Вибрация: Пробуждане на сънувача, София, Пловдив, Варна, ноември 2009 г.

В периода от 3 до 30 ноември 2009 г.

в София, Пловдив и Варна ще се проведат серия от четири класа на тема

ВИБРАЦИЯ: ПРОБУЖДАНЕ НА СЪНУВАЧА

“Има два начина да се изправим очи в очи с това да бъдем живи. Единият начин е да се предадем – или като се примирим с исканията на живота, или като се борим с тях. Другият начин е да моделираме специфичната житейска ситуация така, че да пасне на нашата конфигурация. Житейската ситуация на човека може да бъде моделирана така, че да пасне на неговата спецификация. Сънувачите правят това.”

Дон Хуан Матус към Карлос Кастанеда, „Изкуството на сънуването“

*** *** ***

Ние сме призвани да бъдем архитекти на бъдещето, а не негови жертви.

Бъкминстър Фулър

Според виждащите, ние пробуждаме „сънувача” когато интегрираме съзнанието на сънуващото тяло (нашият енергиен двойник) и себе си. Сънуващото тяло възприема това около нас като нещо повече от свят създаден от обекти, ние живеем в свят от енергия, енергия която вибрира и осъзнава. Да се интегрира това осъзнаване в нечий ежедневен опит означава да се сънува неговият живот.

В тези класове ще практикуваме движения от Тенсегрити под акомпанимент на вибриращи ритми и звуци, които ще ни помогнат да се отръскаме от обичайната си вкочаненост и да достигнем това дълбоко осъзнаване. Оттам, можем да отговорим на въпроса: Какво искам да сънувам?

Тези класове са отворени както за новодошли, така и за опитни практикуващи.

Класовете ще се провеждат в регистрираните практикуващи групи, и ще се водят от членове на тези групи, които са посетили специална обучителна сесия. Сесиите са ръководени от чираците на четиримата ученика на Дон Хуан в Мексико Сити и Римини, Италия през 2009 година. В резличните практикуващи групи датите на провеждане на класовете могат да са различни.

Повече подробности може да видите на сайта tensegrity-bg.org