Практикуващи групи и събития

Тенсегрити е изкуството да се адаптираме към нашата собствена енергия и към енергията на другите по начин, който допринася за интегритета на общността, в която сме.

Карлос Кастанеда

Първите групи по Тенсегрити бяха формирани преди повече от двадесет години, когато учениците на дон Хуан предложили на участниците в едни от ранните класове по Тенсегрити, да се съберат заедно и да практикуват магическите пасове, които са научили.

По-късно Карлос Кастанеда писал, че съвместното практикуване на магически пасове е средството посредством, което практикуващите „създават така силно необходимия кинетичен консенсус .” „Този консенсус е необходим”, казал той, „тъй като потвърждава намерението за свобода на древните виждащи, без интелектуализация.”

Оттогава групи по Тенсегрити са формирани по целия свят, като средство за участниците да упражняват и споделят, това което са научили на семинарите и класовете по Тенсегрити, както и четирите броя на Тенсегрити видеото, DVD, както и книгата Магически движения.

Практикуващите групи са самоорганизирани, нямат определени лидери и членовете си разделят само разходите за покриването на наема за зала и малка сума за Клиъргрийн. Клиъргийн не поема законна отговорност по съдържанието на тези практики или за сигурността на участниците.

Регистрираните практикуващи групи са обявени на уеб страницата cleargreen.com и получават три пъти в годината бюлетин където могат да споделят за откритията и опита на тяхната група с други групи. В допълнение регистрираните групи могат да се регистрират за ежеседмични класове спонсорирани от Клиъргрийн и водени от членовете на индивидуалните практикуващи групи по местоживеене.