния диск. Двете ръце се намират пред тялото на нивото на долния диск, дланите гледат нагоре.

• Обърнете внимание: всички движения, които описвам се изпълняват много, много бавно.

Част 5

• Завъртете се на четвърт оборот на ляво. Левия крак е тозад

• Протягата лявата ръка напред, а дясната назад

• Тялото без напрежение и се навежда от талията. Главата е отпусната.

• Центърът ви сякаш се разтяха по ръцете (клоните) – не се поддържа от тялото.

• Пренесете клоните/ръцете обратно към тялото (ствола).

• Крачка напред с левия крак. Протягате дясната ръка напред, а лявата назад. Поддържайте този център при отпускането на главата. Пренесете клоните/ръцете обратно към центъра.

• Направете завъртане на четвърт оборот наляво.

• Обънати сте с лице в посога обрата на тази от която сте започнали.

• Протягате ръцете над главата, като ги повдигате от гърдите, бавно го спуснете.

• Започнете крачка с левия крак, канейки се да саправите завъртане на 180 градуса, обръщайки се в посоката от която сте започнали и едновременно с обръщането поставете ръцете на нивото на долния диск повдигнати отдолу. Преместете ги (ръцете) в мека дъга в направлението на завъртането (Наляво).

• Тъй като стоите с лице в ново направление (в което сте започнали паса), ръцете продължава дъгата до лявата страна на тялото и после се пренасят надясно (Сякаш се движат по спирала). Повдигнете ръцете с лакти близо до тялото до нивото на раменете – от вътрешна страна страна на раменете, между шията и раменете, над лопатките.

• Хванете нещо в тази област и с напрежение го изтеглете нагоре. Отпуснете пръстите и бавно спуснете ръцете долу.

Съкратено описание

Част 1

Потриване на коленете и лактите с нокти

Част 2

Дъгообразни движения с десен крак, после с ляв крак по три пъти. Завъртане на 90градуса наляво. Повтаряне на движението. Ново завъртане и така четири пъти.

Част 3

Проверка за стабилност, пускане корени. На издишване лактите се повдигат, ръцете провисват. Подлакътниците се издигат нагоре, после се свалят. Ръцете край тялото.

Част 4

Ръцете на коленете. Вдишване и издигане на ръцете пред гърдите, лявата по-близо. Издишване ръцете се изнасят встрани. Прибиране на ръцете. Крачка назад с левия крак. Вдишване и лява ръка назад. Прибиране на лява ръка, после на ляв крак. Крачка назад с десния крак, после изнасяне на дясна ръка. Прибиране на ръката, после и на крака.

Вдишване, ръцете с длани нагоре до раменете. Издишване, ръцете по външна дъка пред корема. Вдишване, ръцете по външна дъга до раменете. Потреперване на лява ръка и издигане нагоре. Дъга назад с ръката и прибиране пред долния диск. Същото с дясна ръка.

Част 5

Завъртане наляво. Изнасяне на ляв крак назад, лява ръка напред, дясна назад, тялото наклонено напред, главата провиснала. Прибиране на ръцете, изнасяне на ляв крак напред, същото вдижение с дясна ръка напред. Прибиране на ръцете. Още четвърт оборот наляво. Повдигане на ръцете над главата, и спускане надолу.

Крачка с левия крак обръщане на 180 градуса наляво, едновременно с въртенето ръцете на нивото на долния диск, замитат повърхност. Тялото спира ръцете се изнасят още наляво после се връщат отред и нагоре към раменете, лактите прибрани. Хваща се нещо отзад около лопатките и се издига нагоре. 30сек в тази поза. Ръцете пускат нещото и се отпускат.